Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Mělník

LISTOPAD 2014
Tento měsíc bylo ukončeno všech deset klientů z 5.běhu okresu Mělník. 9 klientů bylo předáno zpět do péče KoP Mělník. Musíme pogratulovat klientce Haně, které se podařilo nastoupit do zaměstnání jako sociální pracovnice. Využila svou rekvalifikaci. Všichni klienti hodnotí projekt kladně, nejvíce je zaujala buď aktivita Dovednosti IT či rekvalifikace. Nevýhody nenašly, jen se obávají, aby ve svém věku našly ještě zaměstnání, ale budeme jim držet palce a paní Hana jim tento měsíc jde příkladem.
 
Říjen  2014
Projekt končí a my se musíme rozloučit, věříme však, že takovýchto projektů bude více a budeme moci pomoci dalším nezaměstnaným ke zvýšení jejich kvalifikace či jejich zaměstnání se.
Máme před sebou poslední měsíce "pobytu" v projektu. Před námi blížící se Vánoce a i přes to, nebo ba právě proto klienti usilovně hledají zaměstnání. Tento měsíc jim nepřál, uvidíme, jak ten další.

Září  2014
Každý září jako měsíc, jako hvězdy, jako slunce. Každý září. Přidej se.
John Lennon
I naši klienti tento měsíc chtěli zazářit, ne všem se zatím podařilo uplatnit své znalosti a dosavadní praxi. Ale na paní Miladu se usmálo štěstí a od počátku tohoto měsíce je zaměstnána jako pracovnice v sociálních službách. Gratulujeme. Naše klientka zde využije poznatky z rekvalifikace Pracovník v sociálních službách - praxi totiž konala tam, kde jí nyní nabídli trvalé zaměstnání 

Srpen 2014
„Život Vám vrátí to, co do něj v každém okamžiku vkládáte.“  Richard K. Sprenger
I naši klienti pro sebe mnohé udělali a tím jsou právě rekvalifikace. Třem klientkám to již "život" vrací. Jedna je od 12.8. zaměstnána - paní Jířa hodnotí projekt takto:
Svou rekvalifikaci jsem zaměřila na PSS, kde jsem si zvolila praxi rovnou v zařízení, kam jsem chtěla po projektu nastoupit. Praxi v zařízení jsem prováděla zadarmo. Ukázala jsem se jim a oni si ověřili moje dovednosti a nabídli mi po ukončení RK pracovní smlouvu. Pracuji v chráněném bydlení, starám se o postižené osoby. Ve své péči mám 4 klienty, které se snažím zapojit do normálního života. Práce je nápor na psychiku, ale zvládám to s humorem.
Paní Milada nastupující do zaměstnání díky rekvalifikaci od 1.9. - Rekvalifikace i kurz na Mělníku se mi moc líbil, dalo mi to hodně. Praha byla přínosná, na praxi se mnou byli spokojení, ničeho jsem se nezalekla, a tak mi od 1.9. nabídli smlouvu.
Paní Hana nastupující taktéž od 1.9. do zaměstnání díky rekvalifikaci -
Děkuji za pomoc s výběrem RK a jsem ráda, že jsem jí zakončila. Všichni na mě celou dobu byli milí a hodní. Díky RK budu nastupovat od září do zaměstnání.
 
A tento měsíc ještě zakončili své rekvalifikace pánové - Obsluhu motorových vozíků. U zkoušek uspěli.


Červenec 2014
Z předchozího měsíce jsme slíbili pokračování hodnocení klientů aktivit projektu:
Hodnocení pana Pavla:
V termínu od  2.6.2014 – 18.6.2014 jsem se zúčastnil kurzu, kde jsem se naučil základní práci na počítači, finanční gramotnost, sestavování životopisu a další potřebné informace. Kurz byl pro mě přínosem v mnoha ohledech a stal se určitou osnovou pro další praktické využití za účelem snazšího hledání budoucího zaměstnání. Lektoři probíranou látku vysvětlovali svědomitě, věcně a dávali i možnost se k dané problematice vyjádřit. Oceňuji jejich trpělivost při výkladu a zodpovídávání eventuelních dotazů. Snad závěrem bych pouze podotknul, že by snad nebylo od věci poskytovat alespoň výtahovou literaturu zaměřenou na Word a Excel.
Hodnocení pana Františka:
V termínu od  2.6.14 -18.6.14 jsem se zúčastnil kurzu „Začínáme po 50“. V tomto kurzu jsem se naučil základy na počítači. Všechny získané vědomosti určitě využiji v praxi. Zajímavá byla finanční gramotnost. Tento kurz mně velice zaujal a poučil. Naučil jsem se pracovat s balíčkem Microsoft Office (konkrétně Microsoft Word a Microsoft Office). Vyučující byli velice příjemní a pozorní při práci. Jsem rád, že jsem se kurzu zúčastnil.
Hodnocení pana Ihora:
V termínu od 02.06-18.06.14  jsem se zúčastnil kurzu, který byl pro mně velice užitečný a prospěšný . Naučil jsem se  základní práci s počítačem a také práci s Microsoft Office (zejména Microsoft Word  a Microsoft Excel). Všechny získané znalostí mi pomohou v prácí. Lektoři byli výborní, zvláště chci ocenit jejich vysokou profesionalitu a trpělivost. 
 
Nyní jsou někteří z našich klientů na svých rekvalifikacích, někteří na ně čekají.

Červen 2014
A.A Lazarus:  Nečekejte na motivaci před vlastní činností - pusťte se do práce a motivace se dostaví!
Ještě v předchozím měsíci proběhl výběr do 5.běhu a to dne 16.5. na půdě KoP Mělník. Musíme poděkovat opětovné spolupráci zaměstnankyň KoP Mělník, Neratovice a Kralupy nad Vltavou. Především pak vedoucí zprostředkovatelek paní Balcarové.
Do 5.běhu projektu nastoupilo celkem 12 klientů, převažují muži, což v předchozích bězích nebylo :-)

V tomto měsíci je čekali je tyto aktivity:

Aktivita Úvodní modul
První aktivitou našich klientů, která začala dne 2.6. byl Úvodní  modul. Rozdělený na bloky – Vstupní informační modul, Osobnostní rozvoj,

Finanční gramotnost.

