MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Pořízení dlouhodobého fin majetku

043 - POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU

užívá se ke zjištění ocenění nakupovaných dlouhodobých cenných papírů, které jsou součástí dlouhodobého finančního majetku (účtová skupina 06-Dlouhodobý finanční majetek). Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovací cenou, jsou-li však nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti nebo družstva, jejich oceněním u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu v obchodní společnosti nebo družstvu. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou též přímé náklady s pořízením související, například poplatky makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu.

Pokud při pořízení dlouhodobého finančního majetku nevznikají náklady související s jeho pořízením, je možno účtovat pořízení přímo na MD příslušných účtů účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobý finanční majetek se oceňuje podle § 25 a 27 ZoÚ, § 48 a 51 Vyhlášky.

Vymezení a oceňování dlouhodobého finančního majetku je uvedeno podrobně u jednotlivých účtů účtové skupiny 06, tzn. účty 061-Podíly v ovládaných a řízených osobách, 062-Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, 063-Ostatní cenné papíry a podíly, 065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti a 069-Jiný dlouhodobý finanční majetek.

 

ZDROJ: Účetní průvodce DELFÍN [CD-ROM]. Praha: Sagit, 2009. [cit. 2010-07-26].

/MAVO/presmeruj/slider?i=30