Průběh projektu
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Průběh projektuRegionální individuální projekt „Na pomoc rodinám s dětmi“
(CZ.1.04/2.1.00/13.00086)

Veřejná zakázka vypsaná na základě projektu „Na pomoc rodinám s dětmi“, schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí
a evidovaný po registračním číslem CZ.1.04/2.1.00/13.00086 se zaměřuje na evidované uchazeče o zaměstnání, kteří prokazatelně pečují o závislého člena rodiny ve věku od 3 do 15 let, evidovaných na Úřadu práce České republiky, krajské pobočce pro hl. m. Prahu (dále jen ÚPP). Projekt bude otevřen pro rodiče, kteří jsou po rodičovské dovolené, nebo patří do skupiny osamělých rodičů, pečují o jedno
i více dětí a jsou, právě z důvodu péče o dítě, vyřazeni z pracovního procesu a splňují podmínky definované v § 33 zákona č.435/2004, o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní cíle projektu jsou: zvýšení adaptability, zajištění vyšší zaměstnatelnosti klientů cílové skupiny a zlepšení jejich šancí na trhu práce. Dílčí cíle jsou: poznání a rozvoj osobnosti účastníků, posílení jejich potenciálu a příprava na výběrová řízení
v souvislosti s vyhledáváním budoucího zaměstnání.

Dodavatelem služeb pro realizaci tohoto projektu se stala firma MAVO s.r.o.
Klíčové aktivity budou realizovány v projektovém centru na adrese: Krakovská 7, Praha 1 ( dvorní trakt - budova "B". )


Klíčové aktivity projektu.
1. Výběr účastníků projektu -  je realizováno výhradně zadavatelem - Úřadem práce České republiky, krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu.
Další klíčové aktivity jsou realizovány dodavatelem.
2.
 Informační schůzka
3. Vstupní pohovor
4. Pracovní a bilanční diagnostika
5. Neprofesní školení
6. Profesní rekvalifikace
7. Doprovodná aktivita - "Dětský koutek"
8. Poradenství - individuální a skupinové poradenství v oblastech: IT technologií ( zřízeno "Informační a poradenské centrum"), sociální, rodinné, pracovní a právní problematiky.

Realizace projektu:
V měsíci srpnu 2011 bylo upraveno a vybaveno projektové centrum a dne 29.8. 2011 proběhla první informační schůzka a vstupní pohovor.

Září 2011 - proběhly dvě informační schůzky ( 7.9. a 21.9. ). Na základě všech tří informačních schůzek do projektu vstoupilo celkem 47 účastnic.
V září se též rozběhly všechny ostatní klíčové aktivity projektu. Dosavadní průběh realizace projektu můžeme hodnotit jako velmi pozitivní, což dokazují i slova prvních absolventek "Neprofesního školení".
citujeme:

" Dobrý den vážená paní Halatová,
chtěla bych Vám jménem všech účastnic poděkovat za možnost navštěvovat rekvalifikační kurzy ve firmě Mavo.
Díky otevřenému a přátelskému prostředí, které zde vzniklo, si opravdu účinně vyměňujeme zkušenosti na všech úrovních (jak zkombinovat výchovu dětí a práci, jak zapůsobit při pracovním pohovoru, pracovní právo, jak napsat životopis, motivační dopis, práce na PC).
Chtěly bychom vyzvednout aktivitu paní Roztočilové, která svým přístupem nastolila mezi námi otevřené prostředí, kde můžeme smysluplně věci sdílet, pracovat na nich společně, vyměňovat si smysluplné zkušenosti. Což je pro nás, pro všechny matky, více než důležité.
To, jakým způsobem se paní Roztočilová stará o běh projektu, s energií a s pozitivním nasazením, je více než inspirativní pro naše následné hledání zaměstnání a pro naše zaměstnání samotné.
Také děkujeme panu Landsingerovi a vůbec všem, kteří se nám umožňují se rozvíjet a učit se novým věcem, tak abychom uspěly na pracovním trhu.
Moc Vám děkujeme, že jste nám umožnili do projektu nastoupit.
Za účastnice kurzu,
Blanka Turčanová

Říjen - prosinec 2011
Proběhly další informační schůzky ( 3.10., 3.11. a 5.12. ).  Na základě všech informačních schůzek do projektu vstoupilo ke konci roku 2011 celkem 66 účastnic.
Většina účastnic absolvovala povinné aktivity projektu ( Neprofesní školení a IT kurz ). V měsících říjen až listopad 2011 byly realizovány též první profesní rekvalifikace, např.: Účetnictví, Administrativa, Masér, Vizážistika, Pedikúra. Klientky projektu využívají ve velké míře též možnost konzultace s psychologem a to formou poradenství pracovní a bilanční diagnostiky. 

