Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Rakovník

LISTOPAD 2014
Tento měsíc, ke dni 28. 11. 14, ukončilo svoji účast v projektu všech zbývajících devět klientů, kteří se doposud nezaměstnali a byli předáni zpět do péče Úřadu práce. Dle klientů byli v projektu velmi spokojeni, z povinných aktivit je nejvíc zaujal osobnostní rozvoj a finanční gramotnost, přičemž někteří uvádějí, že mnohé informace využili i následně ve svém soukromém životě. Klienti také kladně hodnotili příjemné prostředí, ve kterém se projekt školil a také to, že díky projektu našli nové kamarády.
Shodně všichni také hodnotí kvalitu školících lektorů, a to jak při aktivitách Osobnostní rozvoj, Finanční gramotnost i Dovednostech IT, tak i později při rekvalifikacích v Praze.
Pokud zhodnotíme projekt za všechny realizované běhy, tak můžeme za okres Rakovník konstatovat opravdový úspěch, protože se zaměstnala třetina uchazečů.
Z tohoto výsledku máme velikou radost, protože vidíme, že naše práce měla opravdu smysl.
A jednu dobrou zprávu na závěr – zaměstnala se nám paní Stanislava z 5. běhu, která dojíždí za prací do Hostivice a zde pracuje jako operátor výroby. Je zde velmi spokojená a tím i my, gratulujeme.
Všem účastníkům přejeme, aby na chvíle strávené v projektu rádi vzpomínali a se získanými informacemi správně naložili ve svém dalším životě.
 
Za OS Rakovník – Ivana  Procházková 

​ŘÍJEN  2014
Čas letí jako voda a my zde máme předposlední měsíc projektu Začínáme po 50. Tento měsíc se sice zatím z našich klientů nikdo nezaměstnal, ale je zde veliká naděje pro jednu naší klientku, která je v současné době v jednání s jedním zaměstnavatelem. Takže nebudeme raději zatím nic prozrazovat, abychom to nezakřikli a vyčkáme do listopadu, zda se „věc“ podaří.
I ostatní klienti nadále aktivně vyhledávají zaměstnání, takže třeba příště tyto stránky budou bohatší o nějaké dobré zprávy.
Na čtenou příště. Zdraví M. Chudobová, Koordinátorka za Rakovník

ZÁŘÍ  2014
Tento měsíc ukončila svoji účast v projektu jedna klientka, která před nedávnem absolvovala RK – Pracovník v sociálních službách a nyní je zaměstnána hlavně díky Osvědčení z RK a také své aktivitě. Od 1. 9. sice dojíždí za prací mnoho kilometrů přes celou Prahu, ale v novém zaměstnání se jí velmi líbí, a to i přesto, že je to velmi fyzicky náročná práce. Velmi gratulujeme a držíme palce, aby zde paní Marie setrvala co nejdéle.
Od ostatních klientů máme informace, že aktivně vyhledávají zaměstnání.
Tak třeba příště tyto stránky opět potěšíme nějakou podobnou pozitivní zprávou, jako tento měsíc.
 
Na čtenou příště.,Zdraví M. Chudobová, Koordinátorka za Rakovník

SRPEN  2014
Tak, jak jsme tyto stránky minulý měsíc informovali o probíhajících rekvalifikacích, tak nyní už můžeme s radostí konstatovat, že oba klienti, jak z RK – Pracovník v sociálních službách, tak z RK - Obsluha elektrovozíku a motovozíku, úspěšně absolvovali zkoušky a obdrželi osvědčení. Velmi gratulujeme a věříme, že oba klienti mají nyní vyšší šanci v uplatnění na trhu práce. Je jen na nich a také  trošce štěstí, zda se vše v brzké době, v lepší obrátí.
V druhé polovině srpna měl ještě jeden klient zájem nastoupit s 2. skupinou na RK – VZV, ale  z neznámých důvodů nástup na RK odřekl.
Nyní mají  klienti 5. běhu všechny povinné aktivity i dobrovolně zvolené RK za sebou a je jen na nich, zda se budou aktivně podílet na vyhledávání pracovních příležitostí nebo zda budou i nadále nečinní. Ale dle další informace, kterou stránkám nyní sdělíme, si klienti vzali k srdci informace a rady z Osobnostního rozvoje, protože nyní můžeme máme ještě jednu velmi dobrou zprávu, a tou je, že se zaměstnali dva klienti – pan Antonín, který bude pracovat v jedné rakovnické obci jako uklízeč  veřejných prostranství; dále pan Antonín (2), který bude vypomáhat jako traktorista při sklizni chmele. Oběma Toníkům gratulujeme a přejeme dlouhého trvaní v zaměstnání.
 
Na čtenou příště. Zdraví M. Chudobová, Koordinátorka za Rakovník
  
Červenec 2014
Tento měsíc měla většina klientů čas na shánění pracovních příležitostí. Na profesní rekvalifikaci nastoupila zatím jedna z klientek, a to na RK – Pracovník v soc. službách, která koncem měsíce absolvovala praxi v Ráčku, kde se jí moc líbilo. Původně měla nastoupit ještě jedna klientka, ale před zahájením onemocněla, takže se rekvalifikace nemohla účastnit.
Dále nastoupil jeden klient na RK – Obsluha elektrovozíku a motovozíku (1. skupina). Po jejím skončení nastoupí v srpnu další z klientů na tutéž RK, ale do 2. skupiny.  Obě zmíněné rekvalifikace se ještě překlopí do měsíce srpna, kdy budou ukončeny závěrečnými zkouškami.
Věříme, že se některým z klientů poštěstí s osvědčením v ruce najít vhodné zaměstnání.
 
