Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Mladá Boleslav

LISTOPAD 2014
Poslední měsíc projektu Mladá Boleslav.

Měsíc listopad 2014 je posledním měsícem úspěšného projektu Začínáme po padesátce. Projektu pro jednu z nejvíce ohrožených skupin nezaměstnaných.
Posledních 8 klientů intenzivně pokračovalo v hledání nových nabídek. Zasílali životopisy na všechny možné strany, zatím však bez úspěchu. Někteří mají příslib zaměstnání od Nového roku. Současné období blížícího se konce roku jim však v jejich snažení moc nepomáhá.
Všichni byli s projektem a hlavně s průběhem rekvalifikací, moc spokojeni. Litují, že projekt není delší.  Pro hodně klientů byla účast i psychologickou vzpruhou a v mnoha případech bylo dosaženo i zvýšení sebevědomí. Pokud zhodnotíme projekt za celý průběh všech pěti běhů, vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných.
Všem klientům přejeme hodně štěstí při hledání nového zaměstnání. 

Říjen 2014.

Měsíc říjen je předposledním měsícem celého projektu. Blíží se zároveň i konec roku a klienty to inspiruje a nutí k zvýšení intenzity hledání zaměstnání. Nikdo nechce jít do nového roku jako nezaměstnaný.
Někteří klienti absolvovali další výběrová řízení a nyní čekají netrpělivě na vyjádření zaměstnavatele. Upravovali jsme společně několik motivačních dopisů a pomáhali jsme s hledáním nabídek na internetu.
Pani Ivetě se konečně podařilo nastoupit do zaměstnání jako pečovatelka přes agenturu do Německa. Využila přitom svoji nově absolvovanou rekvalifikaci „Pracovník v sociálních službách“. Přejeme ji mnoho úspěchů. yes

Září 2014.

V průběhu měsíce pan Slavoj, jako poslední klient, úspěšně absolvoval svoji vybranou rekvalifikaci Pracovník grafického studia. Gratulujeme.
Pani Renata po dlouhých jednáních obdržela doklad o invalidním důchodu. Pro svůj zhoršující se zdravotní stav nemohla absolvovat vybranou rekvalifikaci. Ukončila svoji účast v projektu.
Pani Iveta se intenzivně snaží zajistit si novou práci jako pečovatelka v Německu. Vyjednanou má zatím zkoušku. V této práci úspěšně využije veškeré zkušenosti z právě absolvované rekvalifikace Pracovník v sociálních službách. Přejeme ji úspěšná jednání.
Ostatní klienti se snaží o získání nového zaměstnání. Jsme s nimi ve spojení a konzultujeme jejich postupy, které zatím nevedly k požadovanému výsledku. Přejeme jim více úspěchů při hledání.

Srpen v Mladé Boleslavi.

V měsíci srpnu, kdy je v Mladé Boleslavi pusto a prázdno a většina podniků má dovolenou, dokončovali další klienti svoji vybranou rekvalifikaci.
Pánové Miroslav a Jaroslav úspěšně ukončili rekvalifikaci Obsluha vysokozdvižného vozíku a pani Iveta po absolvování praxe v Domově důchodců v Mnichově Hradišti úspěšně dokončila rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách.
Poslední klient pan Slavoj zahájí svoji rekvalifikaci příští měsíc.
S klienty, kteří mají své rekvalifikace ukončené, jsme zároveň projednali možnosti zaměstnání včetně možné práce v zahraničí u pani Ivety. Mimo to jsme pomohli s úpravou životopisu a motivačního dopisu.
Všem přejeme hodně štěstí při hledání nových nabídek práce a při výběrových řízeních.

Červenec 2014

Většina klientů se v tomto měsíci posunula v projektu do fáze absolvování svých vybraných rekvalifikací.

Lena a Jiří si vybrali rekvalifikaci Strážný , kterou také úspěšně absolvovali. Pan  Jaroslav a Miroslav si vybrali  rekvalifikaci Obsluha VZV,  ve které úspěšně pokračují.
Také klientka Iveta úspěšně prochází rekvalifikací  Pracovník v sociálních službách, která bude ukončena závěrečnou zkouškou na začátku příštího měsíce. Nyní absolvuje praxi v Domově Modrý kámen.
Někteří klienti tohoto běhu na své RK ještě čekají. Jejich termín RK se posunul  do dalšího období. Mezi tím s nimi spolupracujeme na možnostech volných pracovních míst v našem okrese a informujeme je, abychom jim zvýšili možnosti najít nové pracovní místo.
Soustředění    A tady to upravte...

