Lektor dalšího vzdělávání
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Lektor dalšího vzdělávání

REKVALIFIKAČNÍ KURZ A PROFESNÍ ZKOUŠKA
LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl rekvalifikačního kurzu: Připravit lektory na výkon jejich profese, rozšířit jim dosavadní znalosti a dovednosti a jejich práci tak zefektivnit a zároveň je připravit na závěrečnou profesní státní zkoušku. Téma, které lektor vyučuje, si vybírá sám (nemusí se jednat o jazykové vzdělávání, ale např. soft skills dovednosti apod.).

Pro koho je kurz Lektor dalšího vzdělávání určen: Pro všechny zájemce o vzdělání v této oblasti, tedy jak lektory budoucí, tak lektory s praxí. Všichni získají potvrzení o absolvování kurzu i praxe a zároveň vysvědčení o státní zkoušce z oboru lektorování (úroveň magisterského vzdělání na VŠ). Vybraným absolventům bude nabídnuta dlouhodobá spolupráce s MAVO jazykovou školou. 

Termín3. 10. 2019 - 14. 1. 2020 (úterý + čtvrtek, výuka není 29. 10., 31.10., 17.12, 19.12.), státní zkouška 16. 1. 2020
Čas: 12:50 - 16:05 (12:50 - 14:20, 14:35 - 16:05) + dle dohody praxe (minimálně 12 hodin)
Rozsah celkem: 100 hodin (4 vyuč. hodiny/den + povinná praxe dle časové flexibility lektora)
Cena: 18 900 Kč (součástí ceny je závěrečná státní zkouška v hodnotě 4 840 Kč)
Místo: MAVO s.r.o. (jazyková škola), Senovážné náměstí 23, Praha 1 (podrobnosti)


Termín: leden- květen 2020 (úterý + čtvrtek), státní zkouška - termín bude upřesněn
Čas: 12:50 - 16:05 (12:50 - 14:20, 14:35 - 16:05) + dle dohody praxe (minimálně 12 hodin)
Rozsah celkem: 100 hodin (4 vyuč. hodiny/den + povinná praxe dle časové flexibility lektora)
Cena: 18 900 Kč (součástí ceny je závěrečná státní zkouška v hodnotě 4 840 Kč)
Místo: MAVO s.r.o. (jazyková škola), Senovážné náměstí 23, Praha 1 (podrobnosti)

Podmínky pro vstup do kurzu: dosažení 18 let a dokončené SŠ vzdělání, předpokládá se také buďto praxe s výukou nebo hlubší znalost některého oboru (např. angličitna, komunikační dovednosti, marketing, fotografování apod., tedy obor, který by dotyčný rád vyučoval) a alespoň základní znalost práce na PC

Výstup z kurzu: Mezinárodně uznávaná profesní státní zkouška na úrovni diplomu absolventa VŠ (EQF 7), Potvrzení o absolvování rekvalifikačního kurzu - číslo akreditace MSMT-2115/2016-1/102
Případné dotazy směřujte na 734 456 963 nebo i.zelena@mavo.eu


Základní oblasti kurzu Lektor dalšího vzdělávání:

 • Základy androdidaktiky
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Příprava na výuku
 • Metodika výuky, interaktivní a moderní techniky (jak zapojit nové technologie typu tablet, smart phone a e-learning, ale i sociální sítě)
 • Technologie při přípravě a při výuce (Google Disk a další usnadnění příprav a výuky, kromě PowerPointu také základy práce v Prezi)
 • Psychologické aspekty výuky
 • Praktické vyzkoušení nabytých znalostí a dovedností - mentoring odborníka, rozbor praxe a práce na technice výuky
 • Příprava Vzdělávacího programu a Minutového scénáře k závěrečné zkoušce
 • Příprava na závěrečnou zkoušku
 • Okrajově marketing ve vzdělávání

Lektoři

 • Marie Eiblová - profil photo
  Marie Eiblová

  Maruška vystudovala PedF UK a od roku 2005 vyučuje různé věkové kategorie, včetně Motivace a jejich kurzů 40+. Prošla všemi ScioCAMPY, kde působila nejdříve jako účastník, později jako lektor kurzů Jak na učení a Jak na komunikaci. Zároveň je pro SCIO autorkou a oponentkou testových otázek z anglického jazkya. Nové lektory také vzdělává v ITC - International TEFL Certificate. S námi spolupracuje jako lektorka jazykových a metodických kurzů od roku 2011 a my věříme, že si ji oblíbíte díky její systematičnosti, širokému přehledu, ale i humoru, který dokáže vnést do výuky.

 • Irena Zelená - profil photo
  Irena Zelená

  Irča vystudovala FF UK a následně získala ještě ekonomické vzdělání na VŠEM. Jako lektorka působí už od roku 2000 a portfolio témat, kterými se zabývá, je velmi široké. V průběhu let měla příležitost se podílet na mnoha projektech, nejčastěji z oblasti vzdělávání a marketingu. Nicméně nyní už několik let vede naši MAVO jazykovou školu, která se rozrostla na více než čtyřnásobek. Je autorizovaným zástupcem k výkonu zkoušejícího státních zkoušek a také akreditovaným lektorem mnoha rekvalifikací. Vy se ale nebojte, nic z toho nemělo vliv na její nekonečnu trpělivost a smysl pro humor.

