MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Pozemky

031 - POZEMKY

Na tomto účtu se zachycují pozemky, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem zhlediska účetního vždy bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím (§ 9 odst.5 Vyhlášky). Součástí pozemku jsou též porosty a nezbytný prostor pod a nad povrchem. Součástí pozemku nejsou stavby.

Účetní jednotka, která koupí pozemek složiskem nevyhrazeného nerostu nebo jeho části, vyúčtuje zvlášť pozemek a zvlášť ložisko (na účet 029-Jiný dlouhodobý hmotný majetek). Oceněním ložiska nacházejícího se na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou jednotlivého pozemku složiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného vdobě koupě nebo v době nabytí pozemku vkladem.

Z účetního a daňového hlediska a především pro účely smluv je nutné rozlišovat pozemek a parcelu.

Pozemkem se rozumí část zemského povrchu, která je oddělená od sousedních částí hranicí území správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.

Parcelou se rozumí pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Kromě toho je nutno rozlišovat stavební parcelu, kterou se rozumí pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, a dále pozemkovou parcelu, která není stavební parcelou. V převodní smlouvě lze proto např. pozemkovou parcelu označit "pozemek označený jako pozemková parcela č. xxxx v katastrálním území XY".

 

ZDROJ: Účetní průvodce DELFÍN [CD-ROM]. Praha: Sagit, 2009. [cit. 2010-06-07].

/MAVO/presmeruj/slider?i=30