  Vše si pečlivě zaznamenejte!
 

Červen 2014
V tomto měsíci jsme se s naším projektem dostali do finále. Začal nám poslední  5. běh.

Do projektu,  po několika jednáních s ředitelem ÚP a vedoucí zprostředkovatelek, nastoupilo 10 klientů. Hned od začátku si vytvořili dobrý, komunikativní kolektiv. Všichni absolvovali všechny povinné aktivity – Osobnostní rozvoj a Finanční gramotnost. Upravili jsme si stávající a vytvořili nové životopisy a motivační dopisy. Probrali jsme stěžejní, nejvíce problémové části Zákoníku práce a Živnostenského zákona. Následovalo 7 dní aktivity, dovednosti IT. Zahájili všichni, jeden, ten nejstarší, to po dvou dnech vzdal. S počítačem se nechtěl dál kamarádit. Ostatní tuto aktivitu úspěšně dokončili. Všichni si pochvalovali vstřícný a profesionální přístup zkušeného lektora ing. Šimona.
Příští měsíc začnou klienti nastupovat na vybrané rekvalifikace, můžeme jim popřát, aby vše úspěšně zvládli.
Aktivity klientů 4. běhu tento měsíc skončily. Můžeme s radostí oznámit, že se všem s naší pomocí podařilo nalézt nové zaměstnání a nikoho nepředáváme po ukončení běhu zpět do péče ÚP.
Všem klientům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů na nových pracovních místech.

Květen 2014
V tomto běhu jsme od začátku měli velmi nízký počet klientů a tak i vzhledem k této okolnosti nám na konci května zůstává v projektu poslední klient, pan Jaromír, který má v současné době velmi slibné výhledy na nové pracovní místo. Přejeme mu, aby v tomto výběrovém řízení uspěl  a nám by se tak povedlo v rámci tohoto běhu projektu zaměstnat všech 100% klientů.
V květnu jsme zároveň absolvovali několik výběrových pohovorů pro 5.běh. Na naši žádost jsme se mohli  zúčastňovat informačních schůzek na ÚP, kde jsme se snažili intenzivně získat klienty do posledního běhu. Úspěšnost však byla malá. Na schůzky byli posílání většinou klienti mladší 50 let nebo těsně před důchodem.
Současně jsme se i sešli s ředitelem a vedoucí zprostředkovatelek na ÚP MB, kterým jsme znovu vysvětlovali důležitost dostatečného počtu uchazečů do projektu. 

Duben 2014 

V dubnu máme ve čtvrtém běhu padesátníků již jen čtyři klienty, kteří po rekvalifikacích hledají místo.
Pan Petr byl nejúspěšnější a 2. 5. nastoupí do zaměstnání a my můžeme jen popřát, ať se mu tam líbí a daří.
Paní Irena si rovněž našla práci, ale její nástup zpomalil malý úraz a nastoupí v první dekádě května.
Posledním dvěma klientům, paní Ivaně a panu Jaromírovi přejeme, ať se jim podaří co nejdříve uspět v hledání práce a výběrových řízeních. Budeme se jim snažit pomoci při vyhledávání vhodných, volných míst.
Také jsme na konci měsíce absolvovali první výběr do posledního běhu, kde jsme mohli přivítat i návštěvu z ÚP v Příbrami. Bohužel při té příležitosti se sami přesvědčili na vlastní oči, že zájem klientů v tomto věkovém rozmezí je spíše sporadický.
 Nicméně další výběry budou následovat a tak se budeme těšit na větší zájem klientů.

Březen 2014

Pracovnice v soc. službách v tomto měsíci absolvovaly rekvalifikaci, kterou si moc pochvalovaly a na praxi ponechaly na sebe kontakt, pro případ, že by se uvolnilo v domově místo a chtěli je zaměstnat. Práce v DS Mladá Boleslav se jim velmi líbila. Vedení bylo s našimi klientkami Ivou a Irenou taktéž spokojeno. V domově pracuje k oboustranné spokojenosti již několik našich absolventů, ale v současné době má domov všechna pracovní místa plně obsazena.
Vzhledem k nízkému počtu klientů v tomto běhu, zbývají už jen pan Petr a Jaromír (úspěšní absolventi rekvalifikací), se kterými budeme nadále spolupracovat na vyhledávání pracovních míst.

