MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Sociální pracovník

Sociální pracovník  

jako jediní v republice realizujeme akreditovaný kurz Sociální pracovník

Kurz je určen pro již pracující sociální pracovníky na doplnění kvalifikace

přesný název kurzu: "Doplňující kurz pro sociální pracovníky"
Rozsah kurzu 200 hodin
akreditace MPSV zde
termín kurzu: 18.6. - 18.12.2016

PŘIHLÁŠKA
přihlásit se můžete i v průběhu kurzu - kurz bude probíhat kontinuálně až do konce r. 2016

Informace pro zájemce o kurz:     

 • kurz probíhá 2 víkendy v měsíci na adrese MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1
 • mimopražským účastníkům nabízíme jednoduché bezplatné přespání v učebně (vlastní karimatka a spacák), k dispozici je základní zázemí: toalety, kuchyňka.
 • lektor kurzu: PhDr. Mgr. Hana Štolbová (fotografie a další informace naleznete také na našem facebooku)
 • cena kurzu 10 900,- Kč, možnost splátek bez navýšení
 • ke každé lekci obdržíte výukové materiály elektronicky

Kontakt:
Alice Uhlíková – manažer vzdělávání: tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
Lucie Watierová – asistent manažera: tel. 734 603 035, l.watierova@mavo.eu


Komu je kurz určen?
Kurz SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK je určen pro sociální pracovníky, kteří si:

 • dalším vzděláním obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci a dále
 • osobám s ukončeným VŠ vzděláním, které mají povinnost splnit odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka absolvováním akreditovaných vzdělávacích kurzů.

200 hodinovými kurzy si mohou kvalifikaci doplnit:
podle § 110 odst. 4 písm. c) Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách - absolventi VŠ v oblasti studia, které není uvedeno v § 110 odst. 4 písm. b)
podle § 110 odst. 4 písm. d) Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách - absolventi SŠ s maturitou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31.12.1996 (novelizace 31.12.1998)

Kurzem Sociální pracovník bude možné splnit kvalifikaci pouze do konce r. 2016!

Úplné znění zákona: Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je:

 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu
 • absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b)
 • absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince 1998

Pokud zaměstnanec pracoval ke dni nabytí účinnosti zákona o sociálních službách (tj. ke dni 1. 1. 2007) na pozici sociálního pracovníka a neměl požadovanou kvalifikaci, je povinen kvalifikaci splnit:

 • do 7 let od nabytí účinnosti zákona, nezískal-li střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním
 • do 10 let od nabytí účinnosti zákona, získal-li střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním

Do doby splnění kvalifikačních požadavků se na takového zaměstnance pohlíží jako na sociálního pracovníka. Pokud však v zákonné lhůtě nesplní kvalifikační požadavky, nemůže nadále vykonávat tuto činnost.
Toto ustanovení neplatí pro zaměstnance, kteří ke dni nabytí účinnosti zákona o sociálních službách dosáhli věku 50 let a pracovali na pozici sociálního pracovníka. U těchto se kvalifikační požadavek považuje za splněný.
Podrobné vyjádření MPSV naleznete zde:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16699/Stanovisko_odboru_socialnich_sluzeb_a_socialni_prace__ve_veci_odbornosti_socialniho_pracovnika.pdf

PŘIHLÁŠKA

/MAVO/presmeruj/slider?i=30