Příprava k maturitě angličtina, němčina, matematika

Příprava k maturitě

PŘÍPRAVNÉ KURZY K MATURITĚ


INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA K MATURITĚ (AJ, NJ, ČJ - didaktický test nebo slohová práce)

Pro ty z Vás, kteří v naší nabídce nenalezli vhodný termín, nebo chtějí být sami nebo jen s kamarádem ve skupině. Ideální kurz i pro maturanty dálkového studia.
Termín: KDYKOLIV
Čas: DLE VAŠICH DISPOZIC
Počet lekcí: min 1x týdně 60min
Cena: připravíme kalkulaci přímo pro Vás
Min. počet studentů: 1
Přihlášky: volejte 734 456 963 nebo vyplňte následující formulář a my se Vám ozveme
 

MATURITA Z ANGLIČTINY - KURZ

TERMÍN: 10. 1. 2019 - 25. 4. 2019 (14. 2. a 18. 4. lekce není)
ČAS: Čt 17:30 - 19:00
CENA: 2 400,-
MIN. POČET STUDENTŮ: 3


MATURITA Z MATEMATIKY

Připravný kurz k maturitě z matematiky, který vede zkušený lektor s dlouholetou praxí. Budou vysvětleny a procvičeny jednotlivé oblasti matematiky nutné k úspěšnému složení maturitní zkoušky.

V rámci kurzu budou probrána následující témata:

 1. Počítání – desetinná čísla, zlomky, závorky, vytýkání
 2. Písmenka – výrazy, úpravy výrazů, závorky, zlomky, společný jmenovatel, algebraické vzorce
 3. Rovnice – lineární, lomené, kvadratické
 4. Procenta – výpočty procent, části, celku, zdražování, zlevňování, řetězení, dělání procent
 5. Poměr a trojčlenka – přímá nepřímá úměra
 6. Soustavy rovnice – sčítací metoda, dosazovací metoda, geometrický význam
 7. Nerovnice – intervaly, soustavy nerovnic
 8. Slovní úlohy – vedoucí na lineární rovnice, vedoucí na soustavy lin. Rovnic, o pohybu, o směsích, o společní práci
 9. Funkce – lineární, kvadratické, lomené, grafy
 10. Exponenciály – funkce, rovnice, nerovnice
 11. Logaritmy – fce, rovnice, nerovnice
 12. Goniometrie – trojúhelník, Gon. Funkce, úpravy výrazů, rovnice, grafy
 13. Obrazce, tělesa, rýsování
 14. Posloupnosti
 15. Kombinatorika
 16. Pravděpodobnost
 17. Analytická geometrie – body, vektory, přímky, kuželosečky

TERMÍN: na zakázku
ČAS: dle Vašich časových dispozic
POČET HODIN: optimálně 36
CENA: 5.990,-
MIN. POČET STUDENTŮ: 4
 

/jazyky/presmeruj/slider?i=1
/jazyky/presmeruj/slider?i=10
City
/jazyky/presmeruj/slider?i=11
Library
/jazyky/presmeruj/slider?i=12
Smart