Na čtenou příště. Zdraví M. Chudobová, Koordinátorka za Rakovník


Červen 2014
Jak jsme již v minulém příspěvku avizovali, minulý měsíc se uskutečnil nábor 5. běhu a do projektu nastoupilo 14 klientů, což je opravdu velmi pěkné číslo. Je vidět, že si uchazeči evidovaní na Úřadu práce uvědomují, že i v tomto věku, kde někteří mají důchod již  „za humny“, ale většina ještě daleko, je nutné zaměřit svoji budoucnost na absolvování rekvalifikace a zvýšit tím svoji lepší zaměstnatelnost.
Dne 2. června byly zahájeny úvodní aktivity, které trvaly sedm dní, během nichž se klienti seznámili s všeobecnými znalostmi z oblasti pracovního práva, živnostenského zákoníku, dále se s klienty probíraly otázky a odpovědi, se kterými se mohou setkat u pohovoru atd. Velký úspěch měla aktivita Finanční gramotnost, kde některé informace byly pro účastníky úplně nové, případně měli možnost s lektorem konzultovat řešení z oblasti exekučního zákulisí, ale ještě důležitější byly informace a rady, jak k těmto problémům předejít.
Po těchto povinných aktivitách se mohli klienti rozhodnout, zda se chtějí ještě zdokonalit v Dovednostech IT (obsluha PC), přičemž této možnost využilo 6 klientů. Tato aktivita byla sedmidenní a všichni účastníci byli opravdu začátečníci, takže klienty netraumatizovaly znalosti někoho výkonnějšího vedle sebe. Také nízký počet klientů umožňoval lektorovi individuální přístup ke každému klientovi dle aktuálních znalostí každého jednotlivce. Každým dnem bylo na klientech znát, jak souběžně s novými znalostmi nabývá i jejich sebevědomí, díky tomu, že umí něco, o čem si doposud mysleli, že se nikdy nebudou schopni naučit. A světe div se, po sedmi dnech obdrželi Osvědčení o absolvování s vědomím a důkazem, že to dokázali.
    Takto se soustředí „šest statečných“ (3 ženy a 3 muži) při aktivitě Dovednosti IT. Každým dnem byly znát pokroky a také radost z nových vědomostí.

Nyní už na klienty čekají pouze profesní rekvalifikace, které jsou dobrovolné. Zájem byl  o RK -Pracovník v sociálních službách, na který jdou dvě klientky a dále o Obsluhu motorových vozíku, kam jdou také dva klienti. Zahájení je počátkem července.
Další dobrou zprávou je uplatnění se klienta na trhu práce, a to pana Miroslava ze 4. běhu, který se umístil jako řidič v jedné z rakovnických pekáren. Jsme tomu moc rádi a přejeme mnoho štěstí při rozvozu pečiva.
 
Na čtenou příště. Zdraví M. Chudobová, Koordinátorka za Rakovník

Květen 2014
Tento měsíc se v projektu zaměstnal pan Josef, a to jako pomocný stavební dělník u jedné stavební společnosti v Kladně. Klient byl při hledání zaměstnání velice aktivní, což se mu vyplatilo.  Takže gratulujeme a budeme doufat, že se mu v novém zaměstnání bude líbit.
Dne 16. května se na Úřadu práce v Rakovníku konal nábor do 5. běhu projektu „Začínáme po 50“, dostavilo se 23 lidí a o vstup do projektu projevilo 15 klientů. Ti, co neměli zájem o rekvalifikaci, uváděli různé důvody, jako např. zdravotní důvody, zahájení podnikání, práce na DPP s omezeným výdělkem nebo také dovolená v zahraničí.
Zahájení  aktivit 5. běhu je od 2. června a my už se na nové klienty těšíme.
 
Na čtenou příště. Zdraví M. Chudobová, Koordinátorka za Rakovník

Duben 2014
Aprílový měsíc proběhl opravdu tak, jak má, ale bohužel byl takový i k našim klientům, kteří při mnohých pohovorech a konzultacích dostali jen naději, ale pozitivní výsledek v podobě konkrétní nabídky práce dostal pouze jeden klient, a to pan František, který v obci Lužná nastoupil na veřejně prospěšné práce. Velmi gratulujeme a budeme doufat, že s přibývajícím lepším počasím zaměstnavatelé zvýší zájem o pracovní sílu.
V projektu ovšem skončil ještě jeden klient, a to pan Svatopluk, který nastoupil na profesní rekvalifikaci VZV, kterou bez udání důvodu nedokončil. Proto byl sankčně vyřazen z Úřadu práce za porušení podmínek uvedených v dohodě o RK.
Naším přáním je, aby se takovéto případy nestávaly, ale na druhou stranu si někteří klienti za tyto nepříjemnosti můžou sami. My budeme doufat, že už nyní budeme slyšet jen o zaměstnaných klientech.
 
Na čtenou příště.
Zdraví M. Chudobová, koordinátorka za Rakovník
 
BŘEZEN  2014
Krásný, jarní měsíc utekl  jako voda a my máme dalšího zaměstnaného klienta. Jak jsme již referovali minulý měsíc , čtyři klienti absolvovali RK – Strážný a zde je „první vlaštovka“, tedy zaměstnaný klient na pozici strážného, který získal práci u jedné bezpečnostní agentury. Pan Zdeněk sice dojíždí za prací do Kladna, ale to mu nijak nevadí, je rád, že uspěl a díky získanému osvědčení v našem projektu našel uplatnění. Panu Zdeňkovi gratulujeme a věříme, že na nové pozici bude spokojen. Naším přáním je, aby i ostatní absolventi kurzu měli podobné štěstí.
Na čtenou příště. Zdraví M. Chudobová, Koordinátorka za Rakovník

ÚNOR 2014
Tento měsíc klienti absolvovali profesní rekvalifikace, které si sami zvolili. Ale někteří, ještě před podpisem dohod o RK, tuto příležitost nevyužili. Měli k tomu různé důvody – zdravotní, finanční apod. Je to jistě škoda, ale zdraví je přednější a tak nezbývá, než popřát brzké uzdravení. A nyní radostná zpráva – čtyři klienti absolvovali RK – Strážný, a přestože měli velký strach, zda zvládnou ve svém věku „pobrat“ spoustu dalších nových informací,  mají osvědčení z  v kapse. Velmi všem gratulujeme a nyní hlavně přejeme, aby našli vhodného zaměstnavatele, kde by uplatnili své nabyté znalosti.
Co se týče smyslu projektu, tak všichni klienti dostali příležitost a informace jak se aktivně zapojit do vyhledávání pracovních nabídek a nyní je už na samotných klientech, zda uspějí.
Na čtenou příště. Zdraví M. Chudobová, Koordinátorka za Rakovník

