Sociální služby školení
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Školení v sociálních službách


INFORMACE K JEDNOTLIVÝM ŠKOLENÍM

 • Školení je možné svým rozsahem přizpůsobit potřebám organizace.
 • Úvod do jednotlivých témat a základní informace je možné podat již v šestihodinovém školení. Zpravidla však realizujeme školení v osmihodinovém a delším rozsahu.
 • Školení jsou vedena odbornými lektory s dlouholetými zkušenostmi z praxe, kteří dokáží předat informace poutavým způsobem, aby byly přínosem pro  posluchače. Profily lektorů zašleme na vyžádání.
 • Nemusíte nikam jezdit. Přijedeme za Vámi! Školení uskutečníme ve Vašich prostorech!
 • Jsme akreditované vzdělávací zařízení s dlouhodobou působností v celé ČR.
 • Výstupním dokumentem je Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.
 • Po předchozí domluvě je možné přidělit kredity i zdravotním sestrám.

Speciální nabídka:

 • Připravíme pro Vás školení "na míru". Školící program připravíme a následně podáme k akreditaci. Zpravidla do tří měsíců pro Vás již můžeme zrealizovat akreditované školení. Cena za školení zůstává stejná!
 • V nabídce máme také školení z oblasti psychologie formou zážitkových programů a interaktivní výuky, se skupinou 10 - 16 účastníků. Školení je vedeno cíleně pro sociální pracovníky kvalifikovanými a zkušenými odborníky. CENA tohoto školení v rozsahu 8 hod. je na 1 osobu 1 400,- Kč.

Vyberete-li si z naší nabídky, prosím kontaktujte nás. Kontakt najdete na konci naší nabídky. Rádi s Vámi probereme veškeré podrobnosti a vyjdeme Vám vstříc.

Profily lektorů Vám zašleme na vyžádání.

CENÍK:
Předběžná kalkulace za 1 osobu pro semináře v rozsahu 8 vyučovacích hodin:

 • 10 osob - 950,- Kč (9 500,- Kč za skupinu 10 osob)
 • 15 osob - 800,- Kč (12 000,- Kč za skupinu 15 osob)
 • 20 osob - 700,- Kč (14 000,- Kč za skupinu 20 osob)
 • 25 osob - 600,- Kč (15 000,- Kč za skupinu 25 osob)
 • 30 osob - 500,- Kč (15 000,- Kč za skupinu 30 osob)

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ŠKOLENÍ:
1. Praktická psychologie pro řídící pracovníky v pomáhajících profesích zejména při poskytování soc. služeb
2. Psychologie mezilidských vztahů na pracovišti v oblasti poskytování sociálních služeb
3. Nové pohledy na utváření psychiky u klientů soc. služby z hlediska vývojové psychologie
4. První pomoc v nouzových a krizových a havarijních situacích
5. Sebeobrana pro pracovníky v sociálních službách V PŘÍMÉ PÉČI
6. Sebeobrana pro pracovníky v sociálních službách
7. Potřeby seniora v ošetřovatelském procesu
8. Respektování lidské důstojnosti
9. Komunikace s lidmi s postižením
10. Zdravé, nemocné stáří a možnost volby sociálních a veřejných služeb
11. Psychohygiena
12. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství
13. Sociálně aktivizační programy pro seniory
14. Etika práce a chování pracovníků v sociálních službách
15. Metody práce se seniory
16. Základy psychosociální rehabilitace osob s duševním onemocněním
17. Zákon o sociálních službách
18. Dotyková terapie v praxi
19. Krizová intervence
20. Syndrom CAN v souvislosti se syndromem PAS
21. Ergoterapie a její využití v praxi I.
22. Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou
23. Standardy procedurální I. - IV.
24. Standardy procedurální V. - VIII.
25. Standardy personální IX. - X.
26. Standardy procedurální XI. - XV.
27. Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách (pro přímou obslužnou péči)
28. Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách specializace: pro neslyšící klienty
29. Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách – Základní výchovná nepedagog. činnost
30. Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách – Osobní asistent handicapovaných osob


NABÍDKA ŠKOLENÍ

S1   Praktická psychologie pro řídící pracovníky v pomáhajících profesích,   
         zejména při poskytování sociálních služeb
(akreditované školení)   

 • Specifika mezilidských vztahů a specifika profese posktovatele sociální služby
 • CO je vlastně v této profesi pracovním prostředím?
 • CO se odehrává v tomto specifickém pracovním procesu?
 • Standardy kvality sociálních služeb jako "administrativní strašidlo" a pohled z hlediska psychologie mezilidských vztahů
 • Příběhy ze života aneb moc, nemoc či bezmoc?? Kdo vlastně volá POMOC!?
  Toto školení lze vést formou zážitkových programů
   

