MAVO - Jazyková škola

Státní maturita

STÁTNÍ MATURITA Z ANGLIČTINY
 

Nově zde budeme uveřejňovat informace, které by Vám měly pomoci uspět u státní maturity z angličtiny.

Nejdříve se zaměříme na to, jak samotná maturitní zkouška z angličtiny  vypadá (ač má za sebou většina letošních maturantů zkoušku cvičnou, některé z Vás teprve čeká).

Na jaře 2011 by měla proběhnout tzv. náběhová fáze státních maturit, tzn. že kromě povinné češtiny budou mít studenti na výběr mezi matematikou a cizím jazykem, nicméně od roku následujícího bude cizí jazyk stejně jako jazyk český u maturity povinný.

Samotná zkouška se sládá ze tří dílčích částí:

1) didaktického testu
    a) poslechu (30 - 40 min.)
    b) čtení a jazykové kompetence (60 min.)
2) písemné práce (60 min.)
3) ústní zkoušky (15 min.)

Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je  2 : 1 : 1. Jak víte, zkouška se dá zvolit ve dvou úrovních a pokud neupějete u té těžší, můžete si při opakování maturitní zkoušky zvolit lehčí variantu.

K maturitě tak musíte umět jak gramatiku, tak mluvit a poslouchat a zároveň napsat "slohová cvičení". Nezapomeňte, že pokud si svou znalostí nejste jisti, můžete absolvovat i přípravné kurzy. Jeden například zde :-): http://www.mavo.eu/jazyky/vecerni-kurzy

/jazyky/presmeruj/slider?i=1
/jazyky/presmeruj/slider?i=10
City
/jazyky/presmeruj/slider?i=11
Library
/jazyky/presmeruj/slider?i=12
Smart