Cílem bylo tak, jako v předchozích bězích, seznámit klienty ještě  podrobněji s náplní, cíli projektu a s podrobným harmonogramem jednotlivých aktivit. V rámci prvního dne proběhlo i školení BOZP a všichni zúčastnění měli příležitost k nejrůznějším dotazům na konkrétní průběh celého projektu.
V ostatních dnech si klienti zpracovali SWOT analýzu, naučili se prezentovat na budoucích pohovorech u zaměstnavatelů, zpracovali si životopis a motivační dopis. Získali informace o tom, jak se ucházet o zaměstnání, základy z pracovního práva, živnostenského zákoníku, důchodové problematiky, atd.
Aktivitou prošlo všech 12 klientů okresu Mělník.

Aktivita Dovednosti IT
Na tuto aktivitu, která následovala po Úvodním modulu, se přihlásilo jen 9 klientů. Aktivitou je provázela zkušená lektorka paní M.Helclová. Klienti, kteří se neúčastnili už na PC umí a tato aktivita by pro ně nebyla přínosná.
Tento měsíc si ještě stihli naši klienti vybrat daný druh rekvalifikace a další měsíc na ně budou nastupovat.
Součástí projektu je individuální podpora a poradenství a doprovodné aktivity (mzdové příspěvky, příspěvky na cestovné, na zdravotní prohlídku k rekvalifikaci, na výpis z rejstříku trestů).
Z předchozího 4.běhu se tento měsíc nikdo nezaměstnal.

Postřehy klientů z aktivit 5.běhu:

pan Karel -
Po dohodě na ÚP jsem byl zařazen do tohoto kurzu, který probíhal na Mělníku ve dnech 2.-18.6.2014. Struktura kurzu nám přinesla základní informace, pomohla rozšířit stávající znalosti nejen ve vytváření svých životopisů a motivačních dopisů, ale i seznámit se základy práce s PC. V části věnované finanční gramotnosti jsme byli upozorněni na záludnosti v poskytování úvěrů v souvislosti s dluhovou pastí. Zde bych uvítal více informací o možnostech, které nám mohou poskytnout ÚP v rámci finančních dotací. Doufám, že díky tomuto kursu se zvýší naše šance na získání pracovních příležitostí.

pan Bohumil  -
V termínu od 2.6.14  - 18.6.14 jsem se zúčastnil kurzu, tento kurz mne připravil na další cestu k sobě vzdělávání, dost mne to zaujalo. Celý kurz byl připraven profesionálně a v dobrém prostředí. Vědomosti získané využiji k hledání budoucího zaměstnání. Nejvíce mne zaujala práce na počítači v programech Microsoft Word a Microsoft Excel. Na tomto kurzu jsem se naučil toho tolik, že si mohu sám sepsat životopis a také jakýkoliv dopis. Výklady lektorů byly na vysoké úrovni a podány tak srozumitelně a věcně. Vše jsem pochopil. Pokud se mi v nejbližší době nepodaří sehnat nové zaměstnání, rád bych se zúčastnil i dalších kurzů.
 
 Klient přikládá i vlastní foto z kurzu, což se naučil na Dovednostech IT
      pan Jiří -
V tomto  kurzu jsem se naučil základní práci z počítačem a práci s balíčkem Microsoft Office (konkrétně programy Word a Excel). Také mi byla přínosem část s informacemi o finanční gramotnosti a informace o tom, jak bych měl vystupovat při přijímacím pohovoru k novému zaměstnání. Získané vědomosti využijí při hledání nové práce.
paní Marcela -
Naučila jsem se základy práce s počítačem. Také jsem se dozvěděla zajímavé informace o absolvování pracovních pohovorů. Zaujala mě přednáška o finanční gramotnosti. Naučila jsem se  pracovat  s  Microsoft Office, konkrétně v programech Word a Excel. Také jsem se naučila psát životopis, ukládat dokumenty a samé užitečné věci, které mohu dále používat. Také tyto znalosti využiji při hledání nové práce. Naše vyučující byly velice trpělivé a ochotné nám vše jednotlivě vysvětlit. Měly vše dobře připravené tak, abychom všichni rozuměli. Jsem ráda, že jsem tento kurz absolvovala.
paní Milada -
Informace, které jsem obdržela byly pro mě přínosem. Naučila jsem se základní práci s počítačem a balíčkem Microsoft Office (programy Microsoft Word a Microsoft Excel) a ukládání dokumentů. Kurz jsem zakončila sepsáním mého životopisu. Mimo jiné mi také byly přínosem informace o finanční gramotnosti a jak vystupovat při přijímacím pohovoru. Organizace kurzu byla přehledná a srozumitelná. Přednášející měli výuku připravenu tak, abychom probíraným tématům co nejlépe porozuměli.Všechny získané znalosti mě budou přínosem při hledání zaměstnání a využiji je i v osobním životě.
 
Hodnocení dalších klientů necháme jako překvapení na další měsíc :-)

Květen 2014
"Mokrý máj - v stodole ráj"
Ze 4.běhu projektu - tento měsíc přinesla smlouvu a ukončila účast v projektu další klientka.
Ostatní hledají zaměstnání, rozesílají životopisy, některým je slíbena práce na letní měsíce. Budeme klientům držet palce.
Proběhly také výběry do dalšího posledního 5.běhu na půdě Úřadu práce Mělník. Děkuji všem zaměstnancům na KoP Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice, kteří se na výběrech podíleli. Zatím je do projektu přihlášeno 14 uchazečů.
5.běh začíná v červnu.