S2   Psychologie mezilidských vztahů na pracovišti v oblasti poskytování
       sociálních služeb a jejich zvláštnosti 
(akreditované školení)   

 • Charakteristika vymezení rolí poskytovatele a klienta
 • Co se vlastně může a co nemůže? A CO nebo KDO pomůže??
 • Stanovení hranic mezi poskytovatelem a klientem z hlediska osobnosti
 • Je uplatnění asertivního jednání v komunikaci  vždy to pravé...?
 • Psychologie handicapu - a co všechno je třeba brát v úvahu při poskytování sociálních služeb
  Toto školení lze vést formou zážitkových programů


S3    Nové pohledy na utváření psychiky u klientů sociální služby
         z hlediska vývojové  psychologie ( pro pracovníky sociálních služeb
        pracující s dětmi a mládeží)

 • Dítě jako formující se osobnost z hlediska vývojové psychologie
 • Psychologie závislostí, druhy závislostí a neuroligvistické programování
 • Týrané a zneužívané dítě – syndrom CAN
 • Dětská šikana, způsoby jejího řešení, co je mobbing a bossing?
 • Delikventní dispozice a prevence kriminálního chování u klientů sociální služby
  Toto školení lze vést formou zážitkových programů
   

S4   První pomoc v nouzových, krizových a havarijních situacích (NEJEN) pro
        handicapované, tedy - Co dělat, když... 
(akreditované školení)   

 • Došlo k verbálnímu napadení - psychologická obrana, aneb nebát se!
 • Došlo k fyzickému napadení - fyzická sebeobrana, aneb nedat se!
 • Došlo ke krádeži - aneb jak oznámit trestný čin?
 • Došlo ke zneužívání a týrání - aneb jkomu a jak se vlastně svěřit?
 • Došlo k události, ve které byl handicapovaný svědkem - kam volat?
 • Došlo k neočekávané, nestandardní anebo netypické situaci - co s tím?
   

S5   Sebeobrana pro pracovníky v sociálních službách v PŘÍMÉ PÉČI
       
(akreditované školení)   

 • Pravidla šetrné sebeobrany – definování klíčových problémů
 • Problémové chování klienta a prevence
 • Metody deeskalace, fyzická intervence, aktivní naslouchání
 • Omezení osobní svobody klienta z pohledu práva
 • Obecné zásady a pravidla zásahu - ukázky
 • Práce s klientem, bezpečný kontakt a přístup - ukázky
 • Nebezpečné situace a další opatření - ukázky
   

S6  Sebeobrana pro pracovníky v sociálních službách (akreditované školení)   

 • Pravidla sebeobrany - definování klíčových problémů
 • Obecné zásady a pravidla zásahu, právní stránka
 • Práce s klientem v pozici sedu
 • Práce s klientem v pozici postoje, chůze, útěku
 • Práce s klientem v pozici lehu na břiše
 • Práce s klientem v pozici lehu na zádech
 • Nebezpečné situace a další opatření. Bezpečný kontakt a přístup
   

S7  Potřeby seniora v ošetřovatelském procesu  (akreditované školení)

 • Potřeby seniora v ošetřovatelství
 • Hodnocení úrovně sebe-péče a soběstačnosti
 • Ošetřovatelský proces v péči o hygienu, oblékání, výživu a vyprazdňování
 • Ošetřovatelský proces v péči o spánek a odpočinek
 • Ošetřovatelský proces u seniora s bolestí, v péči o dýchání
 • Jistota a bezpečí v ošetřovatelském procesu
   

S8  Respektování lidské důstojnosti  (akreditované školení)

 • Co je lidská důstojnost?
 • Základní a vyšší potřeby člověka
 • Stáří - co to znamená být seniorem
 • Důstojnost při péči, vliv společnosti, rodiny
 • Tvoření životního stylu
   

S9   Komunikace s lidmi s postižením   (akreditované školení)

 • Komunikace, její možnosti a způsoby využití
 • Empatie v komunikaci
 • Vedení rozhovoru s postiženým
 • Chyby a mýty v komunikaci
 • Komunikace s různými typy postižení
 • Seznámení se znakovou řečí


S10   Zdravé, nemocné stáří a možnost volby sociálních a veřejných služeb
          
(akreditované školení)   

