Ostatní činnosti
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Čerpání dotací EU

Fondy Evropské Unie

Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů.

Programovací období 2004 - 2006

V letech 2004 - 2006 měla Česká republika k dispozici více než 2,6 miliardy EUR. Problém čerpat zdroje z evropských fondů záležel minimálně na třech faktorech:

- schopnost administrovat přijímání zdrojů z EU,
- schopnost připravit vhodné projekty,
- schopnost spolufinancovat, a to jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů.

Programovací období 2007 - 2013

Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €, což je zhruba 752,7 miliard Kč.

Kdo může žádat o peníze?

Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další.

Je pouze na nás, zda budeme schopni této šance využít a vyčerpat co nejvíce a co nejefektivněji z nabízených možností financování našich projektových záměrů.

Naše poradenská firma Vám nabízí různé možnosti dotačního poradenství, které by měly vést, ke zdárnému a efektivnímu čerpaní a využívání dotací z evropský fondů.

Chceme předcházet problémům s čerpáním evropských dotací, které jsou popsány minimálně ve třech faktorech z minulého programovacího období 2004-2006 výše uvedených a tím pomoci ke zvýšení efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU.

/oc/presmeruj/slider?i=28