Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Kutná Hora

LISTOPAD 214

S trochou nostalgie se píší poslední  webové stránky projektu“  Začínáme po 50 „. Prošli jím ve velké míře lidé, kteří  chtěli pro sebe něco udělat, kteří se chtěli někam posunout. Místo nějakého rozsáhlého hodnocení  bychom zde rádi uvedli  dopis jedné z účastnic projektu, který asi bude mluvit za všechno :
"Najít práci po padesátce je v dnešní době problém,  hlavně pro člověka se zdravotním omezením. Proto jsem uvítala možnost , kterou mi nabídl úřad práce, abych se zúčastnila projektu Začínáme po 50. Naučila jsem se zde základy práce na počítači – pro mě do té doby velkou neznámou, dále jak napsat dobrý  životopis a motivační dopis, které jsem nikdy nepsala. Dozvěděla jsem se spoustu užitečných věcí z oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti a především – dozvěděla jsem se také něco o sobě.
Z tohoto projektu jsem nadšena a moc děkuji panu Hynkovi, paní Berkové a panu Pavlů, kteří jsou velice ochotní, vstřícní a hlavně mají pevné nervy a dále kolektivu celé třídy. Díky jim věřím, že i s mojí iniciativou a účastí najdu uplatnění v novém zaměstnání."

P.S…. paní Světluše  pracuje jakou strážný v hlídací agentuře v Kutné Hoře.
Ladislav Hynek, Ivana Berková

ŘÍJEN 2014   
Předposlední schůzka našeho projektu začíná být stále komornější, protože sice zlehka, ale přeci nás opouštějí ti, kteří našli zaměstnání. V tomto měsíci dva a jedné účastnici se podařilo sehnat práci na DPP. Vše se počítá a jsme rádi, že si většina vzala k srdci i to, že nějak se začít musí a že se někdy podaří získat trvalejší pracovní smlouvu pro ty, kteří se v práci osvědčí. Samozřejmě – tu a tam se ve skupince ozývají negativní a pesimistické názory, na to jsme si už zvykli, ale tyto argumenty vždy rázně zastavíme a podporujeme jasný názor na věc, snahu a aktivitu. Ta se totiž pozná bez zbytečných řečí. Je fakt, že jsme i trochu nostalgičtí, blíží se konec projektu, ve kterém jsme mnoha lidem pomohli najít práci a doufejme, že všichni zde našli motivaci pro svůj další život.
 Ladislav Hynek, Ivana Berková

Září 2014   
V pondělí 22.9. jsme se setkali na pravidelné schůzce s našimi „padesátníky“. Je fajn, že i když se všem zatím nepodařilo získat zaměstnání,  většinu jejich optimismus neopouští. Probírali jsme nové nabídky na trhu práce a konzultovali jejich dosavadní zkušenosti s hledáním zaměstnání. Někteří z účastníků se zajímají o další rekvalifikace při úřadu práce, někteří z nich, pravda, v hledání práce ztrácejí motivaci. U těchto účastníků vidíme problém v nedostatečné kvalifikaci tam, kde by se mohli uplatnit a neseriozní jednání ze strany zaměstnavatelů. Nicméně jsme jim avizovali některé nabídky práce, doufejme, že příště se již budeme těšit z nové pracovní smlouvy. Také jsou úspěšně ukončené rekvalifikace, které jim nabídl projekt. Teď už jen ta práce, držíme palce a jsme připraveni pomoci radou.

Srpen  2014
V srpnu skončily další rekvalifikace – Obsluha osobního počítače a Pracovník v sociálních službách. V září na nás čeká ta poslední – Pracovník grafického studia. I přes opravdu letní počasí, ve kterém se necestovalo zrovna lehce, se všem těm, kteří  měli o další vzdělání opravdový zájem, podařilo dojít do cíle a obdrželi certifikát. Se všemi účastníky projektu jsem se sešli 12.8. na pravidelné schůzce. Jak už  to tak někdy v létě bývá,  někdo stále usilovně shání práci, někdo dává přednost regeneraci a relaxaci.Doufejme, že v září na další schůzce nám ti nejpilnější přinesou pozitivní zprávy o získání zaměstnání.
Ladislav Hynek, Ivana Berková

červenec 2014
Naši „ padesátníci“ statečně překonávají horké letní počasí a finišují vybrané rekvalifikace. Budoucí sociální pracovnice máme na praxi po významných sociálních zařízeních a díky dobrým vzájemným vztahům jsme neměli problém s jejich umístěním. Také nás navštívili absolventi počítačového kurzu.Poukazovali na dobrou organizaci výuky a kladně hodnotili velkou trpělivost lektora. Přitom na nich bylo vidět, že jsou rádi, že mají vše za sebou a těší se na „ zasloužený“ odpočinek. Nejvíce radosti z rekvalifikace má naše strážná.
Ten jim na chvíli dopřejeme, ale v srpnu nás čeká další aktivizace aktivit v hledání zaměstnání.
Ladislav Hynek, Ivana Berková
 

Červen 2014
Měsíc červen a jeho dvě tváře. První, pro účastníky – ty zbylé – je to závěr účasti v projektu a návrat do péče ÚP. Vrací se čtyři – i když, jedna se zaměřila na pěstounskou péči a ve dvou případech jsou tady zdravotní důvody a to může být na dlouhou dobu a tak jen jedna dosud neuspěla – věříme, že to nemusí trvat dlouho – chce pracovat.
Pak je tady rozběh jednotlivých aktivit pro další pokračování projektu. Opět se nám podařilo skupinu naplnit, tentokrát na 15 osob. A to se hlásilo daleko víc zájemců. I přes velice teplé dny a taky u nás probíhající stavební práce na budově – mimochodem bude výraznější a zářivá novými barvami. Skupina se vytvořila dobrá, dobře se vzájemně pracovalo. I aktivita Dovednosti IT proběhla úspěšně, přestože zde bylo několik absolutních začátečníků. Skupina se nám jeví jako pozitivně naladěná a přátelská, uvidíme co rekvalifikace a pak hlavně hledání zaměstnání.
Přikládáme obrázky.
Ladislav Hynek, Ivana Berková

 


Květen 2014
V květnu jsme měli napilno – připravovali jsme se na zahájení V. běhu projektu. Vše souviselo i s výběrem  nových uchazečů, který jsme uskutečnili  12. května. Byli jsme příjemně překvapeni tím, kolik zájemců se dostavilo na tuto schůzku. Se všemi jsme absolovali i osobní pohovory a bylo vidět, že i mezi padesátníky se najde dost těch, kteří si uvědomili důležitost získávání nových informací a kteří chtějí a potřebují pomoci v problematice hledání zaměstnání.
Tento týden jsme se viděli i se zbylými účastníky IV. běhu. Většina z nich hledá práci, doufejme, že se podaří někoho z nich ještě umístit v sociální sféře.

Duben 2014
Druhý dubnový týden se uskutečnila další pravidelná schůzka individuálního poradenství s „ našimi padesátníky“. Setkání to bylo velmi živé – někteří se s vervou pustili do hledání práce a čekají na zpětnou vazbu, někteří si naopak trochu postěžovali, že situace není podle jejich představ. Opět jsme se přesvědčili, jak je důležitá osobní invence a chuť něco pro sebe udělat i v tomto věku. Proto jsme byli připraveni s novými nabídkami práce a poté jsme se individuálně všem těm, kteří začali o svém úspěchu na trhu práce pochybovat. Je pro nás podstatné, aby naši účastníci projektu nepropadali chmurám a věděli, že mají naši podporu a mohou se na nás kdykoliv obrátit. Pozitivním výsledkem je další v zaměstnání a od května je na spadnutí další.
 
Ladislav Hynek, Ivana Berková

BŘEZEN 2014
Všichni už mají po rekvalifikacích a zvládli je velmi dobře. Spokojenost a celkové hodnocení  průběhu rekvalifikací je velice dobré, především počítače a pracovník v sociálních službách. V tomto měsíci mimo jednotlivých setkání jsme měli i společnou schůzku, bylo nás o jednoho méně. Důvodem je, že jeden z našich účastníků byl přijat do zaměstnání. Je třeba stále podporovat pozitivní myšlení a aktivitu našich „ padesátníků“, máme zkušenosti, že po euforii z absolvování rekvalifikace se někdy dostaví i trochu toho pesimismu. Doufejme, že jarní období přinese i více pracovních příležitostí a budeme evidovat stále méně těch, kteří práci hledají. První vlaštovkou může být očekávaný nástup od 1.dubna – bez aprílu. devil
Ladislav Hynek, Ivana Berková

ÚNOR 2014
Jednotlivé aktivity projektu jsme v lednu úspěšně zvládli a ani ty počítače nakonec nejsou takovou hrozbou, jak někteří avizovali. Měsíc únor je ve znamení rekvalifikací. Mezi nejžádanější patří Obsluha osobního PC a pracovník v sociálních službách. Zájem je i o strážného a obsluhu vozíku. Všichni nastupovali plni elánu. Přejeme si, aby jim vydržel  co nejdéle.  Přitom se také věnují hledání zaměstnání. S radostí zaznamenáváme nástup hned od 1. března. To je to nejlepší! Přejeme si víc takovýchto závěrů.
  

Dál nás čeká dokončení rekvalifikací a pak do práce. I přes současnou vysokou nezaměstnanost na okrese se přeci jen ukazují náznaky možného uplatnění. Necháme se tedy překvapit. 
Ladislav Hynek, Ivana Berková

Leden 2014
Letošní rok jsme zahájili v plném nasazení, protože jsme již šestý lednový den přivítali v našem středisku účastníky už čtvrtého běhu projektu. Byli jsme mile překvapeni, jak brzy se tato skupina vzájemně spřátelila, což je většinou známka toho, že nebudou problémy se vzájemnou komunikací. A nemýlili jsme se – v kolektivu, kde jsou v převaze ženy, se nám velmi dobře oboustranně spolupracuje, vidíme zájem a snahu něco nového se dozvědět. A jak to viděli účastnici – tady je několik poznatků.
„Za svou osobu mohu konstatovat, že jsem spokojený, jak s tématikou, tak s připraveností a vstřícností všech lektorů, se kterými jsem přišel do styku. Projekt tedy považuji za velmi profesionálně připravený a také za velmi užitečný. Vážím si práce pana Hynka, který nás seznámil s reálnou situací, platnými zákony a nezbytnými znalostmi okolo trhu práce. Za neméně důležitý považuji i osobní přínos paní Berkové.“
„ … Jsem vděčná, že jsem dostala příležitost od úřadu práce se účastnit projektu. Lektoři mají vysoké znalosti, které se snaží předat dál ku prospěchu zúčastněných“
„. …Musím říci, že jsem z tohoto projektu nadšena a jsem velice ráda, že se pro naši věkovou kategorii něco takového uskutečňuje.“
„ … Dozvěděla jsem se mnoho nového, jak v daňových zákonech a pracovně-právních vztazích, tak i v oblasti personalistiky – životopis, motivační dopis, pracovní pohovory.“
Pro dnešek jen několik názorů, teď nás čekají rekvalifikace a určitě se příště vrátíme k dalším částem projektu.
     

Nesmíme také zapomenout na právě končící 3.běh projektu, jak ho hodnotit? Z 13 účastníků, kteří nastoupili do projektu, se do pracovního procesu dostalo 9 a jedna ukončila ze zdravotních důvodů. Především zdravotní stav je omezující u zbývajících. Lze tedy říci, že jsme byli vcelku úspěšní.
                                Ladislav Hynek, Ivana Berková

Prosinec 2013
Vánoce zaklepaly na dveře a my jsme se druhý týden v prosinci sešli na poslední schůzce III. běhu projektu v tomto roce. Je pravdou, že v tomto období se práce hledá obtížněji – firmy uzavírají rok, bilancují a příliš volných míst nenabízejí. Přesto se téměř všichni zúčastnění  pokusili uspět na výběrových řízeních, které se během prosince konaly ( výběr agentury Manpower pro TPCA Kolín, strážní pro agentury z Čáslavi a Kutné Hory, pohovory v sociální sféře apod. ) Všechny výstupy ještě nejsou k dipozici, ale přesto se podařilo jednomu z účastníků projektu získat pracovní příležitost jako člen ostrahy. Věříme, že v příštím roce se i dalším z nich podaří uspět na trhu práce a  k tomu jim přejeme hodně štěstí, zdraví , optimismu a všem krásné vánoce!

