Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Beroun

Listopad 2014
Listopad znamenal ukončení účasti v projektu pro všechny zbývající klienty 5. běhu. Bohužel se žádnému z nich v tomto měsíci zaměstnání nalézt nepodařilo, ale u několika z nich se možnosti zaměstnání rýsují. Všem našim již bývalým klientům držíme palce, aby vše dobře dopadlo a přejeme jim do profesního i soukromého života hodně štěstí!
Z Berouna zdraví Hana Čápová a Lenka Neumannová

Říjen 2014
Také říjen přinesl několik pozitivních okamžiků – klient, kterého jsme na jeho žádost ukončovali v účasti v projektu z toho důvodu, že na něj zaměstnavatel podal žádost o příspěvek na SÚPM na ÚP, se konečně dočkal – příspěvek byl schválen a tak klient od 1. listopadu nastupuje do zaměstnání. Další klient se zaměstnal jako operátor výrobní linky v jedné firmě v žebrácké zóně, o které se nesou zvěsti, že pracovníky nad padesát let nezaměstnává – jsme moc rádi, že to nemůžeme potvrdit! Je před námi pro klienty poslední měsíc účasti v projektu, tak jen doufáme, že další zaměstnaní budou ještě přibývat. V září nám také skončila poslední čtyři pracovní místa dotovaná z prostředků projektu – celkově se nám takovýchto nově vytvořených dotovaných pracovních míst po celou dobu projektu podařilo vytvořit 11. Od zaměstnavatelů víme, že cca polovina z nich zůstává na pracovních pozicích dále i po skončení dotace a my věříme, že to tak bude i do budoucna!
Z Berouna zdraví Hana Čápová a Lenka Neumannová

Září  2014
V září proběhly poslední naplánované rekvalifikace – bohužel shodou okolností se naši dva klienti z důvodu nemoci nemohli zúčastnit rekvalifikace Účetnictví, Poslední klientka, která se rozhodla pro rekvalifikaci Pracovník grafického studia, naštěstí nastoupit mohla - úspěšně ji absolvovala a jak sama řekla, byla z ní nadšená. Moc chválila pana lektora i obsah a aby toho nebylo málo, tak hned po absolvování a následné plánované schůzce na ÚP dostala od své zprostředkovatelky kontakt na jednoho místního poskytovatele sociálních služeb, který si na ÚP podal požadavek na SÚPM pro osobu s právě takovýmto zaměřením. Moc paní Zuzaně držíme palce, aby vše vyšlo tak, jak si to naplánovala!!
Z Berouna zdraví Hana Čápová a Lenka Neumannová

Srpen 2014
V druhém prázdninovém měsíci jsme „obdržely“ hned dvě pozitivní informace – samozřejmě se týkaly zaměstnání našich klientů. Jedna klientka se zaměstnala jako dělnice na pracovní smlouvu (i když, jak je to v dnešní době už zcela běžné – přes pracovní agenturu, ale jiný způsob uzavření pracovního poměru možný nebyl) a další klient ukončil na vlastní žádost účast v projektu z toho důvodu, že dostal nabídku na zaměstnání v návaznosti na absolvovanou rekvalifikaci strážný – jeho nastávající zaměstnavatel na něj žádá příspěvek na společensky účelové místo od úřadu práce.
A tak se znovu potvrzuje, že ani v letních tzv. „okurkových“ měsících, není zaměstnání rozhodně nemožnou záležitostí.
V září naše klienty čekají ještě dvě plánované rekvalifikace a my doufáme, že proběhnou stejně tak dobře, jako už ty našimi klienty absolvované.
Z Berouna zdraví Hana Čápová a Lenka Neumannová