Duben 2014
Z okresu Mělník se tento měsíc zaměstnala jedna klientka.
Rozhodla se pro rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách, kde byla možnost praxe. Klientce jsme domluvili praxi v Domově seniorů na Mělníku. Praxe trvala několik dní a během nich mohla paní H. ukázat vše, co v ní je a co se na rekvalifikaci naučila. Její úsilí se vyplatilo, bylo jí od vedení nabídnuto místo na pracovní smlouvu a paní H. je nyní pracovník přímé obslužné péče - pečovatelka.
Klientka moc děkuje za možnost účastnit se projektu, díky němuž získala zaměstnání. Ráda se s námi kdykoli setká a je moc šťastná. Držíme jí palce.
Ostatní klienti zaměstnání pilně hledají. 

BŘEZEN 2014
Tento měsíc zakončily klientky z okresu Mělník své rekvalifikace - všechny úspěšně. Jedna z klientek rekvalifikaci Účetnictví a čtyři klientky Pracovníka v sociálních službách.

Hodnocení za RK PSS -
Jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit projektu " Začínáme po 50". Bylo to super - školení i praxe. Doufám, že všechny vědomosti a znalosti budu moci uplatnit. Ještě jednou díky“  -  Jarmila

Hodnocení praxe PSS -
„Výhodou bylo, že jsem moha dělat pečovatelku v terénu přímo v areálu budovy. Povídala jsem si s klientkami. Jedna rodina byla z Prahy s malým dítětem. Tuto maminku jsem naučila péct. Sama byla učená kuchařka. Druhá rodina byla minka s dcerou, která studuje v Praze na pečovatelku. Tato maminka prodělala před třemi roky mrtvičku a následně zánět mozkových blan. Této klientce jsem věnovala více času, chodily jsme na poštu, úřady, nákupy, pekly jsme spolu, uklízely a hovořily o krizových situacích. Je tu i nízkoprahové zařízení, kam dochází děti ze soc. slabších rodin. Zde jsou děti na PC, hrají fotbálek, kreslí, vytváří obrazy, sama jsem si také obraz vytvořila, lepení vlnou motýla, ale uznávám, že děti jsou šikovnější. Děti se zde i doučují. Když klienti odchází ven, musí zde napsat odchod a účel odchodu a příchod. Od paní Kučerové - vedoucí jsem dostala pochvalu a rádi mě v charitě uvidí. Bylo mi zde příjemně, škoda, že jsou malá a nezisková organizace. Dostala jsem nabídku od cizí paní, věnovat se její švagrové, které je 78 let. Nabídku jsem přijala! Tato práce mě bavila, pomoci a trochu ulehčit na duši druhým mě naplňuje. Děkuji paní koordinátorce, že mi umožnila nahlédnout do charity, srdečně děkuji.“   - Šárka

únor 2014
Tento měsíc postupně nastupovali naši klienti na rekvalifikace. Z okresu Mělník si vybrali - Pracovník v sociálních službách, Obsluha PC a účetnictví.
pan Václav z RK Obsluha PC -  výuku lektor provádí velmi dobře a schopně...a i já, jenž jsem byl vždy značně "neohebnéj v počítačovém světě",přece jenom se v řadě bodů určitě posunu dál. Je to tedy pro mne dosti posilující přínos. Hodnotím dosti kladně.
paní Helena z RK PSS - Nejhorší je ráno se vykopat z domečku. Ovšem v Praze je blaze pro vesničana jako jsem já. Ve škole je to úžasné! Paní lektorka nám vše vysvětlí, abychom jí neusnuli, vloží do látky kulturní vložku a my ožijeme. Je fakt skvělá jako vy! Potřebovali bychom v našem "nastárlém" věku dostat těchto lekcí více, díky za ně. A jestli se budu živit jako pečovatelka? Zatím nevím, co mě čeká, nějakou vizi mám, ale nevím, jak s tím naložit. Už to, že jsme nastoupili do projektu je úžasné, naučili jsme se spoustu věcí a zjistili, že jsou na tom lidi ještě hůře, a že nepatříme do starého železa.
paní Jana z RK PSS - Náš kurz probíhá v příjemné atmosféře,lektorka je velmi milá paní a její přednášky jsou dokonale přednesené,učivo se dobře pamatuje. Naše třída je velmi aktivní v diskuzích,rozhovorech.
paní Marie z RK účetnictví - měla jste pravdu: Kurz účetnictví je náročný. Výklad probíhá na můj vkus, velice svižným tempem a doma se nestíhám probranou látku z jednoho dne na druhý naučit. Snad bude lépe.:-)

Leden 2014
Denis Waitley:  Motivace začíná touhou. Když něco chceš, máš motiv to získat.
 
Z předchozího 3.běhu zbyla jen jedna klientka a ta nechce již nastoupit do zaměstnání, neb ke konci února půjde do důchodu. Tedy ze 3.běhu jsou již všichni klienti zaměstnáni.

Ještě v předchozím měsíci proběhl výběr do 4.běhu a to dne 19.12. na půdě KoP Mělník. Musíme poděkovat opětovné spolupráci zaměstnankyň KoP Mělník, Neratovice a Kralupy nad Vltavou. Především pak vedoucí zprostředkovatelek paní Balcarové.

Do 4.běhu projektu nastoupilo 7 žen a 1 muž. V tomto měsíci je čekali je tyto aktivity:
Aktivita Úvodní modul
První aktivitou našich klientů, která začala dne 6.1. byl Úvodní  modul. Rozdělený na bloky – Vstupní informační modul, Osobnostní rozvoj,
Finanční gramotnost.

Cílem bylo tak, jako v předchozích bězích, seznámit klienty ještě  podrobněji s náplní, cíli projektu a s podrobným harmonogramem jednotlivých aktivit. V rámci prvního dne proběhlo i školení BOZP a všichni zúčastnění měli příležitost k nejrůznějším dotazům na konkrétní průběh celého projektu.
V ostatních dnech si klienti zpracovali SWOT analýzu, naučili se prezentovat na budoucích pohovorech u zaměstnavatelů, zpracovali si životopis a motivační dopis. Získali informace o tom, jak se ucházet o zaměstnání, základy z pracovního práva, živnostenského zákoníku, důchodové problematiky, atd.
Aktivitou prošlo všech 8 klientů okresu Mělník.

