MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Prezenční kurzy

Kurz K91:

TVORBA A KOMPLEXNÍ VEDENÍ PROJEKTŮ ESF

Obsah:
- orientace v problematice ESF zdroje EU (přehled pojmů; institucionální legislativní rámec; orientace v operačních programech)
- tvorba projektu (projektový záměr; kritéria oprávněnosti projektů; struktura projektu; předběžné studie; cílová skupina; prokázání potřebnosti projektu; harmonogram projektu; rozpočet projektu; horizontální témata; partnerství; projektová žádost; přílohy projektu; publicita; fáze projektu; výběrová řízení; monitoring projektu; bodovací kritéria při sestavování a hodnocení projektu; příklady chyb v projektových žádostech; rizika projektu; simulace úspěšného projektu)
- účetnictví a finanční řízení projektu (účetnictví obecně; příjmy a výdaje, náklady a výnosy;samostatný účet projektu; úhrada výdajů projektu; účetní doklady; osobní náklady; cestovní náhrady; zařízení a vybavení; místní kancelář; nákup služeb; drobné stavební úpravy; přímá podpora jednotlivců; daň z přidané hodnoty; neuznatelné výdaje; zálohy; pokladna; příjmy projektu; změny projektu; zákaz peněžních operací nesouvisejících s projektem; audit)
- management projektu (úvod; management; inovace; zásady a postupy projektování; předinvestiční fáze; investiční fáze; fáze provozu; vyhodnocení; doplňkové informace)
- administrativa projektu (obecné zásady; externí administrativa; interní administrativa; práce s účastníky projektu)
- závěrečná zkouška
Forma: prezenční výuka
Cíl: poskytnout znalosti a dovednosti, které účastníkům umožní realizovat projekty ve všech etapách (od tvorby, přes realizaci až k uzavření a vyhodnocení projektu)
Místo: MAVO s.r.o., Na Poříčí 30, Praha 1
Cena: 8 900, - Kč (záloha 3 900,- Kč, doplatek 5 000,- Kč)
Studijní materiály: obdrží účastníci při zahájení a v průběhu výuky
Osvědčení po absolvování: absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované
MŠMT ČR "Projektový manažer" (v rozsahu 151 vyučovacích hodin)
Variabilní symbol: 110
Denní forma - pracovní dny:


termíny budou doplněny podle zájmu účastníků
Počet dnů výuky: 20
Celkový počet hodin výuky včetně zkoušky: 157
Doba výuky: 8,30 - 15,00 hodin
Vstupní předpoklady pro přijetí do kurzu:
- minimální věk 18 let
- zdravotní stav, umožňující provádět administrativní činnost
- ukončené středoškolské vzdělání (maturita není podmínkou)
Poznámka: při výuce nejsou využívány PC


 

Kurz K92:

TVORBA A KOMPLEXNÍ VEDENÍ PROJEKTŮ ESF VČETNĚ ŘÍZENÉ PRAXE

Obsah:
- orientace v problematice ESF zdroje EU (přehled pojmů; institucionální legislativní rámec; orientace v operačních programech)
- tvorba projektu (projektový záměr; kritéria oprávněnosti projektů; struktura projektu; předběžné studie; cílová skupina; prokázání potřebnosti projektu; harmonogram projektu; rozpočet projektu; horizontální témata; partnerství; projektová žádost; přílohy projektu; publicita; fáze projektu; výběrová řízení; monitoring projektu; bodovací kritéria při sestavování a hodnocení projektu; příklady chyb v projektových žádostech; rizika projektu; simulace úspěšného projektu)
- účetnictví a finanční řízení projektu (účetnictví obecně; příjmy a výdaje, náklady a výnosy;samostatný účet projektu; úhrada výdajů projektu; účetní doklady; osobní náklady; cestovní náhrady; zařízení a vybavení; místní kancelář; nákup služeb; drobné stavební úpravy; přímá podpora jednotlivců; daň z přidané hodnoty; neuznatelné výdaje; zálohy; pokladna; příjmy projektu; změny projektu; zákaz peněžních operací nesouvisejících s projektem; audit)
- management projektu (úvod; management; inovace; zásady a postupy projektování; předinvestiční fáze; investiční fáze; fáze provozu; vyhodnocení; doplňkové informace)
- administrativa projektu (obecné zásady; externí administrativa; interní administrativa; práce s účastníky projektu)
- řízená praxe (každý z účastníků má po celou dobu praxe k dispozici svůj PC a je postaven před úkol samostatně vypracovat žádost o dotaci a reagovat na nastalé modelové situace (konkrétní situace jsou modelovány na základě zkušeností realizátorů projektů z období 2004 - 2006). Předepsanou agendu zpracovává posluchač na PC (v elektronické podobě), tiskne a ukládá do připravených pořadačů (listinná podoba). Po skončení řízené praxe se výsledky práce stávají majetkem posluchače (na CD i vytištěné v pořadači) a mohou sloužit jako inspirace a návod pro další činnost
- závěrečná zkouška
Forma: prezenční výuka
Cíl: poskytnout znalosti a dovednosti, které účastníkům umožní realizovat projekty ve všech etapách (od tvorby, přes realizaci až k uzavření a vyhodnocení projektu). Jedinečnost projektu spočívá v ucelené řízené praxi.
Místo: MAVO s.r.o., Na Poříčí 30, Praha 1
Cena: 14 900, - Kč (záloha 4 900,- Kč, doplatek 10 000,- Kč)
Studijní materiály: obdrží účastníci při zahájení a v průběhu výuky
Osvědčení po absolvování: absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované
MŠMT ČR "Projektový manažer" (v rozsahu 271 vyučovacích hodin)
Variabilní symbol: 110
Denní forma - pracovní dny:

termíny budou doplněny podle zájmu účastníků
Počet dnů výuky: 35
Celkový počet hodin výuky včetně zkoušky: 277
Doba výuky: 8,30 - 15,00 hodin
Vstupní předpoklady pro přijetí do kurzu:
- minimální věk 18 let
 

/MAVO/presmeruj/slider?i=30