   
Paní Irena na praxi                                                Paní Ivana na praxi

Únor 2014
V únoru jsme naše klienty vyslali absolvovat vybrané rekvalifikační kurzy do Prahy, kam se nám přihlásily dvě klientky na  Pracovnice v soc. službách, jeden klient na Počítače a další na Grafické studio. Poslední dva jmenovaní stihli RK v tomto měsíci celou absolvovat a úspěšně zakončit. Pracovnice v soc službách v tomto měsíci absolvují teoretickou přípravu a příští měsíc praxi ve vybraných sociálních zařízeních. Absolventi rekvalifikací teď budou i s naši pomoci intenzivně hledat další možnosti zaměstnání.
A jedna radostná zpráva. Paní Jana v tomto měsíci nastoupila do zaměstnání. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Leden 2014, 4.běh
V lednu jsme začali 4. běh Začínáme po padesátce. Přes veškerou snahu a třech výběrových řízeních se v MB sešlo jen pět zájemců o rekvalifikaci. Ukazuje se nám se zpětnými zkušenostmi, že padesátníci, kteří mají zájem na sobě ještě pracovat a dovzdělávat se, jsou většinou lidé s vyšším vzděláním, než základním a SOU. Přesto a možná právě proto, nemáme tolik zájemců, kolik bychom dokázali uspokojit. Největší vinu však dáváme nezájmu a laxnímu přístupu pracovnic ÚP. Neinformují klienty o možnostech rekvalifikací, případně dávají zkreslující informace. Nepomohli ani stížnosti u ředitele ÚP. Tento náš názor byl potvrzen u výběrů do jiných projektů, kde se nám objevili klienti starší 50 let s delší dobou evidence na ÚP. O tomto projektu je pracovnice ÚP neinformovali, i když mají delší dobu zájem o rekvalifikaci.
Kurz začal 6.1.2014 a naši klienti si během Úvodní části vybrali rekvalifikace Pracovník v soc. službách, Obsluha PC a Pracovník graf. studia.
22.1.2014 jsme ukončili i část IT dovedností s Ing. Šimonem, kde  si klienti opět velmi pochvalovali kvalitní  práci a přístup pana lektora. Děkujeme.wink

3.BĚH
Jedna radostná zpráva. Pani Maria nastoupila konečně do vybraného zaměstnání jako pečovatelka v Domově pod skalami, kde absolvovala i svoji praxi po rekvalifikaci Pracovník v soc. službách.

K  31.1.2014 jsme ukončovali 3.běh „padesátníků“, kde nám zbyli čtyři nezaměstnaní klienti, které jsme museli předat zpět do péče ÚP. Nutno podotknout, že někteří z nich se intenzivně o pracovní místo ani ucházet momentálně nemohli, ze zdravotních důvodů.

Prosinec 2013

V prosinci se naši klienti Michael a Marie zaměřili na konečné přípravy nástupu do zaměstnání. Oba absolvovali rekvalifikaci  Pracovník v soc. službách a oba byli osloveni zaměstnavatelem v místě výkonu praxe. Oba dva si před nástupem byli nuceni dát „do pořádku“ některé zdravotní nutnosti-(očkování apod.) a proto je jejich nástup naplánován hned po Novém roce.  Gratulujeme.
V tomto běhu nám zbyly tři klientky, kterým se zatím nepodařilo najít zaměstnání a tak Evě, Mirce i Heleně přejeme šťastné a veselé svátky vánoční a do nového roku hodně zdraví a hlavně hodně štěstí při hledání zaměstnání.
Při konání dalšího kola předvýběru do 4.běhu, se nám bohužel nedostavilo potřebné množství klientů PÚ, pro možnost naplnění celé třídy.Přesto se budeme těšit a budeme rádi, pokud se ukáže, že se nám všem podařilo vykročit do nového roku pravou nohou!

