MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Krizová intervence - základní kurz

KRIZOVÁ INTERVENCE - ZÁKLADNÍ KURZ

Číslo akreditace vzdělávacího programu MPSV: č. A2019/1192-SP/PC
Počet vyučovacích hodin: 24
Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

 

Cílové kompetence:

Cílem kurzu je posílit kompetence pracovníků činných v sociálních službách při řešení krizových situací prostřednictvím zvýšení jejich znalostí v oblasti krizových situací a jejich řešení, včetně základních postupů krizové intervence, poznání příčin krizí, zvýšení dovedností při práci s nespolupracujícím uživatelem a rozšíření možností poskytnout bezprostřední a efektivní pomoc v krizových situacích, za podmínky vlastního bezpečí.

Kurz je určen všem pracovníkům činným v sociálních službách, kteří se ve své každodenní praxi setkávají s uživateli v mimořádných situacích, které přinášejí do jejich života pocity ohrožení, úzkosti, obav, strachu či bezvýchodnosti. Výukový program je orientován na teoretickou i praktickou přípravu účastníků, zvýšení jejich znalostí a schopností adekvátně reagovat. V kurzu jsou použity názorné ukázky a účastníci kurzu mají možnost vyzkoušet si vedení intervenčního rozhovoru. Kurz je pojat jako třídenní vzdělávací akce.

Obsah kurzu:

- Co je krize, jaké jsou její projevy a vývoj?
Krize a její důvody. Kdo je obětí krizové situace, přímé a nepřímé oběti. Formy krize podle projevu. Hlasité a tiché krize. Vývoj krize. Cesta do krize, proces krize a její délka. Nezvládnutí krize. Vyhrocené konflikty jako krizová situace. Vývoj a průběh konfliktní reakce. Spouštěcí fáze. Eskalační fáze. Krizová fáze. Fáze uklidnění. Fáze postkrizové deprese. Příklady.

- Krizová intervence aneb Jak pomoci?
Čtyři fáze pomoci: - Zklidni dám sebe - Rozhlédni se - Rozmysli se - Reaguj Jak postupovat. Jak se zklidnit. Práce s emocemi. Rekapitulace. Vracení se k tématu. Komentování procesu. Kladení vhodných otázek. Jak zacházet s agresí? Jak dbát na vlastní bezpečnost. Praktické ukázky.

- Další témata související s krizovou intervencí
Ošetření po krizi. Popírání skutečnosti. Zásady pro práci. Komunikační zásady při rozhovoru s klientem. Některé užitečné otázky pro vedení rozhovoru. Praktické vedení rozhovoru.

- Zhodnocení a rekapitulace
Shrnutí nabytých poznatků

 

Lektor kurzu:
Mgr. Václav Matuška

Místo konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10  

Čas: 9 – 16 hod. (3 x 8 vyuč. hod. + přestávka)

Termíny konání najdete  ZDE

Cena kurzu: 3 900,- Kč
V ceně je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Kontakt:  Alice Uhlíková - manažer vzdělávání, tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
               Ludmila Šípová - asistent manažera, tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu

/MAVO/presmeruj/slider?i=30