MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Nebojme se autismu

NEBOJME SE AUTISMU - ÚVOD DO PRÁCE A KOMUNIKACE S DĚTMI A OSOBAMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
CENÍK

Cílové kompetence

Program přináší kvalitní informace o jedné z nejzávažnějších poruchách dětského mentálního vývoje, která v současné době zažívá celosvětově silný nárůst. Program krátce seznámí účastníky se základními informacemi a dále se již zaměřuje na vlastní způsoby práce s klienty, a to od dětí po dospělé.  Přiblíží metody práce s dětmi i dospělými klienty, formy osvojování si návyků, motivace a vhodnými způsoby komunikace s těmito klienty. Upozorňuje na nutnost individuálního přístupu ke každému jedinci a vhodnému způsobu výběru metody, které jedinec akceptuje.
Program je určen pro pracovníky sociální péče a sociální pracovníky v pobytových službách, ústvech sociální péče, speciálních školkách či dalších subjektech pečujících o osoby s autismem.


Obsah:

 • Základní teoretické informace - pojmy, kategorie autismu, triáda postižení, faktory ovliv%nující fungování; 4 faktory ovlivňující činnost
 • Způsoby práce a komunikace s dítětem a osobou s autismem:

  - oblast komunikace: vizualizace, předávání jedné informace více způsoby, nácvik funkční komunikace
  - oblast sociálních vztahů a sociální interakce: nácviky sociálních dovedností
  - oblast představivosti, hry a zájmů
  - další metody: strukturované učení, žetonové hospodářství, denní/týdenní režim, procesuální schémata, nízkopožadavková strategie, metody prevence problémového chování,
    smyslového a jiného přetížení, využívání odměn

   
 • Příklady v praxi
 • Výběr několika metod podle typu zařízení a potřeb pracovníků, rozbvor konkrétních situací u konkrétních dětí ,příklady z praxe, hledání vhodných postupů, dotazy
 • Shrnutí
 • Podstata autismu a její vliv na fungování dítěte a schopnost učit se


 

Lektorský tým:
Mgr. Zuzana Bartoňová

Místo  konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10


Termíny konání najdete ZDE


Čas: 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

Cena kurzu: 1 300,- Kč
V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Číslo akreditace: A2017/0735-SP/PC

Kontakt a přihlášky:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu
 

 

/MAVO/presmeruj/slider?i=30