Listopad 2013
V listopadu se třetí běh Začínáme po padesátce dostal do období, kdy si klienti po ukončení rekvalifikací intenzivně začali hledat zaměstnání, aby mohli co nejdříve uplatnit nové vědomosti z rekvalifikací, a my jsme jim byli nápomocni jak v orientaci nabídek zaměstnavatelů v okolí, tak na webech. V mnoha případech využívali naše individuální poradenství.
Klientka Marie, která se po absolvování RK Pracovník v soc. službách, předběžně dohodla o nástupu do zaměstnání v místě výkonu praxe, si prozatím prochází obdobím, kdy je přeočkovávána proti žloutence, aby splnila všechny podmínky zaměstnavatele, a po novém roce, již bude připravena nastoupit.
Další pracovní nabídku jsme dostali od ředitelství DS Mladá Boleslav, kterou jsme předali panu Michaelovi, který zde vykonával praxi. Velice rádi jsme slyšeli, že naši osvědčení klienti, jsou vždy vítáni na jejich pracovišti.
Ostatní klienti zatím tak konkrétní nabídky nenašli, ale nadále s nimi spolupracujeme.
25. listopadu jsme zorganizovali na ÚP předvýběr do 4. běhu, jenž má začít 6. 1. 1014. Opět se ukázalo, že je velmi málo kandidátů a předvýběry se budou muset ještě několikrát během nastávajícího měsíce zopakovat.
 
 
Říjen 2013 
V říjnu třetí běh Začínáme po padesátce pokračoval dobíhajícími termíny některých rekvalifikací, v našem případě šlo o dva klienty Pracovník v sociálních službách a jednu Účetní.
Všichni hodnotili rekvalifikace i přes jejich náročnost kladně. Nadmíru spokojeni byli klienti absolvující rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách. Oběma klientům jsme zařídili praxi ve vybraných střediscích sociálních služeb. Paní Marii, pan ředitel z místa výkonu praxe, následně nabídl od příštího měsíce pracovní místo. Rovněž pan Michal mohl okamžitě nastoupit do zaměstnání po absolvování praxe, ale z důvodu menší operace nemohl nastoupit. Přejeme mu brzké uzdravení.

Další úspěch v tomto měsíci zaznamenala pani Zuzana a pan Antonín, kterým se též podařilo nastoupit na nová pracovní místa.
Všem přejeme v novém zaměstnání mnoho úspěchů.
A ještě přikládáme snímek z praxe pani Marie.
  

Září 2013
V září se třetí běh „Začínáme po padesátce“ přesunul do Prahy na různé rekvalifikace, které shodou okolností začínaly ve stejném termínu 9.9. Poskytli jsme klientům informace o konání RK a pokyny okolo přímé podpory. Na RK nám dojíždělo 5 klientů.
24. 9. skončila RK Obsluha PC a již máme zpětnou vazbu od klientek Zuzany a Heleny na úroveň jmenované rekvalifikace. Celkově zhodnotily obsah informací shodný s obsahem IT, školeným u nás v učebně, s tím rozdílem, že v Praze je v počítačích nainstalován modernější operační systém.
Pan Antonín musel ze zdravotních důvodů zrušit nástup na vybranou rekvalifikaci, ale po uzdravení se mu podařilo získat nové zaměstnání. Gratulujeme.
Dva klienti nastoupili na RK Pracovník v sociálních službách. Poprvé v našem okrese i s jedním mužem. Prozatím máme jen kladné informace o průběhu rekvalifikace.

