Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Kolín


LISTOPAD 2014    
Čas plyne jako voda a už tu máme konec projektu. Závěrečné setkaní klientů proběhlo dne 24. listopadu. Tento měsíc se podařilo ještě nastoupit do nového zaměstnání paní Haně, která bude pracovat jako uklizečka. Ostatní klienty předáváme zpět do péče Úřadu práce. Všem klientům děkujeme za spolupráci a přejeme jim, aby brzy našli své místo na pracovním trhu a mohli dělat svou práci s láskou na duši….
Přikládáme závěrečné hodnocení některých klientů.

Hodnocení paní Jany:
„Projekt je veden báječnými lidmi, kteří se snaží se vším pomoci. Průběh projektu byl báječný a člověku se navracelo jeho ztracené sebevědomí. Setkání s lidmi z projektu bylo vždy velmi příjemné. Ale bohužel realita našeho pracovního trhu je katastrofická. Práce je většinou přes agentury za pochybných podmínek. Nebo práce na Dohodu o provedení práce, která je velmi zneužívaná. Ocitla jsem se poprvé na pracovním úřadě a nemyslím si o sobě, že jsem člověk, který je líný ale podmínky, které někteří zaměstnavatelé vyžadují, nechci a nebudu akceptovat. Jako třinácti až patnácti hodinové směny anebo za minimální mzdu a zbytek na ruku. Nejhorší je, že Vám přes polovinu zaměstnavatelů ani neodpoví. A ani ti zaměstnavatelé, kterým se na portálech nabídky práce pravidelně opakují po 2-3 měsících. Bohužel mám pocit, že náš stát nakonec člověka, který chce pracovat poctivě, donutí vzít práci na černo, aby měl alespoň na základní živobytí. Sebevědomí je zase pryč. Bohužel je smutné, že to všichni vědí, ale většina se bojí říct, jak to je. Bud´říká, že to nemá cenu, že se s tím nic stejně neudělá, anebo se bojí, že je vyhodí z práce. Je mi líto, že toto hodnocení píšu zrovna v době výročí 25 let, od pádu komunismu. V té době jsem byla mladá a plná iluzí a nikdy by mě nenapadlo, že se u nás bude pohrdat lidmi od 45 let a výš. Budu doufat, že se mi nakonec podaří najít práci u poctivého zaměstnavatele. A také doufám, že se začne pracovní trh měnit k lepšímu, aby takovéto projekty měly větší váhu než nyní.“
 
Hodnocení pana Lubomíra:
„Kladně hodnotím - přístup lektorek první části k účastníkům kurzu, kteří ve valné většině (jak jsem zjistil) mají minimální znalosti o současných trendech v sociálních a pracovněprávních vztazích, stylu komunikace s potenciálním zaměstnavatelem, o svých nárocích vůči němu apod. Za pozitivní též považuji část, která spočívala v psychologické motivaci účastníků, kteří jsou vzhledem ke své situaci částečně demotivovaní. Na kurzu jsem kvitoval, že jej vedou lidé, kteří ví, co mluví. Druhá, odborná, část kurzu mě rovněž zaujala, krom jiného jsem se dozvěděl a seznámil s do té doby naprosto neznámými skutečnostmi, teorií, kterou lze následně použít v praxi. Jedinou "vadou na kráse" kurzu bylo nevyhovující vedro (vzhledem k době konání kurzu) na učebně. Jinak, viz.výše, jsem byl spokojen.“

Hodnocení paní Evy:
 „Celkově kurz hodnotím kladně. Lektorky byly trpělivé a měly k nám individuální přístup. Mně osobně to velmi pomohlo při hledání nové práce. Získala jsem mnoho zkušeností a nových přátel.
 
 Hodnocení paní Marcely:
 „Hodnocení projektu " Začínáme po padesátce" hodnotím kladně.  Bylo mi umožněno zúčastnit se rekvalifikačního kurzu, který byl pro mě přínosem. Referentky společnosti Mavo jsou vstřícné a příjemné, snaží se nás povzbuzovat a pomáhat nám v uplatnění na trhu práce.“
 
Děkujeme Vám všem za krásné chvíle a vzájemné obohacení, a přejeme Vám kouzelné Vánoce….
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková.

ŘÍJEN 2014
Společné setkání klientů se uskutečnilo 22. října. Přišly jen klientky, naši muži dorazili jen na individuální pohovory. Tento měsíc ukončil úspěšně svou rekvalifikaci Účetnictví pan Martin, který nám poslal toto hodnocení:  „Kurz splnil mé očekávání, resp. předčil je. Měl spád, čas rychle utekl. Kladně hodnotím, že jsme nebyli přehlceni informacemi, ale probrali jsme menší počet věcí, zato pořádně. Tento kurz měl pro mě větší přínos, než jsem očekával. Také jsem očekával více účastníků, ale pokud jde o kurz účetnictví domnívám se, že čím méně tím lépe. Kurz hodnotím velice pozitivně.“
    Do nové práce nastoupila paní Jana, které přejeme mnoho spokojenosti. Její hodnocení: „Projekt jsem ukončila nástupem do zaměstnání u fi. TESCO Dohodou o pracovní činnosti, platnou od 28.8.2014, kdy jsem od 30.9.2014 ukončila registraci na Úřadu práce Kolín a nyní pracuji na poloviční úvazek jako pokladní ve výše jmenované firmě. Vzhledem k mému zdravotnímu stavu je pro mě zatím práce na poloviční úvazek vyhovující, a musela bych zvažovat, zda bych zvládla úvazek plný.
    Co se týče projektu samotného, jistě je velkým přínosem to, že se spolu po nějakou dobu mohou stýkat lidé stejné věkové skupiny, se stejnými  nebo podobnými problémy a sdělovat si své zkušenosti s potencionálními zaměstnavateli. Ty jsou bohužel  většinou stále spíše negativní. Tento projekt a jemu podobné nás učí, jak se prezentovat při pohovorech, psát životopis i motivační dopisy, což je velmi pozitivní pro naši věkovou skupinu. Bohužel zaměstnavatelé mají o věku svých zaměstnanců svoji představu, a s tím mnoho nezmůžeme /a i dobře míněné rady typu neuvádět svůj věk do životopisu odmítám, za svůj věk se nestydím/.
      Rekvalifikace typu Obsluha počítače jsou pro naší věkovou skupinu velmi přínosné, zopakujeme si stávající znalosti a dovednosti.
Umožnění rekvalifikací /v mém případě Strážný/ mě obohatilo o další znalosti a dovednosti, bohužel výběr pracovních míst v tomto oboru je omezen mým zdravotním stavem /noční směny/.“
      V listopadu se uvidíme s klienty naposledy. Všem přejeme úspěšné hledání nových pracovních příležitostí.
      Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková.
  SPOLEČNÉ SETKÁNÍ Z ŘÍJNA

 pan Lubomír, který chce pracovat jako pracovník v sociálních službách

Dobrý den, posílám stručné hodnocení rekvalifikačního kurzu:

Kladně hodnotím - přístup lektorek první části k účastníkům kurzu, kteří ve valné většině (jak jsem zjistil) mají minimální znalosti o současných trendech v sociálních a pracovněprávních vztazích, stylu komunikace s potenciálním zaměstnavatelem, o svých nárocích vůči němu apod.

Za pozitivní též považuji část, která spočívala v psychologické motivaci účastníků, kteří jsou vzhledem ke své situaci často silně demotivovaní. Na kurzu jsem kvitoval, že jej vedou lidé, kteří ví, co mluví. Druhá, odborná, část kurzu mě rovněž zaujala, krom jiného jsem se dozvěděl a seznámil s do té doby naprosto neznámými skutečnostmi, teorií, kterou lze následně použít v praxi. Jedinou "vadou na kráse" kurzu bylo nevyhovující vedro (vzhledem k době konání kurzu) na učebně. Jinak, viz. výše, jsem byl spokojen.

Vypracoval: Lubomír Peták   
ZÁŘÍ 2014
Společné setkání pro klienty proběhlo 25. září, s ostatními se sešli individuálně. Převážně jsme hovořili o pracovních nabídkách, možnostech „50“ na pracovním trhu a zdravotních problémech.
Velkou radost máme z paní Evy, která nastoupila od 1. září zatím na Dohodu o provedení práce do společnosti Zvoneček Bylany v Českém Brodě - na pomocné práce na oddělení. V této organizaci absolvovala praxi v rámci rekvalifikace Pracovníka v sociálních službách. Je velmi nadšená, protože i při této práci může pracovat jako kosmetička, kadeřnice. V tomto oboru má již třicetiletou praxi. Věří, že časem bude moci pracovat na hlavní pracovní poměr.
   Paní Eva, která nastoupila do Zvonečku
Potěšila nás i paní Jana B., která si prozatím také našla práci na Dohodu o pracovní činnosti ve společnosti TESCO, kde bude pracovat jako pokladní. Mezitím si bude aktivně hledat práci na hlavní pracovní poměr.
Klienta Jana M. se zúčastnila pracovního pohovoru ve společnosti Bäcker v Kolíně na pozici prodavačky na Dohodu o provedení práce. Nastoupit by mohla od října. Věříme, že jí tato pracovní možnost vyjde.
S paní Marcelou jsme společně hodnotily spokojenost na rekvalifikaci Pracovníka grafického studia, kterou absolvovala teď v září. Úspěšně zvládla i závěrečnou zkoušku, a velmi kladně hodnotila výklad a trpělivost pana lektora. Její názor: „Ve dnech 8.9. 2014 - 23.9.2014 jsem se zúčastnila rekvalifikačního kurzu " Pracovník grafického studia". Tento kurz hodnotím kladně, jak přístup vyučujícího, tak složení výukové látky. Prostor pro výuku byl kvalitně vybaven.“
Klient Martin je posledním, který momentálně ještě navštěvuje rekvalifikaci Účetnictví, kterou ukončí až v říjnu. Věříme, že i on rekvalifikaci úspěšně zvládne.
 Pan B., který statečně bojuje s nemocí


  Společné setkání v září
Všem našim klientům přejeme mnoho pozitivních zážitků při hledání nové práce.
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková.

Srpen 2014
V měsíci srpnu měla většina klientů rodinné dovolené, při kterých načerpali životní sílu a chuť pracovat. Velkou radost máme z paní Hany, která bude od září zaměstnaná v Diakonii v Kolíně jako sociální pracovnice.  Tuto příležitost dostala poté, co v této organizaci úspěšně absolvovala praxi -v rámci rekvalifikace Pracovníka v sociálních službách.
 Hodnocení paní Hany: „Očekávala jsem, že si vyberu rekvalifikaci a díky této skutečnosti získám pracovní místo. Část projektu probíhala v Kolíně. Sešel se bezvadný kolektiv, kam jsem ráda chodila. Druhá část probíhala v Praze. Školila nás paní Rosecká. Její přednášky byly velice poutavé a zajímavé. Praxi jsem dělala v Diakonii Kolín, kde jsem se seznámila s klienty a jejich prací. Do všeho mě ochotně zasvětila, jak paní ředitelka Mgr. Mašínová, tak i paní Al Sharua.
Díky tomuto projektu jsem se naučila spoustu užitečných věcí, potkala zajímavé lidi a získala lepší možnosti uplatnění na trhu práce. Tímto velice děkuji paní Anetě Klepalové, která mi byla maximálně nápomocna a pracovní místo, o něž se ucházím, mám díky jejímu aktivnímu přístupu.“
Na paní Evu se také usmálo štěstí a od září by měla nastoupit do mateřské školky v Kolíně jako školnice. Tento týden tam chodí dobrovolně pracovat a současně řeší zdravotní komplikace se svými rodiči. Věříme, že vše dopadne dobře a bude moci opravdu nastoupit do vysněné práce.
Společné setkání s klienty se uskutečnilo 6. srpna. Přišla většina klientů. Pan Martin je v očekávání na rekvalifikaci Účetnictví, která začne až v září. Na rekvalifikaci Pracovníka grafického studia se těší paní Marcela a Věra, která je momentálně v nemocnici. Snad se uzdraví, aby na rekvalifikaci mohla nastoupit.

Všem klientům přejeme příjemný zbytek léta a spokojenost na rekvalifikacích, které se uskuteční v září.
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková. 