LEDEN 2014
A je to tady. Rok uběhl jako voda, máme tady nový rok a s ním i novou skupinku klientů 4. běhu. Oproti předešlé zprávě se změnilo pouze to, že nastoupilo méně klientů, ale i tak máme velkou skupinku – 11 mužů a 1 žena (růžička mezi všemi). Opět první úvodní den nastala shodná situace jako v předešlých bězích, a to, že ráno přišli zamračení klienti bez nálady a v 10 hodin už panovala rušná konverzace a odcházely debatující skupinky lidí v dobré náladě. Takže – zaběhlý rituál, a to nás těší. Dle slov klientů se na aktivity velmi těší a jsou rádi, že se něco nového dozví a mohou se svěřit se svými problémy. Velmi potěšující je, když o přestávce vidíme skupinky, které debatují o svých koníčcích a jsou v dobré náladě.
Poslední povinnou aktivitou byla v tomto měsíci Finanční gramotnost za dohledu ing. Chudoby  a jako vždy, tak i tentokrát, byli klienti se získanými informacemi velmi spokojeni.
Docela velký zájem byl o Dovednosti IT (obsluha PC), účastnilo se osm klientů a všichni na závěr obdrželi osvědčení o absolvování – gratulujeme.
Co se týče profesních rekvalifikací, tak převládá zájem o RK – Strážný, Pracovník v soc. službách a Obsluha motorových vozíků.
A to nejlepší na závěr – jeden z nových klientů pan Miroslav měl zájem o RK – Účetnictví, ale než stačil nastoupit, tak díky jeho neustálé aktivitě v hledání pracovních příležitostí získal zaměstnání v Praze na pozici ekonoma. Máme z toho velkou radost a GRATULUJEME.


Klienti při aktivitě Finanční gramotnost s lektorem ing. Chudobou


Někteří z klientů Dovednosti IT.
 
Na čtenou příště.
Zdraví M. Chudobová, Koordinátorka za Rakovník

PROSINEC  2013
 
Těší nás, že v poslední době každý příspěvek na web začínáme dobrou zprávou, ano jak jinak, než že máme další zaměstnanou klientku, a to paní Annu z 3. běhu, která našla pracovní uplatnění v jednom rakovnickém supermarketu. Tato klientka je velmi pracovitá, nebojí se žádné práce a my věříme, že ji toto nové zaměstnání bude naplňovat. Gratulujeme a těšíme se, že se zde při nákupech s klientkou potkáme.
 Jak jsme se zmínili v minulém příspěvku, dne 12. prosince 2013 se konal nábor 4. běhu na Úřadu práce v Rakovníku. Co nás ovšem zaskočilo a musím dodat, že příjemně, bylo to, že se dostavilo jen pět žen z dvaceti tří zájemců. To se nám doposud ještě nestalo, vždy to bylo naopak. Takže do projektu nastoupilo nakonec dvanáct mužů a dvě ženy. Dle předběžné informace je velký zájem o rekvalifikaci na strážného a obsluhu vysokozdvižného vozíku, ale také na pracovníka v sociálních službách a základy podnikání. Výjimečně je zde pouze pár lidí, kteří mají zájem o výuku na osobním počítači v Rakovníku. Ale třeba se to ještě změní.
Takže „karty jsou rozdány“ a po Novém roce vše začne.
Do té doby všem dosavadním i budoucím klientům přejeme pohodové vánoční svátky, veselého Silvestra a v novém roce hlavně pevné zdraví a snad i více štěstí v podobě nového zaměstnání.
Na čtenou příště.
Zdraví M. Chudobová, koordinátorka za Rakovník
 

LISTOPAD 2013
 
Začneme dobrou zprávou, a sice – paní Věra z 3. běhu získala díky své píli pracovní uplatnění jako kuchařka v jedné rakovnické škole. Jelikož jsme měli možnost jí poznat jako velice pracovitou a ochotnou, věříme, že s ní budou v pracovním kolektivu spokojeni a žákům tamní školy bude jistě dobře chutnat. Klientka je vyučena v oboru, takže má nyní možnost vykonávat činnost, která je jí nejbližší. Gratulujeme a máme z toho upřímnou radost.
Dne 13. listopadu se v rakovnickém kulturním centru konala nejen burza škol, ale také celoživotního vzdělávání, čehož jsme využili a paní Procházková (individuální poradce projektu) zde zaujala své místo a kolemjdoucím návštěvníkům burzy podávala informace o našem projektu „Začínáme po 50“. Zda se někdo ze zúčastněných dostaví i na nábor do 4. běhu uvidíme již 12. prosince 2013, který se koná v 9 hodin, v přízemí Úřadu práce v Rakovníku (zasedací místnost z levé části budovy ÚP). Máte-li zájem, jste vítáni.

Rakovnické kulturní centrum  » burza škol a celoživotního vzdělávání. Paní Procházková (vpravo)  zde informovala zájemce  o činnosti a účelu  projektu „Začínáme po 50“.

Na čtenou příště.
Zdraví M. Chudobová, Koordinátorka za Rakovník

ŘÍJEN 2013
 
Jak jsme již uvedli v minulém příspěvku, tento měsíc tři klientky ukončily RK – Pracovník v soc. službách a získaly osvědčení o absolvování, čímž všem gratulujeme. Dle našich informací byly klientky spokojeny jak na teorii, tak i na praxi, kterou, jak jsme se již zmiňovali minule, absolvovaly v Domově důchodců Na Zátiší a Domově Ráček, za což velmi děkujeme ředitelům těchto zařízení, že nám praxe umožnili.
Velmi dobrou zprávou je, že je zaměstnán další z klientů 3. běhu, a sice pan Ivo, který byl velmi iniciativní. Pracovní příležitost získal v Praze a my mu přejeme rychlý postup v jeho kariéře, kde bude potřebovat i trochu štěstí. Ale jelikož jsme měli možnost poznat jeho houževnatost, věříme, že už brzy dosáhne svého cíle – držíme palce.
Nyní je i na dalších klientech, aby cílevědomě a aktivně získávali informace o volných pracovních příležitostech a zkoušeli štěstí.
Na čtenou příště.
Zdraví M. Chudobová, Koordinátorka za Rakovník
 