Srpen 2013
V první dekádě měsíce začal probíhat 3. běh „Padesátníků“. I přes naši velkou snahu se nám nepodařilo vinou pasivity pracovníků ÚP plně obsadit tento 3. běh projektu.
Po mnoha stížnostech nám poslali osm klientů, ale protože jeden klient nedostal od lékaře svolení absolvovat rekvalifikaci, hned na začátku, spolupráci s námi ukončil. Z ostatních se pro rekvalifikaci rozhodli, až na jednu klientku, všichni.
Kolektiv se velmi stmelil a ve skupině vznikla velmi pozitivní nálada a nová přátelství. Začali jsme Vstupním modulem, pokračovali Osobnostním modulem a Finanční gramotností. Všichni klienti se zapojovali do bohaté diskuze. Vytvořili si nebo upravili svoje životopisy a motivační dopisy.
Dalším velmi příjemným obdobím bylo následné školení IT. Jelikož jsme měli zastupujícího lektora za pana Husáka, pana Ing. Šimona, byli jsme zvědaví na jeho přijetí kolektivem.
Ukázalo se, že pan inženýr je velmi pečlivý a trpělivý pedagog. Klienti hodnotili ve svých hodnoceních pana inženýra jedničkami s vykřičníky a hvězdičkami, klientka Marie, která neměla vůbec žádné zkušenosti s počítačem jej pozvala na domácí halušky…. wink
Velice si klienti považovali získání certifikátu IT.
Na konec měsíce nám zbylo ukončení 2.běhu Padesátníků, kde z původního počtu 12 klientů, nám zůstalo 5, které bylo nutné předat zpět do péče ÚP.
Přejeme jim více štěstí při dalším hledání zaměstnání.
 
červenec 2013
V tomto letním měsíci se na klientech odrazila dovolenková nálada, dle informací získaných od klientů,  není ani od zaměstnavatelů velký zájem přijímání nových zaměstnanců v době dovolených.
Také asi z těchto a dalších důvodů se nikdo z našich klientů nezaměstnal v tomto měsíci.
Jediná změna, ke které došlo, je že klientka Naděžda se odstěhovala do jiného kraje a tak ji srdečně držíme palečky, aby zde byla spokojenější a pracovně úspěšnější.
Proběhly předvýběry  na 3. běh „50“. Přesto, že jsme udělali tři kola předvýběrů a apelovali na pracovnice ÚP již dva měsíce předem, opět nám nedokázaly delegovat na předvýběry dostatečné množství kandidátů. 

Červen 2013
Kurz Začínáme po 50 se v červnu dostal do stadia po rekvalifikacích, kdy se klienti snaží s naší pomocí najít vhodné zaměstnání a u paní Jany a paní Marie se nám to již i podařilo. Nejsou to místa, kde by chtěli najít své uplatnění ale je to start do nového pracovního zařazení.
Další klienti se s námi opakovaně setkávají. Snažíme se společnými silami najít na pracovním trhu v hodná místa. 
Každý měsíc kontrolujeme nově vytvořené pracovní místo paní Jany A., která je nadmíru spokojená a přikládáme foto z jejího pracoviště.
  
Klientka v zaměstnání.
 
Květen v Mladé Boleslavi.
V průběhu měsíce dokončili poslední  klienti své rekvalifikace. Všichni úspěšně, gratulujeme. Dle jejich vyjádření byly všechny rekvalifikace na vysoké úrovni a hlavně účetnictví bylo náročné na učení.
Klientka Eva, která dokončila rekvalifikaci Pracovník  v sociálních službách a zajistili jsme jí praxi, byla úspěšná. Nejen, že úspěšně zakončila rekvalifikaci, ale zanechala při praxi velice dobrý dojem a získala v tomto zařízení i nové zaměstnání. Nastupuje příští týden.yes
A přímo od této klientky jsme dostali toto poděkování, za které opravdu moc děkujeme, potěšilo nás!

                                                                          Poděkování  

Téměř každý dlouhodobě nezaměstnaný hledá všechny způsoby, jak se znovu zařadit a uplatnit. Z důvodu přestěhování se z Kladna do Mladé Boleslavi (Března/Kobylnice) jsem se stala nezaměstnanou. Protože jsem člověk ctižádostivý a cílevědomý, nepředpokládala jsem, že hledání nové práce bude tak obtížné. Byla jsem ochotna podstoupit téměř cokoliv ke zvýšení své kvalifikace a třeba se i vydat jiným směrem než doposud. Proto jsem se ihned přihlásila na dvouleté dálkové studium na SŠ gastronomie a hotelnictví - podnikání. Mezitím si hledala práci a narážela na to, že nemám  SŠ vzdělání. Po úspěšném absolvování státní maturity 2012 jsem se setkávala s odpovědí, že nemám praxi. Ještě než jsem odmaturovala, navštěvovala jsem ÚP Mladá Boleslav a žádala dámy v suterénu, které se rekvalifikacemi "zabývají" nebo by měly. Tyto návštěvy trvaly téměř rok s opovědí, že nejsou na rekvalifikace peníze. Nevzdávala jsem to a chodila se ptát až do doby, než jsem se dozvěděla, že peníze už sice mají, ale jen pro lidi nad věk 50. Další rozčarování, neboť mi už bylo 51. Ta paní, co mě stále jen odbývala ani neznala mé jméno natož můj věk. S klidem mi sdělila, že se tím zabývá jiná paní. Ta si mě zapsala, takže jsem nebyla jen anonymní žadatel o rekvalifikaci.

