MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Krizová intervence

KRIZOVÁ INTERVENCE

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!    CENÍK

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou krizí, úlohou krize v životě člověka, s jednotlivými typy krizí uživatele a jejich řešení v rámci krizové intervence. Kurz poskytne základní teoretickou i praktickou přípravu pro efektivní pomoc osobám v krizi a posílí kompetence účastníků pracovat s uživateli v jednotlivých krizových situacích. Účastník se seznámí se základní aplikací metody krizové intervence, naučí se poznávat vlastní zdroje a seznámí se se strategiemi zvládání zátěže. Naučí se rozpoznávat příčiny krizí a seznámí se s možnostmi a pohledy na krizové situace, principy a postupy krizové intervence a zásadami vedení rozhovoru s uživatelem. Seznámí se s možnými reakcemi na projevy krize, způsoby poskytnutí podpory a stabilizace uživatele sociálních služeb. Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí základní efektivní pomoci - krizové intervence v situacích, které nastávají u každého uživatele sociálních služeb. Účastníci budou mít možnost trénovat zvládání na modelových situacích skrze prožitkové techniky, získávat zpětnou vazbu a využít příkladů z praxe.   
Cílem kurzu je seznámit účastníka kurzu s problematikou krize a krizové intervence.
Pochopení všech souvislostí a vztahů pro pracovníky v pomáhajících profesích s fenoménem pojmu krize a krizových stavů, zaměření se na příčiny krizí a možnosti jejich řešení a blíže se věnovat oblasti krizové pomoci a intervence. Příprava a možnosti uplatnění v oblasti krizové pomoci.

Obsah kurzu:

  • Úvod do krizové intervence
  • Specifika krizových situací v sociální oblasti
  • Fáze krize a možnosti jejího řešení
  • Zásady a techniky krizové intervence
  • Právní aspekty krizové intervence
  • Kriizová intervence v praxi


Lektor kurzu:
Mgr. Václav Matuška
Bc. Kateřina Šíblová

 

Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Termíny konání najdete ZDE

Čas:  9 - 16 h. (8 vyuč. h. + přestávka)

Kontakt:
Alice Uhlíková - manažer vzdělávání, tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová - asistent manažera, tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu

Cena kurzu: 1 300,- Kč
V ceně je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Číslo akreditace: 2017/0063-PC/SP/PP
ve spolupráci s Erkeya s.r.o. 

/MAVO/presmeruj/slider?i=30