Září 2013
V úvodu tohoto měsíce měli klienti zpočátku pár dní bez aktivit a psychicky se připravovali na profesní rekvalifikace, které se od 9. září konaly v Praze. Pět klientů se z různých důvodů (finančních, zdravotních, rodinných apod.) absolvování RK vzdali a jelikož je RK dobrovolná, vyšli jsme klientům vstříc. Takže nakonec na profesní RK nastoupilo šest klientů. Jednalo se o RK – 3x Pracovník v soc. službách, 1x Strážný a 2x Obsluha PC. Klientky, které nastoupily na RK – Pracovník v soc. službách absolvovali kromě teorie v Praze také praxi v Rakovníku (v Domově důchodců v Rakovníku a v Ráčku), a to od 16. 9. a tato RK se „překlopí“ ještě pár dnů do září (celkem 13 dnů praxe). S fotoaparátem jsme klientky navštívili a zde můžete nahlédnout, s jakým zaujetím svoji práci vykonávají.

 Paní Věra na praxi v DD Na Zátiší při stolování v jídelně

  Paní  Tereza a Dagmar v Domově Ráček s klienty „Ráčaty“ při balení klínků.

Z ostatních RK již klienti získali osvědčení. Gratulujeme a budeme rádi, když se díky získané vyšší kvalifikaci podaří našim klientům najít nové zaměstnání.
Na čtenou příště.
Zdraví M. Chudobová
Koordinátorka za Rakovník

srpen 2013
Zahájení 3. běhu projektu „Začínáme po 50“ se uskutečnilo 5. 8. 2013 a hned v úvodu nutno dodat, že je radost pracovat s těmito klienty, coby „padesátníky“, protože dochvilnost, slušnost a férové jednání je jim opravdu vlastní a díky těmto vlastnostem se hned lépe spolupracuje. Klienti jsou komunikativní a upřímní, takže veškeré aktivity probíhaly formou besedy a dotazů.
Je pravdou, že Úvodní modul, včetně Osobnostního rozvoje byl pro některé jedince „nošením dříví do lesa“, ale většina si všeobecné znalosti ráda „oživila“. Každý z klientů si ve spolupráci s individuálním poradcem sestavil Individuální plán, kde si kromě jiného sám zvolil, jakou profesní rekvalifikaci chce absolvovat. Poslední den se konala aktivita - Finanční gramotnost, kdy je každá rada dobrá a někdy dokonce nad zlato. Ale zde stačilo naslouchat a případně si zapamatovat informace, které se mohou někdy hodit.
Poté následovaly Dovednosti IT (obsluha osobního počítače) a kromě jednoho z klientů, absolvovali tuto aktivitu všichni. Bylo zajímavé pozorovat, jak den po dni nabírají klienti zkušenosti i sebevědomí, až do úplného konce aktivity, kdy obdrželi osvědčení o jejím absolvování.

  

Takto pilně se vzdělávali klienti na aktivitě Dovednosti IT.
 
Koncem měsíce získali klienti informace ohledně termínů profesních rekvalifikací a my se budeme společně s nimi těšit na jejich zahájení. Jen dodáme, že největší zájem je o RK – Strážný, Pracovník v soc. službách a Obsluha PC.
Na čtenou příště.
Zdraví M. Chudobová, koordinátorka za Rakovník
 
červenec 2013

Je to neuvěřitelné, ale tento měsíc proběhl nábor už do 3. běhu projektu „Začínáme po 50“.
Účast byla velká, na nábor se, kromě zájemců o projekt, dostavil i pan Bambas z Krajské pobočky Úřadu práce v Příbrami a ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP v Rakovníku paní Mgr. Ledvinová. 

   

Potenciální klienti se seznámili s cíli projektu, konkrétním harmonogramem aktivit a poté dalo příslib do projektu 11 klientů. Jako vždy byl velký zájem nejen o Dovednosti IT (obsluha osobního počítače), ale i o profesní rekvalifikace – pracovník v soc. službách, obsluha osobního počítače, účetnictví, strážný, florista, ale nyní nově i dispečer logistiky. Většina klientů měla zájem o více rekvalifikací, ale jelikož lze absolvovat pouze jednu konkrétní, budou klienti ještě své plány muset přehodnotit a nasměrovat přesněji svoje kroky. Takže příští měsíc předložíme našim stránkám přesnější informace z této oblasti. Sami jsme zvědaví, jaká bude volba klientů.
Už se na nové klienty těšíme a zároveň doufáme, že i oni na nás – tedy vlastně na aktivity, které jim náš projekt připravil.
A na závěr ještě jedno foto klientky paní Hany (viz dole - úplně vlevo), která je od června na dotovaném místě v Domově Ráček, kde v terapeutické dílně dohlíží na klienty domova - Ráčata a společně zde vykonávají nenáročné práce (např. balení nábytkových klínků), při nichž si cvičí svoji zručnost a pracovní návyky. Také zde mají možnost vzájemně mezi sebou komunikovat a nacházet společnou cestu ke zdárnému výsledku.  „Ráčata“ se nám pochlubila i galerií, kde vystavují své výrobky (malované šperky, keramické výrobky různého druhu, tkané koberečky a polštářky, zdobená trička, malované obrazy, proutěné košíky, gelové svíčky apod.). Paní Hana je zde velmi spokojená a my jí přejeme, aby tomu tak bylo i nadále.

    

Na čtenou příště. Zdraví M. Chudobová, koordinátorka za Rakovník

Červen 2013
V současné době připravujeme nábor do 3. běhu projektu „Začínáme po 50“, který se uskuteční dne 17. 7. 2013 v 9 hodin na Úřadu práce v Rakovníku, a to v zasedací místnosti » vchod z levé boční části budovy ÚP. Takže ti z vás, kteří byste měli zájem kurz absolvovat, budete velmi vítáni. Nabídka rekvalifikací je široká, tudíž věříme, že si případní zájemci vyberou. Také jsme kontaktovali uchazeče o RK, kteří se z nejrůznějších důvodů nedostali do předešlého běhu. Budeme doufat, že zvolí cestu poznání a do projektu vstoupí.
Doposud máme zaměstnané tři klienty a dle informací, které máme od klientů, kteří toto štěstí neměli, je situace padesátníků na trhu práce opravdu neradostná. Zaměstnavatelé upřednostňují mladší zájemce, před zkušenostmi starších. Přesto je nutné vydržet a nevzdávat se. Někdy je to o vytrvalosti a schopnosti přesvědčit zaměstnavatele, aby Vám dal šanci a ve zkušební lhůtě se snažit získat důvěru zaměstnavatele, aby došel k závěru, že zvolil správně a rád si Vás ponechal i nadále.

