MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Zvládání verbální agrese

ZVLÁDÁNÍ VERBÁLNÍ AGRESE A PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!   CENÍK

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Program přináší základní seznámení s problémovým, agresivním a vyzývavým chováním, se kterým se sociální pracovníci a pečovatelé setkávají na pracovišti. Obsahuje seznámení s agresí jako takovou, jejími možnými účinky, dále jejími projevy a možnými příčinami. Program přináší základní pokyny k zvládání tohoto chování a provádí účastníka kurzu doporučenými postupy a zásadami. Ukazuje také na nutnost sebeovládání účastníka a učení se správné spolupráci s klientem sociální služby. Program se zaměřuje na prakticky využitelné, jasné informace k zvládání verbální agrese či nevhodného chování klienta. V základním měřítku účastníky seznámí s prvky šetrné sebeobrany a restriktivním opatřením, zároveň však upozorňuje na nutnost výcviku pro využití šetrné sebeobrany v praxi. Program je koncipován jako jednodenní vzdělávací kurz vedený absolventem výcviku MPSV "Práce s klientem s rizikem v chování" a s bohatými zkušenostmi z praxe, zahraničních stáží a studia
psychoterapie. Program je určen pro všechny sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří se na pracovišti setkávají s nevhodným, vyzývavým či agresivním chováním klientů.


Obsah kurzu:

Úvod do tématu
Seznámení s nevhodným chováním klienta na pracovišti sociální služby a čím dál častější potřeba tyto situace řešit. Etické otázky důstojnosti a zájmu klienta a jejich zajištění. Příklady provokujícího chování.
Základní stresové reakce a nevhodné chování
Agrese jako forma energie a reakce na ni - aktivní reakce, pasivní reakce. Možné příčiny nevhodného provokujícího chování. Všeobecné pokyny, zásady a obecné dovednosti: bezpečnostní pravidla, znalost klienta, další vlivy, všeobecné pokyny, obecné dovednosti
Protikrizové plány a předcházení rizik
Forma semaforu: zelená - normální činnost. Oranžová - objevují se krize, ale daří se je zvládnout. Červená - krize, stanovení "plánu podpory" a konkrétních postupů. Deeskalace - snížení napětí. Posouzení rizika. Verbální a neverbální dovednosti. Příklady, praktické ukázky, možnost vyzkoušet si nácvik-  -
Nácvik sebeobrany (bez použití úchopů)
Ujasnění cílů. Aktivní naslouchání. Základní postup při zdolávání agrese. Verbální a neverbální nefyzická sebeobrana. Trénink obrany proti verbální agresi. Konfrontační techniky: verbální, neverbální. Vyhrožování. Agrese vysoké intenzity. Nácvik praktické fyzické sebeobrany - pravidla a požadavky na bezpečnost
Restriktivní opatření

Formy fyzické intervence. Právní aspekt. Kdy použít fyzickou intervenci. Prevence násilných činů a následné zvládnutí fyzické agrese. Kdy použít fyzické omezování. Zdůraznění limitů a rizik při provádění opatření pracovníkem bez odpovídající kvalifikace. Shrnutí-Lektor kurzu:
Mgr. Václav Matuška

Místo konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10  

Čas: 9 – 16 hod. (8 vyuč. hod. + přestávka)

Číslo akreditace: A2019/0268-SP/PC/PP

Termíny konání najdete    ZDE

Cena kurzu: 1 300,- Kč
V ceně je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Kontakt:  Alice Uhlíková - manažer vzdělávání, tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
               Ludmila Šípová - asistent manažera, tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu

/MAVO/presmeruj/slider?i=30