MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Nebát se strachu?

NEBÁT SE STRACHU?  
BEZPEČNÝ PRŮVODCE STRACHEM PRO PRACOVNÍKY A KLIENTY
SOCIÁLNÍ SLUŽBY


Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
Profil účastníka kurzu:

Absolvent kurzu je obeznámen se strachem, jeho rozdělením, jeho funkcí a jeho projevy v běžném životě. Rozumí přirozené tvorbě emocí a dokáže si průběh emoce uvědomovat. Ví, že se se strachem dá pracovat, umí hledat jeho příčiny a zná několik způsobů práce se strachem. Absolvent kurzu umí zmírnit dopady strachu na organizmus a dokáže hledat řešení pro zvládnutí svého strachu - např. uvolňovací cvičení, muzikoterapie, ergoteraqie, práce s dechem, meditace, aj. Absolvent kurzu umí vhodným způsobem pomoci klientovi sociální služby zvládnout jeho strach, pochopit jeho příčiny a projevy a být mu tak průvodcem zvládnutí strachu.

Obsah kurzu:

Kurz je věnován fenoménu a problematice strachu, se kterým se každodenně setkávají jak pracovníci sociálních služeb, tak také klienti bez rozdílu věku i míry postižení. Kurz seznamuje účastníky se základními charakteristikami strachu a jejich projevy, přibližuje účastníkům emoce a pocity a v modelových situacích a praktických ukázkách přibližuje účastníkům zvládání těchto situací. Přibližuje účastníkům strach jako běžnou součást života, které není třeba se bát, ani se za ni stydět, ale naopak ukazuje, jak emoci strachu přijmout a jak s ní dále pracovat a jak svému strachu čelit. Díky poznání vlastního strachu a pochopení vlastních emocí tak může pracovník sociální služby lépe chápat strach klientů sociální služby a sdílením, radou a podporou se tak stát jeho bezpečným průvodcem.
Kurz je vhodný jak pro pečovatele, ošetřovatele a aktivizační pracovníky v pobytových službách či denních stacionářích, tak osobní asistenty a terénní pracovníky.

1. Emoce – vznik, kategorizace, funkce, vlastnosti, znaky, trvání
2. Strach - pojem, funkce, vznik
3. Strach jako sebezkušenost
4. Strach u dětí a dospívajících
5. Strach u dospělých a seniorů
6. Strach - jak jím bezpečně projít - shrnutí

Lektor:
BcA. et MgA. Hana Strejčková, DiS.

Místo konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10 

Termíny konání najdete ZDE

Čas: 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

Číslo akreditace: A2020/0802-SP/PC/PP  8 vyučovacích hodin

Kontakt a přihlášky:
kancelář: tel. 224 816 296, mavo@mavo.eu
Alice Uhlíková – 739 057 903 a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu

/MAVO/presmeruj/slider?i=30