KVĚTEN 2013
V těchto jarních dnech měla „projektové“ starosti pouze klientka paní Hana, která již druhým měsícem absolvovala RK – Pracovník v sociálních službách, kdy navíc navštěvovala dětský domov Ráček z důvodu nutné desetidenní praxe. Tuto dvouměsíční aktivitu klientka úspěšně ukončila závěrečnou zkouškou, takže získala cenné Osvědčení Pracovníka v sociálních službách, díky kterému má nyní vyšší šanci uplatnit se na trhu práce. Jelikož tato klientka projevila zájem o dotované místo v místě, kde absolvovala praxi, bylo zahájeno jednání s ředitelkou domova, která si zažádala o dotaci mzdových prostředků. Jelikož je zde oboustranný zájem jak zaměstnavatele, tak potenciálního zaměstnance, budeme doufat, že dotace bude schválena.


Takto vypadala slavnostní atmosféra při předávání osvědčení absolventům RK – Pracovník v sociálních službách.
Vpředu vlevo vidíme naši klientku Hanu z Rakovníka.
 
Další příjemnou informací těmto stránkám je fakt, že nás navštívil klient z prvního běhu, který je již od 1. května zaměstnán v Kladně u jedné společnosti jako strážný a podělil se s námi o dosavadní zkušenosti nabyté v novém zaměstnání. Přestože je pro něj vše zatím ve fázi zaučování a získávání spousty nových informací, hovořil o nové práci s takovým nadšením, že byla radost ho poslouchat. Zde teprve vidíme smysl a výsledky našeho projektu. Panu Jaroslavovi přejeme mnoho úspěchů a pohodový kolektiv, ve kterém nyní pracuje.
Co se týče ostatních klientů, jsme s nimi v kontaktu. Jedna z klientek řešila zdravotní důvody, pro které se nemohla účastnit profesní rekvalifikace. Ale je již po operaci a nyní už by ráda nastoupila do zaměstnání jako prodavačka. Konzultovali jsme spolu nějaké pracovní nabídky, tak uvidíme, zda uspěje. Pana Jiřího oslovil jeho bývalý zaměstnavatel, že by rád využil jeho odborných znalostí v profesi, kterou u něj před časem vykonával, což by náš klient přivítal. Pokud se poštěstí, dáme stránkám vědět.
 

DUBEN 2013
 
Tento měsíc proběhl pro klienty ve znamení absolvování profesních rekvalifikací, o které mělo zájem sedm klientů, přičemž tři klienti nastoupili na RK – Strážný, dva na RK – Obsluha osobního počítače a po jednom na RK – Pracovník v sociálních službách a RK – Florista.
Kromě RK – Pracovník v sociálních službách, která bude ukončena až v květnu, úspěšně ukončili všichni klienti zvolené rekvalifikace a obdrželi Osvědčení o RK. Z individuálních pohovorů vyplynulo, že např. u RK – Strážný nejvíc klienty zaujal výklad lektora s použitím příkladů z praxe, na kterých si lépe zafixovali správné využití právních předpisů a pravidel na pozici strážného. Všichni klienti shodně přiznali, že se obávali závěrečných zkoušek, které proběhly písemnou i ústní formou, kdy se opravdu obávali případného neúspěchu. A možná právě tato obava je aktivizovala k tomu nejlepšímu výsledku, kdy všichni úspěšně složili zkoušky před akreditovanou komisí. Takže gratulujeme.    yes  A k této rekvalifikaci ještě jednu perličku. Pan Jaroslav, který chtěl původně na RK – Sanitář a která se nakonec nekonala pro malý zájem, se na poslední chvíli rozhodl, že zkusí rekvalifikaci na strážného. Vše absolvoval, získal osvědčení a světe div se, během čtrnácti dní sehnal práci a od 1. května nastupuje na Kladně jako strážný u jedné velké společnosti. Přála bych vám vidět jeho rozzářené oči, když nám přinesl ukázat pracovní smlouvu. Přece jen - s osvědčením v ruce, se lépe žádá o práci. Myslíme si, že tak rychlou změnu nečekal. Ale pravdou je, že byl stále aktivní, což se mu nakonec vyplatilo. Tak pane Jaroslave, GRATULUJEME.  wink
Také pro účastníky RK – Obsluha PC byla velmi přínosná. Jedna z klientek dokonce prohlásila, že když dokázala složit zkoušky na Zbrojní průkaz, počítače zvládne také. A na její slova došlo. Ona a ještě jeden náš klient opravdu úspěšně složili zkoušky a obdrželi Osvědčení. Potěšující je to, že paní Miluše začínala opravdu od nuly. Máme z toho velkou radost a čerství absolventi jistě také. Nyní už je jen na nich, zda získané informace nechají zahálet, či nikoliv.
A na závěr si necháme rekvalifikaci s nádechem jara a jarních vůní. Ano tušíte správně, je to RK – Florista. Zde jsme měli paní Jarmilu, která byla od počátku rozhodnuta, že chce pracovat s kytičkami, a to i do budoucna jako živnostnice. Držíme palce, aby nezůstalo pouze u představ. A zda byste měli o vazby květin z rukou paní Jaroslavy zájem? To, posuďte sami.

   
Paní Jaroslavo, moooc pěkné, jste šikovná. Je vidět, že jste vazbu tvořila srdíčkem.
Paní Jaroslavo, moooc pěkné, jste šikovná. Je vidět, že jste vazbu tvořila srdíčkem.

