MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Obsah kurzu Pracovník v sociálních sl.

Obsah kurzu Pracovník v sociálních službách

Obsah kurzu je přizpůsoben jednotlivým specializacím.
Vypsané kurzy jsou obecného zaměření, odpovídají specializaci "přímá obslužná péče", ale podle Vaší volby je možné domluvit konkrétní podmínky pro získání osvědčení na Vámi zvolenou specializaci.

Obsah kurzu se specializací pro přímou obslužnou péči:
- Zvládání pomoci při poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpoře soběstačnosti, nácviku jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s protetickými pomůckami, pomoci při udržování čistoty a hygieny v domácnosti klientů a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
- Zvládání poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy
- Rozvíjení dovedností potřebných pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, rozvíjení jeho společenských a pracovních návyků adekvátních zdravotnímu a sociálnímu handicapu, podpoře individuálních zájmů a upevňování fyzické kondice a zdraví klienta, včetně písemných zápis o nich a schopností její interpretace
- Zvládání pohybové aktivizace klientů a rozvíjení manuální zručnosti a dovednosti, pomoci při zajištění chodu domácnosti
- Posilování životní aktivizace klientů a pomoci uspokojování jejich psychosociálních potřeb, podpoře vzdělávací činnosti
- Rozeznávání nejzákladnější zdravotně sociální patologie, zajištění jejího řešení
- Poskytování pomoci při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, pomoci při zabezpečování styku klienta s úřady a pomoci při základním sociálním poradenství v případě nepříznivé sociální situace, včetně odkazů na právní pomoc a svépomocné skupiny
- Organizace a zajištění sociální péče v terénu a v sociálních zařízeních, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti v zřízeních sociální péče, včetně informovanosti o nich
- Uplatňování dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty a jejich rodinami a místní komunitou

ZPĚT

/MAVO/presmeruj/slider?i=30