MAVO - Jazyková škola

Pomaturitní studium - články

2010-04-27 15:50:44 | jirka | 4603x

V této části naleznete další články, na jejichž obsahu se podílejí jak naši lektoři, tak studenti...

MATURITA AŽ V ZÁŘÍ – CO TEĎ?

Stalo se Vám, že maturita nedopadla podle Vašich představ a teď si kladete otázku „co po maturitě v září dál“, nebo ještě hůř „co když maturita v září nedopadne, co potom“? Ani v jednom případě to nemusí nutně znamenat, že si musíte na rok najít práci na plný úvazek. Stále máte šanci stát se studentem, dokonce řádným studentem na celý školní rok.

Pokud musíte skládat maturitu v září, řešením, jak dál, může být pomaturitní studium jazyků. Pomaturitní studium angličtiny nebo němčiny je jednoletým studiem, během kterého studujete každý den jen daný jazyk (v případě zájmu můžete přidat další jazyk jako doplňkový). Pomaturitní studium obou jazyků probíhá jen během dopoledne, a tak je potom dost času buďto na přípravu na novou maturitu, na přijímací zkoušky na vysokou školu, na brigádu nebo prostě na odpočinek a ještě jeden rok studentského života.

Přihlásit se na naše pomaturitní studium dá téměř kdykoliv, stačí vyplnit online přihlášku a zaplatit zálohu 2.000,-.

Jakmile u maturity uspějete, zůstává Vám status studenta, protože jsme zařazeni do vyhlášky Ministerstva školství (č. 19/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů), což znamená, že pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění jste stále studenty, stejně jako na středních nebo vysokých školách. Navíc budete mít status studenta už od 1.9.
 

V případě, že u maturity v září neuspějete, sice status studenta mít nebudete, ale studovat pomaturitní studium u nás stále můžete včetně všech ostatních výhod s pomaturitním studiem spojných jako např. splácení školného v měsíčních splátkách bez navýšení, příspěvky na každoměsíční akce, proplacení 50% úspěšně složeného certifikátu aj. Jak ale vyřešit pojištění, které bez statusu studenta musíte platit? Stačí si najít brigádu, kterou nebudete mít na Dohodu o provedení práce, ale Dohodu o pracovní činnosti, čímž za Vás vše bude platit zaměstnavatel (nezapomeňte si ale vydělat alespoň 2.500,-, protože u DPČ jsou do této částky měsíčně od plateb zdravotního a sociálního pojištění osvobozeny).
 

Čím dříve se k pomaturitnímu studiu přihlásíte, tím samozřejmě lépe, protože kapacity jednotlivých úrovní jsou omezeny. Není problém se přihlásit ještě před samotnou maturitou. Nejdříve přijdete na řádný zápis a v den maturity (nebo v době příprav před ní) si vezmete volno. Proto neváhejte a vyplňte přihlášku ještě dnes.
 

JAK POMATURITNÍ STUDIUM VYPADÁ?

Existuje hodně důvodů, proč strávit rok na naší jazykové škole a věnovat se intenzivně studiu angličtiny/němčiny. Chcete si najít dobré zaměstnání, nedostali jste se na vysokou školu a nechcete ztratit status studenta? Máte zájem studovat v zahraničí, nebo zkrátka zdokonalit svou angličtinu nebo němčinu? Ať je váš důvod jakýkoliv, určitě byste chtěli vědět, jak bude takový rok pomaturitního studia vypadat.

Výuka na pomaturitním studiu se řídí podle stejného harmonogramu, jako výuka na běžné střední škole či vyšší odborné škole, což ale neznamená, že je určené jen letošním maturantům. Je otevřené komukoliv, kdo má zájem o vzdělání. Ti, co letos nematurovali, jen nebudou mít status studenta, všechny ostatní výhody mu zůstávají (splátky bez navýšení, proplacení 50% certifikátu, příspěvky na společné akce aj.).

Pomaturitní studium v daném školním roce začíná v září do konce června. Samozřejmě si užijete i podzimní, vánoční, jarní a velikonoční prázdniny. Ve škole se budete setkávat každý všední den od 9:00 do 12:15. Čeká vás tedy 20 vyučovacích hodin týdně, které povedou, buď čeští lektoři, nebo rodilí mluvčí. Jestli vám nevyhovoval styl výuky, se kterým jste se setkali ve škole, určitě vás potěší, že v pomaturitním studiu se s ním již nesetkáte. Ke studentům máme úplně jiný přístup – přátelský a otevřený. Záleží nám na tom, abyste strávili příjemné hodiny, proto při výuce využíváme klasické, ale i moderní metody. Přesvědčíte se, že i při pomaturitním studiu gramatiky, slovní zásoby, poslechu i psaného projevu, si můžete užít zábavu.