BŘEZEN 2013
 Jsme rádi, že můžeme potvrdit velmi příznivou zprávu z února, a sice – další z našich klientů 1. běhu, pan Petr, od 1. března získal zaměstnání v Praze, a to na pozici - manažer vzdělávání. Nutno podotknou, že pan Petr byl od počátku velmi aktivní, účastnil se mnoha výběrových řízení, převážně v Praze, ale vždy s negativním výsledkem. Přestože několikrát slyšel: „ … děkujeme, dáme Vám vědět“, nevzdal se naděje a znovu pokoušel štěstí, až opravdu uspěl. Tak, pane Petře, gratulujeme a ať se Vám na nové pozici líbí.
Jelikož jsme se tento měsíc k 31. 3. s klienty 1. běhu rozloučili, nezbývá, než jim popřát, aby neztráceli své naděje a opravdu aktivně vyhledávali pracovní příležitosti. Někdy je to o štěstí, případně známých, ale hlavně o vytrvalosti.
A jak si vedou naši noví klienti, kteří nastoupili do 2. běhu 4. března? Věřte nebo nevěřte, jeden z klientů, pan Pavel, se nestačil ani rozkoukat a už byl od 11. března zaměstnán. Vlastně se jeho příběh velmi podobá panu Petrovi, ale štěstí se unavilo mnohem dříve. Pan Pavel nyní dojíždí do Prahy a vykonává velmi zajímavou práci na pozici manažera rozvoje. Pravdou je, že s vysokoškolským vzděláním, které pan Pavel má a s mnohaletými zkušenostmi z předešlých zaměstnání, je větší šance na úspěch, ale nestává se to samozřejmostí. Takže opět velmi gratulujeme.
Ostatní klienti si v tomto měsíci prošli aktivitami Úvodní modul a Osobnostní rozvoj – zde se nejvíc zajímali o pracovně-právní vztahy, a také si zde zpracovali Individuální plán, kde si již sami zvolili profesní rekvalifikaci, které se účastní. Velký zájem byl především o strážného, ale také o sanitáře, floristku a pracovníka v sociálních službách.
Následovala Finanční gramotnost, kde se opět lektor ing. Chudoba dočkal vyjádření od klientů, že tato aktivita byla pro ně velmi přínosná a že mnohé informace znali pouze povrchně, ale až nyní pochopili souvislosti do detailu. 

Fiktivní pohovor u zaměstnavatele - komise složena z klientů Lektor ing. Chudoba při aktivitě - Finanční gramotnost
Skvělý tým klientů, který se  rozhodl získat nové znalosti, případně další   
        kvalifikaci.

Malá perlička z osobnostního rozvoje – jeden z klientů, pan Jiří (viz na fotce vlevo, sedící zády při fiktivním pohovoru), se nám při aktivitě Osobnostní rozvoj svěřil s tím, že velmi rád maluje. Docela jsme byli zvědaví na jeho obrázky, a to zvlášť, když víme, že celý život pracoval jako autolakýrník. A když jsme viděli výsledek, „spadla nám všem brada a smekli jsme pomyslný klobouk“. Nutno podotknout, že se tímto koníčkem zabývá pouze pár let. Náměty čerpá z knih např. Krok za krokem, jejímž autorem je Kenith Fenwick a dále z knihy Příručka pro začínající i pokročilé od Marylin Scottové apod. Opravdová nádhera. No, posuďte sami. 
 

Keith Fenwick » Krajinomalba krok za Krokem (akryl – plátno); vlastní rukou pana Jiřího, klienta projektu.                            
Vánoční jitro v Peover  »  Eye Brian Bennett z Příručky pro začínající a pokročilé od Marylin
     Scottové » Olejomalba; i tento obrázek  je dílem pana Jiřího.

Ovšem, čeho se mnozí klienti obávali, ale na co se zároveň i velmi těšili, byla aktivita Dovednosti IT, neboli obsluha výpočetní techniky. Této nepovinné aktivity se účastnilo pouze osm klientů a mnozí z nich měli malé, případně vůbec žádné znalosti s tímto „zázrakem“ techniky. Pro dnešní děti je počítač už od útlého dětství samozřejmostí a informace se vstřebávají samy, ale mnozí z klientů „padesátníků“ toto štěstí mají až nyní. Proto bylo opravdu zajímavé pozorovat, jak se den ode dne zvyšuje sebevědomí klientů, díky novým znalostem. Nejzajímavější bylo, když lektorka ukončila první den výuky a kromě tří klientů, kteří měli zařizování na úřadech, ostatní seděli dál a plni dojmů z nových informací, klikali myší a vytvářeli své první dokumenty, vzájemně si radili a bylo vidět, že mají z prvních poznatků velmi dobrý pocit.

 
Vzorní klienti projektu při Dovednostech IT.              Lektorka ing. Kopřivová vždy ráda poradí.

 Pan Jaroslav si od lektorky Dovedností IT slavnostně přebírá Osvědčení o absolvování.

 A co nás čeká příště? Tak to si zase přečtěte za měsíc. cheeky

ÚNOR 2013
 
V tomto měsíci jsme uskutečnili dva nábory do druhého běhu projektu, protože 4. března 2013 bude odstartováno další kolo projektu s rekvalifikacemi. Mile nás překvapil opravdový zájem všech účastníků, přičemž se shodně opět opakovala slova, jako při minulém náboru, že nechtějí zahálet doma a že se opravdu těší na nový kolektiv a aktivity. Tak si nyní jen budeme přát, abychom se v březnu setkali s tak příjemnými klienty, jako byli jejich předchůdci.
   Atmosféra z náboru do  2. běhu na KoP v Rakovníku.

Ale abychom nezapomínali na klienty 1. běhu, tak jen připomeneme, že je to již měsíc, co paní Widemannová pracuje na dotovaném místě v Domově pro seniory v Novém Strašecí a my ji zastihli při její každodenní péči o seniory. Její práce je opravdu velmi fyzicky i psychicky náročná, ale my víme, že paní Widemannová je nesmírně pracovitá a tuto práci vykonává ráda a zodpovědně.