Aktivita Dovednosti IT
Na tuto aktivitu, která následovala po Úvodním modulu, se přihlásilo jen 6 klientů. Aktivitou je provázel zkušený lektor pan M.Černý.
Tento měsíc si ještě stihli naši klienti vybrat daný druh rekvalifikace a další měsíc na ně budou nastupovat.
Součástí projektu je individuální podpora a poradenství a doprovodné aktivity (mzdové příspěvky, příspěvky na cestovné, na zdravotní prohlídku k rekvalifikaci, na výpis z rejstříku trestů).
  
aktivita Dovednosti IT, pod vedením zkušeného lektora
  Akdo to umí nejlépe??angel
 
Postřehy klientů z aktivit 4.běhu:
jsem velmi ráda, že jsem se mohla zúčastnit Projektu  - Začínáme po 50. V úvodním modulu mě nejvíce zaujaly aktivity týkající se efektivní prezentace a finanční gramotnosti. Též v kurzu PC jsem se dozvěděla mnoho užitečných informací. Lektoři byli velice vstřícní a ochotní. Těším se na rekvalifikační kurz.

…ze začátku mě zaujaly informace týkající se prezentace. Školící hodiny byly velice zajímavé a poučné. Lektoři byli velice vstřícní a shovívaví. Těším se na rekvalifikační kurz,kde využiji všechny dané informace.

…velice mi pomohlo získat u vás veškeré informace, které se mi v životě hodí jak s mluvením, tak i chováním, hodně mi to zvedlo sebevědomí nebát se a jít dál. Vzhledem k tomu, že jsem nemohla sehnat práci, věřím, že po absolvování tohoto kurzu a potom rekvalifikace práci najdu a budu se mít dobře. Bylo mi s vámi dobře a děkuji vám moc za všechno.

Prosinec 2013
Tento měsíc se zaměstnala jedna klientka z projektu paní Lenka, gratulujeme a zároveň připojujeme hodnocení od paní Vlaďky, která je nyní už měsíc na NVDM.
 
Hodnocení projektu
V rámci hledání pracovního místa, mi bylo na úřadu práce v Neratovicích nabídnuto zúčastnit se projektu "Začínáme po 50". S touto nabídkou jsem souhlasila a od 5. 8. 2013 jsem dojížděla na Mělník, kde jsem absolvovala základy PC a získala tak osvědčení a zároveň jsem se stala účastníkem projektu, kde mi byla umožněna rekvalifikace. Rozhodla jsem se pro obor "Pracovník v sociálních službách".
Kurz jsem navštěvovala v Praze od 9. 9. 2013 do 10. 10. 2013. Na praxi jsem docházela v Neratovicích do Rybky, poskytovatele sociálních služeb a do domova pro seniory Dům kněžny Emmy. Vše jsem zakončila 10. 10 2013 závěrečnou zkouškou.
Ráda bych poděkovala paní lektorce Rosické, která nás vyučovala a její výuka mě moc obohatila, zároveň veliký dík patří Mgr. Švejcarové, která mne celým projektem vedla a pomáhala mi.
Od 1. 12. 2013 nastupuji do Rybky, poskytovatele sociálních služeb, na dotované místo.
Díky tomuto projektu jsem bohatší o vědomosti, zkušenosti a zároveň jsem našla i pár nových přátel. Děkuji.  
Se srdečným pozdravem  V.Matoušková

 
 Všem našim klientům přejeme příjemný vstup do nového roku.
 

Listopad 2013
Tento měsíc ukončuje svou účast v projektu paní Vladislava, nastupuje na NVDM od 1.12. k zaměstnavateli  Rybka Neratovice. Jsme moc rádi, že paní toto místo vyšlo. Byla zde již při své praxi k rekvalifikaci PSS a ukázala, jaký by byla dobrý zaměstnanec.  Paní ředitelka jí místo nabídla, my vyřídili NVDM a paní Vlaďka je nyní nejšťastnější z mělnických klientek J
Ostatní klientky stále chodí na pohovory, ale stěžují se, že vzhledem k jejich věku to mají opravdu těžké.

 
Náš spokojený bývalý klient, dnes již nyní zaměstnanec FK Kralupy nad Vltavou pan Miroslav. 

Říjen 2013
V projektu máme pět klientek, které dokončily tento měsíc své vybrané rekvalifikace a nyní se snaží hledat zaměstnání. Ostatní klienti jsou již zaměstnáni.
 
1 klientka ukončila rekvalifikaci Účetnictví a 4 klientky rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách – PSS.
Během RK PSS musely absolvovat klientky také praxi na pracovištích poskytujících péči občanům, všem se praxe líbila, byla jim zprvu poskytnuta pomoc, aby se lépe na nových místech zorientovaly. Před nástupem na PSS všechny klientky prošly bezplatným očkováním.
Klientky rekvalifikace "Prac. v soc. službách"

Září 2013
Tento měsíc navštěvují 4 klientky rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách. Všechny klientky v rámci této RK mají svou praxi v Neratovicích, buď v Domově chodců Kněžny Emmy nebo v Charitě či v Rybce.
Paní Lenka hodnotí RK takto:
"Co se lektorů týče, myslím, že své práci dobře rozumějí a umějí probíraná témata přiblížit lidem, kteří se v nich obtížně, málo nebo vůbec neorientují. Jsou přístupní diskusi, ochotní věnovat se podrobněji složitějším problematikám, zopakovat látku;  a co je hlavní - umí povzbudit a dodat alespoň zdání naděje. To je zejména pro ty, kdo do rekvalifikace jdou s deprivací z dlouhodobé nezaměstnanosti, velmi důležité a přínosné. Teoretickou část proto hodnotím jako vynikající. Praxe je poněkud složitější, ale myslím, že jsme ji zatím docela zvládly" wink
Jednu klientku máme na rekvalifikaci Účetnictví.
Paní Eva o RK:
"Rekvalifikace mne baví. Pan lektor velmi dobře přednáší. Vysvětluje a na dotazy odpovídá a někdy i velmi trpělivě. Použije i odlehčený příběh či zážitek, abychom se uvolnili a zasmáli. Jedině mne mrzí, že je nás mnoho v tak malé učebně."
 