První pokus o rekvalifikaci VÝTVARNÁ ŘEMESLA se nezdařil, ale měla jsem alespoň pocit, že se někam posunu. Ale jak už jsem napsala, jsem člověk cílevědomý a práci jsem opravdu najít chtěla. Přestala jsem spoléhat se na ÚP a rozhodla jsem se, že najdu způsob jak to změnit sama. Našla jsem si kontakt na pana Miroslava Urbana. Ihned po telefonátu mě přijal ve své kanceláři a svým přístupem změnil můj život. Teprve tam v jeho kanceláři MAVO, s.r.o., Českobratrské náměstí 133/II, Mladá Boleslav, jsem měla pocit, že někoho zajímám, že mi někdo opravdu chce pomoci. Vyplnila jsem  formulář, domluvila vše potřebné a spoléhala jsem na člověka, který je člověkem na pravém místě. Ne jen úředníkem na  teplé a dobře placené židli, ale člověk, který je tam pro lidi, kteří hledají práci, pro lidi, kteří pracovat chtějí.

Absolvovala jsem základní školící program, dozvěděla se nové věci, poznala lidi, kteří byli ve stejné situaci jako já. Vyzkoušeli jsme si přijímací pohovor, jak se chovat a čeho se naopak vyvarovat. Paní Lenka Hlavatá byla také člověk, který nás tím vším profesionálně provázel. Další kapitola byla práce s počítačem. Pan Husák vynikající profesionál se zkušenostmi. Poslední a krásnou tečkou z tohoto PROJEKTU PRO LIDI NAD 50, jsem se dostala do rekvalifikačního kurzu PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. MAVO, s.r.o., Křemencova 10, Praha. Tady jsem se setkala s další výjimečnou osobou a to s paní Dagmar Roseckou, která nám předala do další profese mnoho  nových poznatků, jak po odborné stránce, tak i z hlediska své dlouholeté praxe. A opět díky panu Urbanovi jsem měla možnost poznat  další báječné lidi  a získat nové zkušenosti. Po absolvování 14-ti denního školení a následně 14-ti denní praxe v DOMĚ SENIORŮ, Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav.

A tady se zase musím zmínit o panu  M. Urbanovi, který mi tuto praxi vyjednal a doporučil. Opět jsem se mohla přesvědčit o profesionálním přístupu. Po praxi jsem složila zkoušku a získala Certifikát Pracovníka v sociálních službách.

Dne 1.6.2013 (tedy po dvou týdnech)  nastupuji  v místě své praxe jako pečovatelka. Celým tímto svým dopisem chci vyjádřit poděkování všem výše zmiňovaným, protože pokud by každý, kdo se zabývá nezaměstnanými, měl takovýto přístup a zájem o druhé, bylo by nezaměstnaných méně.        S pozdravem Nováková Eva

Nebyl to však jediný úspěch našich klientů. P. Miroslav po několika výběrových řízení uspěl a získal zaměstnání jako zootechnik ve výzkumném ústavu živočišné výroby.  yes Zde může uplatnit své dlouhodobé zkušenosti i nově získané znalosti z absolvovaného projektu, kde se zdokonalil v práci na PC.

Oběma gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.
DUBEN 2013
 
Devět z dvanácti klientů nastoupilo na vybrané rekvalifikace. Všem, kteří měli obavu z dojíždění do Prahy a nalezení učeben, jsme individuelně pomohli. Na internetu jsme jim v rámci výuky pomohli s nalezením nejlepšího spojení i přesného itineráře cestování po Praze. Nikdo nezabloudil.
Klienti se zúčastnili rekvalifikací Strážný, Účetnictví, Obsluha osobního počítače, Řidič VZV a Pracovník v sociálních službách. Více než polovina z nich již ke konci měsíce měla rekvalifikace za sebou. Všichni byli s průběhem rekvalifikací spokojeni. Gratulujeme!
Měsíc duben byl úspěšný i při hledání nového zaměstnání. Paní Jana, jako první z druhého běhu, nastoupila na nově vytvořené dotované místo do Fit centra. Přejeme jí, aby v novém zaměstnání uspěla a byla spokojena.
 