Při výuce lektoři využívají jako stěžejní materiál jednu učebnici a jeden pracovní sešit. Podle úrovně znalosti jazyka a na základě aktivit probíhajících při výuce v prvním týdnu školy, pro vás lektoři vyberou ty nejvhodnější. Snažíme se, abyste v pomaturitním studiu mohli pracovat s knihou, kterou ještě neznáte. Další tištěné materiály, které budou potřeba k doplnění výuky (vč. vzorových testů na VŠ, ke státním zkouškám nebo mezinárodně platným certifikátům), dostanete od svých lektorů a jsou zahrnuty v ceně pomaturitního studia.

Pokud budete chtít, nemusíte skončit jen u jednoho jazyka. Po skončení klasického pomaturitního studia totiž nabízíme ještě doplňkové jazyky, které můžete za zvýhodněných finančních podmínek absolvovat vždy jednou týdně 90 minut. Kromě jazykových kurzů jsme pro vás připravili i další kurzy, abychom pokryli zájmy co nejvíc z vás. Patří sem například přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy, kurz fotografování, korálkování, kresby a malby a mnoho dalších.

Tradiční výuku pomaturitního studia, která probíhá v našich učebnách, doplňujeme aktivitami, které se odehrávají mimo prostory školy a na které studentům finančně přispíváme. Hned v září vás čeká tradiční bowlingový turnaj, na kterém se můžete setkat s bývalými i současnými pomaturitními studenty Mava. V prvním pololetí ještě stihnete navštívit představení divadelní společnosti American Drama Group a výstavu moderního umění v galerii Dox. Předvánoční čas vám zpestří společný výlet do Drážďan, kde nasajete tu pravou sváteční náladu. Na jaře pak přijde čas vyrazit na výlet do historie. Budete mít možnost, prohlédnout si hrad Karlštejn, samozřejmě s výkladem v angličtině nebo němčině. Dále se můžete těšit na návštěvu výstavy motýlů ve skleníku Fata Morgana a prohlídku pražské ZOO.

A to zdaleka není všechno! Určitě se vám bude líbit společná hra MAVOTÉRA, pro nadšené cestovatele máme připravený týdenní výlet do Londýna a sportovci si přijdou na své na lyžařském a vodáckém kurzu.

Zakončit se celé pomaturitní studium dá podle volby studenta a) osvědčením b) závěrečným testem c) státní zkouškou nebo mezinárodně platným certifikátem. Navíc máte zdarma možnost využít konzultace, kde vám poradíme se sestavením životopisu a správné sebeprezentace na pracovním pohovoru.

Pomaturitní studium vám nabízí, nejen prožít rok s cizím jazykem, užít si legraci, ale i najít nové kamarády a nakonec úspěšně složit přijímací zkoušky na vysokou školu nebo si najít práci. Na závěr nezapomeňte, že máte možnost školné uhradit v měsíčních splátkách, a to bez jakéhokoli navýšení ceny.
 

JAK SE DÁ POMATURITNÍ STUDIUM ZAKONČIT?

Pokud uvažujete o pomaturitním studiu a už víte, že díky němu zůstanete studenty, i to, jak vypadá, určitě si kladete otázku, k čemu jinému je takové studium dobré, jak se dá zakončit a co Vás naučí?

Budete-li studovat pomaturitní studium jazyků, znamená to, že celý školní rok od pondělí do pátku (4 vyučovací hodiny denně) bude vaším jediným předmětem pouze angličtina nebo němčina. Pro zájemce jsou nad rámec základních 20 hodin pomaturitního studia k dispozici samozřejmě ještě jazyky doplňkové, ale ty už probíhají jen jedenkrát týdně. Absolvujete tedy kolem 760 hodin výuky, což už samo o sobě je tolik, že i kdybyste vzdorovali znalostem sebevíc, je to nemožné.

Výuka na pomaturitním studiu je pojata komplexně, a proto získáte nejenom ucelené znalosti gramatiky, ale rozšíříte si slovní zásobu, schopnost číst a psát v daném jazyce a především se rozmluvíte. To všechno jsou znalosti nezbytné k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na vysokou školu nebo nalezení pracovního uplatnění.

Na konci vašeho navíc studia obdržíte závěrečné osvědčení, ve kterém bude vyznačen počet hodin absolvované docházky. V případě, že se tak sami rozhodnete, máte ještě možnost absolvovat zdarma náš závěrečný test ve 4 znalostních úrovních (odpovídajících úrovním A2, B1, B2 a C1 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy), jehož dosaženou úspěšnost vám na osvědčení také připíšeme. Poslední varianta zakončení pomaturitního studia je neméně zajímavá, už proto, že na ni můžete od nás získat 50% finanční příspěvek. Jedná se o základní nebo všeobecnou státní jazykovou zkoušku, případně mezinárodně platný „Cambridge“ nebo „Goethe“ certifikát z cizího jazyka - konkrétně se naši studenti hlásí na certifikáty z angličtiny PET, FCE a CAE a z němčiny na ZD, ZdfB, ZMP a ZOP. Dlouhodobý průměr úspěšných absolventů těchto zkoušek se u nás pohybuje okolo 90%.