Ostatní klienti hledají zaměstnání.
 
Srpen 2013
3.běh
Výběry do projektu "Začínáme po 50“ byly provedeny již v předchozím měsíci opět ve spolupráci s Úřadem práce v Mělníku, Úřadem práce v Neratovicích a Úřadem práce v Kralupech nad Vltavou. Do projektu se nakonec zapojilo pouze 8 klientů, ostatním uchazečům, kteří do projektu vstoupit chtěli, jejich rozhodnutí překazila plánovaná dovolená.

Aktivita Úvodní modul
První aktivitou našich klientů, která začala dne 5.8. byl Úvodní  modul. Rozdělený na bloky – Vstupní informační modul, Osobnostní rozvoj, Finanční gramotnost.
Cílem bylo seznámit klienty ještě  podrobněji s náplní, cíli projektu a s podrobným harmonogramem jednotlivých aktivit. V rámci prvního dne proběhlo i školení BOZP a všichni zúčastnění měli příležitost k nejrůznějším dotazům na konkrétní průběh celého projektu.
V ostatních dnech si klienti zpracovali SWOT analýzu, naučili se prezentovat na budoucích pohovorech u zaměstnavatelů, zpracovali si životopis a motivační dopis. Získali informace o tom, jak se ucházet o zaměstnání, základy z pracovního práva, živnostenského zákoníku, důchodové problematiky, atd.
Aktivitou prošlo všech 8 klientů okresu Mělník.
Aktivita Dovednosti IT
Na tuto aktivitu, která následovala po Úvodním modulu, se přihlásilo jen 7 klientů. Šlo převážně o klienty, kteří neuměli vůbec pracovat s notebookem. Aktivitou je provázel zkušený lektor pan M.Černý. Nejvíce se na aktivitu těšil pan Zdeněk, který nastoupil do projektu právě kvůli ní.

Tento měsíc si ještě stihli naši klienti vybrat daný druh rekvalifikace a další měsíc na ně budou nastupovat.
Během toho, že klienti v měsíci srpnu docházeli k nám na aktivity, ještě se někteří z nich účastnili pohovorů u zaměstnavatelů. Na konci tohoto měsíce bude ukončovat svou účast v projektu pan Zdeněk – gratulujeme k novému místu strážného.
A pohovoru se účastnila ještě paní Vladislava, která by po ukončení rekvalifikace ráda pracovala s postiženými dětmi.

A ještě pár fotografií:
Lepení jízdenek nám jde I u lepení jízdenek se usmíváme
Usměvaví klienti okresu Mělník Pan Zdeněk na aktivitě Dovednosti IT


2.běh
Tento měsíc ukončujeme účast všech klientů projektu 2. běhu. Celkem se nepodařilo uplatnit na trhu práce 5 klientům. Dva z nich požadují další rekvalifikace, musí se nyní již obrátit na jednotlivá KoP.
Všem pěti klientům se v projektu líbilo a děkují za možnost vstupu do rekvalifikací.
Celkové shrnutí 2.běhu:
Nastoupilo celkem 12 klientů, do zaměstnání nastoupilo 5 klientů, 1 klientka odešla do důchodu a 1 klientka ukončila ze zdravotních důvodů.

A ještě pár milých a upřímných slov od klientky:
"Dobrý den, ráda bych poděkovala ÚP v Neratovicích, že mi umožnil, zúčastnit se projektu "Začínáme po 50". Zároveň velký dík Vám, paní Švejcarová.

Člověk v tomto věku těžko shání práci a vy jste mě naučila, jak zpět dostat sebevědomí a poradila mi, jak se ucházet o novou práci. Tím jsem přehodnotila veškeré mé zkušenosti z předešlých prací a vybrala si tu nejpotřebnější a pro mne tak důležitou.

Byla jsem se podívat v Neratovicích v RYBCE, kde se poskytují sociální služby. Natolik mne to oslovilo, že jsem se rozhodla vstoupit do rekvalifikačního kurzu a pomáhat těmto lidičkám. Pro mne by to nebyla jen práce, ale zároveň i poslání. Ráda bych zde pracovala, jelikož si myslím, že mám pro tuto práci cit a konečně bych byla někomu prospěšná. Tito lidé nás moc potřebují, jelikož jim nebylo dáno to, co nám všem. Doufám tedy, že mi bude dána šance a důvěra, abych i já zde mohla pracovat.  "                                                               

S pozdravem Vladislava Matoušková

Děkujeme!!

červenec 2013
V tomto letním měsíci se na klientech odrazila dovolenková nálada, dle informací získaných od klientů,  není ani od zaměstnavatelů velký
Tento měsíc nastoupila do zaměstnání jedna klientka – gratulujeme. Ostatní klienti neustále i přes velká vedra chodí na pohovory a vyčkávají, zda je zaměstnavatelé nepřijmou do práce.
Jedna klientka ukončuje svou účast v projektu ze zdravotních důvodů – přejeme jí brzké uzdravení po autonehodě.
V měsíci červenci proběhly ve spolupráci s KoP Mělník výběry do 3. běhu projektu. Na kontrolu se přijel podívat i pan Bambas z Příbrami. Vše proběhlo v pořádku. Do projektu se chce zapojit 12 lidí, uvidíme, jak to bude vypadat v srpnu v den první aktivity.
 

červen 2013
Okres Mělník se nachází mezi těmi, kteří byli tento měsíc postiženi povodněmi. crying
V tomto měsíci měla nastoupit do zaměstnání paní Iva, bohužel díky tomu, že firma se nachází v záplavové oblasti, je její nástup posunut na červenec.
Klienti i přes jejich situaci hledají zaměstnání, ale nikdo z nich zatím na pohovoru neuspěl. Budeme jim přát štěstí v dalším měsíci.