Březen 2013

Měsíc březen byl posledním měsícem účasti klientů prvního běhu projektu. Všichni se snažili za naší pomoci nalézt nové zaměstnání. Při závěrečných pohovorech jsme rozebrali současný stav, probrali jsme poslední aktuální nabídky a popřáli jim více štěstí při hledání.
Hned začátkem tohoto měsíce se rozeběhl druhý běh projektu. Dnes již můžeme konstatovat, že se nám sešla opět velmi dobrá parta dvanácti lidí – devíti žen a tří mužů.
Nejprve jsme si vypracovali, případně upravili své životopisy a vytvořili nové motivační dopisy. Následně si všichni zkusili několik profesních a psychologických testů a připravili se na výběrová řízení. Někteří si výběrové řízení za naší účasti vyzkoušeli na ostro, při návštěvě personalistky bezpečnostní agentury, která se přišla poohlédnout a případně vybrat nové adepty strážní služby. Jednalo se o klientky, kteří v dalším měsíci nastoupí na rekvalifikační kurz Strážný.
Všichni si nakonec zkušebně ověřili své chování při improvizovaných výběrových řízeních před kamerou. V diskuzi si pak vytýkali chyby, případně chválili ty, kteří se s nástrahami otázek nejlépe vypořádali.
Po prázdninách se zúčastnilo všech dvanáct klientů Dovedností IT. Velice si pochvalovali trpělivý přístup lektora, který jim všechny problémy s prací PC vysvětloval.
Dnes se klienti připravují na rekvalifikační kurzy, které začnou v dubnu. Přejeme jim, aby zvládli jak dojíždění do Prahy, tak aby získali co nejvíce vědomostí.

Chci být strážnou. Otázku jsem zvládla.
Seznámení 1.den. V plné práci...
Pan lektor Husák je velmi trpělivý.
Všechny problémy zvládneme.  

 
Únor v Mladé Boleslavi.
I v tomto měsíci se podařilo další naší klientce paní Věře nastoupit do nového zaměstnání. Přejeme jí mnoho úspěchů a pokud možno, trvalé zaměstnání. yes
Ostatní klienti se nadále usilovně snaží nalézt novou práci, pomáháme jim při sestavování nových aktuálních motivačních dopisů a s hledáním nabídek na internetu. Při osobních pohovorech rozebíráme neúspěšná výběrová řízení, snažíme se je podpořit a připravujeme je na další řízení. Nabídek je však stále méně.
V průběhu února se naplno rozeběhla příprava na 2. běh projektu. 18. 2. jsme měli první výběry na ÚP. Přesto, že je hodně nezaměstnaných,  ÚP nepřipravil dostatečné množství zájemců. Po několika urgencích a konzultacích se nám nakonec podařilo zajistit dostatečný počet klientů. 2. běh začínáme 4. března.
Těšíme se na nový kolektiv.


Leden v Mladé Boleslavi.
Nový měsíc začal v Mladé Boleslavi další radostnou událostí. Panu Ĺudovítu se podařilo po delší snaze nastoupit do zaměstnání. Přejeme mu mnoho úspěchů.
S ostatními klienty jsme stále v kontaktu, řešíme některé pracovní nabídky i přípravu na pohovory. Ti co mají e-mail, dostávají nabídky touto cestou, ostatní po telefonu.  Ti, kteří nemají počítač, využívají naší služby na odesílání životopisů a motivačních dopisů. Všem přejeme více štěstí při hledání zaměstnání.
Průběžně připravujeme 2. běh, který začíná 1. 3. 2013.  S prvními zájemci máme provedeny vstupní pohovory. Výběry na ÚP máme 18. 2. v 9.00. Rádi uvítáme všechny zájemce.

