MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

První pomoc a prevence úrazů u dětí

PRVNÍ POMOC A PREVENCE ÚRAZŮ U DĚTÍ            NOVINKA!

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 16 hodin
Číslo akreditace: A2019/1453-SP/PC/PP/VP (16 vyučovacích hodin)

Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Hledáte praktický a vydatný kurz  první pomoci u dětí, který Vás připraví na všechno? Kurz plný praktických ukázek, nácviku, praktických informaci, rad a doporučení od  profesionálního záchranáře? Pak jste tu správně :-)

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Obsahem kurzu je ucelený soubor postupů zaměřených na první pomoc a prevenci úrazů u dětí ve věku od narození do 15 let, a to simulovanými modelovými situacemi a reálnými případy z praxe záchranné služby.
Kurz je rozdělen do dvou výukových dní. V úvodu se věnuje dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů u malých dětí a dále se zaměří na praktické poskytování první pomoci dítěti nebo dětem podle jednotlivých věkových kategorií od novorozenců po školní věk. V kurzu je dán velký důraz na praktické dovednosti při poskytování první pomoci a správné orientaci na místě události. V kurzu je funkční resuscitační model miminka a dítěte pro praktický nácvik každého jednotlivého účastníka kurzu. Kurz je určen pracovníkům pracujícím s dětmi: zaměstnancům rané péče, Klokánků a dalších zařízeních pro děti vyžadující okamžitou péči, nízkoprahových center a klubů, mateřských škol speciálních, dětských center, ústavů sociální péče, pěstounům, ale i dalším, kteří chtějí získat kvalitní znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci dětem.

Obsah dvoudenního kurzu:

1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
    Úvod do tématu, statistika úrazovosti, charakteristika úrazů pro jednotlivá vývojová období.

2. Zásady bezpečnosti a prevence úrazů
    Prevence aktivní a pasivní. Preventivní opatření a zajištění bezpečnosti s ohledem na specifika vnějšího a vnitřního prostředí. Pády u dětí a jejich prevence. Prevence v domácím a ústavním prostředí. Prevence úrazů při sportování a volnočasových aktivitách

3. První pomoc při život ohrožujících stavech
   Krvácení, šok, bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace. Praktické ukázky. Nácvik na funkčním modelu a ve skupinkách

4. První pomoc při úrazech
   Poranění hlavy, páteře, míchy, hrudníku, břicha, pohybového systému. Preventivní opatření. Rány. Tepelná poranění - prevence. Úrak elektrickým proudem - prevence. Tonutí.

5. První pomoc při neúrazových naléhavých stavech
   Horečka. Stavy dušnosti. Anafylaktický šok. Záchvaty a křeče. Mdloba. Ivazivní meningokokové onemocnění - možná prevence. Naléhavé stavy při cukrovce. Bolesti břicha, náhlé příhody břišní. Nežádoucí reakce po očkování. Cizí těleso v těle. Syndrom náhlého úmrtí kojence. Doporučená opatření snižující riziko SIDS.

6. První pomoc při otravách
   Jak vzniká otrava. Jaké věkové skupiny dětí jsou nejvíce ohroženy a proč. Opatření při podezření na otravu. Volání na toxikologické informační středisko. Otrava léky. Prevence otravy léky. Opatření při otravě rostlinami. Otrava chemickými látkami. Prevence požití cheických látek. Otrava houbami. Otrava alkoholem, opatření při otravě alkoholem. Otrava nikotinem po požití cigaret, opatření při požití cigaret.


Lektor kurzu: Matěj Hříbal, DiS. (diplomovaný záchranář, Záchranná služba hl. m. Prahy)

Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Termíny konání najdete ZDE

Čas oba dny: 9 - 16 h. (8 vyuč. hod. + přestávka na oběd)

Cena kurzu: 2 000,- Kč
v ceně  kurzu je občerstvení a nápoje (káva, čaj)

KONTAKT:
Alice Uhlíková - tel. 739 057 903, mail: a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová - tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu