MAVO - Jazyková škola

Přihláška / vstupní test - němčina

PŘIHLÁŠKA - ROZŘAZOVACÍ TEST - NĚMČINA


Níže, prosíme, vyplňte PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ, který je povinný pro všechny zájemce o studium. Pod ním se nachází ROZŘAZOVACÍ TEST (začátečníci nevyplňují), který můžete vyplnit až dodatečně do 31. 7. U přihlášek od 1. 8. jsou již obě části povinné. 

Předem děkujeme za Váš čas a těšíme se na společná setkávánísmiley

Přihláška / Vstupní test (NJ)

Přihláška

Ano Ne

Ano Ne Nevím výsledky květnové maturity


Rozřazovací test

fährt fahre fahren fahrt

dein Ihren deinen euren

Sind Seid Sei Sein

Trinkt Trinkst Trinken Trinke

dürfen darf darfst dürft

die Stelle der Ort der Platz 0

schien gescheinen scheint schein

hat ist hatte wird

schlafen schlaft schläft schlief

werde .......... ankommen ist .......... angekommen wird .......... ankommen war .......... angekommen

geworden werden worden wurden

neues neuem neuer neuen

roten roter rotes rotem

Wenn Obwohl Trotzdem Weil

Obwohl Wann Damit Wenn

das dass die damit

Als Wenn Wann Wie

der den des dem

wohnte wohnen wohnt wohnten

dadurch damit dabei davon

Wann Wenn Während Wobei

ob wenn wann wie

das der was wo

konnte ich den Anfang des Vortrags nicht mehr hören. ich konnte den Anfang des Vortrags nicht mehr hören. ich nicht konnte den Anfang des Vortrags mehr hören. ich konnte nicht mehr den Anfang des Vortrangs hören.

dass du jederzeit besuchen uns kannst. dass du uns jederzeit besuchen kannst. dass du uns jederzeit kannst besuchen. dass jederzeit du kannst uns besuchen.

um für wegen auf

Von Vor Gegen Über

über für an um

gemacht haben zu haben gemacht gemacht zu haben machen

geschrieben werden? geschrieben wird? schreiben wird? geschrieben worden?

Als steige ich aus dem Bus aus. Als ich aus dem Bus ausgestiegen bin. Als ich stieg aus dem Bus aus. Als ich aus dem Bus ausgestiegen.

bestellen herstellen anstellen feststellen

Kurze Kurz Kurzer Kurzen

dich mich dir mir

ist nicht keine Bank ist keine Bank ist keinen Bank ist nicht keine Bank mehr

/jazyky/presmeruj/slider?i=1
/jazyky/presmeruj/slider?i=10
City
/jazyky/presmeruj/slider?i=11
Library
/jazyky/presmeruj/slider?i=12
Smart