Červenec 2014
První prázdninový měsíc pro naše klienty proběhl ve znamení rekvalifikací, pro někoho začínajících, pro někoho i končících. Hned na začátku července jsme obdrželi pozitivní informaci, klientce, která chtěla původně nastoupit na rekvalifikaci Účetnictví, se podařilo zaměstnat, tak jen doufáme, že ji brzy budou následovat i další klienti!
Všem našim klientům, spolupracovníkům a samozřejmě i spolupracujícím firmám přejeme krásnou druhou polovinu léta!!
Z Berouna zdraví Hana Čápová a Lenka Neumannová
První prázdninový měsíc pro naše klienty proběhl ve znamení rekvalifikací, pro někoho začínajících, pro někoho i končících. Hned na začátku července jsme obdrželi pozitivní informaci, klientce, která chtěla původně nastoupit na rekvalifikaci Účetnictví, se podařilo zaměstnat, tak jen doufáme, že ji brzy budou následovat i další klienti!
Všem našim klientům, spolupracovníkům a samozřejmě i spolupracujícím firmám přejeme krásnou druhou polovinu léta!!
Z Berouna zdraví Hana Čápová a Lenka Neumannová

Červen 2014
V pondělí 2. června nastoupil na první aktivitu projektu Vstupní modul poslední 5. běh projektu v plném počtu čítaje 15 klientů. Všichni prošli celým Úvodním modulem, který se jako obvykle skládal ze dvou částí. V první čtyřdenní části nazvané Osobnostní rozvoj jsme věnovali otázkám zákoníku práce, živnostenského zákona, přípravě na pracovní pohovory, jejíž nedílnou součástí je samozřejmě tak kvalitně zpracovaného životopisu a motivačního dopisu a spoustě dalších souvisejících témat. Poslední pátý den absolvovali klienti tzv. Finanční gramotnost, kdy mohli s lektorkou probrat nejrůznější nástrahy z oblasti financí týkající se běžného každodenního života.
Deset klientů se dále rozhodlo pro aktivitu Dovednosti IT – a myslím, že svého rozhodnutí nelitovali J. I když sedm dní není příliš dlouhá doba pro získání trvalých znalostí z této oblasti, určitě si z kurzu odnesli spoustu užitečných informací a dovedností, které budou moci dále rozvíjet individuálně nebo případně na rekvalifikaci Obsluha PC.
Právě na nástupy na vybrané rekvalifikace nyní „čekáme“.  Mimo rekvalifikaci Obsluha PC byl již tradičně zájem o rekvalifikace Pracovník v sociálních službách, Obsluha VZV, Účetnictví a Strážný.
Pro klienty 4. běhu znamenal červen poslední měsíc účasti v projektu – těm, kterým se do té doby zaměstnat nepodařilo, přejeme hodně zdaru a také samozřejmě tu neopominutelnou kapku štěstí do dalšího hledání zaměstnání!
Z Berouna zdraví Hana Čápová a Lenka Neumannová
 

Květen 2014
Květen na našem okrese proběhl ve znamení příprav na – bohužel – již poslední běh projektu „Začínáme po 50“. Na informační schůzku na Úřadě práce v Berouně dorazilo okolo čtyřiceti potencionálních zájemců o projekt, což byla velice pozitivní prvotní informace, protože ne vždy je ze strany klientů právě této cílové skupiny takový zájem. Někteří z přítomných bohužel měli zájem o specifické rekvalifikace, které projekt vůbec nenabízí (např. kominík, kadeřnice, pečovatelka o děti do 3 let), takže přirozenou cestou z dalšího výběru do 5. běhu projektu „vypadli“ a ty zbývající se pokusíme uspokojit v co největším počtu a budeme tedy doufat, že se s nimi shledáme na první aktivitě projektu v pondělí 2. června v učebně našeho okresního střediska.
Samozřejmě nezapomínáme ani na naše stávající klienty, společně se snažíme práci hledat a doufáme, že se už brzy úspěch dostaví!!
 
