MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Účetnictví a daňová evidence s PC

Kurz: ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(denní forma)

Absolvent je po skončení vzdělávacího programu vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které mu umožňují ve formě ručního vedení účetnictví nebo daňové evidence:

 • Zajišťovat fakturaci a likvidaci faktur.
 • Pořizovat a expedovat faktury odběratelům.
 • Vypracovat prvotní provozní podklady pro fakturaci.
 • Kontrolovat správnost faktur.
 • Vyplácet a přijímat peněžní hotovosti.
 • Realizovat pokladní manipulace s peněžními hotovostmi.
 • Zajišťovat pokladní služby pro potřeby organizace.
 • Obstarávat peněžní styk s bankami.
 • Sledovat hodnotové stavy a pohyby hmotného a nehmotného majetku.
 • Vést databázy pohledávek podle jednotlivých dlužníků.
 • Provádět zápisy jednotlivých hospodářských položek do daňové nebo účetní evidence.
 • Shromažďovat účetní a daňové doklady a kontrolovat jejich náležitostí.
 • Zajišťovat běžně požadované agendy daní, zejména daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně silniční.
 • Provádět fyzické i dokladové inventury a pořizovat inventurní soupisy.
 • Zajišťovat inventarizaci majetku a závazků.
 • Archivovat doklady.
 • Zajistit výkaznictví, vést příslušnou dokumentaci.
 • Zpracovávat podklady pro jednotky, vedoucí daňovou evidenci nebo účetnictví podle konkrétních představ a situace jednotky.
 • K vedení účetnictví využívat účetní program (resp. program daňové evidence (výuka probíhá na programu MONEYS3, ale vzhledem k podobnosti účetních programů získání zkušenosti s jedním programem umožňuje rychlé zapracování na jiném účetním programu).
 • Používat programy Word a Excel .
 • Využívat internetu jako zdroje informací a aktualizací se zaměřením na práci účetního. Zakládat a používat e-mailovou schránku.

Místo a Termín (pracovní dny; případně volejte 734 738 828 nebo zašlete email na p.prokop@mavo.eu):

České Budějovice: v průběhu října a listopadu 2014 (termín bude upřesněn)
Tábor: v průběhu září a října 2014 (termín bude upřesněn)
Písek
Prachatice
Jindřichův Hradec
Strakonice (Na Křemelce 308): v průběhu října a listopadu 2014 (termín bude upřesněn)

Cena: 6.990,-

Vstupní předpoklady: minimální věk 18 let, ukončené střední vzdělání, zdravotní stav umožňující provádět pracovní činnost  „ vedení účetnictví a daňové evidence (s využitím výpočetní techniky)“
Studijní materiály: obdrží účastníci při zahájení výuky
Osvědčení po absolvování: Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)
Variabilní symbol:106
Počet dnů výuky: 25
Doba výuky: 8,30 – 14,20

Obsah:
Přehled pojmů účetnictví
Zásady a principy vedení účetnictví
Účetní doklady
Účetní zápisy a jejich opravy  
Inventarizace                                                 
Účetní závěrka                                                          
Ukládání a úschova účetních záznamů
Přezkušování správnosti zaúčtování
Účty
Směrná účtová osnova a její použití
Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
Účtová třída 1 – Zásoby
Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Účtová třída 5 – Náklady
Účtová třída 6 – Výnosy
Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
Účtová třída 8, 9 – Vnitropodnikové účetnictví
Komplexní příklad včetně výpočtu daně z příjmů
Předmět a cíl daňové evidence
Forma a obsah daňové evidence
Evidence příjmů a výdajů
Vedení deníku příjmů  a výdajů
Kniha pohledávek a závazků
Dlouhodobý majetek a jeho evidence
Evidence a sledování najatého majetku
Zásoby a jejich evidence
Mzdy v daňové evidenci
Rezervy a jiné evidence
Komplexní příklad
Základy práce na PC
Internet a jeho využití
Vedení daňové evidence na PC
Vedení účetnictví na PC    

PŘIHLÁŠKA

/MAVO/presmeruj/slider?i=30