 • Stárnutí a stáří - biologie stárnutí, změny vazo-motorické, fyzické, psychické, psychologické
 • Psychika starého člověka - důstojnost, mezilidské vztahy, plnění rolí, sebeúcta, vnímání, poznávání, víra, přesvědčení, životní hodnoty
 • Nemocné stáří - multimorbidita, nemoc jako náročná životní situace, specifické problémy dlouhodobě těžce a nevyléčitelně nemocných, stres, zátěžové situace, kompenzační pomůcky
 • Národní program přípravy na stárnutí - základní principy, prostředí a komunita vstřícná ke stáří, rodina a péče, participace a lidská práva, implementace a spolupráce
 • Sociální služby pro seniory podle cílových skupin
 • Životní přístup jednotlivce -spokojené stáří (životní styl, výživa, dietní systém, přehled vzdělávání - Univerzita třetího věku, volnočasové aktivity, dobrovolnictví, duchovní a individuální cíle
   

S11   Psychohygiena aneb jak čelit stresu (akreditované školení) 

 • Psychické zatížení sociálního pracovníka
 • Signály blížícího se vyhoření
 • Jak rozumět vlastnímu tělu
 • Pravidla duševní hygieny
 • Způsoby relaxačních a dalších technik navozující uvolnění a psychohygienu
  Toto školení lze vést formou zážitkových programů
   

S12   Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství (akreditované školení) 

 • Pojetí komunikace, interakce
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Alternativní a augmentativní komunikace
 • Efektivní komunikace
 • Kontraproduktivní komunikace
 • Přístup k nemocným podle typu osobnosti
   

S13  Sociálně aktivizační programy pro seniory (akreditované školení) 

 • Stárnutí člověka a jeho vliv na psychickou a fyzickou stránku
 • Aktivizace, podnětná komunikace a motivace
 • Vzdělávání, univerzita třetího věku
 • Člověk jako součást společnosti, rodiny, kruhu a jeho zapojení do činností
 • Aktivity, zaměření: umělecké, sportovní - náměty a nápady
   

S14  Etika práce a chování pracovníků v sociálních službách (akreditované
          školení)
 

 • Etický kodex a Etos sociální práce
 • Lidský a empatický přístup k nemocným, postiženým a seniorním občanům
 • Generační rozdíly v sociálních službách
 • Vztahy mezi generacemi
  Toto školení lze vést formou zážitkových programů
   

S15  Metody práce se seniory (akreditované školení) 

 • Senior a jeho specifika v sociální péči
 • Senior s postižením
 • Senior s kognitivní poruchou
 • Komunikace se seniory a jejich rodinou
 • Sociální kontakty a senior
 • Sociální integrace ve stáří - typologie seniorů
   

S16  Základy psychosociální rehabilitace osob s duševním onemocněním
       
(akreditované školení) 

 • Duševní onemocnění a faktory ovlivňující duševní zdraví
 • Mýty a předsudky
 • Indikace pro sociální rehabilitaci
 • Spolupráce zdravotních a sociálních služeb
 • Příklady sociálních služteb pro duševně nemocné
  Toto školení lze vést formou zážitkových programů
   

S17  Zákon o sociálních službách (akreditované školení)   

 • Srozumitelné pojetí zákona o sociálních službách a vysvětlení jednotlivých pojmů
 • Příspěvek na péči § 7 - 31
 • Sociální služby § 32 - 96
 • Základní činnosti při poskytování sociálních služeb
   

S18  Dotyková terapie v praxi (akreditované školení)    

 • Přirozené lidské potřeby, smyslové vnímání
 • Dotyk jako úleva od bolesti a napětí
 • Léčivé objetí
 • Chápání těla jako celku, rozlišení vnímání a potřeb děti/dospělí
 • Haptika a neverbální komunikace, dotyxk jako forma komunikace
 • Praktické ukázky doteků, jak navazovat kontakt, dotýkat se či objímat svoje
  malé či dospělé klienty v sociálních zařízeních
  Toto školení lze vést formou zážitkových programů
   

S19  Krizová intervence (akreditované školení)  

 • Krize a krizová pomoc, pojem krize
 • Příčiny a průběh krize, projevy a důsledky
 • Možnosti řešení: svépomoc a vzájemná pomoc / odborná krizová pomoc
 • Krizová intervence - principy a specifické znaky
 • Pomáhající profese a krizová intervence
 • Krizová intervence a nutnost supervize
   

S20   Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) v souvislosti se syndromem
          PAS (Parental Alienation Syndrome)
(akreditované školení)  