Červenec 2014
Tento měsíc již velká část klientů nastoupila na zvolené rekvalifikace.
Hodnocení rekvalifikace Obsluha PC paní Irenou:
„Dobrý den Aneto, dobrý den Martino, dnes jsme s Janou Maredovou ukončily rekvalifikační kurz na PC. Nedalo mi to a musím Vám hned sdělit moje dojmy. Kurz byl skvělý, jeho dostupnost byla také dobrá, většinou jsme chodívali z nádraží pěšky. Náš lektor pan Ing. Uchytil vedl kurz úžasným zajímavým způsobem. V minulosti od bývalé mojí firmy jsem absolvovala dost kurzů hlavně WORD a EXCEL, moc jsem si nikdy z toho nedokázala zapamatovat/asi nám byla výuka podávána nezáživným způsobem- nevím/. Ale teď to bylo opravdu jiné, do kurzu jsem se těšila a opravdu si získané vědomosti pamatuji. Lektor byl trpělivý a ochotný vše i několikrát za sebou zopakovat, dokud si nebyl jistý, že tomu rozumíme. Výuka nám docela rychle utíkala.  Pan lektor nám posílal e-mailem domů testy k procvičení dané látky. My jsme si mu ale o testy říkali sami. Takže jsme měli možnost si vše procvičovat i doma. Kdo něco z výuky pozapomněl, hned jsme se vše následující den opakováním doučili. Kolektiv byl také dobrý. Z Kolína jsme byly jenom 2 žákyně. Nejvíce lidí bylo z Kutné Hory a Příbrami. Fakt jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit. Trošku jsem pookřála. Příští týden mě čekají 2 pohovory- jeden v pondělí v Praze a druhý v úterý v Úvalech.
Těším se na společné setkání v Kolíně. Opravdu jsem z kurzu byla nadšená.“

Klientky na rekvalifikaci Oblsuha PC

Hodnocení rekvalifikace Pracovníka v sociálních službách paní Evou:
„Kurz vede zkušená lektorka. Má velmi odborné znalosti z nemocniční a ústavní péče. V kolektivu 15 lidí se nám maximálně věnuje. Praktická část výuky je fyzicky náročná, pokud pracujete s tělesně a mentálně postiženými dětmi. Moje zkušenost je ale taková,  že po 3 dnu jsem získala potřebnou zručnost a rychlost při přebalování a oblékání. V současné době jsem spokojená a dokážu s kolegyněmi synchronizovaně spolupracovat. Tuto práci provádí i muži. Prostě všichni, kdo cítí potřebu věnovat se postiženým, starým nebo bezbranným lidem.“
Paní Eva na praxi ve Zvonečku, v Českém Brodě

Hodnocení rekvalifikačního kurzu panem Lubomírem:
„Kvalitu kurzu hodnotím pozitivně, a to ze tří následujících důvodů: Paní lektorka jest velice fundovaná, její znalosti jsou nepochybně podpořeny bohatou praxí a toto vše dokáže podat naprosto fundovaně. Musím též konstatovat, že jsem se dozvěděl obrovské množství informací, o nichž jsem, bez přehánění, neměl do té doby ani potuchy!  
Pokud mám hodnotit kvalitu a úroveň kurzu, musím konstatovat, že jsem nadmíru spokojen a jen více takových lektorek.“

pan Lubomír na praxi v Pečovatelském domě v Chotuticích
 
Hodnocení projektu paní Hanou:
„Chtěla bych ohodnotit PROJEKT " Začínáme po 50" a následně i kurz "Pracovník v sociálních službách." Do tohoto projektu nastoupilo 14 lidí, kteří již byli plni nedůvěry, vůbec si nevěřili, o sebevědomí se mluvit nedalo.
Po prvních slovech okresní koordinátorky Anety Klepalové a její asistentky Martiny Hrabákové, obavy začaly opadávat a tvořil se celkem pěkný kolektiv, který si byl ochoten vzájemně pomáhat a vznikla vzájemná spolupráce, ale i velice pěkná přátelství.
Obě dámy se ukázaly jako opravdové profesionálky s lidským a hlavně odborným přístupem.  Svědčilo o tom i vhodné rozložení učiva zajímavě vybraná potřebná tematika.
Všem nám také velice pomohla výměna různých životních a pracovních zkušeností a to i z přijímacích pohovorů.
Na kurzu nás do problematiky v sociálních službách zasvětila paní Dáša Rosecká. Její výklad byl tak zajímavý, že jsem se těšila na další den.
Osobně jsem velice ocenila velkou podporu a pomoc paní koordinátorky, která mi sama zavolala a informovala mě o volném a pro mě vhodném pracovním místě.
Tímto bych ráda poděkovala za tento projekt, který mi dodal další sílu a naději, že po 50 ještě nejsem úplně odepsaná a díky kurzu jsem se našla v další profesi.“
   
paní Hana na praxi v chráněné dílně v Kolíně

A společné setkání klientů 
Všem klientům přejeme příjemné léto a úspěšné zakončení rekvalifikací.
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková

Červen 2014
V měsíci červnu jsme ukončili  ve 4. běhu projektu 8 klientů. Všichni jsme se společně rozloučili 23. června. Bylo to velmi milé a emotivní rozloučení. Již jsme domluveni v červenci na dalším setkání u paní Dity na zahrádce.
Závěrečné hodnocení paní Jany:
„V lednu tohoto roku jsem nastoupila do projektu „Začínáme po 50“ s rozpaky, ale hned od prvních chvil jsem věděla, že se budu na další hodiny a setkání se svými vrstevníky a zároveň novými přáteli těšit. Po delší nemocenské pauze jsem zase přišla do kolektivu, se kterým jsem si moc rozuměla, a který ve mně nastartoval zase aktivitu, posílil sebevědomí a naději v seberealizaci a uplatnění. Společně jsme absolvovali „Úvodní modul“,  kterým nás provedly naše vynikající koordinátorky projektu paní Aneta Klepalová a Martina Hrabáková. Citlivě s námi probíraly jednotlivá témata, jak napsat životopis, chování při přijímacích pohovorech, možnosti reálných uplatnění. Zajímavé byly také přednášky o finanční gramotnosti, či zdravém životním stylu a výživě. Také jsem si oživila práci na osobním počítači a na závěr absolvovala v Praze rekvalifikaci STRÁŽNÝ. Některým z nás se již podařilo najít zaměstnání a myslím si, že i pro ty z nás, kterým se to ještě nepodařilo, byl tento projekt velkým přínosem. Škoda, že náš běh již v červnu končí, budou mi chybět společná setkávání, která se každý měsíc uskutečňovala.
Za všechno děkuji našim báječným koordinátorkám, ale i svým vrstevníkům, se kterými jsem se zúčastnila tohoto projektu.“

Závěrečné hodnocení paní Mirky:
„Tento projekt mi velmi pomohl. Na počátku to byla hlavně duševní podpora, která mi pomohla opět získat duševní rovnováhu, kterou jsem propuštěním ze zaměstnání neměla. Poznala jsem mnoho nových přátel, které byli v podobné situaci a vzájemně jsme se povzbuzovali. Postupně jsem získávala nové vědomosti na kurzu podvojného účetnictví. Byl náročný, ale věřím, že tyto vědomosti uplatním i v praxi. Dosud jsem zaměstnání v tomto oboru nenašla, ale možnost opakování kurzu plánuji využít a začít pracovat v oboru účetní. Nejspíš samostatně.
Rozhodně hodnotím kurz velice kladně a jsem ráda, že jsem v tomto projektu mohla být.
Ještě jednou chci poděkovat, že jsem mohla tento kurz navštěvovat.“

 Závěrečné hodnocení paní Dity.
„Kurz – ZAČÍNÁME PO 50ti - byl pro mne velkým přínosem. Jak lidsky, tak profesně jsem po absolvování tohoto kurzu obohacena. Díky tomuto kurzu jsem měla možnost se setkat s lidmi, které bych jinak v životě minula, a to by byla škoda. Tím mám na mysli především sluníčka Anetku Klepalovou a Martinku Hrabákovou, všechny přednášející a vyučující, ale také své „spolužáky,“ ve kterých jsem našla své přítele (a to opravdu není v dnešní době málo).
Co na závěr?
Přímluva o pokračování ve vedení takovýchto kurzů dál, je důležité pro nás, co jsme téměř „v cílové rovince“ znovu si uvědomit jedinečnost a potřebnost každého z nás.

Začátkem června nám začal poslední 5. běh projektu. Klienti již absolvovali povinné aktivity a někteří ještě docházejí a Dovednosti IT.
Hodnocení  paní Jany:
      „ Projekt  "začínáme po 50" považuji za velmi přínosný pro lidi po padesátce, kteří hledají zaměstnání. Seznámí nás s možnostmi, jak se uplatnit v současné době na trhu práce.  Pomáhá  jak s praktickými záležitostmi, jako je správné vypracování životopisu a motivačního dopisu, s čímž většina lidí po 50 má málo zkušeností, jak se vyvarovat chyb v jejich zpracování a jak se vhodně prezentovat u přijímacího pohovoru.
       Tento projekt je velmi cennou zkušeností jak pro získání praktických rad a s tím souvisí i zvýšení sebevědomí absolventů. Dále poskytuje možnost vhodné rekvalifikace a tím větší možnost uplatnění, individuální pomoc a podporu klientům.
        Za možnost zúčastnit se tohoto projektu děkuji a přeji hezký den
.“
Hodnocení paní Věry:
   „Absolvování kurzu hodnotím jako přínos a vítanou pomoc lidem ve středním věku, kteří hledají uplatnění na trhu práce. Jednotlivé lekce mi umožnily posoudit své schopnosti a zároveň i nedostatky, např. nedostatečnou orientaci v IT. Proto vítám možnost dále se vzdělávat tak, abych měla zaměstnavateli, co nabídnout.
    Zároveň chci tímto poděkovat p. Klepalové za její empatický přístup k nám klientům v době, kdy prožíváme nejistotu ze ztráty zaměstnání a snažíme se získat nové.

Všem našim klientům přejeme příjemné prožití dovolených a děkujeme Vám za krásné společné chvíle.
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková. Květen 2014
Květnového společného setkání se zúčastnilo osm klientů, kteří si vzájemně hezky popovídali. S každým z nich jsme probrali nové pracovní možnosti, úspěšnost při posílání životopisů. Se všemi pohovoříme o rodinné situaci, kterou někteří nemají opravdu jednoduchou. Všichni se snaží být aktivní při hledání nových pracovních pozic. Věříme, že již v dalším měsíci najdou někteří  nová  pracovní místa.
Tento měsíc jsme vybíraly klienty do posledního 5. běhu projektu „Začínáme po 50“. Výběry se nám tentokrát protáhly téměř na týden. Nakonec se podařilo podepsat 15 Dohod o účasti v projektu, kde budeme mít zastoupení pěti mužů. Povinné aktivity nám začínají 2. června. Již se moc těšíme, jak na nás celá skupinka klientů zapůsobí. Věříme, že prožijeme příjemné společné chvíle.

Všem klientům přejeme láskyplné májové dny…
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková.

Duben 2014
Společné setkání klientů proběhlo 24. dubna, bohužel zúčastnili pouze čtyři klienti. S ostatními jsme měli individuální pohovory v jiné dny. Máme velikou radost, protože se nám tento měsíc zaměstnalo pět klientů. Věříme, že všichni budou spokojeni, a ostatním se také brzy podaří najít vhodné pracovní místo.
 
Hodnocení pana Pavla, který nastoupil jako údržbář do společnosti EUROSUN a.s.:
 
Projekt „Začínáme po 50“ měl pro mě velký význam, protože mě motivoval a ukázal mi cestu k osobnostnímu rozvoji. Nejvíce mi pomohl v sepsání motivačního dopisu, který jsem později využil. Celý projekt probíhal za příjemné a lidské atmosféry koordinátorů a poradců.
     Počítačový kurz mi rozšířil vědomosti v tomto oboru. Po absolvování kurzu se mi podařilo nalézt práci a tímto všem, kteří mi v mém hledání pomohli, srdečně děkuji
.“
 
Hodnocení paní Hany, která pracuje v České pojišťovně jako …..:
 
Dobrý den, také Vám přeji hezké Velikonoce, ale k netu se poslední dobou dostávám opravdu zřídka. Pracuji nadále v České pojišťovně v Pardubicích, ale nyní mám již plnou pracovní smlouvu. Váš projekt byl pro mě opravdu velkým přínosem¨a mohu říct, že mi bylo opravdu líto, že skončil. Ta rekvalifikace účetnictví v Praze byla dost náročná, ale zároveň úžasná a to hlavně díky lektorovi Bc. Kratochvílovi, který je jako vyučující " na svém místě". Budu velice ráda vzpomínat na Vás obě (Anetku i Martinku), ale i na všechny, které jsem díky projektu poznala.
Přeji Vám všem hodně štěstí a osobních úspěchů. Pozdravujte prosím ode mě ostatní a ještě jednou díky Hanka.“

 
Hodnocení paní Nadi, která pracuje od dubna jako pomocná švadlena ve společnosti Mihael and Slava s.r.o.:
 
   „Jak jsem již jednou napsala, děkuji touto cestou projektu MAVO s.r.o., že pamatuje i na lidi po 50tce a dává jim možnost dalšího vzdělávání v rekvalifikačních kurzech. Díky tomu jsem poznala, že i při problémech, které dnes mají lidé bez práce, se nechá dát dohromady dobrý kolektiv s úžasnými lidmi.
  Ovšem největší poděkování patří Anetce a Martince, na kterých je vidět, že je tato práce s lidmi velmi baví. Jsou velice milá a ochotná naslouchat i našim dotazům. Jejich výklad a přednes je příjemný a srozumitelný. Patří jim ode mne velký obdiv. Děkuji za všechno.“

 
Hodnocení paní Evy, která od dubna pracuje pro Obecní úřad Dobřichov jako dělnice na čištění obce:
 
„Tímto bych chtěla zhodnotit projekt Začínáme po padesátce. Jsem ráda, že jsem se ho mohla účastnit. Zdokonalila jsem se v obsluze počítače, zapracovala jsem na svém sebevědomí, naučila se napsat životopis a motivační dopis. Přednáška o finanční gramotnosti byla též pro mě zajímavá a přínosná. Opravdu nelituji, že jsem toto všechno absolvovala, mám z toho velmi dobrý pocit. Je velmi dobře, že se něco takového pro lidi po padesátce koná. Všechny přednášející jsou osoby na svém místě. Jinak jsem zde našla i nové přátelé. Za vše velmi děkuji hlavně p. A. Klepalové a  M. Hrabákové. Jelikož od 1.4. 2014 již pracuji, tak se nemohu již účastnit dalšího setkání. Tímto všechny zdravím.
 