Z Berouna zdraví Hana Čápová a Lenka Neumannová

Duben 2014
Štěstí na zaměstnání si asi naši klienti „vybrali“ v minulém měsíci – v dubnu se bohužel nikomu z „našich padesátníků“ zaměstnat nepodařilo. Budeme ale samozřejmě společně hledat dál v duchu hesla: „Když to nejde, tak se musí přidat!“
Alespoň jednu pozitivní zprávu z uplynulého měsíce ale máme! Poslední klient, který pro prvotní problém s očima nedostal potvrzení od lékaře nutné pro rekvalifikaci Obsluha vysokozdvižných vozíků, a tudíž nemohl ani nastoupit na rekvalifikaci v termínu s ostatními klienty, absolvoval „kolečko“ u lékařů včetně očního, dostal brýle a následně i potvrzení od lékaře, že může tuto práci vykonávat. Nám se podařilo zajistit mu požadovanou rekvalifikaci v náhradním termínu – a klient už během dubna rekvalifikaci absolvoval a také úspěšně složil závěrečné zkoušky! Jsme rádi, že vše takto dobře dopadlo a ještě jednou děkujeme za ochotu všem zúčastněným spolupracovníkům!
Z Berouna zdraví Hana Čápová a Lenka Neumannová

Březen 2014
V březnu ukončila rekvalifikaci i poslední z klientek, která má další blízkou budoucnost již zajištěnou – od 1. dubna nastupuje na přeobsazení dříve vzniklého dotovaného místa. Podobný osobu čeká i naši další klientku – téhož dne se stane zaměstnancem nově vzniklého pracovního místa na pozici recepční v jednom rodinném centru, kde bude moci uplatnit své minulé pracovní zkušenosti z administrativní činnosti. Úspěšní byli i další dva klienti, resp. jedna klientka a jeden klient. Klientka se zaměstnala jako dělnice v jedné regionální firmě a klient uplatní nově získané osvědčení z rekvalifikace Strážný právě na této pracovní pozici.
Březen byl měsícem pozitivním i pro našeho klienta, který bohužel nemohl dostat od lékaře potvrzení pro nástup na rekvalifikaci obsluha vysokozdvihu z důvodu nutnosti vyšetření očního lékaře. To klient absolvoval, dostal brýle a pak také povinné potvrzení, že tuto rekvalifikaci může absolvovat. Nyní čekáme na náhradní termín pro jeho nástup na rekvalifikaci,
A nám nezbývá než si přát, aby i další měsíce byly pro naše klienty stejně úspěšné!
Z Berouna zdraví Hana Čápová a Lenka Neumannová

Únor 2014
V únoru klienti průběžně nastupují na zvolené rekvalifikace. Stává se samozřejmě, že nakonec na kurz nenastoupí všichni, kteří původně chtěli. A to z různých důvodů -  dají přednost možnosti získat práci (čemuž samozřejmě všichni rozumíme), nebo tak jako v případě jedné naší klientky tomu zabrání zdravotní komplikace. Jednomu z našich klientů se v tomto běhu bohužel stalo to, na co všechny vždy upozorňujeme – pokud má klient nastoupit na rekvalifikaci, která vyžaduje při vstupu potvrzení od lékaře o tom, že je klient pro tuto práci způsobilý, je třeba si potvrzení zajistit co nejdříve a nečekat až na poslední dny před zahájením. Bohužel se tak stalo, že obvodní lékař odmítl klientovi potvrzení vydat, protože při běžném vyšetření zraku zjistil, že není vše v pořádku a vyžádal si další vyšetření od očního lékaře. A tím pádem už klient nemohl nastoupit na rekvalifikaci v plánovaném termínu. Nyní čekáme, až si klient všechny vyšetření vyřídí a posléze se pokusíme mu zajistit rekvalifikaci v náhradním termínu. Je to samozřejmě výjimečná situace a je třeba jednat – čas projektu běží… 
Z Berouna zdraví Hana Čápová a Lenka Neumannová

Leden 2014
Hned první lednové pondělí jsme společně s klienty zahájili vstup do nového roku vstupem do nového – již čtvrtého – běhu projektu Začínáme po 50. Stalo se to, co se stává poměrně často: tři z plánovaných klientů do projektu nastoupit nemohli – dva z důvodu nemoci a jedné klientce vyšlo zaměstnání, ve které už ani nedoufala (což je samozřejmě pozitivní informace). Pro nás to znamenalo, že jsme mohli uspokojit čekající náhradníky a plánovaný počet klientů i tak naplnit. Všichni klienti absolvovali povinné aktivity projektu a všichni (s výjimkou klientky, kterou sklátila viróza) se zúčastnili i nepovinné aktivity Dovednosti IT. Nyní čekáme na začátky vybraných rekvalifikací, na které budou klienti nastupovat v průběhu měsíce února.
 
