Czech Language Articles and Exercises

Czech Language Articles and Exercises

 

ARTICLES

Dobrý den, učíte se česky? Potřebujete číst? Tady jsou jednoduché texty. Doufáme, že pro vás budou užitečné. Máte nápad? Napište nám na jazyky@mavo.eu

 

  • KULTURNÍ ROZDÍLY

SMRKÁNÍ

Když jste přijeli do České republiky, co byl kulturní šok? První věc, kterou jste viděli, asi byli lidi, kteří na ulici normálně smrkali. Když řeknete tuto informaci Čechovi, je překvapený. Pro Čecha je normální smrkat na ulici, v restauraci, ve škole i v metru. On nechápe, co je problém. Česká kultura je jiná. Češi nechodí smrkat na toaletu. Oni používají kapesník, když to potřebují - kdekoliv a kdykoliv.

ZOUVÁNÍ BOT

Další šok možná byl, když jste šli na návštěvu. Všichni si zuli boty před dveřmi. Do bytu šli bez bot. Doma jim hostitelka dala bačkory. Vy jste měli boty, ale hostitelka byla nervózní, protože v České republice je tradice nechat boty venku. Hostitelka má ráda čistou podlahu.

A jaké kulturní šoky jste zažili vy? Napište nám.


GLOSSARY

SMRKÁNÍ - "nose-blowing"
přijet - to come, to arrive (by some mean of transport)
vidět - to see (já vidím, 4.class, + noun in accusative)
lidi - people (accusative: lidi, singular: člověk, m.)
smrkat - to blow nose (já smrkám, 5.class)
říct - to say, to tell (já řeknu - future)
překvapený - surprised
chápat - to understand, to comprehend (já chápu, 1.class)
chodit - to go regularly (já chodím, 4.class)
používat - to use (já používám, 5.class + noun in accusative)
kapesník - (m.; accusative: kapesník; plural: kapesníky, pl.acc.:kapesníky) handkerchief or tissue
potřebovat - too need (já potřebuju, 3.class)
kdekoliv - anywhere
kdykoliv - anytime

ZOUVÁNÍ BOT - "taking off shoes"
jít - to go (já jdu, past: šel jsem; they went: oni šli; 1.class)
návštěva - (f.; accusative: návštěvu; plural: návštěvy, pl.acc.: návštěvy) visit
všichni - everybody
zout si - to take off  - just when taking about shoes; (já si zuju: future meaning, zul jsem si: past; 3.class + noun in accusative)
bota - (f., acc.: botu; plural: boty, pl.acc.: boty) shoe
dveře - (plural form even for singular meaning, accusative: dveře, instrumental: dveřmi)
byt - (m.; accusative: byt, genitive: bytu; plural: byty, pl.acc.: byty) flat
dát - to gice (já dám - future meaning; dal jsem: past; 5.class)
bačkory - (plural form even for singular meaning, accusative: bačkory)
mít - to have (já mám; měl jsem: past; 5.class + noun in accusative)
nechat - tin thic context to leave something somewhere (já nechám; 5.class)
venku - outside
čistý - clean
podlaha - (f.; accusative: podlahu; plural: podlahy, pl.acc.: podlahy) floor

zažít - to experience (+ accusative)

 

 /jazyky/presmeruj/slider?i=1
/jazyky/presmeruj/slider?i=10
City
/jazyky/presmeruj/slider?i=11
Library
/jazyky/presmeruj/slider?i=12
Smart