Hodnocení pana Rudy, který od května nastupuje do Luxoru v Poděbradech jako pracovník v sociálních službách:
Zúčastnil jsem se nabízeného kurzu prostřednictvím Úřadu práce. Tento kurz se konal ve dnech 17.2 až19.3.2014 v rámci projektu Začínáme po padesátce, kdy organizátorem uvedeného projektu je společnost MAVO. Tato společnost se svého úkolu zhostila velmi odpovědně a příkladně. Mé poděkování patří všem koordinátorkám a to jak v Kolíně, tak i v Praze. Tento projekt byl podle mého názoru velmi zdařilý. Jsem přesvědčen, že díky odborné erudici lektorů se převážné většině účastníků podařilo nalézt odpovídající uplatnění v pracovní sféře. Jedinou věc, kterou považuji za negaci z mojí strany je psaní různých hodnocení, i když chápu, že toto je jistý druh spolupráce na vytváření dalších scénářů podobných projektů. Myslím si, že tento projekt, jako mnoho jiných nepotřebuje žádnou reklamu, protože dobré projekty není potřeba chválit, jejich chválou je vysoké procento úspěšnosti v rámci splnění účelnosti.“
 
pan Pavel, který našel nové pracovním místo paní Mirka, která chce začít podnikat
usměvavá paní Hanka, která již také pracuje usměvavá paní Hanka, která již také pracuje
 
Společné setkání 4.běhu  

Všem klientům přejeme sluníčkové jarní dny, plné optimismu a očekávání.
 
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková.
 
 Březen 2014
Společné setkání klientů proběhlo 21. března, kromě paní Dáši přišli všichni klienti. Velice se na sebe těšili, měli si co povídat. Setkání bylo zpestřeno zajímavou přednáškou o zdravém životním stylu, stravě a myšlení od paní Blanky Medunové. Věříme, že si klienti rady vezmou k srdci, a budou tak na sobě více pracovat, aby byli zdraví a šťastní.   

 paní Hana na praxi ve stacionáři pro seniory v Praze 2

Hodnocení paní Hany z praxe:
Od 3. -18. 3 jsem absolvovala praxi pracovníka v sociálních službách. Nastoupila jsem do denního stacionáře v Záhřebské ulici v Praze. Je to pobytové zařízení pro klienty v seniorském věku. Jejich blízcí je ráno přivezou, když jedou do zaměstnání a odpoledne si je vyzvednou. Senioři zde pracují a tráví volný čas nějakým zaměstnáním. Velice se mi tam líbilo, je tam vynikající paní vedoucí Linda Veselá, která věnuje stacionáři hodně času i energie. Klientům se také věnují dvě pečovatelky. Je to zařízení, které má smysl a je vynikající jak pro klienty, tak pro jejich rodiny.“

Hodnocení praxe v rámci rekvalifikace Pracovník v sociálních službách panem Rudou:
Praxi  jsem vykonával  v Kolínském stacionáři pro seniory Senior centrum. Jedná o odlehčovací pracoviště, kde jsou ubytováni klienti senioři. Zde je jim v rámci možností poskytována péče a to 24. hodin. Centrum spolupracuje velmi těsně s rodinnými příslušníky na postupu terapií u jednotlivých klientů, v rámci udržení nebo zlepšení stávajícího zdravotního stavu, se zaměřením na sebeobslužnost, tedy soběstačnost. Klientské centrum disponuje celkem 20 lůžky, které jsou využívány dle potřeb. Hlavní důraz je zde kladen na udržování soběstačnosti a dále na rozvoj osobnosti v rámci daných možností klienta. Nutno zdůraznit, že toto centrum je v provozu asi dva roky, kdy obsluhující personál teprve získává praxi v rámci poskytování komplexní péče o klienty. Neustálým sebevzděláváním a odborným školením z řad odborníků v oblasti geriatrie se rozvojový potenciál zaměstnanců neustále zvyšuje. V tomto zařízení jsem se setkal s chutí pracovat, věnovat se odpovědně a příkladně ke vztahu k práci a empatii ke klientům, která se velmi pozitivně odráží na celém chodu tohoto zařízení. Dominující je zde vstřícnost a odbornost. S ohledem na skladbu klientů jsou zde zastoupeny všechny obecně známé faktory, které jsou spojeny se seniory. Tedy od stavů stařecké demence, Aizhamerovy  choroby, přes pokročilé reminiscenční stavy a stavy neurologické, tedy stavy po CPM.
Co mi praxe v tomto zařízení dala:
Vrátil jsem se opět mezi lidi, o které jsem se v minulosti hodně staral. Vzhledem k dlouhodobé absenci v oboru geriatrie a gerontologie jsem ztratil přehled a to jednak v odborné dále i praktické fázi. Zde jsem opět mohl pracovat s těmito lidmi a posoudit, jednak kvalitu prováděné péče od dob, co jsem ji sám vykonával, až po dnešní progresivní dobu. Soustředěnost a hlavní cílem je dobro pro klienta. V praxi jsem si mohl vyzkoušet nové metody jako dechová cvičení a cvičení v rámci relaxace, tedy odbourávání negativních emočních stavů. Dále pak jemná rehabilitace postižených klientů v rámci CMP. Tedy jedná se o pohybový aparát, kdy masážemi postižených končetin se lepší pohyblivost. Dále toto přináší velkou přednost, a to že klient je si jistý tím, že je o něj projevován zájem a je sním pracováno, což se velmi pozitivně odráží na jeho duševním stavu, a to v oblasti seberealizace v rámci terapie a chuti na sobě dále pracovat. 
Závěr: Z této praxe jsem nabyl velmi dobrý pocit a setkal jsem se s překvapivou skutečností, která na mě velmi pozitivně zapůsobila. Je zde patrný rozvoj a hlavně iniciativa jednotlivců z řad personálu pracujícího na zkvalitnění své práce, která je tímto velkým přínosem nejen pro klienty, ale i pro jejich rodinné příslušníky, kteří mají možnost se nejen přesvědčit o kvalitě poskytované péče, ale i o dílčích úspěších co se týká jejich nejbližších, kdy i oni se mohou aktivně účastnit formou těsnější spolupráce.“

Hodnocení rekvalifikace Účetnictví paní Mirkou:
„Jako rok nezaměstnaná jsem požádala o rekvalifikační kurz podvojného účetnictví pořádaný firmou MAVO s.r.o. Kurz byl zahájen 10.2.2014  a ukončen závěrečnou zkouškou dne 14.3.2014. Celkem 170 vyučovacích hodin.
Množství látky, které bylo třeba se naučit, bylo opravdu náročné.  Pro studenty ve věku 50+ bylo nutné věnovat čas také domácímu studiu.
Po počátečních obavách, zda látku zvládnu, jsem se na vyučování těšila. Atmosféra ve třídě byla velmi příjemná, vyučující pan lektor Bc. Bohumil Kratochvíl nám trpělivě odpovídal na všechny naše dotazy a každému na požádání vysvětlil znovu látku, dokud jsme neporozuměli. Vstřícně se chovali i ostatní zaměstnanci firmy. Pokud měl někdo problém, vždy mohl zajít do kanceláře k panu Prokopovi a domluvit se, jak daný problém řešit.
Nakonec jsem nerada opouštěla kurz. Naučila jsem se mnoho o účetnictví a doufám, že nově získané znalosti budu moci uplatnit v praxi.
Velmi pozitivní je fakt, že pokud si nebudu svou prací v budoucnu jistá, mohu si domluvit konzultace, nebo také opakovat kurz ještě jednou. Další předností je, možnost dále se vzdělávat v tomto oboru v dalších kurzech.
Osobně hodnotím kurz jako výborný. Jediné, co bych změnila, byl čas, vymezený na tak rozsáhlou látku. Ale dostatek studijního materiálu umožňuje každému, kdo má opravdu zájem, se oboru naučit, pokračovat samostatně doma.“
 
Všem našim klientům přejeme sluníčkové jarní dny a věříme, že již brzy najdou nová pracovní místa.
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková.
 
 ÚNOR 2014
V tomto měsíci téměř všichni klienti absolvují zvolené rekvalifikace. Jen paní Dáša a Naďa nakonec nemohly nastoupit ze zdravotních důvodů. Přikládáme hodnocení rekvalifikací od klientů:

Hodnocení paní Evy:
„Dobrý den. Koncem loňského roku mi na ÚP v  Kolíně byla nabídnuta možnost účastnit se projektu "Začínáme po 50". Úvodním modulem mě provázely koordinátorky p. Aneta Klepalová a p. Martina Hrabáková. Jsou to dvě mladé příjemné ženy, které dovedou vše dobře vysvětlit a poradit při hledání nové práce. Naučily mě napsat motivační dopis, životopis, jak se chovat při pohovoru a spoustu důležitých a zajímavých informací. Tímto bych jim chtěla poděkovat, za jejich opravdu lidský přístup. Dále přednáška finanční gramotnosti, byla též zajímavá a poučná, což jsem s radostí vyslechla. Na závěr jsem absolvovala kurs počítače, který mi též pomohl, jelikož jsem se přihlásila na rekvalifikační kurs počítače do Prahy. S pozdravem Eva J.“

Hodnocení paní Dity:
„Mám tu čest, absolvovat a také ohodnotit tento rekvalifikační kurz PC v Praze. Nejsem si zcela jista, zda dokážu popsat své pocity a dojmy.“
Zkráceně:
Pan Petr Uchytil je opravdu neuvěřitelný pedagog. Já, která považovala PC za nutné zlo! Já, která se všeho se bála a téměř nenáviděla, co se PC týká! Já, která podléhala panice a děsu jenom při pomyšlení, že budu muset někde něco na PC vytvářet a nebudu vědět jak na to!Já se už nebojím ! Já se těším, až to v praxi předvedu !Já už mám počítač ráda, MĚ UŽ POČÍTAČ BAVÍ !
OBDIVUJI PANA PETRA UCHYTILA, KTERÝ JE V PC OBORU OPRAVDU ODBORNÍK NA VÝŠI A PŘES TO DOKÁŽE BÝT PRO NÁS SROZUMITELNÝ.    
Nikdy se nestalo, že by někomu neodpověděl, neporadil, nepomohl. Jeho vyučující metoda je úžasná, uchopitelná. Nechci tímto snižovat kurz v Kolíně, to vážně ne. Bez předešlého kurzu v Kolíně bych tento následný v Praze opravdu nemohla absolvovat a to by byla opravdu škoda. Co na závěr: Je mi líto, že na tento kurz je uvolněno tak málo času. Jsem přesvědčena, mít na nás pan Petr Uchytil víc času, to by pak svět koukal, jak to padesátníci válí na PC!“
 
Hodnocení projektu od paní Nadi:
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat projektu MAVO s.r.o., že pamatuje i na lidi po 50tce a dává jim možnost dalšího vzdělávání  v rekvalifikačních kurzech.  Ovšem největší poděkování patří Anetce a Martince, na kterých je vidět že je tato práce s lidmi velmi baví. Jsou velice milá a ochotná naslouchat i našim dotazům. Jejich výklad a přednes je příjemný a srozumitelný. Patří jim ode mne velký obdiv. Děkuji za všechno.“