Za zvýhodněných podmínek se u nás může ve studiu jazyků pokračovat i po skončení denního pomaturitního studia. Tyto kurzy jsme založili specielně pro studenty práve našeho pomaturitního studia přesně podle jejich přání, čemuž odpovídá i jejich cena. Studenti totiž citili, že dosáhli vysoké úrovně jazykových znalostí, ale bez jejich udržování by o ně zase mohli přijít, a tak jsme nakonec pro všechny studenty pomaturitního studia finančně zvýhodnili ještě přípravné kurzy na certifikáty FCE a CAE, aby ti, kteří absolvovali stupeň nižší nebo dělali jiný jazyk, měli šanci své znalosti dál rozvíjet a dosáhli dalších výsledků.

JAK SE LIŠÍ POMATURITNÍ STUDIUM OD STUDIA NA STŘEDNÍ ŠKOLE?

Už víte, pro koho je pomaturitní studium jazyků vhodné, i jak zhruba vypadá. Na následujících řádcích si shrneme, čím se pomaturitní studium shoduje se studiem na střední škole a zároveň jaký je mezi středoškolským a pomaturitním studiem rozdíl.
 

Nejdříve začneme tím, co má pomaturitní studium a SŠ společného. Stejně jako SŠ i pomaturitní studium spadá pod vyhlášku MŠMT ČR č. 19/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a proto harmonogram školního roku mají oba typy studia shodný. To také znamená, že všechny prázdniny jsou stejné jako na SŠ.

Dalším stejným rysem jsou výukové dny od pondělí do pátku. Zde se ovšem pomaturitní studium liší tím, že výuka probíhá jen od 9:00 do 12:15 (součástí je i patnáctiminutová pauza) a navíc se celý rok intenzivně vyučuje pouze jazyk. Studenti mají možnost studovat i některý z dalších nabízených doplňkových jazyků (Fj, Šj, Nj, Ru, Aj), a to po skončení dopolední výuky. Zapomeňte tedy na stresy z toho, že se musíte učit mnoho různých věcí a pro jednu nestíháte druhou. Dokonce ani zkoušení u tabule a známkování už zůstane jen ve vašich vzpomínkách. Ano, píšeme sice průběžné znalostní testy, ale studenti vždy dopředu ví kdy, navíc hodnocení uvádíme v procentech a slouží jak lektorovi tak studentům ke zjištění jejich pokroku. Pokud se studenti rozhodnou své pomaturitní studium zakončit některou ze státních nebo mezinárodně uznávaných zkoušek, potom je ještě čekají jedny testy a sice testy cvičné, sloužící k přípravě na výše zmiňované zkoušky.

V pomaturitním studiu máme několik tříd, rozdělených podle úrovní. To znamená, že se nestane, že byste byli ve třídě s někým, kdo je na tom výrazně lépe nebo naopak výrazně hůře než vy, což je určitě další z rozdílu v porovnání se SŠ. Studenty do tříd rozdělujeme podle vstupního online testu a k dalšímu rozdělování ještě dochází během prvního týdne až dvou na základěosobního hodnocení lektorů. Rozdíl je ale rozhodně v počtu studentů v jedné třídě, kdy v pomaturitním studiu budete mít v průměru 13 spolužáků oproti běžným 30, jak bývá na SŠ.

Stejně jako na SŠ, i v pomaturitním studiu má každá třída svého třídního. Kromě něj ve třídě učí i další lektoři včetně rodilých mluvčích. Největší rozdíl je však v metodách a přístupu vyučujících, který je úplně jiný, přátelský. Naši lektoři jsou kvalifikovaní, mají několikaletou praxi, jsou zodpovědní a mají své hodiny metodicky propracované, ale mají i něco navíc. To něco je přístup ke studentovi. Student je pro nás sobě rovný partner. Pomaturitní studium je méně formální než SŠ, protože víme, že s příjemnou atmosférou ve třídě a utuženým kolektivem se vždy velmi dobře pracuje. To se snažíme podporovat i společnými celoškolními akcemi (na kterých se finančně spolupodílíme) pořádanými jak v rámci výuky, tak mimo ni

Samozřejmě, stejně jako na SŠ, pracujeme s učebnicemi. Na celý školní rok ale stačí 1 učebnice a 1 pracovní sešit. Nestane se tak, že byste nestihli probrat všechny lekce knihy, jak tomu často bývá na SŠ. Kromě toho však studenti dostávají i další materiály, které jsou již v ceně školného. Zde dochází k dalšímu viditelnému rozdílu. Oproti soukromým SŠ, kde se také musí platit školné, u nás je možnost hradit pomaturitní studium formou měsíčních splátek a to bez jakéhokoliv navýšení.

Pomaturitní studium trvá jeden akademický rok, což je spolu s možností zakončení poslední rozdíl od studia na střední škole. Způsob zakončení pomaturitního studia je totiž pouze a jen na studentovi.

/jazyky/presmeruj/slider?i=1
/jazyky/presmeruj/slider?i=10
City
/jazyky/presmeruj/slider?i=11
Library
/jazyky/presmeruj/slider?i=12
Smart