Květen 2013
V polovině měsíce května dokončili svou rekvalifikaci poslední klienti. Všichni byli spokojeni, a jsou rádi, že dokončili rekvalifikace a nyní mohou hledat zaměstnání a prokázat se osvědčením.
Hodnocení rekvalifikace Základy podnikání:
 rekvalifikace základy podnikání, byla opravdu přínosná. Paní lektorka vše vysvětlila, byla vstřícná, spoustu podkladů nám zaslala na e-mail.  Podnikatelský záměr jsem zdárně obhájila a závěrečnou zkoušku  udělala. Vzhledem k tomu, že v kurzu jsme byly pouze tři, bylo to příjemné.
Hodnocení rekvalifikace Účetnictví:
za svoji osobu jsem moc ráda, že jsem se tohoto projektu mohla zúčastnit. Je to pro mne dost náročné, jelikož jsem nikdy v účetnictví nepracovala, ale snad se s tím nějak vypořádám. Chce to asi delší dobu cvičit a opakovat naučené věci, aby se to zafixovalo.
Hodnocení rekvalifikace PSS:
Má rekvalifikace proběhla v teoretické části i praktické v pořádku a zaujala velmi ve vzájemných diskuzích a zkušenostech přednášejícího.

Úspěšný absolvent rekvalifikace Pracovník v sociálních službách si jde pro své Osvědčení.
 

DUBEN 2013

V tomto měsíci se naplno rozjely rekvalifikace. Z klientů okresu Mělník nastoupil jeden klient na rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách, tři klienti na Účetnictví, dva na Obsluhu osobního PC, tři klientky na Pracovníka grafického studia a jedna klientka na Základy podnikání.
Musíme klienty ocenit, že někteří i během docházení na rekvalifikaci do Prahy, navštěvují zaměstnavatele a chodí na pohovory. Z nich musíme pogratulovat jedné z našich klientek, která tento měsíc ukončila RK a nastoupila do zaměstnání.
Jedna klientka ukončila rekvalifikaci ze zdravotních důvodů.
Hodnocení jednotlivých rekvalifikací si necháme na další měsíc.


BŘEZEN 2013
1.BĚH
- Nastal poslední měsíc pro klienty z 1.běhu okresu Mělník.
Všichni klienti se velice snažili získat zaměstnání, ale ne všem se to podařilo. Sedm klientů na konci tohoto měsíce bude předáno zpět do péče jednotlivých pracovišť úřadu práce.
Musíme pogratulovat paní Sochatzi, bude od 1.4. nastupovat do Domova důchodců  Mšeno, jako sociální pracovnice. Nakonec se jí podařilo uplatnit rekvalifikaci „Pracovník v sociálních službách“. yes

2.BĚH -
Výběry do projektu "Začínáme po 50“ byly provedeny během měsíce února opět ve spolupráci s Úřadem práce v Mělníku, Úřadem práce v Neratovicích a Úřadem práce v Kralupech nad Vltavou. V rámci výběru byli uchazeči podrobně seznámeni s cílem projektu, s tím, jaké aktivity projekt nabízí a co jim může přinést za výhody. Rovněž byla vysvětlena důležitost individuální podpory a poradenství. Vše se odehrávalo na půdě úřadu práce.  Do 2. běhu bylo vybráno celkem 12 klientů.

Aktivita Úvodní modul

První aktivitou našich klientů, která začala dne 4.3. byl Úvodní  modul. Rozdělený na bloky – Vstupní informační modul, Osobnostní rozvoj, Finanční gramotnost.
Cílem bylo seznámit klienty ještě  podrobněji s náplní, cíli projektu a s podrobným harmonogramem jednotlivých aktivit. V rámci prvního dne proběhlo i školení BOZP a všichni zúčastnění měli příležitost k nejrůznějším dotazům na konkrétní průběh celého projektu.
V ostatních dnech si klienti zpracovali SWOT analýzu, naučili se prezentovat na budoucích pohovorech u zaměstnavatelů, zpracovali si životopis a motivační dopis. Získali informace o tom, jak se ucházet o zaměstnání, základy z pracovního práva, živnostenského zákoníku, důchodové problematiky, atd.
Aktivitou prošlo všech 12 klientů okresu Mělník.
Aktivita Úvodní modul Naši Kralupáci
Klienti 2.běhu Osvojování nových informací
Příprava životopisu Vládla dobrá nálada
   
 
Klienti na aktivitě Dovednosti IT  
   
   
   
Aktivita Dovednosti IT
Na tuto aktivitu, která následovala po Úvodním modulu, se přihlásilo jen 8 klientů. Šlo převážně o klienty, kteří neuměli vůbec pracovat s notebookem a nebo ti, kteří si potřebovali oživit své znalosti v oblasti IT. Aktivitou je provázel zkušený lektor pan Ing. V. Stritzko.

Tento měsíc si ještě naši klienti vybrali daný druh rekvalifikace a další měsíc na ně budou nastupovat.


ÚNOR 2013
 
Tento měsíc se nikdo z klientů 1.běhu nezaměstnal, i když snaživě všichni hledají zaměstnání. cool
Mají obdobné zkušenosti, jako paní H.Balounová
Denně si prohlížím inzeráty a snažím se o odpovědi na ně. Zjistila jsem však, že už o ženu v mém věku nikdo moc nestojí. Měla jsem možnost hlídat děti, ale majitelé měli agresivního psa, a tak to nešlo. Dále vyžadují mladší ženy s praxí na počítači a praxi v účetnictví. Také jsem měla možnost jít prodávat do obchodu s květinami, ale potřebovali floristku. Ale nevzdávám to! Bohužel se mi vyskytly zdravotní potíže a 28.2. jsem objednaná k ortopedovi. Mám v patě ostruhu, a tak je problém s chůzí a stáním. Pevně věřím, že se stav po nějakém druhu léčby zlepší natolik, že budu moct opět hledat vhodné zaměstnání!
S pozdravem Hana Balounová"

 
A bývalý klienti na NVDM –
 
Paní Chaturová
"Pracuji jako asistentka účetní u paní Jelínkové. V práci se mi líbí, je to pro mne nová pracovní zkušenost, učím se nové věci, které mi pomohou rozšiřovat mé dosavadní zkušenosti. Jsem u paní Jelínkové spokojená, je ke mě velmi vstřícná. 
Využívám možnosti tohoto dopisu k poděkování Mgr. Martině Švejcarové za její ochotu a pomoc při rekvalifikaci a následném hledání nového pracovního místa. 
S pozdravem a díkem Květa Chauturová"

 Spokojená klienta pí. Chauturová

                                       
"Zhodnocení pracovní činnosti"
  
Úvodem mého komentáře bych nejprve chtěl poděkovat Mgr. Martině Švejcarové, za zprostředkování pracovního místa. Poděkování patří i společnosti MAVO, s.r.o.
  
