MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Úvod do psychopatologie dětí

ÚVOD DO PSYCHOPATOLOGIE PŘI PRÁCI S DĚTSKÝM A MLADISTVÝM UŽIVATELEM PŘI VÝKONU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  CENÍK

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Účastník kurzu se seznámí s problematikou výkonu sociální práce s dětmi od 6 do 26 let ohroženými společensky nežádoucími jevy a úskalími sociální práce s rodinou a dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě krizové sociální situace a osobami, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi. Cílem kurzu je změna úhlu pohledu přinášející nová řešení pro práci s touto skupinou uživatelů sociální služby.

Obsah kurzu

1. Norma, její vymezení. Normalita osobnosti.
- statistické pojetí normy a sociokulturní vymezení normy
- skupinová norma, mediální norma
- funkční význam normy
- pojetí normy jako optimálního stavu
- individuální, subjektivní pojetí normy
2. Mechanismus vývoje psychických odchylek
- Dědičnost
- Vlivy prostředí
- Charakteristika jednotlivých zátěžových situací a jejich působení
- Protektivní faktory a mechanismy zvládání zátěžových situací
3. Speciální psychopatologie dětského a adolescentního věku
- pervazivní vývojové poruchy a jejich vliv na život v dospělosti
- deprese v dětském věku a v pubertě a jejich projevy podle věkových kategoriích
- psychická deprivace dětí a mladistvých, deprivační situace, separace, následky
4. Psychopatologické jevy spojené se školním prostředím
- násilí, šikana, záškoláctví, vandalismus, xenofobie, patologie sekt
- rizikové faktory na úrovni jedince a na úrovni školy
- školní program prevence rizikového chování
5. Problematika závislostí dětí a mladistvých
- jak poznat drogovou závislost, rizikové faktory
- účinná prevence v rodině i ve škole
6. Reedukace kriminálního chování dětí a mladistvých
- preventivně výchovné programy, vzdělávací činnosti, vnější vztahy
- zájmové a sportovní volnočasové aktivity
- příklady z praxe

Lektor kurzu:
Mgr. Václav Matuška
Mgr. Helena Pressfreund

Místo konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10

Termíny konání najdete ZDE

Čas: 9 – 16 hod. (8 vyuč. hod. + přestávka)

Cena kurzu: 1 300,- Kč
V ceně je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Číslo akreditace vzdělávacího programu MPSV: 2014/0775-PC/SP/PP
Počet vyučovacích hodin: 8

/MAVO/presmeruj/slider?i=30