Jazykové kurzy Praha, Kurzy angličtiny, Kurz angličtiny Praha

Jazykové kurzy Praha

JAZYKOVÉ KURZY PRAHA

Pořádáme jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Tuto formu jazykových kurzů pořádáme v Praze již od roku 1994, a tak u nás najdete zkušené lektory s dlouholetou praxí. Od roku 2010 nás můžete najít i na Facebookových stránkách, na kterých se můžete zeptat fanoušků, bývalých či stávajících studentů jazykových kurzů na jejich zkušenosti a spokojenost s naší jazykovou školou. Znalost alespoň jednoho světového jazyka je v dnešní době standardem a  svědčí o tom i oblíbenost těchto kurzů. U studentů jsou nejrozšířenější jazykové kurzy angličtiny. Tyto kurzy můžete absolvovat v naší jazykové škole Mavo (Senovážné náměstí 23, Praha 1) a zažít pohodlí výuky angličtiny nebo jiného, Vámi zvoleného jazyka, v centru Prahy. U večerních jazykových kurzů je kladen důraz na počet studentů ve skupině, který není vyšší než 8. Další informace ohledně večerních jazykových kurzů a ostatního vzdělávání naleznete výše pod příslušným tlačítkem. Případně sledujte aktuality na úvodní stránce jazykové školy. 

INDIVIDUÁLNÍ KURZY ANGLIČTINY A DALŠÍCH JAZYKŮ

Pokud upřednostňujete individuální jazykové kurzy, kontaktujte nás a připravíme výuku odpovídající Vašim potřebám. Primárně se kurzy realizují v sídle Jazykové školy Mavo (Senovážné náměstí 23, Praha 1). V případě individuálních kurzů je možné jazykový kurz pořádat na Vámi zvoleném místě nebo přímo v naší jazykové škole v Praze.  Při tomto typu výuky máte možnost zvolit si frekvenci výuky - jednou, dvakrát týdně nebo každý den, 45min, 60min nebo 90min, případně intenzivnější. 

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY

Tradičně i v letošním školním roce otevíráme jednoleté pomaturitní studium angličtiny akreditované MŠMT ČR. Jedná se o výuku 5x týdně čtyři vyučovací hodiny denně. Pro informace ohledně tohoto typu studia pokračujte zde. Jazyková škola Mavo klade veliký důraz  na společné akce, které se konají v době výuky i mimo ni. Do bohaté fotogalerie můžete nahlédnout přímo na webových stránkách a nebo na facebookových stránkách jazykové školy Mavo. Pokud hledáte odpovědi na otázky typu "Maturita až v září - co teď?",  "Jak pomaturitní studium vypadá?", "Jak se dá pomaturitní studium zakončit?" a "Jak se liší pomaturitní studium od studia na střední škole?" přečtětě si článek věnovaný přímo této problematice.

PŘÍPRAVA K MATURITĚ

Velmi oblíbené jsou přípravné kurzy k maturitě a to přípravné kurzy z českého jazyka, anglického a německého jazyka a matematiky. Přípravu k maturitě můžete nicméně absolvovat také jako individuální hodiny, kde si určíte, který den a hodina Vám vyhovují a my se Vám přizpůsobíme. Navíc nabízíme možnost absolvovat vstupní konzultaci zdarma, kde určíme, jak hluboké jsou Vaše znalosti a kolik času je optimálně třeba věnovat efektivní přípravě k súpešnému složení maturtiní zkoušky. Bližší informace naleznete výše po prokliknutí zeleného tlačítka příprava k maturitě. 

SOFT SKILLS 

Jazykové kurzy a příprava k maturitě nejsou jediné produkty, které Vám Jazyková škola Mavo může nabídnout. Osvojíte si základní soft skills dovednosti v angličtině, ruštině případně češtině potřebné v zaměstnání, které zahrnují telefonování, psaní dopisů, pracovní pohovor a prezentaci. Podrobný program pro kurzy soft skills naleznete po rozkliknutí baneru výše, který se nachází pod zeleným banerem příprava k maturitě. 

FIREMNÍ VÝUKA ANGLIČTINY

Tento typ studia obvykle probíhá jednou týdně přímo v sídle Vaší společnosti, před nebo po pracovní době a to obvykle dvě vyučovací hodiny, můžete si ale zvolit délku dle Vašich vlastních preferencí (60min, 45min apod.). Struktura kurzu se volí vždy dle Vašich požadavků a cílů. Samozřejmě můžete volit mezi českým lektorem či rodilým mluvčím. Rozhodně nás neváhejte kontaktovat, abychom přípravili nabídku přesně dle Vašich specifikací. 

/jazyky/presmeruj/slider?i=1
/jazyky/presmeruj/slider?i=10
City
/jazyky/presmeruj/slider?i=11
Library
/jazyky/presmeruj/slider?i=12
Smart