MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Základy psychosociální rehabilitace

ZÁKLADY PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Cílové  kompetence  a  profil  účastníka  kurzu:

Cílem našeho kurzu je seznámit frekventanty se základním principem psychosociální rehabilitace jako propojení všech segmentů péče mezi klientem a sociálním pracovníkem. Cílem je postupné uzdravování klienta s duševním onemocněním a jeho zapojení do různých aktivit ve významných oblastech života jako je pracovní zařazení, sociální vazby, začlenění co nejširšího rodinného okruhu, bydlení a základních sociálních dovedností.
Rádi bychom tímto kurzem oslovili Vás, kteří máte zájem o tuto problematiku. Je určen pracovníkům, vykonávajícím sociální služby s klienty s duševním onemocněním, jako jsou např. chráněné dílny, ústavy pro duševně nemocné, či  pracovníkům pomáhajících profesí.

Obsah kurzu:

Obsahová struktura kurzu zahrnuje v úvodních hodinách seznámení a základní pohled na nejčastější onemocnění okruhu psychóz. Jsou nastíněny základní faktory ovlivňující duševní zdraví – biologické, psychologické, sociální, duchovní.
Ve druhé části kurzu se zamýšlíme nad otázkou, zda je možno rehabilitovat všechny duševně nemocné klienty, případně podle jakého zařazení provádíme jejich výběr a v jaké optimální míře nastavit spolupráci mezi zdravotnickým zařízením a sociálními službami.
Závěr kurzu je věnován oblasti podporovaného zaměstnávání, podpoře bydlení, práci v chráněných dílnách, nácviku sociálních dovedností a každodenních úkonů nutných ke zkvalitnění života klientů.

 
Lektorský tým: Mgr. Helena Čálková

Místo  konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10  

Čas: 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

Cena kurzu: 1 200,- Kč

V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, káva s mlékem, čaj, minerální voda)

Účastníci získají certifikát o úspěšném  absolvování kurzu s akreditací MPSV

Číslo akreditace: 2011/0597-PC/SP/VP


PŘIHLÁŠKA
 
/MAVO/presmeruj/slider?i=30