MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Specifika přístupu ke klientovi

SPECIFIKA PŘÍSTUPU KE KLIENTOVI TRPÍCÍMU BOLESTÍ

Cílové kompetence kurzu:
Tento kurz  je věnován problematice bolesti klientů v sociálních službách. Jeho cílem je seznámit pracovníky v sociálních službách se změnami v chování klientů sociálních služeb, kteří dlouhodobě  trpí akutní či chronickou bolestí.
Při výuce je kladen důraz na praktická cvičení a teoretická látka bude aplikována na praktické činnosti, se kterými se pracovník sociální péče může setkat v souvislosti s výkonem svého povolání.

Profil účastníka kurzu:
Tento kurz bychom rádi nabídli posluchačům, kteří mají zájem seznámit se  s vlastní  úlohou pracovníka sociálních služeb  ve vztahu ke klientům trpícím bolestí, odhalit problematiku subjektivního prožívání bolesti klientů a obeznámit se s činiteli, které toto prožívání významně ovlivňují.

Obsah kurzu:
Tento kurz je zaměřen na základní otázku vztahu  pracovníka sociálních služeb a klienta trpícího bolestí. Je systematicky rozdělen do následujících bloků :

  • definice bolesti, konceptuální model bolesti, bolest v ošetřovatelském procesu, vnější faktory ovlivňující bolest,psychologické a sociální faktory ovlivňující bolest, hodnocení bolesti, ošetřovatelská anamnéza – otázky na posuzování bolesti
  • bolest akutní, chronická, tělesná, psychická
  • pocity a postavení klienta s chronickou bolestí, jeho zvládání bolesti, možné psychické obtíže způsobené (chronickou) bolestí
  • postoje klienta k vlastní bolesti, nefarmakologické a alternativní tišení bolesti, přístupy pracovníků pomáhajících profesí, které pomohou zefektivnit léčbu
  • specifika přístupu ke klientovi trpícímu bolestí, ošetřovatelské cíle a intervence u klienta s bolestí
 Lektorský tým:
Mgr. Helena Čálková
Mgr. Kateřina Soukupová
Dagmar Rosecká

Místo  konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10  

Čas:
9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

Cena kurzu:
1 200,- Kč

V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, káva s mlékem, čaj, minerální voda)
Účastníci získají certifikát o úspěšném  absolvování kurzu s akreditací MPSV

Číslo akreditace: 2013/0711-PC

PŘIHLÁŠKA

/MAVO/presmeruj/slider?i=30