MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Mzdové účetnictví s využitím PC

Kurz: MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(denní forma)

Absolvent je po skončení vzdělávacího programu vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které mu umožňují:

 • Zakládat, měnit a končit pracovní poměr se zaměstnanci.
 • Stanovit práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele.
 • Navrhovat smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a smlouvy se závislou činností související.
 • Vykládat a aplikovat zákon o mzdě, zákon o platu, výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy.
 • Stanovit a účtovat náhrady cestovních výdajů (stravné; jízdné; komplexní příklady na výpočet náhrad cestovních výdajů /tuzemsko, zahraničí/).
 • Stanovit a účtovat sociální zabezpečení (pojistného; promíjecí penále; splátky dlužného pojistného; řízení ve věcech dlužného pojistného; penále).
 • Stanovit a účtovat zdravotní pojištění (pojistného; penále; řízení ve věcech dlužného pojistného).
 • Stanovit a účtovat nemocenské pojištění (výklad podmínek účasti na nemocenském pojištění; klasifikace druhů dávek nemocenského pojištění; výpočet dávek).
 • Stanovit a účtovat důchodové pojištění (vyplňování ELDP; klasifikace jednotlivých druhů důchodů).
 • Stanovit a účtovat státní sociální podporu.
 • Stanovit a účtovat daň z příjmů ze závislé činnosti; vyplňovat příslušné tiskopisy (roční zúčtování daně z příjmů).
 • Vést samostatně komplexní agendu mzdového účetnictví účetní jednotky.
 • Uživatelsky pracovat s osobním počítačem (operační systém MS Windows) a ovládat textový editor WORD, tabulkový kalkulátor Excel.
 • Uživatelsky používat elektronickou poštu.
 • Uživatelsky používat internet se zaměřením na využití při práci účetního.
 • Seznámení s účetními programy MoneyS3.
 • Samostatné zpracování měsíčních mezd ve výše uvedených účetních programech.

Místo: České Budějovice
Cena: 5.990,-
Vstupní předpoklady: minimální věk 18 let, ukončené střední vzdělání
Studijní materiály: obdrží účastníci při zahájení výuky
Osvědčení po absolvování: Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky
Variabilní symbol:106

Termíny (pracovní dny): v průběhu září a října 2014 (termín bude upřesněn)
Počet dnů výuky: 25
Doba výuky: 8,30 – 13,30

Obsah:
Pracovní právo
Mzdová problematika
Sociální zabezpečení, státní dávky
Dávky státní sociální podpory
Nemocenské pojištění
Důchodové zabezpečení
Zdravotní pojištění
Daň z příjmů ze závislé činnosti
Náhrady cestovních výdajů
Základy práce na PC
Internet a jeho využití
Použití výpočetní techniky při vedení účetnictví

PŘIHLÁŠKA

/MAVO/presmeruj/slider?i=30