MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Reminiscenční terapie


REMINISCENČNÍ TERAPIE A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY   

Cílové kompetence kurzu:
Cílem našeho kurzu je seznámit sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách jak s teoretickými, tak především s praktickými aspekty metody reminiscence, jakožto speciální metody práce s klienty, která je založena na uznání důležitosti vzpomínání a vzpomínek s ohledem na zvyšování ( resp. udržení stávající) kvality života klientů. Kurz zahrnuje široké spektrum interaktivních, výrazových a kreativních aktivit, jejichž základem je zájem o minulé životní zkušenosti klientů, kteří se terapie účastní. Kurz také zohledňuje principy, formy a využití reminiscenční terapie u klientů se specifickými potřebami, např. u osob s demencí, depresí, mentálním postižením, atd.

Kurz je určen pracovníkům pomáhajících profesí pečujícím o klienty v domovech pro seniory, stacionářích, léčebných ústavech, ale i v domácím prostředí klientů. Kurz se detailně zabývá praktickými ukázkami reminiscenční terapie, jejichž poznatky mohou pracovníci v sociálních službách využívat při své práci pro zkvalitnění péče o své klienty.

Profil účastníka kurzu:
Tento kurz bychom rádi nabídli posluchačům, kteří mají zájem o nové, alternativní interaktivní metody komunikace. Je určen pracovníkům, vykonávajícím sociální služby jak v terénních službách, tak v zařízeních pro seniory.

Obsah kurzu:
Obsahová struktura kurzu zahrnuje v úvodních hodinách seznámení a základní pohled na metodu reminiscence. Posluchači jsou obeznámeni se základním tématem  vzpomínání a jeho úlohy v lidském životě, zdůraznění pozitivních stránek osobnosti klienta, zvýšení pocitu vlastní hodnoty klienta. Další část kurzu se věnuje taxonomii vzpomínání, metodě, jak určit typologicky typ vzpomínajícího klienta, jak navodit atmosféru pro skupinovou reminiscenci. Čím se liší reminiscence pro klienty se specifickými potřebami, jako jsou klienti po cévní mozkové příhodě, klienti s depresí a úzkostí, klienti s demencí, klienti se zhoršeným zrakem a sluchem, klienti s mentálním postižením.

V druhé část kurzu se věnujeme konkrétním reminiscenčním aktivitám a praktickému nácviku, například
 • uspořádání vzpomínkové výstav
 • kniha vzpomínek, kufřík vzpomínek 
 • kniha životního příběhu
 • archivace vzpomínek
 • vyprávění a naslouchání příběhům
 • využití literatury, předčítání
 • fotografie a reminiscence
 • využití kreativních přístupů v reminiscenční terapii
 • dramatizace vzpomínek
 • tanec
 • poslech hudby
 • reminiscenční vycházky a výlety
 
Lektorský tým:
Dagmar Rosecká
Mgr. Kateřina Soukupová
Mgr. Kristýna Bredlerová, DiS.
Mgr. Helena Čálková

Místo konání:
MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Čas:
9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

Cena kurzu:
1 200,- Kč
V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)
Účastníci získají certifikát o úspěšném  absolvování kurzu s akreditací MPSV
 
PŘÍHLÁŠKA
 
 
 
 
 

/MAVO/presmeruj/slider?i=30