MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Sociální začleňování dětí a mládeže

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!    CENÍK


Cílové kompetence kurzu:

Kurz probírá problematiku dodržování pravidel, způsoby výchovných stylů a pedagogického konstruktivismu jako pohledu na dětmi vytvořené představy o tom, jak svět funguje, co je logické a co správné. Součástí kurzu je nácvik „hraní rolí“ pro lepší představu nezávislého pohledu v konkrétní situaci. Dalším cílem je seznámení posluchačů s nejčastějšími problémy dětí a mladistvých, jako je záškoláctví, agrese a šikana ve školách, vandalismus, delikvence a kriminalita, drogová závislost a její zdravotní a sociální důsledky, rasismu a xenofobie a možné způsoby jejich řešení.

Profil účastníka kurzu:

Tímto kurzem bychom rádi oslovili posluchače, zejména sociální pracovníky pracující s dětmi a mládeží ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, kteří se zabývají problematikou jejich začleňování do společnosti.
 Posluchač se seznámí se způsoby:
* navázání a udržení kontaktu s dětmi a mladistvými
* pomoci v obtížných životních situacích
* posilování zvládání těchto obtížných životních situací
* motivace ke vzdělávání a rozvíjení individuálních schopností a dovedností
* návrhů a nápadů k smysluplnému trávení volného času s cílem snížit riziko sociopatologických jevů

Obsah kurzu:

Kurz je členěn do několika přednáškových bloků:
- seznámení s problematikou dětí a mládeže ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Základní popis nejběžnějších problematických situací.
- styly výchovy, začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, funkce a význam sociálně terapeutických činností
- pedagogický konstruktivismus, obecné představy dětí a mládeže o fungování světa, procesy učení a získávání nových zkušeností
- způsoby motivace dětí a mládeže a jejich úskalí
- základní sociálního poradenství, přispívající k pomoci a řešení nepříznivých sociálních situací
- praktický nácvik nejčastějších postupů v oblasti prevence sociálně patologických jevů jako např.: agrese, šikana, záškoláctví, delikvence a kriminalita, drogová závislost a její následky

Lektorský tým:
Mgr. Václav Matuška
PhDr. Milan Janoušek
Mgr. Helena Pressfreund

Místo konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10  

Termíny konání najdete ZDE

Čas: 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

Cena kurzu: 1 200,- Kč
V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Kontakt a přihlášky:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu

Číslo akreditace: 2013/0862/SP 


PŘIHLÁŠKA:

/MAVO/presmeruj/slider?i=30