Rok 2012 - leden až březen
Proběhly další informační schůzky ( 4.1., 1.2. a 5.3. ).  Na základě všech informačních schůzek ( včetně roku 2011 ) do projektu vstoupilo celkem 111 účastnic.
Opět většina účastnic absolvovala povinné aktivity projektu ( Neprofesní školení a IT kurz ). V měsících leden až březen 2012 byly zahájeny nebo realizovány další profesní rekvalifikace, např.: Pracovník v sociálních službách, Pracovník grafického studia, Příprava teplých pokrmů, Cukrářské práce, Floristika, Holičské a kadeřnické práce, Kosmetické služby, Stříhání psů a další. Počet klientek, které do rekvalifikačních kurzů nastoupily, nebo je v daném období ukončily, je 30 osob. Dosavadní průběh projektu je bezproblémový a je velmi dobře hodnocen jak ze strany zadavatele tak ze strany dodavatele služeb. 


Rok 2012 - duben až červen
Proběhly další informační schůzky ( 2.4., 2.5. a 4.6. ).  Na základě všech informačních schůzek ( včetně roku 2011 ) do projektu vstoupilo ke konci června celkem 144 účastnic. Opět většina účastnic absolvovala povinné aktivity projektu ( Neprofesní školení a IT kurz ). V měsících duben až červen 2012 byly zahájeny nebo realizovány další profesní rekvalifikace, např.: Pečovatelka o děti ve věku 0-15 let, Poradce pro výživu, Pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury, Ošetřovatel zvýřat zájmových chovů. Počet klientek, které do rekvalifikačních kurzů nastoupily, nebo je v daném období ukončily, je 80 osob. Dosavadní průběh projektu je bezproblémový a je velmi dobře hodnocen jak ze strany zadavatele tak ze strany dodavatele služeb i ze strany klientek projektu.

Rok 2012 - červenec a srpen ( září )
Podle zadávací dokumentace projektu v měsíci červenec a srpen, s přihlédnutím na letní prázdniny, neprobíhaly běžné aktivity projektu. Jedná se především o aktivity č. 3 ( Informační schůzka ), č. 4 ( Vstupní pohovor ), č. 6 ( Neprofesní školení ), č. 7 ( Profesní rekvalifikace - Základy obsluhy PC ).
Další, běžné pokračování projektu je naplánováno na na 5. 9. 2012 ( v pořadí 13. informační schůzka ). Další aktivity budou zahájeny dne 18.9. 2012, kdy absolvuje "Neprofesní školení " další skupina klientek.


Rok 2012 - říjen až prosinec
Proběhly závěrečné informační schůzky ( 5.9., 17.9. a 1.10. ).  Na základě těchto posledních  informačních schůzek do projektu vstoupilo celkem 180 účastnic. Tím byl splněn jeden z hlavních cílových indikátorů projektu. V měsících říjen až prosinec 2012 byly zahájeny nebo realizovány další profesní rekvalifikace, např.: Průvodce cestovního ruchu - region Praha, nebo Administrativní pracovník-pracovnice. Počet klientek, které do rekvalifikačních kurzů nastoupily, nebo je v daném období ukončily, je 112 osob. I měsíce říjen, listopad a prosinec prokázaly bezproblémovou realizaci všech aktivit projektu.


Rok 2013 - leden až březen
V měsících leden, únor a březen 2013 proběhly poslední rekvalifikace. Celkový počet realizovaných rekvalifikací v průběhu celého projektu je 160 - Základy obsluhy osobního počítače a 141 - profesní rekvalifikace.

Ukončení projektu - březen 2013
Podle rámcové smlouvy byl ke dni 29. 3. 2013 projekt ukončen a veřejný zadavatel vydal osvědčení o řádném provedení zakázky. Celkem do projektu vstoupilo 180 klientek a 180 klientek úspěšně absolvovalo aktivity projektu. Tím byl splněn základní cílový indikátor celého projektu.

Mgr. Miroslav Landsinger, vedoucí realizačního týmu.

  

___________________________________________________________________________________________________

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

/napomocrodinamsdetmi/presmeruj/slider?i=16
Úvodní logo