MAVO - Jazyková škola

Gramatika

2010-04-27 15:50:33 | jirka | 6652x
Poslední sadou článků, které mimo jiné zveřejňujeme na našich facebook stránkách, jsou texty o gramatických jevech a problematických slovech.

SHOULD I.

znamená české MĚL BY, odkazuje-li do přítomnosti nebo budoucnosti, významové sloveso je za ním v infinitivním tvaru bez TO

Příklad: You should help your mum more often.

SHOULD II.

- znamená české MĚL BY, odkazuje-li do minulosti, tedy k něčemu, co se už stalo, a jen zpětně litujete, co jste (ne)udělali, významové sloveso je za ním ve tvaru "have + 3.tvar nebo -ed u sloves pravidelných

Př.
You should have tried it. You shouldn´t have told him about it! .

3. PODMÍNKA

Třetí podmínková věta se vztahuje do minulosti, k něčemu, co už proběhlo a nic s tím nenaděláme. Teď jen říkáme, jak věci bývaly mohly být.
V části se spojkou je PŘEDMINULÝ ČAS, ve druhé části může je WOULD + HAVE + 3. TVAR SLOVESA VÝZNAMOVÉHO (u nepravidelných třetí sloupeček, u pravidelných -ed).

Př.
If Kennedy hadn´t gone to Dallas, they wouldn´t have killed him.

POZOR:
Nezapomeňte, že jak příčina, tak následek jsou v minulosti.

2. PODMÍNKA

Druhá podmínková věta je tzv. nereálná. Znamená to, že vůbec nepočítáme s tím, že se může stát, nebo se stát ani nemůže. Je to "spekulace kdyby".
V části se spojkou je MINULÝ ČAS, ve druhé části je WOULD + významové sloveso. Pozor, že ve spisovné angličtině se u slovesa být nepoužívá WAS, ale WERE.

Př.
If I were you, I wouldn´t go there.
If I had a girfriend, I would go with her to the cinema at the weekend.

1. PODMÍNKA

První podmínková věta je tzv. reálná. Znamená to, že počítáme s tím, že se může stát, a když se stane, říkáme, co bude, co může být, nebo co má kdo udělat.
V části se spojkou je PŘÍTOMNÝ ČAS, ve druhé části může být a) WILL a sloveso b) ROZAKZ c) ZPŮSOBOVÉ SLOVESO + významové sloveso.

Př.
If it is nice weather tomorrow, we will go for a walk.

POZOR:
Používá se zde zákeřná spojka UNLESS, která znamená KDYŽ NE. Je v ní už obsažený zápor, a tak význam věty je záporný, ale sloveso v ní musíme použít kladné.

Př.
Unless you go wiith me, I will not go there. = If you don´ t go with me, I will not go there.

USED TO + INFINITIV BEZ "TO"

- vyjadřuje něco, co jste v minulosti "DĚLÁVALI", ale už to neděláte

I/He used to swim every morning when I/he was a child.
I/He didn´t use to swim every morning when I/he was a child.
Did I/he use to swim every morning when I/he was a child?

TO BE + USED TO + "-ING"

- vyjadřuje české "BÝT ZVYKLÝ NA NĚCO" , jednotlivé časy vyjadřujeme pomocí příslušného tvaru slova SLOVESA BÝT

Př.
I am used to swimming every morning.
He wasn´t used to swimmig every morning.
Are you used to swimming every morning?

TO GET + USED TO + "-ING"

- vyjadřuje české "ZVYKNOUT SI NA NĚCO" , jednotlivé časy vyjadřujeme pomocí příslušného tvaru slova SLOVESA GET

Př.
I got used to getting up early.
Did you get used to getting up early?
Don´t worry, I will get used to studying.

SO x SUCH

- vyjadřují české "TAK", rozdíl mezi nimi je následující:

a) SO - následuje-li za ním jen přídavné jméno (nebo označení množství a podstatné jméno)
b) SUCH - následuje-li za ním jak přídavné tak podstatné jméno (pokud je podstatné jméno počitatelné a je v jednotném čísle, přídáme ještě neurčitý člen A/AN)

Př.
It was such a beautiful day that we went out.
The day was so beautiful that we went out.
I had so much money that I didn´t know how to spend it.


Pozn.:

- všimněte si, že ve všech větách je použita spojka THAT

TOO x ENOUGH

- vyjadřují české "PŘÍLIŠ a DOST", rozdíl mezi nimi je následující:

a) TOO (PŘÍLIŠ) – přídavné jméno následuje za ním
b) ENOUGH (DOST) - přídavné jméno používáme před ním (podstatné jméno následuje za ním)

Př.
He was too young to enter the competition.
He wasn´t old enough to enter the competition.
He didn´t have enough money to buy it.


Pozn.:
- všimněte si, že ve všech větách je použita spojka TO

(A) FEW x (A) LITTLE

- vyjadřují české "MÁLO a TROCHU nebo NĚKOLIK", rozdíl mezi nimi je následující:

a)
I. FEW (MÁLO) – pojí se s počitatelnými podstatnými jmény, je myšleno negativně
Př.
I was at a party yesterday. Unfortunately just few friends came there so it was quite boring.

