MAVO - Jazyková škola

GDPR

Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti MAVO s.r.o., se sídlem Černošická 20, 252 28 Vonoklasy, IČ: 62579461 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 33059 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), resp. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení (příp. společnost a IČ)
 • adresa 
 • datum narození
 • dosažené vzdělání
 • e-mail
 • telefonní číslo

Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem zpracování Vaší přihlášky do Vámi zvoleného kurzu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu určenou zákonem k nezbytné archivaci těchto dokumentů, aby bylo v budoucnu možno například vydat duplikát získaného potvrzení o absolvování kurzu apod.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti MAVO s.r.o. výše uvedené.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel softwaru CouMeS.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25. 5. 2018.
 

/jazyky/presmeruj/slider?i=1
/jazyky/presmeruj/slider?i=10
City
/jazyky/presmeruj/slider?i=11
Library
/jazyky/presmeruj/slider?i=12
Smart