 • Syndrom CAN - týrané a zneužívané dítě - vymezení, formy a způsoby řešení
 • Syndrom PAS - syndrom zavrženého rodiče - vymezení, formy, způsoby řešení
 • Příčinná souvislost mezi syndromy CAN / PAS
 • Jak chápat „citovou deprivaci“  a emoční pokřivení? Některé přístupy, aplikace švédského modelu
 • Jedinci postižení syndromem CAN / PAS a jejich možné predispozice k delikventnímu chování
  a pozdějšímu kriminálnímu chování

  Toto školení lze vést formou zážitkových programů


S21  Ergoterapie a její využití v praxi I. (akreditované školení)  

 • Seznámení s oborem ergoterapie
 • Individuální a skupinová ergoterapie
 • Ergoterapeutický proces
 • Analýza aktivity - činnost jedince, stupňování a adaptace činnosti, komponenty činnosti
 • Praktická cvičení
   

S22  Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou (akreditované školení)     

 • Základní charakteristika Alzheimerovy choroby a její příznaky
 • Demence, rozdělení demence
 • Demence Alzheimerova typu (DAT) - charakteristika, příznaky, průběh, terapie
 • Sociální pracovník a komunikace s klientem s DAT
 • Terapie s klienty s Alzheimerovou chorobou
 • Reminiscenční terapie
 • Další formy terapie pro seniory s DAT

S23 - 26 Školení standardů kvality  - akreditovaná školení
Každý jednotlivý kurz se zabývá tématy chyb a omylů při zavádění standardů do praxe a komplexním pochopením standardů jako nástroje sociálních služeb. Semináře přiblíží smysl a podstatu standardů tak, aby si posluchači odnesli praktické informace při používání standardů v praxi.

S23  Standardy procedurální I. - IV. (akreditované školení)
           Standard č. 1 – Cíle a způsoby poskytování služby
         Standard č. 2 – Ochrana práv uživatelů
         Standard č. 3 – Individuální jednání se zájemcem o službu
         Standard č. 4 – Dohoda o poskytování služby

S24  Standardy procedurální V. - VIII. (akreditované školení)
        Standard č. 5 – Plánování a průběh služby
        Standard č. 6 – Osobní údaje
        Standard č. 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb
        Standard č. 8 – Návaznost na další zdroje

S25  Standardy personální IX. - X. (akreditované školení)
           Standard č. 9 –  a) Personální zajištění služeb
                                   b) Pracovní podmínky a řízení poskytování služeb
        Standard č. 10 – Profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů

S26  Standardy procedurální XI. - XV. (akreditované školení)
        Standard č. 11 – Místní a časová dostupnost služby
        Standard č. 12 – Informovanost o službě
        Standard č. 13 – Prostředí a podmínky poskytování služeb
        Standard č. 14 – Nouzové a havarijní situace
        Standard č. 15 – Zvyšování kvality sociální služby


S27 - 29 Kvalifikační kurzy Pracovník v sociálních službách - akreditované kurzy s různými specializacemi

 • specializace: pro přímou obslužnou činnost (154 hod.) - cena 7 000,- Kč(akreditovaný kurz)
 • specializace: pro neslyšící klienty (154 hod.) -  cena 7 000,- Kč (akreditovaný kurz)
 • specializace: pro základní výchovnou nepedagogickou činnost (154 hod.) - cena 7 000,- Kč (akreditovaný kurz) 
 • specializace: osobní asistent handicapovaných osob (164 hod.) - cena 8 000,-Kč (akreditovaný kurz)       

     Informace o těchto kurzech jsou na samostatné stránce http://www.mavo.eu/MAVO/pracovnik-v-socialnich-sluzbach

S27 Reflexní terapie (nejedná se o akreditovaný kurz, reflexologii nelze akreditovat)
         Jedno či dvoudenní kurz osvojení technik - cena za 8 hod./1000,- Kč za osobu

 • Seznámení s reflexologií a reflexními ploškami chodidla
 • Praktický nácvik reflexní terapie jako formy uvolňovací masáže
 • Masáž chodidla ke zmírnění bolestí a navození uvolnění napětí, křečí
 • Harmonizace činnosti orgánů i psychiky
 • Detoxikace organizmu, podpora lymfatického systému
 • Lze praktikovat při jakýchkoli potížích


Pro bližší informace a přihlášky  nás prosím kontaktujte, rádi se Vám budeme věnovat!

sektretariát
tel: 840 111 184
mob: 604 117 962
tel/fax: 224 816 296-7
e-mail: a.uhlikova@mavo.eu

/MAVO/presmeruj/slider?i=30