Ostatní činnosti
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Základní moduly

ECDL

KLASICKÉ MODULY PROGRAMU ECDL CORE

Historicky první moduly ECDL Core, někdy označované jako "základní" nebo "klasické" moduly, pokrývají sedm oblastí počítačových znalostí a dovedností. Test z prvního modulu je teoretický, testy z ostatních modulů jsou převážně nebo zcela praktické.

Základní pojmy informačních a komunikačních technologií

… v ČR dostupný od 1999

Používání počítače a správa souborů

… v ČR dostupný od 1999

Zpracování textu

… v ČR dostupný od 1999

Tabulkový procesor

… v ČR dostupný od 1999

Použití databází

… v ČR dostupný od 1999

Prezentace

… v ČR dostupný od 1999

Práce s Internetem a komunikace

… v ČR dostupný od 1999


ZÁKLADNÍ MODULY

1. Základy informačních technologií :

 • základy IT - přínos práce na PC a jeho využití v praxi - příklady
 • informační technologie a společnost - člověk versus počítač
 • bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity
 • hardware, software, operační systémy a druhy aplikací
 • komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT

2. Používání PC a správa souborů :

 • používání počítače a správa souborů
 • tvorba adresářové struktury a její filozofie
 • kopírování souborů
 • nastavení uživatelského prostředí na počítači

3. Textový editor :

 • filozofie práce s textem v textovém programu
 • formátování písma, odstavců a dokumentu
 • vlastní úprava textu a pravidla související
 • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů

4. Tabulkový kalkulátor :

 • filozofie práce s tabulkovým programem
 • formátování buňky a tabulky
 • práce v tabulce - vkládání vzorců a funkcí
 • možnosti adresování v tabulce při kopírování
 • tvorba grafů a databází
 • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek

5. Databáze :

 • filozofie práce s databází
 • vytvoření seznamu
 • definice textových a číselných polí
 • výběr položek a jejich zpracování
 • ukládaní dat

6. Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace :

 • grafické možnosti kreslicích programů a jejich použití (desktop publishing)
 • vkládání grafických objektů do jiných dokumentů
 • tvorba elektronické prezentace pomocí počítače
 • možnosti použití připravených grafických objektů - organizační grafy
 • možnosti ukládání na jiná než běžná média

7. Služby informační sítě :

 • filozofie práce v síťovém prostředí - klady a zápory
 • možnosti práce v síti - sdílení informací, bezpečnost
 • elektronická pošta - způsob využívání
 • internet a intranet - filozofie tohoto fenoménu
 • vyhledávání informací a jejich zpracování
   

NOVÉ MODULY PROGRAMU ECDL CORE

Moduly ECDL Core, vyvíjené od roku 2010, někdy označované jako "nové" moduly, pokrývají další, často velmi specifické oblasti počítačových znalostí a dovedností. Testy z většiny modulů jsou převážně nebo zcela praktické.

Počítačové kreslení a projektování (2D CAD)

… v ČR plánovaný od Q2 / 2012

Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky

… v ČR dostupný od Q3 / 2011

Tvorba webových stránek a publikace na Internetu

… v ČR dostupný od Q3 / 2011

Použití zdravotních informačních systémů

… v ČR zatím nedostupný

Bezpečnost při využívání informačních a komunikačních technologií

… v ČR plánovaný od Q4 / 2011

Plánování projektů

… v ČR plánovaný od Q4 / 2011

Týmová spolupráce s využitím počítačových sítí

… připravovaný

Využití informačních a komunikačních technologií v procesu vzdělávání

… připravovaný

Využití informačních a komunikačních technologií při podnikání

… připravovaný

???

… další moduly budou následovat


MODULY PROGRAMU ECDL ADVANCED

Moduly ECDL Advanced, vyvíjené od roku 2007, pokrývají čtyři oblasti pokročilých počítačových znalostí a dovedností. Testy ze všech modulů jsou zcela praktické.

Pokročilé zpracování textu

… v ČR dostupný od 2010

Pokročilá práce s tabulkovým procesorem

… v ČR dostupný od 2010

Pokročilé použití databází

… v ČR dostupný od 2010

Pokročilá prezentace

… v ČR dostupný od 2010

/oc/presmeruj/slider?i=28