Z Berouna zdraví Hana Čápová a Lenka Neumannová

Prosinec 2013
Začátkem prosince jsme na Úřadě práce v Berouně uskutečnili informační schůzku pro zájemce o 4. běh projektu, který vypukne už v lednu. Zájem od klientů nás překvapil (na rozdíl od prázdninových měsíců…), všichni mají zájem o nabízené rekvalifikace, takže by neměl být problém nový běh plně naplnit klienty.
A tak do nového roku přejeme všem našim minulým, současným i budoucím klientům pokud možno klidné vánoce a všichni si držíme palce, aby vstup do nového roku byl co možná nejšťastnější a nový rok 2014 úspěšnější než ten letošní!

Listopad 2013
Přání se stalo skutkem a tak 1. listopadu nastoupily naše dvě klientky na plánovaná dotovaná místa jako pracovníci v sociálních službách. Třetí dotované místo už máme schválené také – od prosince tedy náš klient přestane být naším klientem a stane se plnohodnotným zaměstnancem. Další naší klientce se podařilo zaměstnat jako prodavačka, a máme o to větší radost, že se u ní kumulovaly dvě skutečnosti, které jí v hledání práce poměrně dost brzdily – věk nad padesát let a cizí státní příslušnost. Další z klientů se rozhodl požádat o předčasný důchod, i když měl původně v plánu ještě dále pracovat. A tím nám v projektu zůstává už jen jediný klient, který je bohužel v současné době po náhlé příhodě v nemocnici, respektive na doléčení v lázních – moc mu držíme palce, aby se dal co nejdříve do pořádku!
Z Berouna zdraví Hana Čápová – koordinátor a individuální poradce

Říjen 2013
Říjen se ukázal opět jako měsíc úspěšný – jednomu klientovi se podařilo zdárně absolvovat přijímací pohovor a tudíž získat zaměstnání, dalším třem klientům dojednáváme dotovaná místa. Máme podané dvě žádosti o vytvoření nových dotovaných pracovních míst pro klientky po absolvované rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách (obě v návaznosti na místa, kde klientky pracovali v rámci povinné praxe při rekvalifikaci). Třetí nově vytvořené dotované místo bude realizováno ve firmě zabývající se kovovýrobou – klient je s nabídkou práce a s jejím obsahem velmi spokojen (což není často vzhledem k věku cílové skupiny účastníků projektu vždy jednoduché, např. s ohledem ke zdravotnímu stavu klientů), a také budoucí zaměstnavatel si přístup a jednání klienta při pracovním pohovoru pochvaloval, takže nyní jsme ve fázi, kdy zaměstnavatelem shromažďuje všechny potřebné povinné přílohy k podání Žádosti. Doufám tedy, že v dalším měsíci budeme moci už jen konstatovat, že vše dobře dopadlo, a že i toto pracovní místo úspěšně vzniklo!
Z Berouna zdraví Hana Čápová – koordinátor a individuální poradce

Září 2013
 
V září nastoupili naši klienti na zvolené rekvalifikace – s potěšením musíme konstatovat, že jejich průběh hodnotili velice pozitivně. Do dalšího měsíce přechází ještě delší rekvalifikace Pracovník v sociálních službách, klientky jsou nyní na pracovních praxích. A tady se opět ukázalo, jak je důležité podporovat a motivovat klienty při hledání zaměstnání – resp. pokud je to možné, nechat na nich, aby si sami vybírali a domlouvali zařízení, kde budou rekvalifikační praxi absolvovat: dvěma ze dvou našich frekventantek této rekvalifikace v současnosti domlouváme nově vytvořené pracovní místo právě v místě jejich praxe!! Držíme si společně palce, aby vše dopadlo tak, jak nejlépe může!
Z Berouna zdraví Hana Čápová – koordinátor a individuální poradce

