Výuka účetnictví
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Účetnictví s PC ---- e-learning

E-LEARNINGOVÁ KOMBINOVANÁ VÝUKA ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY (kurz KK1)

Jedná se o kombinaci prezenční výuky (osobní kontakt s lektorem) a distanční výuky (e-learning)

Hlavní výhody kombinované výuky:

 • Významná úspora času
 • ​Individuální studijní tempo a možnost studium přerušit a pokračovat až se sami rozhodnete​
 • Možnost konzultací v případě nejasností v probírané látce:
  • ​osobně s lektorem, telefonicky, e-mailem​
 • Plnohodnotné celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR na závěr kurzu

Cíl kurzu: 

 • naučit Vás samostatně účtovat v soustavě účetnictví

Organizace výuky:

 • Studium je rozděleno do jedné organizační a dvaceti devíti výukových lekcí
 • Výukové lekce jsou Vám zasílány postupně, doba zpracování lekcí je stanovena individuálně
 • Každou vyřešenou lekci zašlete na naši e-mailovou adresu, následně obdržíte Vaše řešení opravené a současně zadání další lekce.
 • První polovina kurzu:
  • je rozdělena do dvacetipěti lekcí, ve kterých se seznámíte s problematikou účetnictví (základy („podvojného“) účetnictví pro podnikatele; získání potřebných teoretických znalostí (předpisy, metodika účetnictví atd.))
 • Druhá polovina kurzu:
  • účastníci procvičují získané znalosti formou řízené praxe (důraz je kladen na samostatnou činnost a rozhodování účastníků)

Obsah kurzu kombinovaná výuka účetnictví s PC:

První část výuky: Teorie

 • výuka je rozdělena do dvacetipěti lekcí, ve kterých Vás seznámíme s problematikou účetnictví (dříve podvojné účetnictví).
 • Jednotlivé lekce si kupujete  jednotlivě (nebo ve větších celcích – ale bude Vám vždy zaslána jedna lekce a teprve po jejím vyřešení lekce další), doba zpracování lekce není omezena.
 • Každou vyřešenou lekci zašlete na naši adresu, následně obdržíte Vaše řešení opravené a současně zadání další lekce.

Druhá část výuky: Procvičování na PC

 • druhá část výuky spočívá v samostatném vedení účetní agendy na vlastním PC za využití konzultací lektora
 • předpokládá se, že každý z posluchačů má k dispozici svůj PC, na kterém vede účetnictví dle připravených účetních a daňových dokladů
 • procvičování má za úkol co nejvíce přiblížit výuku účetnictví skutečné činnosti účetního v praxi
 • procvičování je zajišťováno jednak účetními a daňovými přijatými doklady (např. bankovní výpis, faktura přijatá), jednak zadáním, podle kterého posluchač doklady vystavuje (příjmové pokladní doklady; faktury vydané atd.).
 • posluchač vede účetnictví účetní jednotce (společnost s ručením omezeným) od okamžiku jejího zápisu do obchodního rejstříku
 • posluchač eviduje majetek a závazky dle platných předpisů
 • doklady a zadání jsou vystaveny a dodávány posluchačům postupně
 • posluchači zakládají a vedou účetní agendu v účetním programu MONEY (volně stažitelná verze) s následným tiskem  a archivací sestav

Lektorské zajištění: 

 • informace o lektorech naleznete zde

Cena: 

 • 10 700 Kč (osvobozeno od DPH)
  - pokud chcete získat celostátně platný certifikát s vyznačením akreditace MŠMT ČR
  - absolvujete alespoň 58 vyučovacích hodin (z celkového počtu 160 vh) prezenční formou ve firmě MAVO s.r.o. (termíny,čas, přesný rozsah apod. je věcí domluvy)
 • 10 700 Kč (8 843Kč základ daně; 1 857 Kč  DPH  21%)
  - pokud nepotřebujete celostátně platný certifikát, ale "pouze" osvědčení firmy MAVO s.r.o. o absolvování kurzu:
  - absolvujete celý kurz distanční formou, prezenční konzultace nejsou povinné
 • V ceně je obsažen komplet dokladů a instrukcí, lektorské vedení kurzem, konzultace, závěrečné přezkoušení a vydání osvědčení.
 • Kurz je možno hradit ve splátkách.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

/MAVO/presmeruj/slider?i=30