MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Zřizovací výdaje

011 - ZŘIZOVACÍ VÝDAJE

Na tomto účtu se zachycují zřizovací výdaje, které patří mezi dlouhodobý nehmotný majetek, od výše ocenění určené účetní jednotkou při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Zřizovací výdaje (náklady) se zachycují na účtu 011-Zřizovací výdaje a rozumějí se jimi výdaje spojené se zřízením (založením) nového podniku, tj. se vznikem společnosti nebo získáním příslušného živnostenského oprávnění u fyzické osoby. Jedná se tedy o pokrytí období od počátku vynakládání prostředků na založení podniku do jeho vzniku (tj. do dne zápisu do obchodního rejstříku nebo získání živnostenského oprávnění) a sestavení počáteční rozvahy, počátku účtování. Konkrétně se jedná např. o soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování a poradenské služby a nájemné.

Zřizovacími výdaji nejsou zejména výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, na reprezentaci nebo výdaje související s přeměnou společnosti nebo družstva.

Zřizovací výdaje se podle Vyhlášky odepisují nejvýše po dobu pěti let.ZDROJ: Účetní průvodce DELFÍN [CD-ROM]. Praha: Sagit, 2009. [cit. 2010-03-22].

/MAVO/presmeruj/slider?i=30