Srpen 2013
V srpnu jsme v novém, již třetím, běhu projektu přivítali pouhých 7 klientů. Bohužel se nám nepodařilo celkový počet klientů naplnit, naráželi jsme na „problém“ prázdnin – další klienti by sice o projekt zájem měli, ale ne o prázdninách… Je to jejich volba…  Ale i tak se sešla, ač malá, parta příjemných lidí, kteří v srpnu absolvovali tzv. povinné aktivity projektu a poté tři z nich nastoupili do volitelné aktivity Dovednosti IT. Počátkem září bude všech sedm nastupovat na zvolené rekvalifikace, již teď průběžně domlouváme termíny podpisů Dohod o poskytnutí rekvalifikace na úřadě práce.
Také se nám podařilo podat úspěšnou žádost o nově vytvořené dotované místo pro paní I. – takže od září již bude opět zaměstnanou paní a dokonce na pozici, kde bude moci plně využít své skutečně letité zkušenosti z oblasti administrativy v oboru soudnictví – moc nás to těší a moc gratulujeme! yes
 
 


Z Berouna zdraví Hana Čápová – koordinátor a individuální poradce

červenec 2013
V červenci se při hledání práce přece jen trochu projevila „okurková sezóna“. Sice se někde nabízí sezónní práce, ale na druhou stranu firmy v době dovolených žádné nové zaměstnance nepřijímají.
Nějaký úspěch se ale přeci jen dostavil – dotované místo pro paní K. máme schváleno, a tak od 1. srpna nastupuje na místo asistentky na obecním úřadě. Jedná se sice o práci na zkrácený úvazek, ale když k tomu zohledníme, že jde o práci v místě bydliště – tedy bez dojíždění a odpadnou jí tak výdaje na dopravu (což v dnešní době není rozhodně položka zanedbatelná) – co víc si přát… Tak jí jen popřejeme, aby se jí v práci dařilo co možná nejdéle!
Pro další klientku paní I. také vyjednáváme dotované místo – opět na administrativní pozici. V současnosti jsme ve fázi zajišťování bezdlužností zaměstnavatelem, takže věříme, že i toto zaměstnání pro klientku dopadne úspěšně.
Z Berouna zdraví Hana Čápová – koordinátor a individuální poradce
 
červen 2013
Jak už jsem psala minule, protože projektu uvolnil peníze na vznik dalších nově vytvořených dotovaných míst, zaměřili jsme se spolu klienty zejména na tuto možnost. Všichni klienti to skutečně přijali s povděkem, protože to skutečně znamená značné zvýhodnění našich klientů při hledání práce oproti ostatním uchazečům o zaměstnání.
A výsledky se dostavily! Paní Alexandra už od 1. července není naší klientkou, ale bude zaměstnána na nově vytvořeném pracovním místě v malé firmě zaměřené na dřevovýrobu, což pro ni bude znamenat i jistou návaznost na její původní povolání keramičky – tvořivá práce je pro ni velmi důležitá.
Na schválení dalšího místa pro pana Jana ještě čekáme – doufáme, že vše proběhne v pořádku a pan Jan bude moci nastoupit na místo účetního, které bude skvěle navazovat na jeho úspěšně ukončenou rekvalifikaci právě z tohoto oboru.
Další místo máme rozjednané pro paní Květu – pokud vše dobře dopadne, dostane možnost pracovat na obecním úřadě v místě bydliště. Sice by to byla práce na zkrácený úvazek, ale když vezmeme v potaz, že odpadne nutnost dojíždění (a tedy i výdajů za něj), vypadá to velmi dobře.
I ostatní klienti „hlásí“ různé šance na zaměstnání – a tak jim všem držíme palce, aby vše dopadlo co možná nejlépe!
Z Berouna zdraví Hana Čápová – koordinátor a individuální poradce
 

