MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Pila, křovinořez, sekačka

Pila, křovinořez, sekačka - práce bude brnkačka

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/63.00055

Částka: 5 922 380,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. březen 2011 až 28. únor 2013

Popis projektu

Viz. průběh projektu

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je umožnit přístup k odbornému profesnímu vzdělání s následným pracovním uplatněním osobám, které náleží do skupiny uchazeči o zaměstnání.
Dílčí cíle projektu:

  • zvýšení kvalifikace a tím lepší zpřístupnění trhu práce prostřednictvím absolvování rekvalifikačních kurzů projektu
  • zvýšení motivace účastníků projektu a sebepoznání v oblasti poradenské části v motivačních kurzech
  • podpora a pomoc při řešení specifických problémů účastníků z cílové skupiny v rámci individuálního poradenství poskytovaného v průběhu celého projektu
  • rozvíjení či znovuobnovení pracovních návyků u osob ohrožených sociálním vyloučením
  • zajištění pracovních míst pro účastníky projektu
  • údržba a zvelebování veřejných prostranství měst a obcí

Cílové skupiny

Uchazeči o zaměstnání starší 50 let a do 25 let věku

Průběh

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání s důrazem na osoby, kterým se věnuje zvýšená péče na trhu práce. Projekt nabízí takto znevýhodněným osobám možnost svou současnou situaci řešit vstupem do tohoto komplexního procesu umožňující návrat zpět na trh práce.
V rámci projektu jsou uchazečům nabídnuty rekvalifikační kurzy se zaměřením na údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch
u obcí a měst v okrese Písek s následným připraveným zaměstnáním, na které jsou poskytnuty mzdové příspěvky dotované prostřednictvím projektu.
Před zařazením do některého z rekvalifikačních kurzů projde 30 účastníků projektu částí poradenských aktivit neboli neprofesního vzdělávání, které napomohou rozpoznat jejich schopnosti a možnosti při orientaci na trhu práce. Do tohoto bloku je zařazen Motivační kurz vedoucí ke zlepšení orientace účastníků na trhu práce, následuje rekvalifikační kurz Základy oblsuhy práce na PC.
Po neprofesní části budou účastníci projektu pokračovat v rekvalifikačních kurzech zaměřující se na údržbu veřejných ploch
a zeleně, které byly vybrány na základě jednání především z ÚP v Písku, se kterým je projekt připravován, dále se zástupci měst a obcí (starostové) a u větších měst s odborným zástupcem oddělení údržby majetku a veřejně prospěšných prací.
Po skončení této etapy bude pro 20 účastníků projektu připraveno pracovní místo po dobu 12 měsíců s příspěvkem na mzdu
u městského nebo obecního úřadu s nejlepší dopravní dostupností.
Po celou dobu projektu budou moci osoby do něho zařazené využívat počítač s připojením na internet a také možnosti individuálního poradenství.
Cílem projektu je věnovat dostatečnou pozornost problémům cílové skupiny a předcházet tak případné ztrátě motivace či další kumulace problémů, které by mohly souviset s ohrožením udržení se na trhu práce.
Za prostředky poskytnuté na tento komplexní projekt bude navíc přidanou hodnotou údržba a zvelebování veřejných ploch měst a obcí prostřednictvím cílové skupiny.

V dubnu 2011 byla zahájena první etapa projektu, do projektu vstoupilo 15 uchazečů o zaměstní z celého okresu Písek. Z 15 uchazečů bylo 8 osob do 25 let a 7 osob ve věku nad 50 let. Po absolvování základních částí projektu a získání osvědčení byla účastníků nabídnuta možnost zaměstnání u obcí a měst, kde využili znalosti získané v jednotlivých kurzech. Z 15 účastníků 1. běhu bylo 8 žen.

V září 2011 byla zahájena druhá etapa výše uvedeného projektu, do projektu vstoupilo v 15 uchazečů o zaměstnání. Z 15 vstoupivších do projektu bylo 7 osob do 25 let a 8 osob ve věku nad 50 let.  Byla pro ně připravena neprofesní část, kde absolvovali motivační kurz a osoby starší 50 let rovněž základy obsluhy na PC. Po absolvování neprofesní části absolvovali účastníci profesní školení obsluha sekačky a křovinořezu. Muži rovněž kurz obsluha motorové pily. Všichni účastníci projektu absolvovali úspěšně jak neprofesní část tak rekvalifakace a získali osvědčení. V průběhu měsíců září 2011 až listopad 2011 bylo intenzivně jednáno zejména se starosty obcí o možnosti umístění účastníků projektu do zaměstnání.  Do projektu v 2. běhu  vstoupily 3 ženy.

Výsledky

V rámci projektu bude celkem ve 2 bězích podpořeno 30 účastníků z cílové skupiny.Účastníci projektu budou procházet neprofesní částí, kurzem základů PC, profesní částí a dále umisťováním na dotovaná i nedotovaná zaměstnání. Budou čerpat přímou podporu a budou vybavení ochranými pomůckami na práci z technikou, které bude z projektu zakoupena a oni ji využijí při zaměstnání u měst a obcí.

V prvním běhu  prošlo úspěšně neprofesním vzděláváním a rekvalifikací úspěšně všech 15 účastníků  projektu. Po absolvování první části bylo všem 15 absolventům  kurzů nabídnuto zaměstnání z toho 5 na dotovaná místa z projektu. Všichni nastoupili od května 2011 do zaměstnání. Po absolvování a nástupu prvních účastníků projektu do zaměstnání byla rovněž zaměstnavatelům, kteří začali zaměstnávat absolventy  projektu předána technika potřebná k údržbě zeleně.

Druhý běh projektu byl zahájen v září 2011 a po úspěšném absolvování neprofesního vzdělávání a rekvalifikací bylo pro účastníky projektu připraveno zaměstnání. V druhém běhu po absolvování neprofesního vzdělávání a rekvalifikací bylo umístěno všech 15 účastníků na dotovaná místa, z toho pro 6 účastníků byla vytvořena nová pracovní místa. Uchazeči nastoupili do zaměstnání u měst a obcí.  Zaměstnání bylo zaměřeno na údržbu veřejné zeleně, kde byly využity znalosti získané v rekvalifikačních kurzech.

Účastníkům projektu je průběžně poskytováno poradenství zaměřené na pracovněprávní vztahy a techniky vyhledávání zaměstnání.    
 
Obrazový materiál zachycuje záběry z rekvalifikací, neprofesního školení  a předání techniky.

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Jiří Dráb, j.drab@mavo.eu, tel.: 734 733 413


 

/MAVO/presmeruj/slider?i=30