Hodnocení pana Pavla:
„Vědomosti získané v absolvovaném kurzu mají velmi vysokou úroveň. Výklad našeho vyučujícího, pan Petr Uchytil, byl na patřičné úrovni.
Jako zkušený pedagog a odborník, byl ochotný nám vše zopakovat, když jsme něčemu nerozuměli. Pomoc individuelně jednotlivým účastníkům, aby nezaostávali za kolektivem, mu nečinilo problém. Látka byla zajímavě vedena a opětována naší soustředěností a ochotou zpracovávat jednotlivé úkoly, které nám byly zadány.                  
Chtěl bych poděkovat za celkové uspořádání celého školení, zejména firmě MAVO, jejím zaměstnancům v Kolíně, paní Hrabákové a Klepalové, které nás dobře připravily na další část kurzu v Praze. Doufám, že mi tyto znalosti dopomohou k získání nového zaměstnání.“
 

Hodnocení paní Hany:
Od  17.2. jsem na rekvalifikaci pracovníka v sociálních službách. Je nás 24 ve třídě z různých okresů, je to skupina lidí, která má jeden cíl pomáhat seniorům a handicapovaným dětem a dospělým. Přednáší nám pí. lektorka Dáša Rosecká. Je to vynikající paní, s velkou znalostí z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Je to velice příjemná a sympatická dáma. Přednáší s opravdovým přehledem o sociálních službách, protože v této oblasti pracovala. Má opravdu co předávat lidem, kteří se chtějí v této oblasti uplatnit.“

Klienti na RK Obsluha PC Klienti na RK Účetnictví
Pan Bruno a pan Leoš na RK VZV Paní Hana na RK Pracovník v sociálních službách

Všem klientům přejeme úspěšné dokončení rekvalifikací.
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková 

LEDEN 2014
7. ledna nám začal 4. běh projektu. Sešla se bezvadná skupina klientů. Moc jim touto cestou děkujeme za úžasnou spolupráci a nádherné kytičky…, až nás dojaly. Při posledním společném dni zahrály i dvě kytary a zpívala opravdu celá skupina klientů. Hodnocení některých z nich:
 
Hodnocení projektu paní Ditou F.
Když jsem nastupovala do projektu "Začínáme po 50", nedovedla jsem si ani představit, jak mi tento projekt dokáže pomoci a získat sebevědomí.
Koordinátorky, paní Aneta Klepalová a Martina Hrabáková mají citlivý, humánní a opravdu profesionální přístup, za který jim děkuji.
Není nic příjemného, ve věku 56 letech ocitnout bez zaměstnání. V tomto věku si člověk   připadá zbytečný, nechtěný a nedokonalý, už jen proto, že nemá práci.  
Co a jak dělat? Já jsem ani nevěděla, jak napsat životopis, jak se prezentovat, čeho se vyvarovat při pohovorech, kde a jak hledat práci ……
Díky tomuto projektu a úžasným přednáškám paní Klepalové a Hrabákové, které s velkou trpělivostí mi pomohly se s touto problematikou vypořádat a uvědomit si své přednosti.
Ještě bych se chtěla zmínit, jak je na psychiku uvolňující se v tomto projektu účastnit spolu s lidmi stejné generace a stejných problémů.
Jsem ráda, že tento projekt je a že jsem se jej mohla účastnit. Jen je škoda, že je malý výběr rekvalifikací, to je má jediná připomínka.
S pozdravem a poděkování  Dita F.
 
Báseň paní Hanky:
Čas nás všechny bere zkrátka a už je tu padesátka.
Teď už je to bez legrace – žádná sranda, žádná práce.
Anetka a Martinka – to jsou naše sluníčka.
Co jsme nevěděli, to už známe, ještě si i zazpíváme.
Patří jim náš velký dík – najít práci bude mžik.
Že ji najdem, to už víme, pak to s nimi oslavíme.
 
Co může člověk očekávat od projektu "Začínáme po 50"?
Možná se budete divit, ale hodně. Díky vstřícnosti, laskavému přístupu a pochopení lektorek paní Klepalové a Hrabákové dostanete daleko víc, než jste čekali.
 
Vyjádření pana Rudolfa:
 
Vážení,
předem mého dopisu Vám chci poděkovat za Vaši dokonalou přípravu na život po 50. Je mi velkým potěšením konstatovat, že jsou lidé a společnosti, kteří mají zájem vracet do života to co si mnozí myslí, že je zastaralé a již nepotřebné. Zvláště chci vyzvednout práci koordinátorek, které svou nevšední empatií a chutí naplňují své poslání na výbornou. Proto mi dovolte, abych i já připojil něco poezie, jako poděkování za snahu za lidský přístup a zájem.“
 
Všem nám není z hůry dáno,
ve světě práce se uchytit.
Někdy stačí jenom málo,
prostě lidsky povzbudit.
 
Mám já frajírečku,
která z Mava není,
ještě najdu práci,
život se mi změní.
 
Práci ještě nemám,
za to se však školím,
díky firmě Mavo,
dobudu i Kolín.
 
Nebojím se školení,
nebojím se učit.
Firma Mavo poradí,
jak do práce skočit.
 
a JEŠTĚ PÁR FOTOGRAFIÍ!:
Klienti při stavění věží Klienti při vyplňování testů
Náš hudebník - pan Pavel Paní Dáša oslavovala kulaté narozeniny. Gratulujeme!!
Budeme se těšit na další společné  a všem přejeme konečně krásné zimní radovánky.  
   
Vaše Aneta Klepalová  a Martina Hrabáková
   
Prosinec 2013
Začátkem prosince jsme uzavíraly Dohody o vstupu do projektu s klienty 4. běhu. Budeme se opět těšit na nových 14 klientů, kteří nás obohatí svými životními zkušenostmi.
Společné vánoční setkání pro klienty 3. běhu projektu se uskutečnilo 13. prosince. Každý přinesl něco dobrého na ochutnání a dali jsme si i trochu vínka, aby se nám lépe povídalo. Vyprávěli jsme si o tradicích, které má každá rodina, jak kdo bude trávit vánoční svátky. Bylo to moc milé a přátelské setkání.
Hodnocení projektu paní Danou, která v lednu nastupuje do Kojeneckého ústavu v Kolíně jako pomocná pečovatelka.
 „Na doporučení Úřadu práce jsem vstoupila do projektu "Začínáme po 50", který mě zaujal hlavně nabídkou rekvalifikačních kurzů, kde jsem si vybrala kurz "Pracovník v sociálních službách".
Vždy mě zajímala práce s dětmi, a proto jsem i uvítala, když mi byla nabídnuta praxe v Kojeneckém ústavu. Po zakončení kurzu jsem byla oslovena p. ředitelkou, zda bych měla zájem zde pracovat a tak to vypadá, že po Novém roce budu mít OPĚT PRÁCI. DÍKY PROJEKTU MAVO, všem lidem, kteří jsou nezaměstnaní, vřele doporučuji, získají zde mnoho nových zkušeností, někteří i uplatnění v novém oboru, jako já. 
Co více dodat, chci Vám všem organizátorům projektu moc poděkovat a popřát krásné Vánoce plné splněných přání.“
 
Hodnocení projektu paní Ludmilou, která nastupuje od ledna na dotované místo do společnosti Zenit v Čáslavi jako prodavačka.
Projekt Začínáme po 50 byl pro mě velmi přínosný. Setkání s lidmi, kteří řeší podobné problémy, znamenalo možnost popovídat si a podělit se o své zkušenosti. Úvodní modul měl zajímavé přednášky a aktivity. Zúčastnila jsem se i kurzu IT dovedností. Oba lektoři byli ochotní a věnovali se klientům podle úrovně jejich znalostí. Rekvalifikace Obsluha PC, která probíhala v Praze, se mi moc líbila. Prohloubili jsme si své znalosti a důležité bylo i procvičení svých znalostí na příkladech a možnost konzultovat nejasné. V říjnu a listopadu se uskutečnily ještě dvě přednášky na téma zdravého životního stylu, které byly inspirující.
Koordinátorky projektu paní Aneta a paní Martina se nám velmi věnovaly a snažily se pomoci najít pracovní uplatnění. Za to jim patří velké poděkování. Jsem ráda, že jsem se mohla projektu zúčastnit a přála bych to všem lidem v podobné situaci.“
Všem klientům přejeme opravdu klidné vánoční svátky, upřímnou radost z dávání a mnoho lásky v srdci…“
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková
 
  
 
 

Listopad 2013

Společné setkání klientů proběhlo 21. listopadu. Zúčastnilo se sedm klientů. Pro klienty byla opět připravena přednáška od paní Blanky na téma zdravého životního stylu a zdravé výživy. Setkala se s velkým úspěchem. Je důležité přemýšlet o tom, co a jak jíme, abychom byli vitální a cítili se zdraví.  Hippokratés byl přesvědčen o důležitosti stravy : ,,Nechť  je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék nechť je tvým jídlem."

S každým jsme probraly jejich osobní problémy a nové pracovní možnosti. Největší radost máme z pana Jaroslava, který nám od 1. prosince nastupuje na nově vytvořené dotované místo do společnosti S –styl  s.r.o. v Kolíně, kde bude vykonávat pozici asistenta ředitele, kalkulanta. Sám byl velmi aktivním klientem, který absolvoval rekvalifikaci Účetnictví. Věříme, že bude velmi spokojen.
Jeho hodnocení: „6-ti denní seznámení a proškolení lidí, kteří v pokročilé fázi života přišli o zaměstnání. Myslím vcelku pozitivní, neboť pro mne, který psal naposledy životopis v roce 1980 a začínal slovy …Narodil jsem se v rodině …, jsou termíny jako motivační dopis, strukturovaný životopis, osobní prezentace, veskrze vzdálené. I Finanční gramotnost mě poučila. Ve svých 59 letech jsem se dozvěděl např. rozdíl mezi RPSN a p.a. úroky.  A myslím si, že jsem nebyl sám.  Nebyl to promarněný čas. Nepovinná aktivita Dovednost IT mě moc nenadchla. Rekvalifikační část „Účetnictví s využitím výp. techniky“- povinná část a Řízená praxe – nepovinná část, kam jsem se sám přihlásil. Obě tyto části jsou na úrovni. Oba zvolení lektoři Bc. Kratochvíl (teorie) i pí. Nová (praxe) jsou přínosem pro kurz.

Potěšila nás i paní Dana, kterou po absolvování pracovní praxe v Kojeneckém ústavu v Kolíně, v rámci rekvalifikace Pracovník v sociálních službách, chce paní ředitelka zaměstnat od nového roku jako pomocnou pečovatelku. Má z toho velikou radost, protože práce s dětmi ji velmi oslovila. Hodnocení paní Dany: „V průběhu kurzu, "Pracovník v sociálních službách" jsem docházela na praxi do Kojeneckého ústavu v Kolíně. Naučila jsem se zde pracovat s dětmi ve věku od 1 do 3 let, hlavně formou her, pomoc dětem při hygieně a krmení a nezbytné pomazlení. Práce s dětmi byla pro mě velmi zajímavá, získala jsem mnoho zkušeností a poznání v péči o děti v sociál. zařízení, každé dítě je osobnost, každé má jiné potřeby a tak je třeba k těmto dětem přistupovat individuálně a hlavně s láskyplnou péčí. Musím zmínit i personál sestřiček a zdravotníků, kteří se maximálně dětem věnují a snaží se jim nahradit rodinu. Mám děti moc ráda, práce s nimi mě naplňuje  a proto bych se nadále chtěla uplatnit v zaměstnání, kde se pracuje s dětmi. Jako dobrovolník za dětičkami stále docházím, setkání s nimi je pro mě vždy velkým uspokojením. Všem pokračovatelům kurzu pracovník v sociálních službách praxi v Kojeneckém ústavu vřele doporučuji,   "DĚTI NA VÁS ČEKAJÍ.“                                                                              

Palečky budeme držet i paní Ludmile, která se má koncem měsíce ucházet o dotované místo ve společnosti Zenit v Čáslavi, kde by mohla pracovat jako prodavačka v podnikové prodejně. Stále jsme v kontaktu s paní Danou, která nám předává podklady k dotovaným místům společnosti Spirála v Kolíně. Je za tuto práci vděčná. Věříme, že i na ostatní se usměje štěstíčko a najdou brzy novou práci.
Koncem měsíce nás čeká další výběr klientů do 4. běhu. Doufáme, že budou mít klienti zájem o další vzdělávání se.
Všem klientům přejeme pohodové adventní dny.

