MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Pěstitelské celky trvalých porostů

025 - PĚSTITELSKÉ CELKY TRVALÝCH POROSTŮ

Na tomto účtu se zachycují pěstitelské celky trvalých porostů, které jsou specifickou částí dlouhodobého hmotného majetku (účtová skupina 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný) v rostlinné výrobě.

Tato skupina dlouhodobých aktiv je specifická svou vysokou závislostí na přírodních, zejména pak klimatických podmínkách, které jsou člověkem ovlivnitelné jen malou měrou. Rostliny, které jsou v rámci tohoto účtu sledovány, jsou ohroženy relativně vyšší mírou rizika než ostatní dlouhodobá aktiva například v případě nepříznivého vývoje počasí, či při napadení rostlin škůdci.

Ekonomický efekt (zisk) přinášejí až v době, kdy dosahují plodnosti, počet let od výsadby do dosažení plodnosti je individuální podle druhu pěstované rostlinné kultury. V tomto období dochází k biologickému zrání, které je člověkem urychlitelné jen v malé míře. Odrazem uvedených specifik je i zachycení pěstitelských celků trvalých porostů v účetnictví.

Na účtu 025-Pěstitelské celky trvalých porostů jsou sledovány sady ovocných stromů a keřů, které splňují parametry definované § 7 odst.4 Vyhlášky:

  • pro sady ovocných stromů musí platit, že jsou vysázeny na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů na jeden ha,
  • pro sady ovocných keřů je minimální rozloha souvislého pozemku stejná, ale minimální předepsaná hustota je 1000 keřů na 1 ha, dále sem patří trvalé porosty vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.

Pěstitelské celky trvalých porostů jsou do dlouhodobého hmotného majetku na účet 025-Pěstitelské celky trvalých porostů zařazeny ihned po jejich nákupu, či po dokončení výsadby ve vlastní režii zemědělského podniku, bez ohledu na to, zda již dosáhly plodnosti.
 

ZDROJ: Účetní průvodce DELFÍN [CD-ROM]. Praha: Sagit, 2009. [cit. 2010-05-17].

/MAVO/presmeruj/slider?i=30