MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Sexualita a intimita seniorů

SEXUALITA A INTIMITA SENIORŮ

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci! 
  
CENÍK

Cílové  kompetence a obsah kurzu:
Získání orientace v problematice lidské sexuality se zaměřením na sexualitu a intimitu seniorů. Osvojení principů, jak bezpečně informovat a podpořit uživatele služeb v otázkách sexuality.
Nezbytnost kvalitně vedené osvěty v problematice seniorů je nutná zejména pro samotné seniory, s nutností respektovat individualitu každého člověka.
Ujasnění si základních pojmů a vytvoření nových návyků při řešení interpersonálních a sexuálních vztahů mezi uživateli. Prohloubení hladiny vnímání sociálního cítění.

Výukové metody:
Odborný výklad, diskuse, rozbor modelových situací s interaktivním zapojením účastníků, vhodné využití názorových pomůcek.

Obsah kurzu:
• Lidská sexualita
• Formy a typy sexuálního chování
• Vliv kulturních faktorů na sexuální chování
• Sexuální potřeby
• Stáří a sexualita
• Charakteristika stárnutí a stáří
• Sexuální stáří
• Změny v sexuálním životě
• Faktory ovlivňující sexualitu ve stáří
• Sexuální abstinence
• Smrt partnera
• Mimopartnerské vztahy
• Zdraví a sexualita
• Léky a sexualita
• Stáří a homosexualita
• Sexualita stárnoucích osamělých žen

Lektor kurzu:   Mgr. Helena Pressfreund (Čálková)

Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Termíny konání najdete ZDE

Cena kurzu: 1 300,- Kč

Číslo akreditace: 2015/0679-PC/SP/PP    8 vyučovacích hodin

Kontakt a přihlášky:

Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – 608 963 789; l.sipova@mavo.eu

/MAVO/presmeruj/slider?i=30