Od 1.2. 2013 pracuji ve firmě: Miloslav Němec, která se zabývá malířskými a lakýrnickými pracemi. Tento měsíc pracuji pro firmu na pracovišti v Kralupech nad Vltavou. V současnosti je mojí náplní práce na počítači. Dle pracovní smlouvy vytvářím portál pro firmu, kde v několika souborech budou data o výrobcích barev, laků, tmelů a malířského nářadí.
Dále připravuji informace o distributorech těchto produktů. Ze své dlouhodobé pracovní zkušenosti připravím pro firmu soubory o informaci o nakládání s odpady a seznámení s produktem ISO / kvalita + bezpečnost při práci/ stále častěji se firmy setkávají s požadavky od zadavatelů, aby firma vlastnila certifikáty ISO. V příštím měsíci se budu věnovat dále práci na počítači a shromažďování podkladů o katalozích výrobců a nových trendů pro tuto profesi.
Jde opravdu o mnoho informací a údajů, které je třeba vyhledat a uceleně utřídit. K této profesi mám z části i odborný vztah, neboť za mého pracovního působení  ve firmě Unilever jsem zaměstnával externí firmy tohoto zaměření. Práce jsem zadával i kontroloval.
V minulosti jsem zadával podobné vytváření projektů studentům, kteří chodili do firmy na praxi. Je to cenná zkušenost a doufám, že toto vše  pro svého zaměstnavatele  velmi dobře využiji."
 
                          Eduard Křivánek, 27.2.2013, Kralupy /nad Vlt.


  Spokojený pan Křivánek

Paní Stegbauerová
"Od února pracuji jako pomocná účetní u soukromé účetní ve Dřínově. Práce se mi líbí. Snažím se proniknout do tajů účtování. Postupně se seznamuji s účetním programem Pohoda. S pozdravem E. Stegbauerová"
 
  
V měsíci únoru proběhly výběry do 2.běhu projektu Začínáme po 50 na okrese Mělník. Ke konci února bylo vybráno celkem 12 lidí do projektu.
Aktivity budou začínat až měsícem březnem.
 

LEDEN 2013
 
Začal nám nový rok a snad v něm bude více možností pro naše klienty získat práci.
V tomto měsíci nastupují na nově vytvořená pracovní místa tito klienti:
Paní Chauturová – jako obchodní referentka, paní Stegbauerová – jako pomocná účetní a pan Křivánek – jako administrativní pracovník
Všem nastupujícím klientům gratulujeme. yes
 
Ostatní se stále snaží hledat zaměstnání, využívají již toho, že mají osvědčení o rekvalifikaci, stejně tak jako paní Piskáčková.
 
Paní Piskáčková:
"V prosince a v lednu jsem odpověděla na pár inzerátu, ale mne nepřišla žádná odpověď. Vytvořila jsem životopis na netu-nikdo mne neodpověděl. Asi ženu pár let před důchodem už nikdo nechce zaměstnat. Bohužel je to fakt. Jsem z toho smutná.Vím, že jsem ve svém věku asi už těžko si najdu uplatněni. V lednu jsem chtěla objíždět okolí Neratovic, jenže jsem onemocněla. Chci si najít opět nějaký rekvalifikační kurz -pokud mne pak ÚP umožni. S rekvalifikačním kurzem jsem byla max. spokojená."
PROSINEC 2012
 
Tento měsíc někteří klienti z okresu Mělník prošli rekvalifikacemi:
Účetnictví s využitím PC – zde nám dvě klientky pokračovaly z předchozího měsíce a rekvalifikací Obsluha PC, kam nastoupilo pět klientů.
Hodnocení rekvalifikací bylo jen kladné, klientům se líbil u obou RK lektor, který jim ve všem vycházel vstříc. Klienti, kteří se báli RK Obsluha PC, byli nadmíru spokojeni. Dojíždění nedělalo klientům problémy. Všichni naši klienti zakončili RK a získali osvědčení o rekvalifikaci, které jim bude nápomocno při hledání zaměstnání.

         Klienti z rekvalifikace na PC     Paní Hurychová

Klientky, které zakončily RK předchozí měsíc se účastnily pohovorů u zaměstnavatelů. Na NVDM nám tento měsíc nastoupila paní Dana Niklová na Mělník, na pozici prodavačka u firmy Kratochvílová.
Na hodnocení si počkáme do dalšího měsíce.

Hodnocení RK Obsluha PC od paní Hany Balounové:
"Byla to další etapa mého života. Je hezké, že jste se věnovali lidem po 50, kteří přišli o práci. Není to moc příjemné! Potkala jsem nové přátele, se kterými se život nemazlí. O to víc jsem byla ráda, že jste se snažili jim pomoct! Mám manžela, který mi teď musí pomáhat, ale jsou na tom lidé hůř. Ještě jednou děkuji za všechny! Byl to prima kurz. Jak na Mělníku, tak v Praze, kde jsme měli skvělého mladého a trpělivého učitele! Hezké Vánoce celému Vašemu kolektivu, v novém roce hodně zdraví a pohody. "
 
Za společnost MAVO,s.r.o. přejeme nejen našim klientů krásné svátky, klid, pohodu a příjemný vstup do nového roku 2013.
 

