MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Problematika práce s os. bez přístřeší

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PRÁCE S OSOBAMI BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!    CENÍK

Cílové kompetence
Cílem kurzu je seznámení pracovníka v sociálních službách s problematikou bezdomovectví, jakožto závažné formy sociálního vyloučení, které dnes představuje kontinuální společenský fenomén, jehož řešení si vyžaduje komplexní přístup. Současně je cílem ukázat možnosti práce s touto cílovou skupinou.

Obsah kurzu:

 1. Úvod do problematiky bezdomovectví. Typologie bezdomovectví
- Základní rozdělení bezdomovectví na skryté, zjevné a potenciální.
2. Problémy lidí bez přístřeší. Tři domény vedoucí k vyloučení ze společnosti.
- rozdělení ETHOS. Charakteristika bezdomovců dle věku, pohlaví, zdraví a potřeb.
- problematika zdravotní péče, hledání pracovního uplatnění a bydlení
- faktory a spouštěcí mechanizmy vedoucí k bezdomovectví.
3. Základní legislativa, spolupracující organizace a instituce
- legislativní ukotvení bezdomovectví u nás
- preventivní programy, uspokojení základních potřeb, soběstačnost a reintegrace.
- nízkoprahová denní centra, noclehárny, azylové domy
4. Problémy kontaktu a komunikace
- nezodpovědnost, konfliktní jednání, agresivita, sociálně patologické jevy
- základní body sociálního poradenství
5. Bezdomovci a další sociálně patologické jevy
- problémy v rodině, návykové látky, bezdomovci
- pachatelé a oběti trestných činů.
6. Prevence a práce s bezdomovci
- primární, sekundární a terciární prevence v otázce bezdomovectví v praxi
- správné vytipování rizikových skupin a sociální práce s nimi, možnosti reintegrace

Lektor kurzu:
Mgr. Václav Matuška

Místo konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10, Praha 1

Termíny konání najdete ZDE

Čas: 9 – 16 hod. (8 vyuč. hod. + přestávka)

Cena kurzu: 1 300,- Kč
V ceně je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Číslo akreditace: 2014/1359-PC/SP    8 vyučovacích hodin

Kontakt a přihlášky:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu

/MAVO/presmeruj/slider?i=30