Říjen 2013
V měsíci říjnu jsme měly velkou radost z paní Valerie, která vyhrála výběrové řízení na Úřadu práce v Kolíně a je zaměstnána jako Referent zaměstnanosti IV. – odborně administrativní pracovník projektu „Vzdělávejte se pro růst – adaptabilita“. Klientka je velmi spokojená.
Další zaměstnanou klientkou od 1. listopadu bude paní Dana, která nastupuje na Dotované místo ve společnosti Spirála o.s. v Kolíně na pracovní pozici asistentky, koordinátorky.
paní Dana
Její hodnocení: „ Program projektu byl velmi dobře připraven - Úvodní modul - přednášky  byly zajímavé, přínosné pro hledání zaměstnání, obě lektorky Aneta a Martina vytvářely pohodovou a příjemnou atmosféru. Dovednosti IT - základy PC ovládám, přesto jsem se zúčastnila - spoustu věcí jsem si zopakovala. Snad jenom připomínka - lektoři mohli více brát v potaz rozdílnou úroveň znalostí klientů a tomu přizpůsobit postup výuky. Kurz mohl být obsahově širší. Rekvalifikace, pořádaná v Praze v Křemencově ulici - Účetnictví s využitím výpočetní techniky - pro klienty, kteří tuto profesi nevykonávali, byl kurz  náročný, vyžadoval domácí přípravu. Pan lektor Bc. Kratochvíl je velmi vzdělaný ve svém oboru, má mnohaletou praxi v účetnictví a rovněž znalosti v navazujících oborech jako např. právo. Svoji práci  miluje a díky němu jsem poznala, že účetnictví je skutečně velmi zajímavá práce, která může být i koníčkem.  Pan lektor byl při výkladu pohodový, měl stále dobrou náladu, takže atmosféra výborná. Jenom  mohla být trošku větší učebna, bylo nás tam moc, seděli jsme dost stísněně. Taky prostory v kuchyňce by mohly být větší.  Moje účast na projektu "Začínáme po 50" mi umožnila  se seznámit  se svými kolegy, kteří mají starosti podobné jako já, popovídat si a vyměnit si zkušenosti. Obě lektorky paní Aneta a Martina se maximálně věnují svým klientům, jsou ochotné, vstřícné a snaží se pomoci každému účastníku najít pracovní uplatnění.  Za to jim patří obrovský dík. Celkově hodnotím projekt jako velice pozitivní. Jsem ráda, že jsem se ho mohla zúčastnit -  vždy jsem se na setkání moc těšila.

Tento měsíc ukončili klienti rekvalifikaci Účetnictví. Hodnocení pana Jaroslava: „ Rekvalifikace je na úrovni. Pan lektor přednáší naprosto spatra, perfektně zná problematiku. Pouze nás laiky jímá deprese z tempa, kterým látku na nás valí. Ale co zvládají žáci SOŠ ekonomické za 4 roky, my musíme zvládnout za 4 týdny. Ale myslím si, že ví, co dělá. Je na něm znát, že dříve učil.

Hodnocení paní Hany po rekvalifikaci Pracovník sociální péče, která po praxi získala prozatím i Dohodu o provedení práce: „Pracovala jsem v domově Důchodců pro seniory, jako sociální pracovnice. Tato práce mě zaujala, že sem se rozhodla v tomto oboru pracovat Na ÚP jsem se přihlásila do kursu:pracovník v sociálních službách, který jsem úspěšně zakončila osvědčením o kvalifikaci. Teoretická příprava se konala v Praze, pod vedením lektorky D. Rosecké. Tato výuka byla velice zajímavě vysvětlována, kde jsem se naučila důležité zákony, Somatologii a Ošetřovatelský proces. V rámci rekvalifikace jsem pracovala u Spirály pomoci, kde jsem klienty navštěvovala v jejich domácím prostředí. Ti to lidé jsou více uvolnění, vypravují o svém životě a tím lépe mohou snášet svůj náhlý zdravotní stav. Někdy jsou upoutáni na lůžku. Rádi poslouchají čtení z novin, nebo luští křížovky. Asistentka se jim více může věnovat a ke každému si najde vhodný přístup, aby jejich společné chvíle byly příjemné. Nyní pracuji u Spirály pomoci. Tato práce je zajímavá, někdy fyzicky náročná u ležících pacientů, ale ráda pomáhám lidem v jejich problémech i starostech. V domovech pro seniory se musí klienti podřizovat řádu, dodržovat režim, někdy déle trvá, než si zvykne na nové prostředí. Zaměstnanci na ně nemají tolik času a tak jejich život se úplně změní. Tato práce mě naplňuje, lidé mi nejsou lhostejní. Proto se chci této práci věnovat.“
Hodnocení klientky Dany Š.: „Mé vyjádření k "Projektu ESF MAVO" je velmi kladné. Příjemné a profesionální vystupování obou koordinátorek, zajímavé přednášky k uplatnění na trhu práce a možnost rekvalifikací jsou velkým přínosem pro klienty projektu. Absolvovala jsem vzdělávací program "Pracovnice v sociálních službách" a i zde musím konstatovat, že hodiny kurzu byly velmi zajímavé, lektoři dokázali zaujmout svou výukou a lidským přístupem ke všem účastníkům.“                                                                                                                               

15. října proběhlo setkání klientů 3. běhu projektu, které bylo zpestřeno přednáškou paní Blechové, která se zabývá homeopatií, zdravou stravou, bylinkami. Povídali jsme si o nemocech paměti, přípravě na zimu. Poté jsme si s klienty povídali o nových pracovních možnostech, jak se připravovat na pracovní pohovory.

Všem klientům přejeme příjemné podzimní dny a věříme, že brzy najdou nové pracovní uplatnění.
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková.
 
Září 2013
V měsíci září nám většina klientů nastoupila na rekvalifikace. 
Klientka Miloslava po absolvování Úvodní části, byla připravena na vstup na zvolenou rekvalifikaci. Byla však velice akčním človíčkem a stále si hledala zaměstnání. Měla i zkontaktovanou společnost, ve které pracovala a z organizačních důvodů dostala výpověď. Štěstí se na ni usmálo velice rychle a klientka byla kontaktována touto firmou, zda-li má zájem vrátit se zpět. Tuto zprávu klientka s radostí využila a předčasně ukončila svoji účast v projektu. Nastupuje do firmy Ferona, a.s. v Praze 10, od 9.9.2013 na pracovní pozici referentka prodeje, zatím jako záskok za mateřskou dovolenou. Pevně věříme, že pracovní dovednosti klientky budou doceněny, jelikož už nyní se na ní zaměstnanci firmy velmi těší. yes
Její hodnocení: Projekt "Začínáme po 50", mi velmi pomohl. Vrátil mi sebevědomí a vlil mi krev do žil. Průběh výuky byl perfektní. A to jak od paní Anetky, tak i paní Martinky. Díky testům jsme se dozvěděli, jací jsme. Naučili jsme se, jak psát Životopis, Motivační dopis. Také lektoři na aktivitu "Základy obsluhy osobního počítače", měli s námi velkou trpělivost. Vše nám vysvětlili a také pomohli, pokud jsme si nevěděli rady. Moc děkuji, díky tomuto Projektu se vracím zpět do firmy, kde jsem dostala výpověď.“

Hodnocení rekvalifikace Obsluha PC klientem Václavem:
„Paní Klepalová a paní Hrabáková, po absolvování Vašeho rekvalifikačního programu mohu s klidným svědomím říct, že jsem se u Vás nesetkal s jiným než slušným a seriozním jednáním. V průběhu kurzu jsem se naučil korespondovat prostřednictvím emailové pošty, získal jsem důležité vědomosti o internetovém provozu, potřebnou orientaci v programu Windows 7, dovednost zhotovovat textové dokumenty v programu Word, tabulky v programu Excel a také prezentace v programu Powerpoint. Jelikož v mém případě šlo o získání počítačové gramotnosti jako takové, to co jsem od této rekvalifikace očekával, bylo z mého dnešního pohledu splněno. Je mi jen trochu líto, že se program nemohl uskutečnit alespoň v trochu větším rozsahu.“

Hodnocení rekvalifikace Obsluha PC klientkou Eliškou:
„Dobrý den paní Martinko,posílám hodnocení rekvalifikačního kurzu-Obsluha osobního počítače, který se konal od 9.9.2013 do 24.9. 2013 v Praze Krakovská 7. Po celou dobu kurzu nás školil Ing. Petr Uchytil. Seznámil nás poměrně hodně s operačním systémem Windows, programem WORD, Excel a Powerpoint, vysvětlil práci s internetem a elektronickou poštou. Výuka se mně velmi líbila, protože probíhala pomalu a srozumitelně. Pan Uchytil vše, co jsme nechápali, ochotně vysvětlil, dával dosti času i těm pomalejším a vždy jim se vším ochotně pomohl. Velmi také pomáhalo při našem vzdělávání to, že výuku prokládal texty, kde jsme si ověřili své znalosti a chyby hned konzultovali a opravili. Za vše, co pro nás nezaměstnané děláte, velmi děkuji.  Přeji krásný den.“  

Hodnocení rekvalifikace Pracovník grafického studia paní Valerií:
Dobrý den,od 16.9 do 2.10.2013 jsem účastnicí kurzu Pracovník grafického studia pořádaným fy MAVO. Lektor Jan Novotný - příjemný, ochotný, vždy reagující na dotaz, pomoc při práci. Prostory - Plzeňská 181 - Kavalírka - 4.patro - podkroví - hezké, čisté prostory, k dispozici plně vybavená kuchyňka, 2 toalety. V součastnosti  je celý prostor k dispozici pouze našemu kurzu, tedy celkem 7-mi lidem. Celkové hodnocení kurzu - kurz probíhá denně od 8:30 do 14:25, je velmi intenzivní, abychom všechnu plánovanou látku stihli, s pravidelnými přestávkami zhruba po 2 hodinách. Probíraná látka je velmi zajímavá. Řekla bych, že by na kurz měla být podmínka velmi dobré IT gramotnosti, protože v případě, že by někdo měl pouze základy probírané na rychlokurzu práce na PC, velmi by ostatní účastníky zdržoval jen tím, že by neznal základy, ne v nich byl velmi nejistý. Z kurzu mám velmi dobrý pocit. Asi hlavně kvůli velmi dokonalým znalostem grafiky našeho pana lektora. A nejen grafiky, je velmi dobrým učitelem, dokáže látku skvěle vysvětlit i přiblížit na příkladech, pokud člověk nechápe  laugh Jsem s kurzem velmi spokojená. Hezký den.“

Hodnocení rekvalifikace Obsluha motorových a el. vozíků panem Janem :
„V období 02.09.2013 - 11.09.2013 jsem absolvoval rekvalifikační program: Obsluha elektrovozíku a motovozíku do 5 tun. Kurz byl zaměřený na teoretickou část a praktickou výuku. V teoretické části jsme si "osvěžili" pravidla silničního provozu. Dále jsme se zaměřili na bezpečnostní požadavky na vozíky a jejich řidiče. Také nechyběla nauka o konstrukci manipulačních vozíků. Výklad byl srozumitelný, doprovázen cvičnými testy, které nás připravovali na testy závěrečné. V blízkosti učebny byl dvorek, kde probíhala praktická výuka, kde jsme měli možnost vyzkoušet si obsluhu VZV a manipulaci s břemenem. Jsem rád, že jsem měl možnost účastnit se tohoto kurzu. Doufám, že bude nápomocný při hledání nového zaměstnání. Dle zkušeností, kdy jsem oslovil firmy, které sháněly nové zaměstnance, nebyla šance pracovní pozici získat bez řidičského oprávnění na VZV. Bohužel, také je požadována praxe, která mi chybí. Ale snad se tímto osvědčením mé šance na trhu práce zvýší.“

Paní Ludmila nám vytvořila velmi zajímavé hodnocení v Powerpointu po absolvování rekvalifikace Obsluha PC.
Věříme, že všichni úspěšně absolvují zvolené rekvalifikace. Přejeme příjemné podzimní dny….
Vaše koordinátorka Aneta Klepalová a individuální poradce Martina Hrabáková 

A ještě pár fotografií:
Klienti po absolvování RK Obsluha PC Paní Jindřiška po rekvalifikaci práce na PC
Paní Daša na praxi v kojeneckém ústavu Paní Hana na praxi ve Spirále


Srpen 2013
V srpnu byl ukončen 2. běh projektu „ Začínáme po 50“. Z celkového počtu 12 klientů, našli 4 klienti novou práci. Od října 2013 nastoupí další 2 klienti do nového pracovního poměru a jedna klientka na nově vytvořené dotované místo ve společnosti Spirála v Kolíně. Poslední společné setkání proběhlo 26. srpna ve velmi přátelském duchu.
                              

Společně jsme ještě zhodnotili průběh všech aktivit projektu, povídali o nových pracovních místech, o dovolené a plánech do budoucna. Přílohou je hodnocení klientů, které vypovídá o tom, jak byly spokojeni. 