Listopad 2013
Je to tak. Vánoce přicházejí a s nimi i radosti a strasti, které toto období přináší. U našich klientů se proto střídají nálady pozitivní, optimistické, ale i ty negativní. Někteří z nich již prošli pohovory – což považujeme za úspěch a v tomto měsíci jsme obsadili jedno další dotované místo. Většina s námi aktivně komunikuje, protože si uvědomuje, že čím dříve opustí  úřad práce, tím lépe. Na druhé straně někteří mají trochu tendenci poukazovat např. na svůj aktuální zdravotní stav, na věk, který je limituje apod. S těmi se snažíme pracovat individuálně tak, abychom v nich znovu vzbudili zájem o práci a nasměrovali je k větší aktivitě.
Všem pak přejem , aby toto období včetně nastupující zimy zvládli co nejlépe.
Ladislav Hynek, Ivana Berková

říjen 2013
Všichni z účastníků, kteří se přihlásili na rekvalifikaci, ji v průběhu října postupně s úspěchem absolvovali. Během září a října se podařilo zaměstnat čtyři ze skupiny, z toho jednoho na nově vytvořené dotované místo. Od nového měsíce se připravuje další. Dále evidujeme ještě několik příslibů zaměstnání, zatím ale probíhají pohovory. Tato skupina je aktivní, vstřícná, spolupracuje, proto jim přejeme, aby se podařilo všem získat práci.
Ladislav Hynek, Ivana Berková

září 2013
Po ukončení základních aktivit projektu, které proběhly v průběhu srpna, se jednotlivý klienti rozjeli po pražských lokalitách k získáni vybrané rekvalifikace. První z ukončených jsou řidiči vysokozdvižných vozíku, o obě absolventky má zájem zaměstnavatel z Čáslavska. Pracovní smlouvu nám přinesl i další z uchazečů, který se připravoval na rekvalifikaci, ale jak my říkáme – práce má přednost a proto jsme měli radost, že náš klient získal zaměstnání, dokonce ve svém oboru. winkPrůběžně sledujeme účast našich „ padesátníků“ a jsme s nimi ve stálém kontaktu. Držíme palce všem, kteří jdou k pracovním pohovorům, aby uspěli.
Ladislav Hynek, Ivana Berková

srpen 2013
Jak ten čas letí, předposlední srpnový týden jsme se loučili s účastníky II. Běhu projektu. Nebylo to ale smutné setkání, z dvanáctičlenného týmu nám „ zbyli“ pouze dva účastníci, kteří ještě nenašli zaměstnání, ale byli jsme ujištěni, že minimálně jeden z nich má přislíbeno pracovní místo s nástupem v září. Tak uvidíme.
Od začátku srpna souběžně pokračuje III. běh projektu. Jeho účastníci a je jich 13 již prošli základní části a také dovednostmi IT. Zde měli možnost pochlubit se dosavadní  znalostí a uměním na počítači. Především, ale získali nové poznatky a správné postupy. Lektor byl opět na jedničku. Mimo hledání zaměstnání se připravují na rekvalifikace, neboť ani v září se nebude zahálet, první rekvalifikace začíná již 2.září, jako školní rok.
Jak ty prázdniny utekly.
Přidáváme několik pohledů z průběhu prvního měsíce.
  


