MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Software

013 - SOFTWARE

Na tomto účtu se zachycuje software, který patří mezi dlouhodobý nehmotný majetek, pokud doba jeho použitelnosti je delší než jeden rok a výše jeho ocenění přesáhne limit určený účetní jednotkou, při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Jedná se o software:
  • Vytvořený vlastní činností za účelem obchodování sním, resp. opakovaného prodeje (avšak nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky dlouhodobého majetku), nebo nabytý od jiných osob.
  • Software neboli programové vybavení může sestávat zjednotlivých modulů. Pak je nutné posoudit, zda jsou moduly samostatně využitelné nebo ne. Mohou-li moduly plnit samostatnou funkci (např. modul účetnictví a modul mzdy), pak je pro potřeby účetní i daňové můžeme vést samostatně (i když byly pořízeny společně). Současně však může uživatel tyto moduly spojit a vést společně.
Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky a software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat.


ZDROJ: Účetní průvodce DELFÍN [CD-ROM]. Praha: Sagit, 2009. [cit. 2010-04-05].
/MAVO/presmeruj/slider?i=30