Hodnocení klienta Romana:
Úvodní modul jako povinná aktivita byl dobře připraven a určitě byl i přínosem pro účastníky s malou zkušeností při hledání zaměstnání nebo účastníky s neznalostí administrativních úkonů s tímto spojených (tvorba životopisu, motivační dopis). Absolvovaný kurz „Obsluha PC“ předčil má očekávání především ve výborné úrovni přednášejícího lektora a určitě rozšířil moje dosavadní znalosti v této oblasti. Kurs jen mohl být obsahově širší a přiměřeně delší. Mnoho důležitých témat nebylo vzhledem k vymezenému času možno probrat, což je myslím škoda. Celkově hodnotím svoji účast v projektu i přes výše uvedené připomínky kladně. Jako velké pozitivum vidím neúnavnou osobní snahu kolínských lektorek pomoci každému účastníkovi najít vhodné pracovní uplatnění.

Hodnocení klientky Marie:
Počátkem letošního března pro nás začal tento kurz. Sešlo se nás celkem 12, většinou lidi po pětapadesátce. Úvodem nás lektorky seznámily s průběhem kurzu a s jeho náplní. Dověděli jsme se o možnostech hledání zaměstnání, jak napsat motivační dopis a také životopis. Jak vystupovat při pohovoru se zaměstnavatelem a mnoho dalších užitečných věcí, které s námi probíraly naše lektorky Aneta a Martina. Dále jsme absolvovali několik přednášek, např. o první pomoci, dále finanční gramotnost a malý kurs PC. Přednášející měli dobré zkušenosti, o které se s námi podělili. Měli jsme možnost vybrat si rekvalifikační kurz, který by nám pomohl k získání nového zaměstnání. Po ukončení tohoto kurzu jsme docházeli na další setkání s ostatními a měli jsme ještě přednášky o např. homeopatii a zdravé výživě. Setkala jsem se tady s novými lidmi, dověděla se hodně zajímavých a užitečných věcí a kurz hodnotím jako velmi dobrý. Jsem ráda, že jsem měla možnost ho absolvovat. Chtěla bych také poděkovat Anetě Klepalové a Martině Hrabákové, které pro nás kurz připravily.“

Hodnocení paní Libuše:
„Projekt, který jsem absolvovala, byl velmi dobře připraven. Přednášky byly kvalitně nachystány, obě lektorky se nám maximálně věnovaly a s velkým zájmem hledaly uplatnění pro účastníky po absolvování kurzu. Účast v tomto projektu mi mimo jiné umožnila i setkání s mými vrstevníky (lidmi předdůchodového věku), kteří také hledají obtížně práci. Vyměnili jsme si cenné rady a zkušenosti týkající se této problematiky. Jsem velmi ráda, že jsem se projektu zúčastnila.“

Hodnocení paní Zdeňky:
„Po 16ti měsících nezaměstnanosti a neúspěšného hledání práce, jsem byla zařazena do projektu "Začínáme po 50" v agentuře MAVO s.r.o.. Do tohoto projektu jsem vstupovala s jistými rozpaky a obavou. Musím říct, že jsem byla velmi mile překvapena přístupem pracovnic, paní A. Klepalové a M. Hrabákové. Byly ochotné a vstřícné, měly individuální přístup k jednotlivým účastníkům projektu. Školení a přednášky, které jsem v rámci tohoto projektu absolvovala, byly pro mě přínosem, zaujaly mě i různorodostí. Myslím, že spoustu získaných informací využiji nejen v pracovním životě, ale i v soukromém.“ 

5. srpna začal 3. běh projektu, do kterého nastoupilo celkem 14 klientů. Z toho se nám již jeden klient zaměstnal.
                  

Hodnocení klienta Josefa:
V průběhu školení mne zaujal hezký přístup lektorky a množství nových informací, které rozšířily moje dosavadní znalosti. Tento projekt mne zaujal a byl pro mne přínosem. Bohužel z důvodu lákavé pracovní nabídky tento kurz nemohu dokončit.“

Klienti úspěšně absolvovali povinné aktivity a momentálně se učí dovednostem na počítačích.
   

Od září nastupují na zvolené rekvalifikace.
Všem klientům přejeme ještě krásné babí léto…
Vaše koordinátorka Aneta Klepalová a individuální poradce Martina Hrabáková 

Červenec 2013
V měsíci červenci  jsme měly velkou radost z dalšího zaměstnaného klienta pana Václava, který našel prozatím zaměstnání ve společnosti  Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky, o.s., kde je od 3. července zaměstnán jako pomocný dělník.
Hodnocení projektu panem Václavem:“  Projekt "Začínáme po 50 " pro lidi, kteří přijdou o práci ve věku před důchodem, hodnotím velice pozitivně. Jsem spokojen jak s náplní úvodního modulu, dovednosti IT, bez kterých se již nedá obejít a pro některé je to první seznámení s počítačem. Také velmi pozitivně hodnotím lidský a osobní přístup koordinátorek p. Klepalové a p. Hrabákové, tak lektorů k nám. Zrovna tak jsem spokojen s průběhem rekvalifikačního kurzu, který jsem úspěšně absolvoval.“
pan Václav
Pro paní Jaroslavu jsme se snažily zařídit vše potřebné pro schválení dalšího dotovaného místa ve společnosti Prostor v Kolíně. Bohužel nebyla žádost nakonec schválena, protože koncem roku bude společnost propouštět zaměstnance, kteří jsou zaměstnaní na dobu určitou. Bylo nám to všem líto.

Společné setkání klientů proběhlo 12. července, kterého se zúčastnilo mnoho klientů. Paní Zdena nám opět napekla dobroty, aby se nám lépe povídalo o zkušenostech s hledáním nové práce. Ta byla nakonec velmi úspěšná při pracovním pohovoru a od srpna bude zaměstnaná ve společnosti Kovoobrábění v Kolíně jako dělnice v provozu. Moc jí to přejeme, velmi se snažila práci najít. 
paní Zdena

Hodnocení projektu „Začínáme po 50“               V Kolíně dne 30.7.2013                          
Dne 18.2.2013 jsem se zúčastnil výběru účastníků projektu „Začínáme po 50“, kde jsme byli podrobně seznámeni s průběhem projektu a každý  absolvoval osobní pohovor.
Samotný projekt začínal 11.3.2013 šestidenním programem, kde byla probírána „Bilanční diagnostika“, „Pracovní právo“, „Živnostenský zákoník“ a „Finanční gramotnost“. Tyto programy přednášené lektorkami (pí. Klepalová a pí. Hrabáková) byly velmi zajímavé a přínosné.
Poslední den bylo proškolení o ochraně zdraví a poskytnutí první pomoci. Byla to velmi zajímavá přednáška, která mě osobně dala mnoho nových poznatků z oblasti poskytnutí první pomoci.
Po skončení základní části následovala od 21.3.2013 – 29.3.2013 rekvalifikace „Základy obsluhy osobního počítače“. S touto jsem byl velice spokojen, protože lektor tohoto kurzu byl trpělivý a hlavně srozumitelně přednášel látku, s častým opakováním probraného učiva a hlavně příjemnou formou, takže my,  kteří  jsme byli přihlášeni na rekvalifikaci do Prahy,  jsme v dubnu odjížděli dobře připraveni.
V Praze proběhla rekvalifikace od 15.4.2013 do 30.4.2013 v prostorách Mava s.r.o. v Krakovské ulici. S naší rekvalifikací tam  byla další rekvalifikace na počítače a na obor Floristka , tedy celkem asi 50 – 60 lidí. Bohužel k dispozici bylo 1wc pro ženy a 1wc pro muže, jedno umyvadlo a ručník se měnil až po naléhání účastníků. Rekvalifikace proběhla v pořádku, i když v jiném stylu než v Kolíně. Bylo to asi tím, že každý lektor má jiný styl výuky.
Po skončení rekvalifikací probíhala v sídle Mava  v Kolíně pravidelná setkání  nebo osobní pohovory. Myslím si, že pí. Klepalové a pí. Hrabákové patří velké poděkování za jejich přístup a trpělivost jakou měly ke každému účastníku. Jejich snaha byla obdivuhodná a daly nám takový optimismus, který jsme určitě všichni potřebovali.
Ještě jednou děkuji.
  Petr Berka 60+

V červenci jsme měly další výběry klientů do 3. běhu projektu, které se uskutečnily ve dnech od 8. do  11. července.  Výběrů se zúčastnilo 22 klientů, do projektu by mělo nastoupit 13 klientů. Doufáme, že přes teplé počasí vše zvládneme a i tato skupina klientů bude úspěšná a pohodová.
Paní Ilona při pohovoru   
Všem klientům přejeme príma dovolené…
Vaše koordinátorka Aneta a individuální poradce Martina.

Červen 2013
V měsíci červnu jsme se s klienty společně setkali dne 20.6. 2013, kdy jsme měli přednášku od paní Blanky Medunové o zdravé výživě a správném životním stylu. Přednáška měla velký úspěch. 
V tomto měsíci se nám zaměstnala paní Eva, která nastoupila do firmy velkoobchod  Puchoň  v Kutné Hoře na pracovní pozici - pomocné práce, telefonistka. Máme z toho velkou radost, protože klientka byla téměř 11 let doma. Má částečný invalidní důchod. Další zaměstnanou klientkou je paní Viola, která od 3.6. 2013 nastoupila jako sociální pracovnice  do pečovatelského domu pro seniory Anna v Českém Brodě.  V tomto sociálním zařízení absolvovala povinnou praxi k rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách. V neposlední řadě i pan Petr našel uplatnění jako údržbář v hotelu U Prince na Staroměstském náměstí v Praze. Prozatím jen na Dohodu o provedení práce, s vyhlídkou následné pracovní smlouvy. I paní Jaroslavě, která minulý měsíc napsala hodnocení k projektu na webové stránky, se nám podařilo najít Dotované místo ve společnosti Prostor v Kolíně, kde by měla pracovat jako pomocný administrativní pracovník. 
Všem přejeme příjemné nastávající letní dny a budeme se těšit na další shledání…..
Vaše Aneta a Martina
 
Již zaměstnaná - paní Eva
   
Společné červnové setkání  

Hodnocení projektu  „Začínáme po 50“
V měsíci březnu jsem se spolu s ostatními zúčastnila projektu „Začínáme po 50“.
Úvodním modulem nás provázela paní Aneta Klepalová s paní Martinou Hrabákovou. Dozvěděli jsme se zajímavé informace a prakticky si osvojili vlastní přijímací proces do zaměstnání.
Po tomto úvodním modulu jsem se zúčastnila vzdělávacího programu „Základy obsluhy osobního počítače“. Zde jsem se dozvěděla a i naučila mnoho nových, pro mě neznámých dovedností IT. Škoda, že byl tento kurz v rozsahu pouze 40 vyučovacích hodin.
Z nabízených rekvalifikačních kurzů mě nejvíce zaujal „Pracovník v sociálních službách“. Tato rekvalifikace se konala od 15.4. – 16.5. Teoretická část probíhala ve společnosti MAVO, s.r.o. Lektorkou teorie byla paní Rosecká, která byla po všech stránkách profesionální.  Po teoretické části následovala od 29.4. – 15.5. praxe. Praxi jsem vykonávala v ANNA Český Brod sociální služby pro seniory. Seznámila jsem se s provozem tohoto zařízení. Během praxe jsem koupala, ošetřovala, krmila a vykonávala potřebné činnosti s klienty. Stálý ošetřující personál v tomto zařízení má však dle mého názoru určité rezervy v péči o svěřené klienty. Závěrečná zkouška proběhla 16.5.2013 v Praze.
Tento projekt mě velmi zaujal a měl smysl. Díky absolvování rekvalifikace „Pracovník v sociálních službách“ budu opět po dlouhé době mezi zaměstnanými. Od 1.9.2013 nastupuji do nového zaměstnání – Zvoneček – chráněné bydlení Bylany.
Hana FaškováKvěten v Kolíně