 
Ladislav Hynek, Ivana Berková

červenec 2013
Minule jsme uvedli, že většina našich „ Padesátníků“ nám dělá jenom radost. Tehdy nám do zaměstnání zůstávali ještě tři, na konci července je další v pracovním procesu. Do konce srpna, kdy končí tato část projektu snad dořešíme poslední dva. Uvidíme. Protože jedno bude končit, naše úsilí ve spolupráci s Kop ÚP je připravit a naplnit to třetí pokračování Projektu. Zatím zájem ze strany nezaměstnaných je. A už se také zajímají zaměstnavatelé koho budem mít, zda by o někoho nemohli mít zájem. Veřejnost o nás také ví a začínají sem chodit lidi z ulice, pro radu, včetně umožnění získání zaměstnání.
Příští měsíc už o těch nových.                                                                                                             
Všem co jsou v práci přejem, aby se jim dařilo, přečkali zkušební dobu a v zaměstnání vydrželi co nejdéle. Jinak všem pěkné léto. 
 
Ladislav Hynek, Ivana Berková

červen 2013
Většina našich „ Padesátníků“ nám dělá jenom radost. Během května a června se nám vzájemnou spoluprací podařilo najít práci téměř  všem! Se zbylou tříčlennou skupinou jsme se setkali zase 21.června. Informovali jsme je o nových nabídkách na trhu práce a snažili jsme se je podpořit v situaci, kterou v současnosti prožívají. Je pravda, že někteří z nich neprojevují takovou aktivitu, jakou bychom očekávali. Naše předsevzetí je, dál se je snažit  podporovat v hledání práce, přitom působit na změnu v myšlení.
Všem co jsou v práci přejem, aby se jim dařilo, přečkali zkušební dobu a v zaměstnání vydrželi co nejdéle. yes
Jinak všem pěkné léto. 
 
Ladislav Hynek, Ivana Berková
květen 2013
 
Tak původně jsme měli připravený jiný text, ale po skončení rekvalifikace Pracovník v sociálních službách, jsme dostali následující dopis a protože je tato rekvalifikace oblíbená rozhodli jsme se s obsahem podělit.
Tak tedy: „Lenka T. vykonávala praktickou část rekvalifikace v Domově Barbora v Kutné Hoře na oddělení, kde žijí klienti (muži) se zdravotním postižením. Praktikantka se po celou dobu praxe chovala velmi příjemně a odpovědně. Na praxi docházela ve dnech od 29.4. do 15.5. 2013. První den byla seznámena a proškolena v základních metodických dokumentech domova (BOZP, PO, Etický kodex, Domácí řád, atd.). Klientům na doporučení vedoucí oddělení vykala, chovala se k nim slušně a vstřícně. Její náplní bylo vykonávat u klientů přímou obslužnou péči pod vedením pracovníků přímé péče. Tato péče se týkala pomoci při běžné obslužné péči o klienty, aktivizačních činnosti s klienty – pobyt na zahradě, společné vycházky mimo zařízení, společenské hry, rozhovory s klienty apod. Její výkon bych tedy hodnotila kladně, určitě byl přínosem nejen pro její osobu, ale také pro klienty i pracovníky domova."
olik vedoucí oddělení DOZP Bc. Petra Bartošová DiS.
Ještě dodatek k této rekvalifikaci, další absolventka nastupuje od 1.6.2013 na dotované nové místo v Diakonii.
I ostatním přejeme brzké uplatnění na trhu práce.    Ladislav Hynek, Ivana Berková

duben 2013
 
2.běh padesátníků se opravdu „ rozeběhl“ a to na rekvalifikační kurzy. Mezi prvními, kteří již získali certifikát, jsou absolventi rekvalifikace Strážný. Jeden z nich hned po skončení kurzu je v zaměstnání. Beze sporu mu v získání zaměstnání pomohla i tato rekvalifikace. Ukončeno mají zájemci o „vysokozdvihy“, včetně prvních pracovních pohovorů. Pro některé to bude znamenat zaměstnání. Postupně budou končit účastnice kurzu Pracovník v sociálních službách. Od nich máme zatím kladný ohlas.
Všem přejeme zdárné ukončení.
 