KVĚTEN 2013
 
V květnu už konečně nastal ten pravý čas i podmínky pro hledání práce. Máme po rekvalifikacích, můžeme tedy zaměstnavatelům nabídnout další vědomosti, skončila (tedy doufáme) zima, a s tím se i rozšířila nabídka pracovních míst. Bohužel, i když se klienti snaží a hledají, daří se i pracovní pohovory (což je někdy velký úspěch už jen to, když uchazeče zaměstnavatel na pohovor vůbec pozve), zatím nikdo z našich klientů zaměstnání nenašel.
Ale jedna pozitivní věc nastala – projekt umožní finanční podporu dalších nově vytvořených pracovních míst pro naše klienty, což je, zejména ve věku nad padesát let, určitě výhoda před ostatními zájemci o pracovní místa.
Klienti i my jsme „rozhodili sítě“ po potencionálních zaměstnavatelích a pomalu ale jistě se nějaká takováto možnost rýsuje. Abychom to ale nezakřikli, povíme si o tom více příště…
Z Berouna zdraví Hana Čápová – koordinátor a individuální poradce

DUBEN 2013
 
Duben na okrese Beroun proběhl ve znamení rekvalifikací. Z dvanácti původně plánovaných klientů na rekvalifikaci nastoupilo „jen“ deset – jak to tak bývá, člověk míní a někdo tam nahoře mění – zdravotní důvody ovlivnit bohužel nemůžeme, ale doufáme, že se vše v dobré obrátí!
Jsme rádi, že ti klienti, kteří rekvalifikace buď již absolvovali, nebo je ještě navštěvují, jsou s kurzy spokojeni. Jedinou výtkou, kterou jsme zaznamenali, bylo to, že by klidně uvítali kurzy ještě delší.
Po skončení rekvalifikací nastal čas na to, co nyní klienti z důvodu dojíždění na rekvalifikace tak trochu „upozadili“ – hledání nového zaměstnání. Samozřejmě s nově upraveným životopisem – absolvovanou rekvalifikací. Několik klientů absolvovalo pracovní pohovory, ale bohužel nikdo zatím nebyl v hledání práce úspěšný. Všem proto držíme palce, ať se už konečně zadaří!!

Z Berouna zdraví Hana Čápová – koordinátor a individuální poradce
 

BŘEZEN 2013
V březnu nastoupilo do 2. běhu projektu dvanáct klientů projektu, na informační schůzce na KoP ÚP měli klienti o vstup do projektu zájem, přednostně jsme do projektu zařazovali klienty -  náhradníky, které jsme nemohli pro nadměrný zájem zařadit do 1. běhu. Opět musím vyzdvihnout výbornou spolupráci s KoP ÚP v Berouně - zejména s pí. Jansovou.
Naši klienti v březnu absolvovali první aktivitu projektu Úvodní modul, ze kterého nejvíce kvitovali části věnující se pracovnímu právu. Dále devět klientů nastoupilo na volitelnou aktivitu Dovednosti IT (tři zbývající klienti na aktivitu nenastoupili z důvodu velmi dobrý znalostí v této oblasti) – všichni ocenili přístup a práci lektora ing. Uchytila.
  aktivita Úvodní modul

aktivita Finanční gramotnost

aktivita Dovednosti IT

Všech dvanáct klientů si vybralo jednu z nabízených typů rekvalifikací, na které budou od počátku měsíce dubna průběžně nastupovat. Bohužel, jak se to tak někdy stává, vypadá to, že jeden z klientů nebude moci z důvodů péče o osobu blízkou na „svou“ rekvalifikaci nastoupit.
K poslednímu březnu ukončili účast v projektu všichni zbývající účastníci 1. běhu projektu po úspěšném absolvování všech povinných aktivit projektu. Klienti ohodnotili projekt veskrze jako přínosný pro cílovou skupinu, uvítali by více prostředků na dotovaná místa jako řízenou praxi po absolvování rekvalifikace. Několik klientů shodně uvádí mírné zlepšení situace v hledání zaměstnání v jarních měsících, jedna z klientek nastupuje opět na DPP (nekolidující zaměstnání) jako prodavačka v butiku s výhledem na možnost stálého zaměstnání, jeden klient má přislíbený nástup do zaměstnání od dubna jako řidič, další má rozjednáno místo jako zahradník - instalatér zahradních systémů.
Všem našim končícím i stávajícím klientům držíme do dalšího hledání práce pevné nervy a hlavně vydržet!! yes