Příspěvek od paní Jaroslavy.
"Celý život jsem pracovala a samozřejmě jsem se těšila po odpracovaných letech na zasloužený odpočinek do důchodu. Mělo to  být v roce 2015 v den mých šedesátých narozenin. Jako skoro každý zaměstnaný člověk jsem měla starosti s dětmi. Pak děti vyrostly a začaly starosti s rodiči. Jak léta plynula, děti se pomalu osamostatnily, ale stejně starosti zůstaly, ale nejsou každodenní. Postupem času nás rodiče opustili. Bylo to smutné, ale život šel dál. Měla jsem více času. Už mi nevadily celé dny v práci, jako to bylo zamlada.
Pak přišla rána. Nezapomenu na 30. květen 2012. Bylo to jako blesk z čistého nebe. Zavolal si mě pan ředitel a podával mi ukončení pracovního poměru z organizačních změn. Po pětadvaceti letech u jednoho zaměstnavatele jsem se tři roky před důchodem stala nadbytečnou. Nikomu nepřeji tu beznaděj, jakou jsem prožívala. Neuměla jsem si představit být doma nezaměstnaná. Jsem z generace, která je zvyklá, že  vše má mít nějaký řád. A  k tomu patří i ukončení pracovního poměru. Buď přejít do důchodu, nebo do jiného zaměstnání.
Po obdržení výpovědi jsem ihned  začala jednat. Napsala jsem si životopis a rozesílala zaměstnavatelům. Také osobně jsem jich několik navštívila. Nechala jsem na sebe kontakt i svůj životopis s průvodním dopisem se žádostí vstoupit do pracovního poměru na pozici mzdové účetní, nebo pokladní. Sledovala jsem  a sleduji nabídky volných míst. Věděla jsem, že to bude těžké sehnat volné místo v mém věku. Ale že to bude až tak těžké, jsem si nemyslela.
Postupně jsem začala mít i psychické problémy. Paní doktorka mi napsala prášky na spaní a na uklidnění. 
Velký zlom nastal, když jsem vstoupila do projektu  "Začínáme po 50", který pořádá dodavatel projektu MAVO, s.r.o. se sídlem Černošická 20, Vonoklasy, zastoupený poradcem v Kolíně -  paní Anetou Klepalovou. Jsem za to velice ráda. Musím kladně hodnotit přístup paní Anety Klepalové a paní Martiny Hrabákové. Obě mají lidský přístup k nám starším "více jak 50 - letým". Obzvláště první  týdny,  za jejich vedení, mi byly velice přínosné. Po vzájemném seznamování vím, že nejsem v této nelehké situaci sama, že je nás víc. Dozvěděla jsem se, jaké překážky zaměstnavatelé kladli ostatním. Myslím, že jsme si vytvořili pěkný kolektiv, do kterého zahrnuji i výše uvedenou paní Klepalovou s paní Hrabákovou. Obě mají snahu nám zlehčit situaci, ve které jsme a nabídnout nám nějaké volné místo. Zatím bohužel marně. Je to dáno dobou. Žádný zaměstnavatel nechce zaměstnat zaměstnance staršího padesáti let. Je to škoda. Máme zkušenosti, ale v současné době to zaměstnavatele neoslovuje.
Skoro každý z nás absolvoval rekvalifikační kurz blízký našemu povolání. Tím jsme si rozšířili naše vědomosti. Vždy se těším na naše společné schůzky, které vždy přinesou něco přínosného a zajímavého pro náš život. Tím, že jsem vstoupila do projektu, jsem se uklidnila a  postupně mi mizí i psychické  problémy. Prášek si beru velice málo. Většinou, když se mi neozve žádný zaměstnavatel, kam jsem posílala žádost.
Rozhodla jsem se napsat tento dopis proto, když někdo přijde v tomto pozdním věku o práci a třeba ji už nesežene, že veliká psychická podpora ho čeká právě u  p. Klepalové a p. Hrabákové v jejich lidském přístupu. Aby se lidé nebáli a vstoupili do nabízených projektů.
Ještě jednou děkuji."        
Jaroslava Chroustová, sepsáno dne 27. 5. 2013

 Paní Jaroslava s Romanem

 Pan Roman při individuálním pohovoru 

Společné foto 2.běhu

  
DUBEN 2013
 
Tento měsíc byl pro naše klienty měsícem vzdělávání…. 10 klientů nastoupilo na zvolenou rekvalifikaci, které absolvují v Praze.
Paní Ilonka navštěvuje rekvalifikaci Účetnictví. Dle jejího vyjádření: „Lektor Ing. Horálek je fantastický, skvělý, dokonale objasní situaci účetnictví“. Domácí úkoly jsou náročné a na další den se klienti musí řádně připravit, pečlivě učit. Z rekvalifikace mají prý klienti dobrý dojem, mnozí z nich neměli o účetnictví předchozí zkušenosti, o to je to náročnější. Paní Ilonka by měla největší radost, kdyby se naskytla následná pracovní pozice v tomto oboru.

Na rekvalifikaci Obsluha osobního počítače nám  nakonec nastoupilo pět klientů. Mezi nimi i pan Ing. Roman, který akto hodnotí rekvalifikaci: „Rekvalifikace je v pořádku, náročná, lektor perfektní. Vše zvládáme v rámci možností, nikdo negativně nevyčnívá“.
Hodnocení pana Petra: „Účastníci rekvalifikace "Obsluha počítačů" Vás zdraví z Prahy. Vše probíhá dobře, líbí se nám tady, akorát potřebujeme v úterý držet palce (všechny), ať zvládneme závěrečné zkoušky. Myslím, že příprava v Kolíně nám hodně pomohla. Dnes jsem udělal nějaké fotky, ale ty dodám až z domova, tady nejdou upravit k odeslání. Příjemný víkend Vám přejí Petr, Roman, Jarka,Maruška a Eva." (Tahle vypadá naše úžasná spolupráce).

    Paní Marie a Jaroslava na PC

  Rozesmátá paní Jaroslava s lektorem PC

Rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách nám navštěvují klientky Hanička a Violka. Klientky jsou nadšené. Dle vyjádření paní Haničky: „Čas velice rychle letí a rády by jsme si danou rekvalifikaci natáhly "….Lektorka paní Rosecká je velice fajn žena a každý příběh opepří zkušenostmi, co se kdy přihodilo.“ Na tuto rekvalifikaci docházelo i šest pánů, ale prý jeden klient rekvalifikaci vzdal. Od pondělí 29. 4. začínají naše klientky chodit na praxi do Domova důchodců s pečovatelskou službou ANNA v Českém Brodě.
 
Paní Jana absolvovala nejkratší rekvalifikaci Strážný a pan Václav úspěšně dokončil rekvalifikaci Obsluha elektrovozíku a motovozíku. I oni byli spokojeni.

S paní Zdeničkou a Libuškou jsme se viděly při individuálních pohovorech, upravovaly jsme motivační dopisy a paní Zdeničce  jsme dávaly tipy na pracovní příležitosti v okolí bydliště.  
V květnu se budeme těšit na společné setkání klientů, kde zhodnotíme absolvované rekvalifikace.

Vaše Aneta Klepalová, koordinátorka pro Kolín a Martina Hrabáková, individuální poradce.


Březen 2013
Tento měsíc byl pro většinu klientů 1. běhu posledním, kdy jsme se společně viděli, učinili závěrečné pohovory a zhodnotili aktivity projektu. Společné setkání proběhlo 20. března, kterého se zúčastnilo 9 klientů. Toto setkání bylo „okořeněno“ ochutnávkou vínka, při které se nám lépe povídalo a hodnotilo. smiley Na své bývalé kolegy se přišla podívat a povzbudit je i paní Květoslava, která se zaměstnaná na dotovaném místě jako prodavačka v prodejně s dětským zbožím a i pan Karel, který je také na dotovaném místě jako účetní. Bohužel už nepřišel pan Ivo, který nám začátkem měsíce nastoupil do realitní společnosti jako realitní makléř. Tuto práci mu všichni přejeme a věříme, že bude mít spoustu spokojených klientů. Má v této oblasti bohaté pracovní zkušenosti. Paní Bohunka a pan Miloslav byli nemocní. Byli jsme rádi, že přišel i pan Vlastimil, který má stále zdravotní problémy. Všichni klienti byli spokojení a po absolvování všech aktivit jsou už předáni do péče Úřadu práce. Věříme, že nebudou ztrácet optimismus při hledání práce!

11. března jsme začaly pracovat i s druhou skupinou klientů 2. běhu, kteří již absolvovali Úvodní modul, Finanční gramotnost a teď dokončuje 8 klientů i aktivitu Dovednosti IT.
První společné seznámení ve skupině jsme obohatily ještě o opravu zajímavou prezentaci v rámci BOZP o poskytování první pomoci, kterou nám přednesla Marcelka Špinková. Pro většinu klientů  to byly informace, které jsme už dávno zapomněli nebo vůbec nevěděli! Bylo to tak zajímavé, že většina nás dobrovolně zůstala i po ukončení  povinné výuky. Snad někdo bude tak moci více pomoci ostatním k krizových situací, kdy může jít i o život……
V rámci Úvodního modulu jsme nejvíce pracovali na úpravě životopisu a přípravě na pracovní pohovory. Klienti jsou velmi rádi za každé nové informace a rady a hezky spolupracují. Tyto společné aktivity si zpříjemňují a ochutnávkou domácích výrobků. Nejvíce nás překvapil pan Petr, který upekl opravdu výtečnou vánočku. I zkušené kuchařky jen chválily a všichni jsme si vzali recept.:-) Nejzajímavější informace byly pro klienty asi v rámci Finanční gramotnosti, kterou úžasně přednesla opět paní Mirka. Tyto rady a tipy většina klientů určitě využije. Přínosem byly i informace z pracovního práva a hodně bylo i diskuze kolem podmínek odchodu do důchodu.  Pár klientek už vážně přemýšlí  i o předčasném důchodu, protože je opravdu těžké najít práci 3 roky před starobním důchodem.
8 z 12 klientů mělo zájem o účast na aktivitě Dovednosti IT. Je zde i pár klientek, které se opravu učí „skamarádit s počítačem „. Pro některé je to opravdu náročné. Všichni ale chválí přístup pana lektora Michala, který prý má „ neuvěřitelnou trpělivost“ a je mu krásně rozumět. Většina klientů po absolvování základů na počítači půjde v dubnu i na rekvalifikaci Obsluha PC.
V rámci individuálního plánu a osobních pohovorů se klienti rozhodli po absolvování rekvalifikace. Paní Ilona půjde na rekvalifikaci Účetní, paní Jana na rekvalifikaci Strážný, paní Viola a Hanička půjdou na rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách a pan Václav na vysokozdvižný vozík. Jen paní Zdenička a Libuška nakonec na rekvalifikaci nepůjdou.
Věříme, že i další měsíc bude pro všechny zdrojem nových informací a zkušeností.  smiley
Vaše  koordinátorka Aneta Klepalová a individuální poradce Martina Hrabáková

únor 2013
 
Povídání o tom, jak se může vše v dobré obrátit, zvláště podají-li vám v nouzi dobří lidé pomocnou ruku.
Současně i jako poděkování za zájem a péči pracovníkům firmy MAVO,s.r.o..           
 
  
            Vážení, dovolte, abych se představil, jsem muž těsně před šedesátkou, který se v loňském roce ocitl bez zaměstnání. Jsem zdráv, plný elánu, zakládám si na své pracovitosti, mám vysokoškolské vzdělání, celý život jsem pracoval a stále se vzdělával.  Po několika pokusech jsem pochopil, že získat vhodné zaměstnání znamená pohybovat se v říši snů.
           Při několika důvěrných rozhovorech s personálními pracovníky, kteří jsou mladí, velice ambiciózní a hledají sobě podobné pracovníky do mladých kolektivů, jsem pochopil, že tudy cesta nevede.
             V srpnu loňského roku mi pracovnice úřadu práce navrhla, že bych se mohl účastnit programu „ Začínáme po 50“.  O podobném programu, který byl zaměřen na návrat mladých maminek do zaměstnání, jsem již něco věděl od známých, jejichž dcera tento program absolvovala a šířila o něm mnoho negativních informací. I když s velkou nedůvěrou, ale přesto jsem tuto nabídku uvítal jako změnu a možnost být mezi lidmi.
 
              V září roku 2012 se nás, asi patnáct lidí s obdobným problémem, sešlo na úvodním setkání.  Přivítala nás velice sympatická koordinátora naší skupiny paní Aneta Klepalová, která nás seznámila s pořádající společností MAVO, s.r.o. a s naším dalším programem.
             
Úvodní modul  -   V rámci těchto setkání jsme měli možnost se seznámit se svými kolegy, jejich starostmi i radostmi, ale i zamyslet se sami nad sebou, nad svým osobnostním rozvojem, vzájemně si poradit a dodat si odvahu k věcem příštím.
                               Velmi zajímavé byly semináře o finanční gramotnosti, základech práva v podnikání, ale i přednáška o významu barev a jejich vlivu na určité typy osobnosti, kterou nám přednesla i předvedla jedna kolegyně.
Velkou zásluhu na zdárném a pohodovém průběhu měla charismatická osobnost koordinátorky paní Klepalové, která s noblesou a nadhledem usměrňovala diskuzi, jež se k některým citlivým tématům bouřlivě rozvinula.
 
Dovednosti IT -   Tohoto modulu se mohl dobrovolně účastnit každý, kdo se chtěl naučit pracovat s počítačem, nebo si doplnit stávající znalosti. I když si myslím, že základy práce s PC zvládám, přesto jsem se zúčastnil a nelitoval jsem. I když často se mi zdálo, že lektor by mohl více vnímat rozdílnou úroveň posluchačů a volit vhodnější postup. 
 
