MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Týmová spolupráce

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!   CENÍK


Cílové kompetence kurzu:
Prohloubení teoretického základu v oblasti týmové spolupráce, kultivování dovedností týmové spolupráce, rozvíjení a upevnění schopnosti spolupracovat v týmu. 
- postoj členů týmu, sociometrie týmu, vztahy v týmu, způsoby komunikace, chování a jednání členů týmu
- agresivní a asertivní jednání, pasivita, manipulace a konflikt v týmu Konkrétně aplikuje týmovou spolupráci na jednotlivé pracovní týmy v sociálních službách s přihlédnutím

Profil účastníka kurzu:
Účastníci se seznámí s tím, jak správně a především efektivně by měl být sestaven tým se zaměřením na specifika sociální práce. Pomocí řady praktických ukázek, příkladů z praxe, skupinových her, modelových situací a interaktivních diskusí poznají frekventanti kurzu svůj přínos pro týmovou spolupráci a pochopí svoji roli v týmu.Účastníci kurzu po jeho absolvování budou znát základní charakteristiky týmu, budou umět tým definovat, rozeznají odlišnost týmu od skupiny. Dále získají či si rozšíří vědomosti o přínosech a negativech tým. práce. Rozvinou své znalosti o tým. rolích, o důležitosti správného fungování týmu.

Obsah kurzu:
- tým a jeho charakteristika
- týmová spolupráce - možné strategie a jejich efektivita na pracovišti sociálních služeb
- stanovení cílů a vhodných strategií, synergie v týmu
- efektivní komunikace v týmové spolupráci
- řešení konfliktních situací v týmu
- týmová role v praxi sociálních služeb
- formování nového týmu, loajalita a koheze
- sebereflexe, teambuilding
- praktické zkušenosti, příklady dobré praxe, kazuistiky
 
Lektorský tým:
Mgr. Helena Pressfreund
PhDr. Mgr. Hana Štolbová
Mgr. Kateřina Soukupová
Mgr. Václav Matuška

Místo konání:  MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10 

Termíny konání: najdete ZDE 

Čas: 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

Cena kurzu: 1 300,- Kč
V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)
Účastníci získají certifikát o úspěšném  absolvování kurzu s akreditací MPSV


Číslo akreditace: 2016/1211-PC/VP

KONTAKT:
Alice Uhlíková, manažer vzdělávání - tel. 739 057 903, mail: a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová, asistent manažera - tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu

 

/MAVO/presmeruj/slider?i=30