MAVO - Jazyková škola

Program Comenius

PROGRAM COMENIUS V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

 

·       CO TO JE PROGRAM COMENIUS?

Program Comenius je podprogramem vzdělávacího programu Sokrates II s cílem podporovat mezinárodní spolupráci a mobilitu mezi evropskými státy.

Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol.

Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

·       CO MUSÍ ŠKOLA SPLŇOVAT?

Škola musí být zařazená v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a musí najít dvě zahraniční partnerské školy, sepsat projekt a žádost v angličtině.

·       JAK NAJÍT PARTNERSKÉ ŠKOLY?

1) Náhodně, pomocí internetu, nebo s využitím databáze škol v registru naep.cz.

2) Zúčastnit se setkání zástupců škol, které mají o partnerství zájem a také hledají konatky. Dle NAEP tato forma spadá do tzv. přípravné návštěvy, která má dvě formy:

 • návštěvy partnerské instituce(kterou jste si nalezli sami předem)
 • účasti na kontaktním semináři (viz níže)

Délka trvání přípravné návštěvy je obvykle 3-4 dny, nejdéle 5 dní. Z jedné instituce se přípravné návštěvy může účastnit pouze jedna osoba. Pouze v případě žadatele se speciálními potřebami lze žádat o výjezd dvou osob z jedné instituce.

Výsledkem přípravné návštěvy je vytvoření společné žádosti o projekt, tj. definování cílů projektu, určení úkolů a odpovědnosti jednotlivých institucí, vypracování podrobného pracovního plánu včetně rozpočtu, průběžného hodnocení projektu a šíření výsledků projektu.

·       JAKÁ JE DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU?

Délka trvání projektu je 2 rokya zúčastnit se jí může jedna česká škola a  2 zahraniční (tzv. multilaterální projekt).

Harmonogram je následující: podzim 2010 kontaktní seminář, únor 2011 podání žádosti, léto 2011 schvalování, září 2011 počátek projektu.

·       JAKÉ JSOU PŘÍKLADY MOŽNÝCH AKTIVIT PROJEKTU? 

 • výměna zkušeností a ukázek dobrých příkladů mezi partnerskými školami
 • práce v terénu, různé výzkumné práce, pokusy
 • navrhování, publikace, šíření dokumentů vztahujících se ke společným projektovým aktivitám
 • výroba uměleckých a technických předmětů, výkresů, výtvarných prací
 • organizace představení/vystoupení (divadelní, muzikálová, módní přehlídky, výstavy)
 • publikování materiálů a dokumentace společných aktivit na projektu
 • jazyková příprava učitelů a studentů pro potřeby projektu
 • sdílení informací s ostatními institucemi v regionu
 • hodnocení průběhu a výsledků práce (evaluace)
 • šíření projektových zkušeností a výstupů (diseminace)
 • využití ICT (např. tvorba webových stránek projektu, videokonference, využití softwaru k projektovým aktivitám)

·       JAKÉ ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY JSOU MOŽNÉ ZREALIZOVAT?

 • Projektová schůzka (project meeting) je mezinárodní setkání učitelů popř. i žáků k diskusi nad projektem (plánování, organizace, monitoring, hodnocení apod.).
 • reciproční Výměna studentů (pupil exchange) umožňuje studentům strávit určitý čas v partnerské škole, navštěvovat hodiny a procvičovat si své jazykové znalosti. Délka výměny je minimálně 10 dnů včetně cesty, účastní se skupina minimálně 10/20 žáků (dle výše grantu) starších 12 let. U výměny studentů se předpokládá učitelský doprovod, v případě smíšené skupiny (dívky/chlapci) je vhodný doprovod zástupců obou pohlaví.
 • Pro ředitele škol či zástupce ředitele je určena nabídka studijní návštěvy (study visit) pro seznámení s fungováním partnerské školy, průběhem projektu a prohloubení mezinárodní spolupráce.
 • Pro učitele je určena nabídka studijní stáže (teacher exchange) na partnerské škole. Po vzájemné dohodě partnerů může učitel školy účastnící se projektu absolvovat pobyt v partnerské škole, kde může vykonávat praxi formou výuky nebo konzultací či se podílet na tvorbě výukových materiálů zaměřených zejména na téma evropské integrace, popř. se podílet na projektové činnosti.
 • Další nabídkou pro učitele je stáž v podnicích (teacher placement). Učitel školy, která se účastní projektu, se může účastnit stáže v podniku v zemi partnera projektu. Podnik má být vybrán podle zaměření školy a projektu.
 • Účast na konferencích tematických sítí

ZDROJE:

http://www.zsbila.cz/index.php?Itemid=52&id=37&option=com_content&task=view
WWW.NAEP.CZ

/jazyky/presmeruj/slider?i=1
/jazyky/presmeruj/slider?i=10
City
/jazyky/presmeruj/slider?i=11
Library
/jazyky/presmeruj/slider?i=12
Smart