 
REKVALIFIKACE –  Každý jsme si mohli v rámci projektu vybrat z nabídky rekvalifikačních kurzů.  Zaujal mě kurz „ Účetnictví s využitím výpočetní techniky“.
Vzhledem k tomu, že jsem měl vždy k této problematice blízko, ale nikdy jsem nedokázal proniknout k samému jádru a utápěl jsem se v detailech a složitostech tohoto oboru.
                                        Vlastní  rekvalifikace  probíhala od 15.11. do 19.12.2012 v Praze v sídle společnosti MAVO, s.r.o. Lektorem byl Ing. Pavel Horálek, o průběhu lze mluvit jen v superlativech. Lektor byl dokonale připraven, měl široké praktické znalosti a jeho pedagogické postupy byly dokonalé, stejně tak jako individuální přístup k frekventantům.
 
Možnost získání podporovaného pracovního místa -  Zde lze zase vyzdvihnout důslednou a systematickou práci koordinátory paní Klepalové, která s námi byla po celou dobu programu v kontaktu, informovala nás o pracovních možnostech a dodávala nám optimizmus a energii do dalších pokusů.
                                         Využil jsem možnosti pokusit se získat v rámci programu, tak zvané dotované pracovní místo. A zase, to se již opakuji, se mi za vydatné pomoci koordinátorky podařilo připravit žádost, ostatní potřebné dokumenty a v rámci tohoto projektu se pokusit získat řádný pracovní poměr a zapojit se takříkajíc do procesu, tak jak jsem byl celý život zvyklý.  
    
 
                                                                               V Kolíně dne  20.2.2013      Karel Slanina, Ing.
 
 

leden 2013
V měsíci lednu jsme se konečně dočkali rekvalifikace Florista, která začala 14. ledna. Na tuto rekvalifikaci dochází 3 klientky, které jsou nadšené. S paní lektorkou jsou velmi spokojené. První týden se učily vázat vazby ze suchých květin a další týden už vázaly živé květiny. Mezitím se učí i latinské názvy kytiček. Z toho mají trochu zamotanou hlavu. V pátek 1.2 je čeká závěrečná zkouška, tak jim držíme palečky, ať vše zvládnou a jsou se svými výtvory spokojené. Doufám, že něco ze svých prací nám věnují na zkrášlení učebny.
S ostatními klienty jsem v kontaktu po telefonu a pak jsme se viděli na osobní schůzce. Probíráme pracovní možnosti, zdravotní stav, záliby a rodinnou situaci. Hledáme vhodné pracovní nabídky na internetu a přes známé.
Paní Martinková si zatím našla částečný úvazek ve společnosti Spirála, kde pomáhá v péči o nemocnou paní v Českém Brodě. Mezitím se snaží aktivně posílat životopisy na veterinární kliniky v Praze. Pan Pokorný měl zájem pracovat ve firmě Toner Recycling v Choťánkách, kde zaměstnávají i lidi s ČID. Bohužel další zaměstnance zatím nepotřebují.
Co se týká dotovaným míst, tak paní Zemanová je v obchůdku s dětským oblečením velmi spokojená. Je ráda, že má práci a že je mezi lidmi. Jak sama říká: „škoda, že tu nemohu vydržet až do důchodu“.
V tomto měsíci podal žádost o nové dotované místo i pan Slanina, budeme čekat na schválení všech podkladů. Jedná se o práci účetního ve firmě TOVAR, s.r.o.   
V průběhu celého měsíce jsem se snažila osobně hovořit se zaměstnavateli a zjišťovala volná místa, kde by se naši klienti mohli uplatnit.
Trochu starosti nám dělá pan Vokál, který měl v prosinci velké zdravotní problémy. Začátkem ledna jsem s ním mluvila. Byl veselý a hovořil pozitivně, což mi udělalo velkou radost. Čekal na výsledky lékařského vyšetření. Od té doby bohužel nereaguje na telefon… Věřím, že se brzy osobně dostaví. I ostatní klienty postihla chřipka nebo nachlazení. Musíme všichni hezky papat vitamíny a být optimističtí, abychom měli zdravé tělo i ducha.

Všem přeji příjemné zimní sněhové dny. Aneta Klepalová, koordinátorka Kolín

PROSINEC 2012
Měsíc prosinec byl pro většinu klientů - měsícem rekvalifikací. Dva klienti jezdili na rekvalifikaci účetnictví, kterou úspěšně dokončili 19.12.2012. Oba velmi chválili velkou odbornost lektora, který jim dával i příklady z praxe. Věřím, že oba užijí své další vzdělávání ve své následující práci. Pan Slanina má rozjednané dotované místo, kde bude pracovat jako účetní.  Další 4 klienti jezdili na rekvalifikaci Obsluha PC. Přes nemoci, které tam řádily, také všichni úspěšně dokončili. I oni byli velmi spokojení s odborným projevem lektorů a i začátečníci se naučili vše, co mohou ve své další práci potřebovat. Věřím, že po absolvování rekvalifikace, si již sami budou více hledat své pracovní místo i přes internet.
Velkou radost máme z prvního dotovaného místa. Paní Zemanová nastoupila již 1. prosince na místo prodavačky, v obchodě s dětským oblečením a kočárky. Velmi si váží vztahu s paní majitelkou a snaží se jí ve všem pomáhat. Snad budou obě velmi spokojené. Dotované místo je na 8 měsíců. Paní Zemanová dříve pracovala jako prodavačka ve svém obchůdku s nadměrnými velikostmi oděvů. Teď si pomalu zvyká na ty nejmenší velikosti a učí se skládat kočárky.
Během měsíce jsem se snažila hledat klientům vhodná pracovní místa. Paní Bartáková nastoupila tento měsíc na veřejnou službu do ústavu v Červeném Hrádku. Touto formou si sama vyzkouší, jak by ji práce s postiženými bavila. V lednu ji čeká ještě rekvalifikace na floristu, kterou by jistě uplatnila i  v této práci.
Aby se klienti cítili dobře a nasáli vánoční atmosféru, tak jsem pro ně připravila společnou vánoční besídku, kterou jsme měli 20.12. 2012. Dle ohlasů byli všichni nadšeni. Sešlo se nás 11. Krásně jsme si popovídali, předávali si zkušenosti, dali si šampíčko a cukrovíčko. Paní Bartáková a Zemanová nemohly přijít k vůli z pracovním povinnostem. Velmi ještě touto cestou děkuji všem za účast a za dobrůtky, které přinesli na ochutnání. Něco jsme spapali a ještě jsme obdařili  cukrovím pana Vokála, který bohužel následující den nastupoval do nemocnice, kde bude i přes Vánoce. Všichni mu držíme palečky, aby měl sílu zvítězit nad svou nemocí!

 
Všem klientům, ale i kolegům přeji opravdu láskyplné Vánoce, plné radosti a  překvapení……
Kéž všichni  děláme svou práci s láskou v srdci..
 

LISTOPAD
 
V měsíci listopadu se u nás pan Slanina a Mazurkiewicz připravovali na rekvalifikaci Účetnictví s využitím výpočetní techniky, která probíhá v Praze, v Křemencově 10 od 15. listopadu.
Dle slov pana Mazurkiewicze – „Účetnictví probíhá dobře, lektor je velice chytrý pán ve svém oboru." "Jinak žádné problémy nejsou.“ Dle slov pana Slaniny -je to velmi náročné, odborný přístup“.

Další 4 klienti již mají podepsané dohody na Úřadu práce o rekvalifikaci Obsluha osobního počítače, která bude začínat až v prosinci. Bohužel pan Vokál si rekvalifikaci rozmyslel i ze zdravotních a finančních důvodů.
Začátkem měsíce jsem měla pro klientky připravenou prezentaci od firmy NUSKIN, která by jim mohla pomoci být více zdravé a krásné. Přitom jsme si více popovídaly o tom, jak se komu daří a předala nějaké pracovní nabídky. Průběžně se všemi klienty hovoříme po telefonu a případné další pracovní nabídky přeposílám mailem.  Koncem měsíce mám pro dámy připravenou další prezentaci od firmy MARY KAY – budeme zde se i líčit a připravovat se na pracovní pohovory. smiley
Paní Bartákové jsem domluvila pohovor v ústavu na Červeném Hrádku, kde bude vykonávat veřejnou službu, aby si vyzkoušela práci s postiženými. Velmi paní ředitelka uvítala, že si klientka bude ještě dodělávat rekvalifikaci Florista.
Paní Hamarové jsem sjednala osobní pohovor ve společnosti Spirála pomoci, kde by mohla pracovat jako „pravá ruka paní ředitelky“. Je to společnost, která poskytuje služby v oblasti sociální péče zdravotně postiženým dětem, dospělým a seniorům, kteří poskytují pomoc druhé osobě. Moc jí budeme držet palečky, aby se paní ředitelce líbila a práce jí bavila. Sama byla totiž napůl těla ochrnutá a tam má v sobě mnoho empatie k ostatním a moře síly překonávat životní překážky.


Další klientka, paní Zemanová, se chodí dobrovolně zaučovat na dotované místo k paní Králové do prodejny kočárků. Během tohoto měsíce jsme připravovaly všechny podklady k dotovanému místu. Věříme, že vše bude v pořádku, aby paní Zemanová již mohla od prosince začít naplno pracovat. cheeky
Všem klientům přeji mnoho úspěchů při pohovorech a přeji ještě příjemné podzimní dny…
                                                                                    Aneta Klepalová – koordinátor, individuální poradce
 

ŘÍJEN 
Výběry klientů probíhaly během září 2012 v prostorách učebny na adrese: Plynárenská 671, Kolín (bývalá JEDNOTA). Celkem se zúčastnilo 26 klientů, kteří byli doporučeni z Úřadu práce. Spolupráce s Ú.P. byla výborná. V rámci výběrů se klienti dozvěděli základní informace o projektu. O tom, v čem by mohl být pro ně projekt přínosem při hledání nové práce. Aby se cítili uvolněně a příjemně, mohli se občerstvit domácími buchtami wink. Po individuálních pohovorech  12 klientů poté podepsalo Dohodu o vstupu do projektu.
 
Osobnostní rozvoj začal 1. října.  Nastoupili všichni klienti a všichni úspěšně i dokončili tuto povinnou aktivitu. Klienti velmi uvítali informace o finanční gramotnosti, která je v této době velmi aktuální. Byli velmi rádi za nové rady, jak správně napsat strukturovaný životopis a motivační dopis v tomto věku nad „50“, aby dokázali zaujmout zaměstnavatele. Zjišťovali  jsme silné stránky osobnosti a své pracovní zařazení si prověřili v orientačních testech profesního typu a testu stylu učení. Jeden den jsme věnovali informacím o pracovním právu, o důchodové problematice a podnikání. Klientka paní Malá nám udělala i vlastní prezentaci – image osobnosti, jak se správně obléci na přijímací pohovor a udělat tak ten nejlepší první dojem . Klienti byli velmi otevření a hodně jsme si předávali osobní zkušenosti a rady. V rámci osobnostního rozvoje si pan Vokál, jako první, našel novou práci. To jsme měli všichni velikou radost. smiley Potřeboval to ze všech nejvíce . Momentálně je sám,  bydlí na ubytovně a má 2 stupeň invalidity. Pracovní smlouvu uzavře až po absolvování rekvalifikace Obsluha osobního počítače, kterou uplatní i v nové práci jako dispečer.

     
 
Na nepovinnou aktivitu  Dovednosti IT, která trvala 7 dní nastoupilo 11 klientů. První den paní Zmeková usoudila, že vzhledem ke svým zkušenostem  ( má ECDL a zdravotním obtížím),  tuto aktivitu  absolvovat nebude. Šestý den onemocněl pan Vokál, který tak absolvoval  jen 5 dní dovednosti IT. Část klientů již zkušenosti s počítači měla, část byla téměř začátečníky. Opět se všichni snažili a byli vzorní žáci. angel 

     

    

Po ukončení  aktivity Dovednosti IT si klient, pan Slanina,  zjišťoval podrobné informace k dotovanému místu. Tuto dotaci chce využit po absolvování rekvalifikace Účetnictví jako účetní.
Zaměstnavatelka, paní Králová, která již měla zkušenost s dotovanými místy, se na nás obrátila a požádala nás o klientky, které by měly zájem o práci v prodejně kočárků. Po pohovorech si nakonec vybrala paní Zemanovou, která má bohaté zkušenosti o oblasti prodeje. Momentálně si vyřizuje podklady k podání  žádosti o dotované místo.
 

 
/zacinamepo50/presmeruj/slider?i=18