II. A FEW (NĚKOLIK) - pojí se s počitatelnými podstatnými jmény, je myšleno pozitivně
Př.
I was at a party yesterday. Fortunately even a few friends came there so it wasn´t boring.

b)
I. LITTLE (MÁLO) - pojí se s nepočitatelnými podstatnými jmény, je myšleno negativně
Př.
I can´t afford it, I have little money.

II. A LITTLE (TROCHU) - pojí se s nepočitatelnými podstatnými jmény, je myšleno pozitivně
Př.
Let´s go there, I still have a little money.
 


PROBLEMATICKÁ SLOVA
 

SIGN x SIGNATURE

Dvě slova, pro někoho stejná, a přes to mají význam jiný. Znamenají:

a) SIGN [sájn] - podepsat (sloveso), znak, značka, znamení zvěrokruhu, cedule apod. (podst. jméno)
Př. Can you sign it here, please?

b) SIGNATURE [signečr] - podpis (podst. jméno)
Př. I need your signature.

WEEK x WEAK

Dvě slova, která se sice čtou stejně, ale píší se jinak a význam mají také odlišný. Znamenají:

a) WEEK [wík] - týden (podst. jméno)
Př. I saw her last week.

b) WEAK [wík] - slabý (příd. jméno)
Př. He is too weak to play that game today.
 
AS SOON AS & AS LONG AS

Dvojice slov, která jsou jako spojky velmi často chybně překládána. Zapomeňte na slova typu "tak dlouhý jako" a jim podobná. Tyto výrazy znamenají:

a) AS SOON AS - jakmile
Př. I will call you as soon as I am at home.

b) AS LONG AS - pokud
Př. As long as he comes, give him my phone number.
 
LEND x BORROW

Tato dvě slova se často pletou, znamenají:

a) LEND - půjčit (někomu něco)
Př. Can you lend me your book? I can lend it to you. I can lend you the book.

b) BORROW - půjčit si (něco od někoho)
Př. Can I borrow your book? I borrowed the book from you.

POMŮCKA:

"LEND" je kratší ze dvou slov, stejně jako jeho český překlad "PŮJČIT"
 
STAY x STAND

Opět dvě slova, která studenti často zaměňují. Zaměříme se na slovesa, která znamenají:

a) STAY - zůstat, bydlet (krátkodobě, v hotelu)
Př. I can´t continue, I am staying here. Where did you stay when you were in Paris?

b) STAND - stát (ve smyslu "nohama na zemi")
Př. He is standing on the floor.
 
MEAL x MEAT

Dvojice slov, která jsou z jedné tematické skupiny a ještě podobně znějí, význam ale mají odlišný:

a) MEAL - jídlo, myšleno jako jídlo dne, tedy snídaně apod.
Př. How many meals a day do you have? I usually have breakfast and dinner.

b) MEAT - maso
Př. What is your favourite meat? I love lamb.
 
RAISE x RISE

Dvojice slov, která si jsou velmi podobná, a přesto mají jiný význam:

a) RAISE [reiz] - zvednout (významů má samozřejmě víc, ale zaměřujeme se zde pouze na ten problematický)
Př. Raise your right hand.

b) RISE [raiz] - stoupat (významů má samozřejmě víc, ale zaměřujeme se zde pouze na ten problematický)
Př. Smoke was rising from the chimney.
 
DĚLAT ZKOUŠKU

PASS nebo SIT AN EXAM, rozhodně zapomeňte na doslovné překlady typu DO ;-) (mimochodem - neuspět = fail, uspět = pass)
 
LISTEN x HEAR

Dvojice slov, která studenti často zaměňují. Toto je rozdíl mezi nimi:

a) LISTEN - poslouchat (ve smyslu využití sluchu, pojí se s předložkou "to")
Př. I rarely listen to classical music.

b) HEAR - slyšet
Př. My ears are very bad, I can´t hear you.
 
HOST x GUEST

Tato dvě slova jsou díky podobnosti s češtinou velmi zrádná, znamenají:

a) HOST - hostitel (ten, ke komu jdete na návštěvu)
Př. Our host brought in some wine.

b) GUEST - host (ten, koho jste na návštěvu pozvali, nbeo ubytovali v hotelu apod.)
Př. The hotel takes very good care of its guests.
 
SHADE x SHADOW

Tato dvě zdánlivě stejná slova znamenají:

a) SHADE - stín (před světlem)
Př. I prefer to sit in the shade rather than the sun.

b) SHADOW - stín (vržený, např. člověka)
Př. If the groundhog sees its shadow determines how much longer winter will last.
/jazyky/presmeruj/slider?i=1
/jazyky/presmeruj/slider?i=10
City
/jazyky/presmeruj/slider?i=11
Library
/jazyky/presmeruj/slider?i=12
Smart