   
Paní Widemanová na dotovaném místě při každodenní práci o seniory v Novém StrašecíPaní Widemanová na dotovaném místě při každodenní práci o seniory v Novém Strašecí.
Z individuálních pohovorů vyplývá, že i ostatní klienti vyhledávají možnosti na trhu práce, ale bohužel ne vždy úspěšně, protože pracovních nabídek je opravdu málo. Co je také měně příjemné, že jeden z klientů řeší zdravotní problémy, ale vše už je na lepší cestě, tak moc držíme palce k úplnému uzdravení.
Ale máme také jednu příznivou informaci, a to, že od příštího měsíce jeden z našich klientů dostal příslib pracovního uplatnění v Praze, tak snad vše dobře dopadne, ale to těmto stránkám prozradíme zase až příště wink
.

leden 2013
Vánoce jsou již minulostí a tři měsíce od zahájení 1. běhu projektu utekly jako voda. V tomto měsíci absolvovaly tři klientky profesní rekvalifikaci – Florista a první únorový den získají Osvědčení o absolvování, pokud úspěšně složí zkoušky. A tak se necháme v dalším příspěvku překvapit, jak uspěly. Dle klientek byla práce s „dary přírody“ při této RK kreativní, pohodová a za některé aranže by se určitě nemusel stydět ani profesionál, ostatně posuďte sami.

  
Klientky RK – Florista » paní Burianová a Vitvarová při vazbě květin

  Klientky jsou opravdu nápadité, že?

  Zleva paní Herclová, Vitvarová a Burianová

Všechny klientky mají shodného koníčka a na jejich aranžích je to vidět. Věříme, že získané zkušenosti uplatní i ve svém profesním životě. Děkujeme paní Herclové za pěkné záběry.
Abychom se nezmiňovali pouze o klientkách, tak se blýská na lepší časy i pro pana Prokopa, a to ve smyslu nové šance na práci. Ale raději nebudeme předbíhat, abychom nezakřikli tu příznivou zprávu. Příští měsíc bychom měli vědět víc, takže až bude vše jisté, určitě se pochlubíme.
Co jsme ale zapomněli těmto stránkám sdělit je, že se naší klientce paní Holé, podařilo získat na osm měsíců dotované místo, a to již v prosinci loňského roku, ve Speciální škole v Rakovníku, kde předtím absolvovala praxi k RK – Pracovník v sociálních službách. Není žádným tajemstvím, že jsou zde s naší bývalou klientkou velice spokojeni, což nás opravdu těší. A jak jsme stačili paní Holou poznat, myslíme si, že je to opravdu „človíček“ na pravém místě. Takže gratulujeme a držíme palce. yes
Další velmi dobrou zprávou je, že od prvního února nastupuje na další dotované místo klientka paní Widemannová, která bude pracovat v Domově pro seniory v Novém Strašecí. Přejeme jí především dobrý kolektiv a aby zvládala náročnou práci jak po stránce fyzické, tak i psychické. yes  A ještě malou zajímavost k této klientce, která do kurzu vstupovala s tím, že by nevydržela nečinně sedět doma a čekat, až jí spadne do klína nějaká šance, v podobě pracovní nabídky. Rozhodnutí absolvovat tento rekvalifikační kurz, bylo ideální příležitostí jak získat nové vědomosti a zároveň hodnotně zúročit „volný čas“. Nevěřila, že by díky tomuto kurzu získala pracovní nabídku, ale jak je vidět, opak je pravdou.
Co se týče dalších klientů kurzu, tak někteří v současné době řeší zdravotní problémy a ti zbývající zkouší i nadále štěstí u potenciálních zaměstnavatelů.
Vydržte a nedejte se, však ono se to štěstí jednou unaví i ve Váš prospěch cheeky

Prosinec 2012
Poslední měsíc v roce řešil každý z klientů různým způsobem – někteří vyčkávali na blížící se rekvalifikaci Florista, jiní vyhledávali aktivně možnosti případných pracovních příležitostí, někteří řešili zdravotní problémy, další úspěšně ukončili profesní rekvalifikaci, ale co příjemného potkalo nás všechny – ANO SPRÁVNĚ - pohádkové Vánoce vánoce, vánoční svátky a Silvestr. Každý z nás bilancoval uplynulý rok, v čem byl pozitivní, negativní, ale co bylo jisté - byl kladný pro klienty, kteří se rozhodli absolvovat tento kurz. Hodnotně tak využili čas, který by byl jinak beznadějně „prosezen“ mezi čtyřmi zdmi. Dnes už někteří klienti mohou říci, že určitě nepochybili, protože dvě klientky jsou již zaměstnané, další nastupuje do zaměstnání od února příštího roku, tři klienti již úspěšně absolvovali profesní rekvalifikaci a další tři získají nové poznatky v oblasti aranžování a vazby květin, a to v lednu příštího roku.
A tak nyní nezbývá, než celému rakovnickému týmu projektu „Začínáme po 50“ popřát, aby je v novém roce doprovázelo hlavně pevné zdraví, a to ruku v ruce s velkou dávkou štěstí. Pokud se toto podaří, pak je velká naděje, že brzy získají nějakou pracovní nabídku.
Koordinátorka projektu v Rakovníku - Marcela Chudobová

LISTOPAD
 
V tomto měsíci probíhala převážně konzultace mezi potenciálními zaměstnavateli, a to jak s dotací, tak bez dotace. V současné době máme možnost zaměstnat dvě klientky na dotované místo, a to po skončení profesních rekvalifikací nyní v listopadu, kdy klientky získaly Osvědčení o absolvování profesní rekvalifikace Pracovník v sociálních službách. Zaměstnavatelé si vyřizují potřebné podklady k Žádosti o dotaci a pokud bude vše v pořádku, je velká naděje, že jedna z klientek nastoupí na dotované místo od prosince 2012 a druhá od ledna 2013. Ale abychom se nezapomněli ještě zmínit o těchto vzorných klientkách, tak musíme konstatovat, že v listopadu měly docela slušnou průpravu ke vstupu do zaměstnání, protože každý den dojížděly na výuku teorie do Prahy a stihly ještě absolvovat devět dní praxe v Rakovníku, což jim umožnilo vedení Speciální školy v Rakovníku a Domova pro seniory v Novém Strašecí, za což moc děkujeme.
Paní Holá na praxi při RK – Pracovník v soc. službách » při hře s dětmi Speciální školy v Rakovníku

