MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012 - NEHMOTNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE

Na tomto účtu se zachycují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které patří mezi dlouhodobý nehmotný majetek, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a výše jejich ocenění přesáhne limit určený účetní jednotkou při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Jedná se o výsledky výzkumu a vývoje:
  • vytvořené vlastní činností za účelem obchodování snimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součást dodávky dlouhodobého majetku), nebo
  • nabyté od jiných osob.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje jsou výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv (jak je tomu u práv na účtu 014-Ocenitelná práva).

ZDP ani účetní předpisy pojmy výzkum a vývoj bohužel nedefinují. Některé pojmy z oblasti výzkumu a vývoje jsou vysvětleny v pokynu D-288, k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 ZDP (který vydalo Ministerstvo financí k uplatňování odpočtu výdajů na výzkum a vývoj), a v zákoně č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou – pokud jde o výsledky výzkumu a vývoje - zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, technické audity a energetické audity.ZDROJ:Účetní průvodce DELFÍN [CD-ROM]. Praha: Sagit, 2009. [cit. 2010-03-29].
/MAVO/presmeruj/slider?i=30