MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Úvod do standardů kvality

ÚVOD DO STANDARDŮ KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH      

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!   CENÍK

Cílové  kompetence a obsah kurzu:
V kurzu získáte základní přehled o standardech kvality sociálních služeb, jejich smyslu, obsahu a zavádění standardů kvality do praxe. Účastník kurzu je upozorněn na nejčastější chyby při naplňování standardů. Důraz je kladen na získání schopnosti vnímat standardy kvality jako jeden celek, jako soubor vzájemně propojených a vzájemně působících standardů.

Obsah kurzu:
Oživení a upevnění znalosti standardů kvality. Principy a zásady poskytování sociálních služeb. Seznámení s jednotlivými standardy a jejich významem.
Absolvent kurzu chápe smysl a poslání standardů kvality, umí charakterizovat cíle a obsah SQSS a má základní předhled o jejich zavádění do praxe.

  •  Úvod do standardů kvality (0,5 h.)
    Vznik standardů, důležité pojmy, základní zásady, tvorba pravidel, praxe, dopady.
  • 1. - 8. procedurální standardy (3 h.)
  • 9. - 11. personální standardy (2 h.)
  • 12. - 15. provozní standardy (2 h.)
  • Shrnutí (0,5 h.)
    Shrnutí poznatků, upevnění smyslu standardů

Lektor kurzu:
Mgr. Helena Pressfreund (Čálková)
Mgr. et Bc. Kateřina Volfová
Mgr. Radka Müllerová

Místo konání kurzu: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Čas výuky: 9,00 - 16,00 hod. (8 vyučovacích hodin + přestávka)

Termíny konání najdete ZDE

Cena kurzu: 1 300,- Kč  (včetně občerstvení a nápojů)

Číslo akreditace: A2018/0023-SP/PC/VP     8 vyučovacích hodin

Kontakt a přihlášky:
Alice Uhlíková – 739 057 903 a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu

/MAVO/presmeruj/slider?i=30