březen 2013
Tak nejdříve ke klientů z prvního běhu projektu – měsíc, ve kterém probíhalo skupinové a individuální poradenství a protože nadešel čas vyřazení z projektu, věnovali jsme se především hodnocení a závěrečným zprávám. Pozitivem je, že od 1.4. nastupuje na nově vytvořené dotované místo jedna z absolventek rekvalifikace pracovník v sociálních službách. Po 1.4 očekáváme další nástup naši účastnice do zaměstnání v chráněné dílně. Máme dobrý pocit z toho, že se v kolektivu vytvořily přátelské vazby a chuť neustrnout a nevzdávat se.
Klienti 2.běhu postoupili zase o krůček dále – naši účastníci se nepřetržitě sedm dní věnovali výuce na PC. Pro mnohé z nich nepřítel číslo jedna, ale na konci kurzu si již sami zvládli vytvořit tabulku v Excelu a řadu dalších činnosti. Díky trpělivosti a kvalitní metodické výuce lektora se i této věkové kategorii podařilo to, na co by si doma mnozí ani netroufli. Nyní je čeká další aktivita – rekvalifikace. Všichni jsou již rozhodnutí,  co jim bude nejvíce vyhovovat. Než ale začnou rekvalifikace je čas na aktivní vyhledávání pracovních nabídek, včetně posílání nově zpracovaných životopisů. 
                                                                                                                                              Ladislav Hynek a Iva Berková                                                                                           

únor 2013
 
Další měsíc, který je věnován „ doladění“ životopisů a motivačních dopisů, protože máme jeden společný úkol najít zaměstnání. K tomu vyhledáváme možnosti zaměstnání nejen v rámci okresu – tady se dále nezaměstnanost prohlubuje. Ale v Čáslavi se začíná stavět Kaufland a začínají nábory, a v Kutné Hoře se připravuje otevření nové rozhledny s celým komplexem, tak jsme i tam směrovali naše klienty. Také se uskutečnila schůzka v rámci individuální podpory, zase věnovaná uplatnění se na trhu práce. Řada zúčastněných má domluvené pracovní pohovory – tak uvidíme.
Ve spolupráci s Kop ÚP vybíráme do druhého pokračování projektu, zájemců se zdá být dost. indecision
 

leden 2013
Leden, první měsíc Nového roku, máme po rekvalifikacích a tak i měsíc intenzivního hledání práce. Zvlášť pro náš okres Nezaměstnaných je zase víc a volných míst poskrovnu. O to víc času je nutno věnovat hledání práce. Navíc  máme rozjednané tři pracovní místa pro absolventy rekvalifikace pracovník v sociálních službách, tady držím palce, aby to opravdu vyšlo. Další má termín pracovního pohovoru a tak věřím, že se podaří nějaké to místo obsadit.
Čas letí a tak přemýšlíme o pokračování dalším během, tady nám aktivně pomáhá KoP Úřadu práce, mimo jiné i uveřejněním rozhovoru v místním tisku.
 
  
Foto se vrací k rekvalifikaci účetnictví.

PROSINEC 2012
Když včera přišly úspěšné absolventky rekvalifikace účetnictví, jedno z prvních konstatování bylo - jak to rychle uteklo. Ano, prosinec byl ve znamení rekvalifikací. Skutečností je, že se jí zúčastnili všichni klienti. První skončila v závěru listopadu – pracovník v sociálních službách. Řekl bych plně ke spokojenosti zúčastněných. Pozitivní je, že se v současné době pro dva absolventy připravuje nástup do práce. Další z rekvalifikací byla obsluha PC. I tady to bylo zcela bez problému a účastnice, i přes to dojíždění, by braly nějaký ten den navíc. Naučily se toho hodně. Jako poslední skončilo účetnictví a bylo opravdu náročné. Tady je nutné zmínit lektora - pana Horálka. Klientky velice chválily jeho přístup. A ještě jedno pozitivum, které zdůraznily – dostaly spoustu užitečných materiálů ke studiu. Tak skončila další aktivita a před námi je ta nejsložitější – uplatnění na trhu práce. Bude to těžké, okres je pořád s nejvyšší nezaměstnaností v kraji a prosinec to asi nezmění. Nelze, ale ztrácet optimismus, jdeme společně dál.
Teď jsou před námi vánoční svátky a vstup do nového roku. Tady nezbývá než všem popřát příjemné prožití, pohodu, nabrání nových sil a do nového roku především pevné zdraví a zlepšení situace na trhu práce. Ono to pak jde přeci jen lépe.
Takže krásné svátky!!
 Každý si cení svého Osvědčení z rekvalifikace.