Dalším pilným klientem je pan Prokop, který od půli listopadu dojíždí do Prahy na profesní rekvalifikaci Účetnictví s využitím výpočetní techniky a dle jeho slov je velmi spokojený s výkladem zkušeného lektora, který, mimo jiné, výuku prokládá příklady z praxe, čímž jsou informace pro klienty lépe vstřebatelné. Jelikož však tato RK skončí pár dnů před Vánoci, musí si ještě náš klient chvíli na osvědčení počkat.
Co nás velmi potěšilo je, že se jedné z našich klientek podařilo získat zaměstnání s Pracovní smlouvou v Domově důchodců v jedné z obcí na Rakovnicku, kde získala pozici Pracovníka sociální péče v přímé obslužné péči o seniory. Paní Šmídové moc gratulujeme a přejeme jí, aby se jí v novém kolektivu a mezi klienty domova líbilo, a to i přesto, že jde o velmi fyzicky i psychicky náročné povolání. Jak jsme však paní Věru stačili za těch pár týdnů poznat, je to opravdu človíček na svém místě, který vše jistě zvládne. A tak ještě jednou moooc GRATULUJEME. yes
Jelikož se blíží Vánoce, tak všem našim klientům přejeme hlavně pevné zdraví, osobní i rodinnou pohodu a dárek pod stromečkem v podobě nové práce.
Hezké Vánoce Vám přeje koordinátorka projektu v Rakovníku, Marcela Chudobová


ŘÍJEN 2012
První den v říjnu 2012 byl zahájen nový projekt pod názvem „Začínáme po 50“, který nabízí nové možnosti v oblasti rekvalifikace cílové skupině uchazečů, kteří jsou v evidenci Úřadu práce v Rakovníku a jak již sám název napovídá, jedná se o osoby, které dosáhly padesáti let věku a více. Než ovšem mohl být rekvalifikační kurz zahájen, uskutečnily se dva nábory na Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště Rakovník. Zájem o vstup do 1. běhu projektu byl opravdu veliký – dostavilo se celkem 37 osob, z nichž bylo vybráno 12 zájemců a 9 lidí má zájem vstup do 2. běhu. Spolupráce s KoP v Rakovníku  je velmi dobrá a o regionální projekty je zde zájem, což nás těší.
                           První den náboru na ÚP KoP v Rakovníku
Rádi bychom uvedli jednu zajímavost z náboru, kdy se mezi přítomnými zájemci ozval jeden z účastníků a velmi arogantně zpochybňoval smysl projektů a rekvalifikací jako takových. Když  jsme chtěli reagovat na jeho názor, velmi nás překvapilo, že tak učinili další přítomní z uchazečů o tento projekt. Jejich názor, že tam nemusí být, když na vše takto pohlíží, nás mile překvapil. Nenašel zde nikoho, kdo by s ním sdílel jeho názor. Naopak nás potěšilo, že je o rekvalifikace zájem a nezaměstnaní nechtějí otálet doma a koukat bez cíle do čtyř holých stěn.
S tímto nadšením jsme 1. 10. 2012 zahájili 1. běh Vstupním informačním modulem, následovaly čtyři dny Osobnostního rozvoje, kdy jsme klienty zahrnuli všeobecnými informacemi, testy a radami, vyzkoušeli si fiktivní pohovor u zaměstnavatele a kromě jiného si v průběhu této aktivity písemně vypracovali Životopis a Motivační dopis, který si v Dovednostech IT zpracovali v elektronické podobě.
Potěšila nás také informace jednoho našeho klienta, který se účastnil skutečného výběrového řízení v Praze a dle jeho vyjádření mu Osobnostní rozvoj opravdu pomohl, protože už věděl, na co se má připravit a s čím vším se může setkat. Tudíž neměl ani žádnou trému a dostal se i do užšího výběru. Výběrové řízení sice nakonec nevyhrál, protože upřednostnili zájemce z Prahy, ale sklidil chválu u výběrové komise, že měl šanci na úspěch. 
Pilní klienti při Úvodním modulu  
Finanční gramotnost  – lektor  ing. J. Chudoba Fiktivní pohovor u zaměstnavatele.
 

Následovala aktivita Finanční gramotnost, kde se klienti seznámili se základními pojmy z ekonomické i finanční oblasti, jak se orientovat na trhu financí, jak si sestavit svůj rodinný rozpočet, jak se nezadlužit, jak předejít exekuci, jakou strategií likvidovat případné dluhy apod. Zkrátka, zde se klienti jistě nenudili a naopak se mnohému přiučili.
Dovedností IT se účastnili všichni klienti, a to i ti, kteří jsou již v tomto směru pokročilí. Sami vědí, že se vždy najde oblast, ve které neuškodí si některé znalosti oživit. Převážná většina klientů však měla minimální zkušenosti s osobními počítači, případně vůbec žádné, a tak neváhali a krůček po krůčku nebo spíše myškou po myšce J nabývali své znalosti v MS Windows, MS Word, MS Excel, základy práce s internetem a elektronickou poštou. Po sedmi dnech obdrželi všichni absolventi Osvědčení z Dovedností IT a nyní je pouze na nich, jakým způsobem nabyté znalosti zúročí. 

      

„Levé křídlo“ a „pravé křídlo“ – takto se nazývali sami klienti, když lektorce hlásili splnění zadaného úkolu. J Opravdu se všichni velmi snažili.
 
Po měsíci konání aktivit musíme konstatovat, že těchto pár dnů z klientů vytvořil skvělý tým. A co bude nyní následovat? Listopadový měsíc nenechá klienty zahálet, ale o tom až příště … 

      
Ing. Jindřiška Kopřivová lektorka Dovedností IT (vlevo) a skvělý tým klientů 1. běhu (vpravo).
V tomto měsíci jsme uskutečnili dva nábory do druhého běhu projektu, protože 4. března 2013 bude odstartováno další kolo rekvalifikace. Mile nás překvapil opravdový zájem všech účastníků, přičemž se shodně opět opakovala slova, jako při minulém náboru, že nechtějí zahálet doma a že se opravdu těší na nový kolektiv a aktivity. Tak si nyní jen budeme přát, abychom se v březnu setkali s tak příjemnými klienty, jako byli jejich předchůdci
/zacinamepo50/presmeruj/slider?i=18