 • Klára Berry - profil photo
  Klára Berry

  Klárka absolvovala studium systemického koučování a úspěšně prošla i samotnou zkouškou Lektor dalšího vzdělávání u nezávislé vzdělávací organizace. Lektoruje od roku 2001 a u nás od roku 2005 působí jako Senior teacher a metodička. Nově se stala také autorizovaným zástupcem ke zkoušení profesních zkoušek v oboru Lektor dalšího vzdělávání. Poznáte ji díky její energii a optimismu. Výuku navíc umí skvěle propojit s praxí, a to rozhodně nijak fádně. Když se s ní setkáte, už na ni nikdy nezapomenete, uvidíte sami.

 • Ivana Kudrnová - profil photo
  Ivana Kudrnová

  Ivanka vystudovala FF UK, Univerzitu Palackého v Olomouci a také v Madridu a v současné době dokončuje svá doktorandská studia. Již z její cesty vzděláváním je vidět, že k němu má blízko a že se neumí nudit. A tak se krom svých reálných potomků stala ještě maminkou stále rostoucího projektu Zcestomítání, teambuildingových expertem v HRAVO, kde vznikla oblíbená Finistéra, účastní se prázdninových škol v Lipnici a založila vlastní cestovní kancelář. My jsme rádi, že stíhá ještě spolupracovat s námi (už od roku 2009) a věřte, že na jejích hodinách se rozhodně nebudete nudit.

 • Adélka Svobodová - profil photo
  Adéla Svobodová

  Adélka vystudovala FFUK. Spolu s Irčou je nejdéle působící lektorkou u nás a my doufáme, že naše cesty budou spojeny i nadále. Krom jazykové výuky působí i v rekvalifikačních kurzech a zároveň je naším autorizovaným zástupcem pro některé profesní státní zkoušky. Pro tým je nepostradatelným opěrným bodem a je vždy připravena pomoci ostatním. Při výuce je navíc velmi empatická a díky svému smyslu pro humor nenechá nikoho ve špatné náladě. 

Garance kvality MAVO s. r. o.:

 • stabilita a zkušenosti - vzděláváme už přes 22 let
 • člen AIVD - kodex kvality výuky a lektorů
 • u všech kurzů akreditace MŠMT ČR
 • maximálně 8 osob v kurzu
 • zkušení lektoři s akreditací MŠMT ČR
 • spojení teorie s praxí
 • bezbariérové prostory v centru Prahy - v blízkosti metra, tramvají i vlaků
 • pro studenty s vlastními zařízeními WiFi, pro ostatní zajištěna technika při výuce

  Záverečná profesní zkouška:

  Rozvrh:
  - příprava (vč. přípravy během zkoušky a případných přestávek v průběhu zkoušky): 15 - 30 min
  - obhajoba předem připraveného (písemně zpracovaného) vzdělávacího programu: 2 min
  - předvedení ukázkové hodiny (vč. reakce na modelové situace navozené autorizovanou osobou): minimálně 45 - 60 min
  - zpětná vazba účastníkům ukázkové hodiny: 2 min
  - obhajoba předem připraveného (písemně zpracovaného) minutového scénáře: 2 min
  - zbylá prakticko-ústní část, kde je prostor pro dotazy komise: cca 60 - 120 min
  - celková doba vč. časů na přípravu 2,25 - 4,5 hodiny

  Oblasti odborné způsobilosti (okruhy):
  - Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
  - Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
  - Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
  - Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
  - Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
  - Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
  - Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

 • Specifikace zkoušky:

  - nezkouší se odborné dovednosti tvořící obsah výuky, ale lektorské dovednosti
  - samotná zkouška vychází z jednotlivých výše uvedených okruhů blíže specifikovaných v Národní soustavě kvalifikací
  - student musí mít ke zkoušce písemně zpracovaný vzdělávací program (vzdělávací cíle zkoušející autorizovaná osoba předem schválí, nebo doporučí zvolit jiné vzdělávací cíle vhodnější pro provedení zkoušky) a minutový scénář, které následovně obhajuje
  - student dle zpracovaného minutového scénáře předvede ukázkovou hodinu
  - doporučená studijní literatura výchozí pro pochopení základní terminologie (k dispozici v MAVO knihovničce): Medlíková, O. Lektorské dovednosti. Manuál úspěšného lektora. Praha : Grada Publishing a.s., 2010. ISBN 978-80-247-4336-3.

 • Termíny nejbližší zkoušky: 16. 5. 2018, čas bude upřesněn
  Cena zkoušky zvlášť: 4 000 Kč + DPH 21 %
  Přihláška

/MAVO/presmeruj/slider?i=30