Z Berouna zdraví Hana Čápová – koordinátor a individuální poradce

ÚNOR 2013
 
Prvního února úspěšně nastoupil náš, dnes již bývalý klient, pan Miroslav C. na navě vytvořené pracovní místo na pozici Skladový manipulant, kde bude moci zúročit své nově nabyté dovednosti v praxi.
Společně s ostatními klienty prvního běhu projektu se snažíme vyhledávat volná pracovní místa, bohužel se často setkáváme s překážkami, které v úspěšném nalezení práce brání – (ne)dojezdnost hromadnou dopravou, znalost cizích jazyků, nedostatečná praxe v oboru apod.
Koncem měsíce jsme také absolvovali informační schůzky pro zájemce o projekt na úřadě práce – vše proběhlo úspěšně, a tak všichni doufáme, že v březnu budeme moci přivítat v projektu do druhého běhu všech dvanáct klientů vstupujících do druhého běhu projektu.
Z Berouna zdraví Hana Čápová – koordinátor a individuální poradce
 

Leden 2013

Nový rok jsme zahájili jednáním o zajištění nově vytvořeného pracovního místa pro klienta projektu. Velkou výhodou pro něj bude získání praxe po absolvování rekvalifikace, kterou na tomto místě také získá. Vše se během měsíce ledna podařilo zdárně dořešit, a tak od 1. února pan Miroslav C. již nebude naším klientem, ale právoplatným zaměstnancem. yes

Společně s ostatními klienty se snažíme vyhledávat a kontaktovat zaměstnavatele, bohužel leden není zrovna měsícem příznivým pro hledání nové práce. Ale uvidíme, např. paní Růženě vysvitla naděje na možnost zaměstnání, i když zřejmě jen na DPP, ale uvidíme, co se z toho nakonec vyklube. Naději nikdo samozřejmě nikdo neztrácíme, i když je fakt, že stálé odmítání od zaměstnavatelů na náladě určitě nepřidá…

Z Berouna zdraví Hana Čápová – koordinátor a individuální poradce


PROSINEC 2012
Prosinec  jsme prožili zejména ve znamení absolvování rekvalifikací. Poslední den v listopadu ukončili úspěšně rekvalifikaci Pracovník grafického studia všichni naši klienti – a hned další den naše klientka paní Jana A. ukončila účast v projektu z důvodu nástupu na naše první projektové nově vytvořené dotované místo v berounském okrese (máme od ní informace, že ji práce moc baví a že se rozhodně nenudí .
Úspěšné absolventy rekvalifikace Pracovník grafického studia za několik dní následovali klienti z rekvalifikace Obsluha vysokozdvižných vozíků – jak jinak než také úspěšným složením závěrečných zkoušek.

Bohužel z důvodu nemoci musela přerušit svou účast na rekvalifikaci Obsluha PC paní Renata, bohužel ze zdravotních důvodů ji již nedokončila, ale zdraví je samozřejmě přednější.
Poslední, která úspěšně složila a získala tak osvědčení o absolvování rekvalifikace Účetnictví, byla paní Růžena  – ta absolvovala nejdelší a asi nejobsáhlejší (i nejodbornější) rekvalifikaci, a protože vím, že do kurzu nastupovala s obavami, jestli to zvládne, o to více jí gratulujeme!yes
Tím klienti vyčerpali vzdělávací možnosti v projektu a teď už nadešel čas praxe – hledání nového zaměstnání, kde by mohli uplatnit i své nově nabyté znalosti .
Dále se musím zmínit o úspěšně podané (a také schválené) žádosti o další nově vytvořené pracovní místo – od 1. ledna 2013 nastupuje naše další klientka paní Marie do recepce Rodinného centra – a už se na práci moc těší.wink
A protože se neudržitelně blíží vánoce a konec roku starého, přeji všem klientům projektu a všem, kdo s námi spolupracují, ale i Vám nás třeba jen čtoucím, do nového roku 2013 jen to dobré!