PROSINEC 2012
Konec roku v Mladé Boleslavi.
V průběhu měsíce absolvovali 3 z našich klientů rekvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače“. Klienti měli před nástupem obavy, jak zvládnou dojíždění a jak se promítnou cestovní vícenáklady do rodinných rozpočtů. Před nástupem jsem s nimi vše projednal a ubezpečil je, že celá rekvalifikace je zadarmo, náklady na cestovné jim budou vráceny a pomohl  jsem  jim i s výběrem nejlepšího dopravního spojení.
Po ukončení rekvalifikace všichni zkonstatovali, že vše bylo dobře připravené, rychle se přizpůsobili a hlavně chválili svého lektora a jeho vstřícný a pečlivý přístup. Jednoznačně zhodnotili, že rekvalifikace jim moc pomohla.
Naše klientka Jana po delší snaze konečně uspěla mezi 60 uchazeči o zaměstnání na nově postavené benzinové stanici. Od začátku měsíce si zvyká na nové úkoly a povinnosti. Přejeme jí dobré pracovní podmínky a výborný kolektiv. yes
S ostatními účastníky 1. běhu, kteří se nezúčastnili rekvalifikací jsem ve spojení a pokud se objeví nové nabídky zaměstnání, ihned jim je předávám a konzultuji.
Všem klientům projektu přeji klidné Vánoce a více štěstí při hledání nového zaměstnání.

Listopad v Mladé Boleslavi.
V měsíci listopadu naši klienti vstřebávali nové znalosti získané při kurzu IT a hlavní jejich náplní bylo kontaktování nových zaměstnavatelů.
Klienti využívali v hojné míře naší pomoci, ať už při úpravě motivačních dopisů, úpravě životopisů a kontaktů na nové zaměstnavatele. Ti klienti, kteří doma nemají počítač nebo internet, využívali naše zařízení a naši pomoc. Byli jsme jejich prostředníky.
I přes špatnou situaci na pracovním trhu se v některých případech začíná blýskat na lepší časy. Paní Jana se zúčastnila zaškolení u nového zaměstnavatele a podle informací, předpokládá brzký nástup do nové práce. Pan Lubomír potřebuje ke svým bohatým odborným znalostem ještě zkoušky z vyhlášky 50, kterou všichni zaměstnavatelé vyžadují. I zde se mu snažíme ve spolupráci s ÚP pomoci.
V průběhu prosince další naši klienti nastoupí do rekvalifikace „Obsluha PC“. Přejeme jim její úspěšné absolvování a získání dalších znalostí a ostatním více štěstí při hledání nových pracovních příležitostí.
 

ŘÍJEN 2012
Také v okrese Mladá Boleslav začal projekt, který bude pomáhat lidem starších padesáti let, jedné z nejohroženějších skupin nezaměstnaných.
Již koncem září proběhly před výběry a výběry do prvního běhu tohoto projektu. Úřad práce připravil 28 klientů ve dvou výběrech.  Velkým překvapením pro nás bylo, když velká část klientů neměla zájem o projekt z důvodu možného předčasného odchodu do důchodu nebo měli problém s dojížděním ze vzdálených vesnic. Přesto se nám podařilo první běh obsadit.
Při zahájení 1. října byla většina klientů nejistá. Nevěděli, co je čeká. Všichni však věřili, že alespoň na čas zapomenou na běžné starosti a dozví se nové informace. Jedno však měli společné. Chtěli na sobě pracovat, změnit svoji životní situaci. Velmi rychle z nich odpadl první ostych a stala se z nich dobrá parta.

Snažili jsme se, aby alespoň částečně získali zpět své sebevědomí, získali informace o změnách v Zákoníku práce a podnikání.  Nejvíce práce měli s tabulkami v Excelu. Nakonec si všichni udělali na počítači i nové životopisy.
Zároveň dostali i nejnovější informace a znalosti z finanční gramotnosti. Vzhledem k tomu, že většina z nich měla velmi nízkou, někdy i nulovou znalost práce s výpočetní technikou, velmi rádi přivítali možnost sedmidenního kurzu Obsluhy PC. Náš lektor pan Husák jim velice trpělivě a srozumitelně vysvětlil všechny potřebné informace, jak počítač obsluhovat, založili si e-mailové adresy a naučili se pohybovat na internetu. 
Po pohovorech se někteří z nich rozhodli zvýšit své znalosti v Praze. O tom však až příští měsíc. cheeky  
   

 


/zacinamepo50/presmeruj/slider?i=18