LISTOPAD 2012
„Vědět a znát, to mnohý by chtěl, ale učit se nechce.“
Walther von der Vogelweide

Naši klienti na okrese Mělník jsou pravým opakem tohoto citátu slavného básníka, neboť chtějí znát a něčemu novému se přiučit, a tak se v měsíci listopadu přihlásili na rekvalifikace. Měli na výběr z mnoha možných rekvalifikací, ale výběr padl na tři – Pracovník v sociálních službách, Účetnictví s využitím výpočetní techniky, Obsluha osobního počítače.
Paní Niklová, Kuklíková a Sochatzi nastoupili na RK Pracovník v sociálních službách od 1.11. a končit budou 29.11.
Paní Kuklíková Paní Niklová
 
RK Pracovník v sociálních službách  
   
   

Paní Piskáčková a Stegbauerová nastoupili na rekvalifikaci Účetnictví s využitím výpočetní techniky od 15.11. a končit budou klientky v prosinci. Ostatní klienti budou nastupovat na rekvalifikaci až v prosinci.
Všichni klienti jdoucí na RK podepsali dohody na KoP Mělník se slečnou Vavřinovou.

Dojmy z RK našich klientek:
Paní Piskáčková o RK Účetnictví s využitím PC píše: Co se týká rekvalifikace, tak to musím přiznat, že jsem max. spokojená.Náš lektor je velice vzdělaný, dobře nám to všechno vysvětluje, uklidňuje, pokud vidí, že není všem vše jasno a ke všemu přistupuje s velkým humorem.
Paní Niklová na RK PSP: Na RK se mi líbí, paní Rosecká – naše lektorka je výborná, hodná, všechno nám vysvětlila, dále jsem se zde seznámila s novými lidmi. Na praxi jsem nastoupila do Českého červeného kříže na Mělníku, kde mě velice mile přivítali, probrali jsme o co mám zájem, přes hodinu se mi věnovala paní ředitelka A.Herinková. Vše mi zde ukazují, jsou na mě hodní. Myslím si, že jsem se dost věcí naučila, byla jsem v azylovém domě, v humanitárním obchůdku, seznámila jsem se s dokumentací, všichni jsou ochotní, milý a přátelští. Nikdy na to nezapomenu, jízdy do Prahy mi nevadily. Stálo to za to, děkuji.
Paní Stegbauerová o RK Účetnictví s využitím PC píše: Na kurzu se mi líbí. Máme lektora, který poutavě a zasvěceně mluví k tématu, takže je látka srozumitelná. Rekvalifikace se nachází na dobrém přístupovém místě, co se týká dojezdu v Praze - s MHD nemám problémy ani s dojížděním do Prahy, vše na sebe krásně navazuje. Seznámila jsem se zde také s novými lidmi, je tady dobrý kolektiv, navzájem si pomáháme.
Paní Sochatzi o RK PSP píše:
Posílám Vám pár řádků a postřehů o mé praxi. Jsem v Domově seniorů na Mšeně. Je to zajímavá práce. Pomáhám  tam se starými a nemocnými lidmi. Dělám, co je potřeba.. koupu, krmím, přebaluji, povlékám. Zjištuji, jak je to záslužná a špatně placená práce.. Člověk ji nemůže dělat bez lásky a empatie. Baví mě to, je to úplně něco jiného, než co jsem dělala celý život..
Myslím, že bych to dokázala dělat i dál, aspoň nějakou dobu.. uvidíme..

Někteří klienti byli pozvání také během listopadu na pracovní pohovory, uvidíme v dalším měsíci, jak se jim vše podařilo.
 

ŘÍJEN 2012
Výběry do projektu "Začínáme po 50“ byly provedeny už během září ve spolupráci s Úřadem práce v Mělníku, Úřadem práce v Neratovicích a Úřadem práce v Kralupech nad Vltavou. Šlo o výběr potenciálních účastníků projektu, tedy osob, které spadají do cílové skupiny projektu. Výběry na tomto okrese probíhaly od 10.9. do 12.9.. Uchazeči byli podrobně seznámeni s cíli projektu, s tím, jaké aktivity projekt nabízí a co jim může přinést za výhody. Rovněž byla vysvětlena důležitost individuální podpory a poradenství. Vše se odehrávalo na půdě úřadu práce.  Do 1.běhu bylo vybráno celkem 12 klientů. O účast v projektu byl velký zájem, ti, co neuspěli budou zařazeni do 2.běhu.

Aktivita Úvodní modul
První aktivitou našich klientů v měsíci září byl Úvodní  modul. Rozdělený na bloky - Vstupní informační modul, Osobnostní rozvoj, Finanční gramotnost.
Cílem bylo seznámit klienty ještě  podrobněji s náplní, cíli projektu a s podrobným harmonogramem jednotlivých aktivit. Při našem prvním společně stráveném dnu panovala velice příjemná atmosféra. V rámci prvního dne proběhlo i školení BOZP a všichni zúčastnění měli příležitost k nejrůznějším dotazům na konkrétní průběh celého projektu.
V ostatních dnech si klienti zpracovali swot analýzu, naučili se osobní prezentaci, zpracovali si životopis a motivační dopis. Získali informace o tom, jak se ucházet o zaměstnání, základy z pracovního práva, živnostenského zákoníku, důchodové problematiky, atd.
U našich klientů není problém si zvykat na pravidelný režim … Jen pro úplnost dodávám, že aktivitou prošlo všech 12 klientů okresu Mělník.
       
Klienti se pomalu scházejí... aktivita Úvodní modul
Seznámení s jednotlivými aktivitami projektu zleva - p.Křivánek, p.Krbec, p.Stegbauerová

Aktivita Dovednosti IT
V tomto měsíci se klienti účastnili aktivity Dovednosti IT, kde bylo cílem získání základních dovedností v oblasti výpočetní techniky.
Aktivitou je provázel zkušený lektor pan M. Černý. Aktivitou prošlo všech 12 klientů.
Cílem projektu je také pomoci našim klientům získat znovu sebevědomí, že jejich bohaté zkušenosti zaměstnavatelé ocení. A to se tento měsíc povedlo paní J. Hurychové, která od 1.11. nastupuje do zaměstnání. Gratulujeme! yes

/zacinamepo50/presmeruj/slider?i=18