Z Berouna zdraví Hana Čápová – koordinátor a individuální poradce

LISTOPAD 2012
1. běh
V listopadu jsme se s klienty zejména připravovali na následující zvolené rekvalifikace – průběžně nastoupili tři klienti na rekvalifikaci Pracovník grafického studia, jedna klientka na rekvalifikaci Účetnictví a čtyři klienti na Obsluhu vysokozdvižných vozíků. Další klientka se připravuje na nástup hned první pondělí v prosinci, a to na rekvalifikaci Obsluha osobního počítače. Původně měli nastoupit dvě, ale bohužel jedna z klientek ze zdravotních důvodů nebude moci rekvalifikaci absolvovat.
Reakce na průběh rekvalifikací máme prozatím (a doufám, že i jako konečné) velmi pozitivní – rekvalifikace Pracovník grafického studia a Účetnictví hodnotí klienti jako náročné, ale rozhodně užitečné a obzory rozšiřující, za což jsme moc rádi.
Od 1. prosince nastupuje jedna z klientek paní Jana A. na nově vytvořené dotované místo, a to v přímé návaznosti na absolvovanou rekvalifikaci – bude vykonávat práci jako Správce e-shopu. Další dotované místa, kde by své nově nabyté vědomosti mohli klienti uplatnit v praxi, máme stále v jednání.  Jako obvykle se vyskytují různé „problémy“ týkající se dokládání bezdlužností či někde bohužel i nesplnění nárůstu počtu zaměstnanců. Ale i tak doufáme, že paní Janu budou naši další klienti brzy následovat do pracovního procesu!
Z Berouna zdraví Hana Čápová – koordinátor a individuální poradce

ŘÍJEN 2012
V Berouně v měsíci září proběhly za aktivní účasti úřadu práce informační schůzky pro zájemce o vstup do projektu „Začínáme po 50“. Všichni jsme byli mile překvapeni velkým zájmem uchazečů o zaměstnání o tento projekt, a tak jsme mohli 1. října přivítat do prvního běhu projektu našich prvních 12 klientů.
Tento den klienti absolvovali první den aktivity projektu – Úvodní modul, kde jsme účastníky seznámili s jednotlivými částmi a podrobně s harmonogramem projektu, s pravidly účasti v projektu, včetně seznámení s podmínkami pro poskytování doprovodných opatření. Následovalo školení BOZP - seznámení se základními pravidly a ochranou zdraví při práci. Nechyběly ani informace o možnostech a způsobech hledání zaměstnání. Tento den byl velmi důležitý také pro bližší seznámení klientů nejen s individuálním poradcem, ale i mezi klienty navzájem.
Další dny jsme pokračovali Osobnostním rozvojem, jehož cílem je motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění na trhu práce. Společně jsme si upravovali životopisy a motivační dopisy, připravovali se na pracovní pohovory (zejména na „nepříjemné“ otázky, které ač padat nemají, přesto padají) a také se seznámili s užitečnými informacemi z oblasti pracovního a živnostenského práva. Poslední den tohoto bloku byl věnován Finanční gramotnosti, jehož náplní byly zejména rady, jak nezapadnout do dluhové pasti, jak postupovat při hrozbě exekuce i jak se orientovat v nabízených produktech bankovních ústavů.
Do další aktivity projektu Dovednosti IT nastoupilo devět klientů, ale hned druhý den jsme o jednu klientku „přišli“. Proč nenapíši bohužel? Protože paní Míla byla úspěšná na pracovním pohovoru s okamžitým sepsáním pracovní smlouvy a tedy i nástupem do práce. A to je rozhodně důvod k ukončení účasti v projektu radostný!
My všichni „zbývající“ doufáme, že ji brzy budou následovat i další – rýsuje se nám několik možností vzniku nově vytvořených dotovaných pracovních míst, klienti se připravují na nadcházející zvolené rekvalifikace, takže tento podzim bude určitě hodně aktivní – žádný zimní spánek rozhodně nehrozí!

Z Berouna zdraví Hana Čápová – koordinátor a individuální poradce
/zacinamepo50/presmeruj/slider?i=18