MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Účetnictví a DE s PC včetně řízené praxe

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY VČETNĚ ŘÍZENÉ PRAXE (kurz K10)
Možnost absolvování rekvalifikační kurzu zcela zdarma (pro osoby evidované na Úřadu práce).

Cíl kurzu: Propojení teorie s praxí. Úspěsné uplatnění absolventů na trhu práce nebo v soukromém podnikání. 
Obsah: V první části kurzu se seznámíte se základy („podvojného“) účetnictví pro podnikatele, získáte potřebné teoretické znalosti (předpisy, metodika účetnictví atd.), v další části kurzu získané znalosti procvičíte formou řízené praxe (důraz je kladen na samostatnou  činnost a rozhodování). V závěru kurzu si osvojíte předpisy i praktické postupy při vedení daňové evidence.
Osvědčení: absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR "Účetnictví a daňová evidence s využitím "výpočetní techniky“
Lektorský tým: informace o lektorech naleznete zde  
Maximální počet žáků ve skupině: 20 osob

Studijní materiály: obdrží účastníci při zahájení výuky
Termín:   a)      23.11.2020 - 09.02.2021
                b)      10.02.2021 - 16.04.2021
                c)      19.04.2021 - 21.06.2021
202    
Čas: 8:30 - 14:00 hodin
Počet dnů výuky: 46 dnů, každý pracovní den 
Rozsah celkem: 285 hodin (včetně závěřečné zkoušky)
Cena: 15 000 Kč (přes ÚP zdarma zde)
(5% sleva, pokud jste absolvoval/a jakýkoliv kurz nebo seminář u firmy MAVO s.r.o. nebo MAVO-Vzdělávání,s.r.o.)
Místo: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1 (podrobnosti)

Pokud máte jakýkoliv dotaz neváhejte nás kontaktovat.


Vhodné navazující kurzy:


Obsah kurzu Účetnictví a daňové evidence s PC a praxí:

Prvních 25 dní výuky:

 • Seznámení se základy podvojného účetnictví pro podnikatele
 • Získaní potřebných teoretických znalostí:
 • Vymezení firem a podnikatelů, kteří vedou účetnictví
 • Účetnictví v plném i zjednodušeném rozsahu pro podnikatele a společnosti
 • Účtování v jednotlivých účtových třídách
 • Hlavní okruhy účtování
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Základy mzdové problematiky
 • Přechodné účty aktiv a pasiv
 • Účtování rezerv a opravných položek 
 • Zahraniční obchod
 • Zálohy, reklamace a směnky
 • Souvislé příklady
 • Komplexní příklad účtování včetně vyplňování závěrkových výkazů;
 • Základní problematika daňových předpisů
 • Základy práce na PC
 • Základy vedení účetnictví na PC (účetní program "MONEY", "POHODA")
 • Odpovědnost a pojištění účetních;
 • Jednání s úřady
 • Praktické zkušenosti

Pokud chcete absolvovat kurz bez řízené praxe, můžete se přihlásit do kurzu Účetnictví s PC (K1).

Následujících 15 dní výuky: Řízená praxe:

 • Cílem je přiblížit výuku účetnictví co nejvíce skutečné činnosti účetního v praxi
 • Je zajišťována účetními a daňovými přijatými doklady (např. bankovní výpis, faktura přijatá), zadáním, podle kterého účastník doklady vystavuje (příjmové pokladní doklady; faktury vydané atd).
 • Účastník:
  • vede účetnictví účetní jednotce (společnost s ručením omezeným) od okamžiku jejího zápisu do obchodního rejstříku
  • na základě doložených informací rozhoduje, zda zvolí účtování analytické, dle středisek, dle zákázek nebo v kombinaci
  • vytváří vnitropodnikové směrnice
  • eviduje majetek a závazky dle platných předpisů
  • zakládá a vede účetní agendu v účetním programu MONEY s následným tiskem a archivací sestav
 • ​Doklady a zadání jsou vystaveny a dodávány účastníkům postupně, doložené účetní případy jsou řazeny od nejběžnějších (přímy a výdaje v hotovosti) po složitější (leasing; zaměstnanci atd.)
 • Celkem účastník zaúčtuje cca 500 účetních případů, naučí se vystavova účetní a daňové doklady, naučí se číst v dokladech přijatých
 • Archivace účetní agenty (ve formě listinné) se stává po skončením kurzu majetkem účastníka

Posledních 6 dní: Daňová evidence:

 • Účastník:
  • osvojí si aktuální předpisy; návaznosti na jednoduché účetnictví
  • posoudí příjmy a výdaje z hlediska daňové uznatelnosti; seznámí se vzory formulářů používaných v daňové evidenci
  • pozná praktické řešení dílčích případů a komplexního příkladu
  • seznámí se s praktickými zkušenostmi lektorů

/MAVO/presmeruj/slider?i=30