Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Cíle projektu

Předmětem plnění je hlavní cíl projektu „Začínáme po 50“, kterým je zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání starších 50 let, případně nalezení trvalého zaměstnání pro účastníka projektu během nebo krátce po jeho účasti v projektu Zásadním principem je orientace na zvyšování dovedností jednotlivce a poskytování širších služeb, které nejlépe podpoří jeho reintegraci na trhu práce. Důraz je kladen na preventivní opatření, která musí být uplatňována vůči osobám ohroženým nezaměstnaností či se vracejícím na trh práce.

Dosažení hlavního cíle musí být podpořeno:

- zdůrazněním individuálního přístupu ke klientům projektu (dále také i účastníkům projektu) poskytováním individuální podpory a poradenstvím při hledání zaměstnání,

- zvýšením všeobecné kvalifikační znalosti a dovednosti klientů projektu s důrazem na informační a komunikační technologie,

- monitorováním skutečné poptávky po profesích a dalších profesních požadavcích (dalších dovedností) zaměstnavatelů a ve vazbě na to poskytovat rekvalifikační kurzy a další vzdělávání a tím získat důvěru zaměstnavatelů ve výstupy projektu Začínáme po 50. 

/zacinamepo50/presmeruj/slider?i=18