listopad 2012
 
Jak to všechno letí, už jsou rekvalifikace v plném proudu, ještě několik slov k dovednostem IT.  Že je to přitažlivá aktivita především pro tuto kategorii svědčí fakt, že se účastnili všichni zařazení v projektu. Někdo jen proto, aby si osvojil a připomenul, co už zná – ne všichni mají PC doma. Upřímně všichni našli něco nového, zdokonalili se. Lektoři s nimi měli trpělivost a snahu všechny něco víc naučit. Takže aktivita prospěšná.
   
Hned nato jeden z klientů skončil v pracovním procesu s pracovní smlouvou! Přeji ať se daří a v práci vydrží, nejlépe až do důchodu. yes
Taky se rozjednalo a požádalo o jedno NVDM, paní má nástup od 1.prosince. Další místa jsou v řešení, čeká se po rekvalifikaci.
Rekvalifikace začali Pracovníkem v sociálních službách. Zájem projevili tři klienti. Praxi mají dojednanou v domově Barbora v Kutné Hoře a v Alzheimer centru Filipov, obě zařízení ochotně vyhověli našemu požadavku. A účastníci jsou spokojeni. Další rekvalifikace je Účetnictví A jak se klientky shodují: "je to mazec, ale hodně se naučíme, lektor je výborný“. Co k tomu víc dodat. Jen jim držet palce, aby byly úspěšné a aby jim to usnadnilo uplatnění na trhu práce. Teď jsou před námi ještě počítače, klientky se těší.
Potěšitelné také je, že si všichni průběžně svá pracovní místa hledají. Proběhlo již i několik pohovorů, zatím bez kladného výsledku. Jedeme dál, výsledek nakonec přijde.
Mně nezbývá než popřát všem, aby rekvalifikace byla pro každého přínosem a pomohla v dalším uplatnění. smiley
 

ŘÍJEN 2012
Prvním říjnem začaly aktivity projektu „Začínáme po 50“. Vlastně už v září ve spolupráci s Kop ÚP začala příprava včetně výběru zájemců o projekt. Nutno podotknout, že jich bylo hodně. A jak to bylo na aktivitách, nejlepší je vybrat z reakcí samotných klientů.
„Jsem nezaměstnaná , na úřadě práce jsem rok a nemůžu si najít práci. Zprostředkovatelka, která mne má na starosti, mi dala kontakt na informační setkání na projekt Začínáme po 50, který dotuje Evropská unie. Velmi mne potěšilo, že jsem byla vybraná do tohoto projektu, je nás zde 10 žen a 2 muži. Úvodní den byl seznamovací a dověděla jsem se plno informací. Další dny jsem se sebepoznávala, jaká jsem, čeho se mám vyvarovat, jaké dělám chyby ve psaní životopisu a motivačního dopisu. Kdy a kde být sebevědomá a nebát se“.
„Tento projekt je vhodně plánovaný pro lidi, kteří po padesátce ztratili své zaměstnání. Každý z nás je jiný, máme bohaté zkušenosti a dovednosti, které jsme získali během svého pracovního života. Je účelné, že aktivity probíhají v menších kolektivech. Osobní rozvoj včetně finanční gramotnosti, tyto hodiny pro nás byly přínosné“.
„Ve skupině jsem poznala několik zajímavých lidí, kteří také nemohou najít po ztrátě dlouholetého zaměstnání uplatnění na trhu práce. Celý projekt velmi citlivě a zajímavě řídí p. Ladislav Hynek a v otázkách finanční gramotnosti nám v orientaci pomohla paní Miroslava Toupalová. Projekt je přínosem, také mi přispěl k zvýšení sebevědomí“.

Tolik, několik pohledů klientů, v průběhu října jsou ještě Dovednosti IT a příprava jednotlivých rekvalifikací. Příští měsíc se zase vrátíme k některým ohlasům.

Ladislav Hynek, koordinátor/individuální poradce

/zacinamepo50/presmeruj/slider?i=18